Mám problém s HBO Max na televízore

Správa „Pripojenie nie je možné“
Skúste aktualizovať aplikáciu HBO Max v televízore.

V prípade iných problémov s aplikáciou alebo streamovaním vyberte svoje zariadenie nižšie a vyskúšajte návrhy.

Vyberte zariadenie, ktoré používate

AirPlay

Pomoc s AirPlay nájdete v časti Streamovanie do televízora pomocou AirPlay.

Potrebujete ešte pomoc?

Zapíšte si chybové hlásenie alebo kód na obrazovke (ak sa to na vašu situáciu vzťahuje) a uveďte ho, keď nás budete kontaktovať.

Android TV

Na vyriešenie problému možno budete musieť vyskúšať viacero riešení.

Vyhľadať aktualizácie

Najprv skontrolujte, či máte aktualizovanú aplikáciu HBO Max a Android TV.

 • Aplikácia HBO Max: V Android TV zvýraznite pole HBO Max, následne stlačte a podržte tlačidlo výberu. Potom vyberte možnosť Zobraziť podrobnosti > Aktualizovať.
 • Android TV: V Android TV prejdite na položku Nastavenia > Systém > O systéme > Aktualizácia systému > Vyhľadať aktualizácie.

Potom otvorte aplikáciu HBO Max a skúste znova streamovať.

Otestujte rýchlosť pripojenia

Ak sa videá ukladajú do vyrovnávacej pamäte alebo sú nekvalitné, príčinou môže byť pomalé alebo nestabilné sieťové pripojenie.

Stiahnite si aplikáciu na testovanie rýchlosti internetu z obchodu Google Play a otestujte rýchlosť pripojenia (alebo otestujte rýchlosť sťahovania v počítači pripojenom k rovnakej sieti ako Android TV. Na tento účel otvorte prehliadač a vyhľadajte možnosť „test rýchlosti internetu“.)

Na streamovanie HD videa potrebujete minimálnu rýchlosť sťahovania 5 Mb/s. (Odporúčaná rýchlosť pre 4K video je 50 Mbps a viac). Viac informácií nájdete v časti Služba HBO Max sa pozastavuje alebo sa ukladá do vyrovnávacej pamäte.

Odhláste sa a reštartujte zariadenia
 1. Odhláste sa z aplikácie HBO Max.
 2. V Android TV prejdite na položku Nastavenia > Informácie > Reštartovať > Reštartovať.
 3. Otvorte aplikáciu HBO Max, prihláste sa a skúste znova streamovať.
Vymažte vyrovnávaciu pamäť a údaje aplikácie
 1. Prejdite v Android TV do ponuky Nastavenia > Aplikácie.
 2. Vyberte zo zoznamu aplikácií HBO Max.
 3. Vyberte možnosť Vymazať vyrovnávaciu pamäť.
 4. Vyberte možnosť Vymazať údaje.
 5. Otvorte aplikáciu HBO Max, prihláste sa a skúste znova streamovať.
Odinštalujte a znova nainštalujte aplikáciu HBO Max
 1. Prejdite na Android TV do ponuky Nastavenia > Aplikácie a zvoľte možnosť HBO Max.
 2. Zvoľte možnosť Odinštalovať.
 3. Prejdite do ponuky Aplikácie a nájdite HBO Max.
 4. Zvoľte HBO Max a potom vyberte možnosť Inštalovať.
 5. Otvorte aplikáciu HBO Max, prihláste sa a skúste znova streamovať.

Ďalšiu pomoc s Android TV nájdete na stránke Pomocník pre Android TV.

Potrebujete ešte pomoc?

Zapíšte si chybové hlásenie alebo kód na obrazovke (ak sa to na vašu situáciu vzťahuje) a uveďte ho, keď nás budete kontaktovať.

Apple TV

Na vyriešenie problému možno budete musieť vyskúšať viacero riešení.

Vyhľadať aktualizácie

Najprv skontrolujte, či máte aktualizovanú aplikáciu HBO Max a Apple TV.

