Jak si mohu změnit jazyk?

Ve výchozím nastavení používá aplikace HBO Max stejný jazyk, jaký používáte na svém zařízení. Pokud však chcete, můžete jazyk aplikace změnit. Zde je postup, jak na to:

  1. Otevřete aplikaci HBO Max a přepněte na svůj profil.
  2. Postupujte podle toho, jaké zařízení používáte:
    • Telefon nebo tablet: Klikněte na svůj profil (vpravo nahoře), na ikonu Nastavení (ozubené kolečko vpravo nahoře), poté klikněte nebo přejděte na položku Jazyk zobrazení a vyberte jazyk.
    • TV zařízení: Vyberte ikonu Nastavení (ozubené kolečko vlevo dole) a poté vyberte možnost Jazyk displeje (na kartě Můj profil).
    • Počítač: Vyberte ikonu svého profilu (vpravo nahoře) a poté přejděte do nabídky Nastavení > Jazyk zobrazení > Změnit jazyk.
  3. Vyberte požadovaný jazyk. Nastavení jazyka se uloží ve vašem profilu a použije se na všech zařízeních.

Jak HBO Max využívá jazyk zobrazení při přehrávání seriálů a filmů?

  • Pořady a filmy na HBO Max se automaticky přehrávají s originální zvukovou stopou a titulky odpovídajícími jazyku zobrazení.

Pokud si chcete změnit jazyk zvuku nebo titulků, spusťte přehrávání a potom v přehrávači videa vyberte tlačítko Zvuk a titulky (řečová bublina). Tam si můžete vybrat jazyk zvuku a titulků. Další informace naleznete v článku Titulky, skryté titulky a alternativní zvuk.

Poznámka  Pokud vycestujete do země, která nepodporuje vámi vybraný jazyk zobrazení, přepne se výchozí jazyk na angličtinu.