Ako zmením jazyk?

Predvolený jazyk aplikácie HBO Max je rovnaký, ako jazyk, ktorý využívate vo svojom zariadení. Jazyk zobrazenia však môžete zmeniť. Tu je postup:

  1. Otvorte aplikáciu HBO Max a prepnite na svoj profil.
  2. Postupujte podľa jednej z nasledujúcich možností:
    • Telefón alebo tablet: Kliknite na svoj profil (vpravo hore), potom na ikonu Nastavenia (ozubené koleso, vpravo hore), kliknite alebo prejdite na možnosť Jazyk zobrazenia a vvyberte jazyk.
    • Televízne zariadenie: Vyberte ikonu Nastavenia Kliknite na svoj profil (vpravo hore), potom na ikonu Nastavenia (ozubené koleso, vpravo hore), kliknite alebo prejdite na možnosť Jazyk zobrazenia a vvyberte jazyk. a potom možnosť Zmena jazyk zobrazenia (na karte Môj profil).
    • Počítač: Vyberte ikonu svojho profilu (vpravo hore) a potom možnosť Nastavenia > Jazyk zobrazenia > Zmeniť jazyk.
  3. Vyberte požadovaný jazyk. Nastavenie jazyka zobrazenia sa uloží spolu s vaším profilom a bude sa používať vo všetkých zariadeniach.

Používanie zobrazenia jazyka pri prehrávaní programov alebo filmov na HBO Max.

  • Programy a filmy v službe HBO Max sa automaticky prehrávajú s pôvodnou zvukovou stopou a titulkami, ktoré zodpovedajú jazyku zobrazenia.

Ak chcete zmeniť jazyk zvuku alebo titulkov, spustite sledovanie a potom vyberte tlačidlo Zvuk a titulky (rečová bublina) v prehrávači videa. Tu si môžete vybrať jazyk zvuku a titulkov. Ďalšie informácie nájdete v časti Titulky a alternatívny zvuk.

Poznámka  Ak cestujete do krajiny, ktorá nepodporuje váš jazyk zobrazenia, predvoleným jazykom bude angličtina.