 • Aplikácia HBO Max: Prejdite do obchodu s aplikáciami App Store a vyhľadajte aplikáciu HBO Max. Ak je tam k dispozícii aktualizácia, vyberte možnosť Aktualizovať.
 • Apple TV: V Apple TV prejdite do ponuky Nastavenia > Systém > Aktualizácie softvéru > Aktualizovať softvér.

Potom otvorte aplikáciu HBO Max a skúste znova streamovať.

Otestujte rýchlosť pripojenia

Ak sa videá ukladajú do vyrovnávacej pamäte alebo sú nekvalitné, príčinou môže byť pomalé alebo nestabilné sieťové pripojenie.

Stiahnite si aplikáciu na testovanie rýchlosti internetu z obchodu Apple App Store a otestujte rýchlosť pripojenia (alebo otestujte rýchlosť sťahovania v počítači pripojenom k rovnakej sieti ako Apple TV. Na tento účel otvorte prehliadač a vyhľadajte možnosť „test rýchlosti internetu“.)

Na streamovanie HD videa potrebujete minimálnu rýchlosť sťahovania 5 Mb/s. (Odporúčaná rýchlosť pre 4K video je 50 Mbps a viac). Viac informácií nájdete v časti Služba HBO Max sa pozastavuje alebo sa ukladá do vyrovnávacej pamäte.

Odhláste sa a reštartujte Apple TV
 1. Odhláste sa z aplikácie HBO Max.
 2. Reštartujte Apple TV tak, že prejdete do ponuky Nastavenia > Systém > Reštart.
 3. Otvorte aplikáciu HBO Max, prihláste sa a skúste znova streamovať.
Odstráňte aplikáciu HBO Max a znova ju nainštalujte
 1. Na domovskej obrazovke zvýraznite aplikáciu HBO Max.
 2. Stlačte a podržte dotykový povrch na dve sekundy a potom stlačte tlačidlo Prehrať/Pozastaviť.
 3. Vyberte možnosť Odstrániť.
 4. Otvorte na Apple TV obchod App Store.
 5. Nájdite aplikáciu HBO Max app a vyberte možnosť Inštalovať.
 6. Otvorte aplikáciu HBO Max, prihláste sa a skúste znova streamovať.

Potrebujete ešte pomoc?

Zapíšte si chybové hlásenie alebo kód na obrazovke (ak sa to na vašu situáciu vzťahuje) a uveďte ho, keď nás budete kontaktovať.

Chromecast

Pomoc s Chromecast nájdete v časti Chromecast HBO Max do TV.

Potrebujete ešte pomoc?

Zapíšte si chybové hlásenie alebo kód na obrazovke (ak sa to na vašu situáciu vzťahuje) a uveďte ho, keď nás budete kontaktovať.

LG TV

Na vyriešenie problému možno budete musieť vyskúšať viacero riešení.

Vyhľadať aktualizácie

Najprv skontrolujte, či máte aktualizovanú aplikáciu HBO Max a LG TV.

 • Aplikácia HBO Max: Na diaľkovom ovládači LG TV stlačte tlačidlo Home a vyberte obchod LG Content Store. Vyberte položku Aplikácie a potom Moje aplikácie. Nájdite a vyberte aplikáciu HBO Max, potom vyberte Aktualizovať.
 • LG TV: Na diaľkovom ovládači LG TV stlačte tlačidlo Settings a potom vyberte Všetky nastavenia > Všeobecné > O tomto TV > Vyhľadať aktualizácie.

Potom otvorte aplikáciu HBO Max a skúste znova streamovať.

Otestujte rýchlosť pripojenia

Ak sa videá ukladajú do vyrovnávacej pamäte alebo sú nekvalitné, príčinou môže byť pomalé alebo nestabilné sieťové pripojenie. Otestujte rýchlosť sťahovania z počítača v rovnakej sieti, v akej sa nachádza LG TV. Na tento účel otvorte prehliadač a vyhľadajte možnosť „test rýchlosti internetu“.

Na streamovanie HD videa potrebujete minimálnu rýchlosť sťahovania 5 Mb/s. (Odporúčaná rýchlosť pre 4K video je 50 Mbps a viac). Viac informácií nájdete v časti Služba HBO Max sa pozastavuje alebo sa ukladá do vyrovnávacej pamäte.

Odhláste sa a reštartujte LG Smart TV
 1. Odhláste sa z aplikácie HBO Max.
 2. Odpojte LG TV od siete.
 3. Počkajte 20 sekúnd a pripojte televízor späť do siete.
 4. Opätovne otvorte aplikáciu HBO Max, prihláste sa a skúste znova streamovať.
Odstráňte aplikáciu HBO Max a znova ju nainštalujte
 1. Stlačte na diaľkovom ovládači LG tlačidlo Home.
 2. Stlačením a podržaním tlačidla Select (stredový D-pad) vstúpte do režimu úprav.
 3. Nájdite aplikáciu HBO Max, potom stlačte D-pad a zvoľte symbol X nad aplikáciou.
 4. Potvrďte výber zvolením možnosti OK.
 5. Preinštalujte aplikáciu HBO Max (otvorte obchod LG Content Store a nainštalujte aplikáciu HBO Max).
 6. Po preinštalovaní vyberte možnosť Spustiť, potom sa prihláste a skúste znova streamovať.

Potrebujete ešte pomoc?

Zapíšte si chybové hlásenie alebo kód na obrazovke (ak sa to na vašu situáciu vzťahuje) a uveďte ho, keď nás budete kontaktovať.

Konzola PlayStation (vo vybraných krajinách)

Na vyriešenie problému možno budete musieť vyskúšať viacero riešení.

Vyhľadať aktualizácie

Najprv skontrolujte, či máte aktualizovanú aplikáciu HBO Max a konzolu PlayStation.

 • Aplikácia HBO Max: Na konzole Playstation skontrolujte, či je zvýraznená položka HBO Max. Na ovládači stlačte tlačidlo Options a potom Vyhľadať aktualizácie.
 • Konzola Playstation: Na konzole Playstation prejdite do ponuky Nastavenia a vyberte položku Aktualizácia systémového softvéru.

Potom otvorte aplikáciu HBO Max a skúste znova streamovať.

Otestujte rýchlosť pripojenia

Ak sa videá ukladajú do vyrovnávacej pamäte alebo sú nekvalitné, príčinou môže byť pomalé alebo nestabilné sieťové pripojenie. Tu je postup, ako otestovať rýchlosť svojho internetového pripojenia:

 • Prejdite na zariadení PlayStation 4 do ponuky Nastavenia > Sieť > Test internetového pripojenia.
 • Prejdite na zariadení PlayStation 5 do ponuky Nastavenia > Sieť > Stav pripojenia > Zobraziť stav pripojenia > Rýchlosť pripojenia.

Na streamovanie HD videa potrebujete vysokorýchlostné pripojenie s minimálnou rýchlosťou sťahovania 5 Mb/s(PlayStation 5: K prehrávaniu v rozlíšení 4K odporúčame rýchlosť 50+ Mbps).

Skontrolujte stav služby PlaStation na stránke stav služby PlayStation.Viac informácií nájdete v časti Služba HBO Max sa pozastavuje alebo sa ukladá do vyrovnávacej pamäte.

Odhláste sa a reštartujte konzolu PlayStation
 1. Odhláste sa z aplikácie HBO Max.
 2. Vypnite konzolu PlayStation.
 3. Počkajte 20 sekúnd a znova PlayStation zapnite.
 4. Znova otvorte aplikáciu HBO Max, prihláste sa a skúste znova streamovať.
Odstráňte aplikáciu HBO Max a znova ju nainštalujte
PlayStation 4
 1. V domovskej ponuke XMB na systéme PlayStation prejdite na možnosť TV/Video služby.
 2. Zvýraznite položku HBO Max a potom stlačte na ovládači tlačidlo Options.
 3. Zvoľte možnosť Odstrániť.
 4. Preinštalujte aplikáciu HBO Max (prejdite do obchodu PlayStation Store a stiahnite aplikáciu HBO Max).
 5. Otvorte aplikáciu HBO Max, prihláste sa a skúste znova streamovať.
PlayStation 5
 1. V domovskej ponuke Médiá na zariadení PlayStation 5 zvýraznite položku HBO Max a potom stlačte na ovládači tlačidlo Options.
 2. Zvoľte možnosť Odstrániť a potom OK.
 3. Preinštalujte aplikáciu HBO Max (prejdite do ponuky Všetky aplikácie a stiahnite aplikáciu HBO Max).
 4. Otvorte aplikáciu HBO Max, prihláste sa a skúste znova streamovať.

Potrebujete ešte pomoc?

Zapíšte si chybové hlásenie alebo kód na obrazovke (ak sa to na vašu situáciu vzťahuje) a uveďte ho, keď nás budete kontaktovať.

Samsung TV

Na vyriešenie problému možno budete musieť vyskúšať viacero riešení.

Vyhľadať aktualizácie

Najprv skontrolujte, či máte aktualizovanú aplikáciu HBO Max a Samsung TV.

 • Aplikácia HBO Max: V Samsung TV otvorte Smart Hub a vyberte Aplikácie > ikonu Nastavenia (v pravom hornom rohu) > Aktualizácie.
 • Samsung TV: Na diaľkovom ovládači Samsung TV stlačte tlačidlo Menu a vyberte položku Nastavenia > Aktualizácia softvéru > Aktualizovať. Po dokončení aktualizácie prejdite na stránku Aplikácie a počkajte 5 minút.

Potom otvorte aplikáciu HBO Max a skúste znova streamovať.

Otestujte rýchlosť pripojenia

Ak sa videá ukladajú do vyrovnávacej pamäte alebo sú nekvalitné, príčinou môže byť pomalé alebo nestabilné sieťové pripojenie. Otestujte rýchlosť sťahovania z počítača v rovnakej sieti, v akej sa nachádza Samsung TV. Na tento účel otvorte prehliadač a vyhľadajte možnosť „test rýchlosti internetu“.

Na streamovanie HD videa potrebujete minimálnu rýchlosť sťahovania 5 Mb/s. (Odporúčaná rýchlosť pre 4K video je 50 Mbps a viac). Viac informácií nájdete v časti Služba HBO Max sa pozastavuje alebo sa ukladá do vyrovnávacej pamäte.

Odhláste sa a reštartujte Samsung TV
 1. Odhláste sa z aplikácie HBO Max.
 2. Odpojte Samsung TV od siete.
 3. Počkajte 20 sekúnd a pripojte televízor späť do siete.
 4. Opätovne otvorte aplikáciu HBO Max, prihláste sa a skúste znova streamovať.
Odstráňte aplikáciu HBO Max a znova ju nainštalujte
 1. Otvorte ponuku Smart Hub.
 2. Pomocou navigačných tlačidiel na diaľkovom ovládači zvýraznite položku HBO Max.
 3. V závislo od vášho televízora postupujte podľa jednej z nasledujúcich možností:
  • Stlačte a podržte na diaľkovom ovládači tlačidlo Enter, vyberte možnosť Odstrániť a potvrďte výber zvolením možnosti Áno.
  • Stlačte na diaľkovom ovládači tlačidlo Down, vyberte možnosť Odobrať a potvrďte výber opätovným výberom možnosti Odobrať.
 4. Vyhľadajte aplikáciu HBO Max.
 5. Zvoľte aplikáciu HBO Max a preinštalujte ju.
 6. Po inštalácii vyberte možnosť Spustiť, prihláste sa a skúste znova streamovať.

Potrebujete ešte pomoc?

Zapíšte si chybové hlásenie alebo kód na obrazovke (ak sa to na vašu situáciu vzťahuje) a uveďte ho, keď nás budete kontaktovať.

Vodafone TV (vo vybraných krajinách)

Aplikácia HBO Max nie je k dispozícii v zariadeniach Vodafone TV vo všetkých krajinách.

Na vyriešenie problému možno budete musieť vyskúšať viacero riešení.

Vyhľadať aktualizácie
 1. Aplikácia HBO Max: V zariadení Vodafone TV vyhľadajte aktualizáciu aplikácie HBO Max. Ak je dostupná aktualizácia, aktualizujte aplikáciu HBO Max v zariadení Vodafone TV.
 2. Vodafone TV: V zariadení Vodafone TV prejdite do ponuky Nastavenia > Nastavenia zariadenia > O zariadení > Aktualizácia systému.
Odhláste sa a reštartujte Vodafone TV
 1. Odhláste sa z aplikácie HBO Max.
 2. Odpojte Vodafone TV od siete.
 3. Počkajte 20 sekúnd a pripojte televízne zariadenie späť do siete.
 4. Opätovne otvorte aplikáciu HBO Max, prihláste sa a skúste znova streamovať.
Otestujte rýchlosť pripojenia

Ak sa videá ukladajú do vyrovnávacej pamäte alebo sú nekvalitné, príčinou môže byť pomalé alebo nestabilné sieťové pripojenie. Otestujte rýchlosť sťahovania z počítača v rovnakej sieti, v akej sa nachádza Vodafone TV. Na tento účel otvorte prehliadač a vyhľadajte možnosť „test rýchlosti internetu“.

Na streamovanie HD videa potrebujete minimálnu rýchlosť sťahovania 5 Mb/s. Viac informácií nájdete v časti Služba HBO Max sa pozastavuje alebo sa ukladá do vyrovnávacej pamäte.

Konzola Xbox (vo vybraných krajinách)

Na vyriešenie problému možno budete musieť vyskúšať viacero riešení.

Skontrolujte stav služby Xbox

Skontrolujte stav služby HBO Max na stránke Stav Xbox.

Vyhľadať aktualizácie

Najprv skontrolujte, či máte aktualizovanú aplikáciu HBO Max a konzolu Xbox.

 • Aplikácia HBO Max: Na konzole Xbox prejdite do ponuky Moje hry a aplikácie, zvýraznite aplikáciu HBO Max, potom stlačte na ovládači tlačidlo Menu, vyberte možnosť Spravovať aplikáciu a nainštalujte aktualizáciu aplikácie.
 • Konzola Xbox: V konzole Xbox prejdite do ponuky Nastavenia > Systém > Aktualizácie > Aktualizácia konzoly.

Potom otvorte aplikáciu HBO Max a skúste znova streamovať.

Odhláste sa a reštartujte konzolu
 1. Odhláste sa z aplikácie HBO Max.
 2. Stlačte na ovládači tlačidlo Xbox a vyberte možnosť Reštartovať konzolu > Reštartovať.
 3. Otvorte aplikáciu HBO Max, prihláste sa a skúste znova streamovať.
Otestujte rýchlosť pripojenia

Ak chcete otestovať rýchlosť pripojenia, prejdite do ponuky konzoly Xbox Riešenie problémov s pripojením a spustite test rýchlosti konzoly Xbox.

Na streamovanie HD videa potrebujete minimálnu rýchlosť sťahovania 5 Mb/s. (Odporúčaná rýchlosť pre 4K video je 50 Mbps a viac). Viac informácií nájdete v časti Služba HBO Max sa pozastavuje alebo sa ukladá do vyrovnávacej pamäte.

Odinštalujte a znova nainštalujte aplikáciu HBO Max
 1. Prejdite do ponuky Moje hry a aplikácie.
 2. Zvýraznite položku HBO Max a potom stlačte na ovládači tlačidlo Menu.
 3. Zvoľte možnosť Odinštalovať.
 4. Preinštalujte aplikáciu HBO Max (prejdite do ponuky Aplikácie a stiahnite aplikáciu HBO Max).
 5. Otvorte aplikáciu HBO Max, prihláste sa a skúste znova streamovať.

Potrebujete ešte pomoc?

Zapíšte si chybové hlásenie alebo kód na obrazovke (ak sa to na vašu situáciu vzťahuje) a uveďte ho, keď nás budete kontaktovať.

Zariadenie nie je v zozname? Prejdite do časti Podporované zariadenia.