Riešenie problémov so službou HBO Max na televízore

V prípade iných problémov s aplikáciou alebo pozeraním vyberte svoje zariadenie nižšie a vyskúšajte návrhy.

Vyberte zariadenie, ktoré používate

Android TV

Ak máte problémy s prehrávaním, skúste nasledujúce možnosti:

Aktualizujte softvér

 1. Zvýraznite na Android TV dlaždicu HBO Max a potom stlačte a podržte tlačidlo výberu. Následne vyberte možnosť Zobraziť podrobnosti > Aktualizácia (ak je k dispozícii).
 2. Aktualizujte svoj Android TV. Na tento účel prejdite do ponuky Nastavenia > Systém > O systéme > Aktualizácia systému > Skontrolovať aktualizácie.

Otestujte rýchlosť pripojenia

Ak sa videá ukladajú do vyrovnávacej pamäte alebo sú nekvalitné, príčinou môže byť pomalé alebo nestabilné sieťové pripojenie.

Stiahnite si aplikáciu na testovanie rýchlosti internetu z obchodu Google Play a otestujte rýchlosť pripojenia (alebo otestujte rýchlosť sťahovania v počítači pripojenom k rovnakej sieti ako Android TV. Na tento účel otvorte prehliadač a vyhľadajte možnosť „test rýchlosti internetu“.)

Na pozeranie HD videa potrebujete minimálnu rýchlosť sťahovania 5 Mb/s. (Odporúčaná rýchlosť pre 4k video je 50 Mbps a viac). Viac informácií nájdete v časti Služba HBO Max sa zasekáva alebo sa ukladá do vyrovnávacej pamäte.

Odhláste sa a reštartujte zariadenia

 1. Odhláste sa z aplikácie HBO Max.
 2. V Android TV prejdite na položku Nastavenia > Informácie > Reštartovať > Reštartovať.
 3. Otvorte aplikáciu HBO Max, prihláste sa a skúste znovu pozerať.

Vymažte vyrovnávaciu pamäť a údaje aplikácie

 1. Prejdite v Android TV do ponuky Nastavenia > Aplikácie.
 2. Vyberte zo zoznamu aplikácií HBO Max.
 3. Vyberte možnosť Vymazať vyrovnávaciu pamäť.
 4. Vyberte možnosť Vymazať údaje.
 5. Otvorte aplikáciu HBO Max, prihláste sa a skúste znovu pozerať.

Odinštalujte a znova nainštalujte aplikáciu HBO Max

 1. Prejdite na Android TV do ponuky Nastavenia > Aplikácie a zvoľte možnosť HBO Max.
 2. Zvoľte možnosť Odinštalovať.
 3. Prejdite do ponuky Aplikácie a nájdite HBO Max.
 4. Zvoľte HBO Max a potom vyberte možnosť Inštalovať.
 5. Otvorte aplikáciu HBO Max, prihláste sa a skúste znovu pozerať.

Ďalšiu pomoc s Android TV nájdete na stránke Pomocník pre Android TV.

Apple TV

Ak máte problémy s pozeraním, skúste nasledujúce možnosti:

Aktualizujte softvér

 1. Uistite sa, že máte najnovšiu verziu aplikácie HBO Max. Zistíte to tak, že prejdete do obchodu s aplikáciami App Store a vyhľadáte aplikáciu HBO Max. Ak je k dispozícii aktualizácia, vyberte možnosť Aktualizovať.
 2. Uistite sa, že je softvér Apple TV aktuálny. Prejdite do ponuky Nastavenia > Systém > Aktualizácie softvéru > Aktualizovať softvér.

Otestujte rýchlosť pripojenia

Ak sa videá ukladajú do vyrovnávacej pamäte alebo sú nekvalitné, príčinou môže byť pomalé alebo nestabilné sieťové pripojenie.

Stiahnite si aplikáciu na testovanie rýchlosti internetu z obchodu Apple App Store a otestujte rýchlosť pripojenia (alebo otestujte rýchlosť sťahovania v počítači pripojenom k rovnakej sieti ako Android TV. Na tento účel otvorte prehliadač a vyhľadajte možnosť „test rýchlosti internetu“.)

Na pozeranie HD videa potrebujete minimálnu rýchlosť sťahovania 5 Mb/s. (Odporúčaná rýchlosť pre 4k video je 50 Mbps a viac). Viac informácií nájdete v časti Služba HBO Max sa zasekáva alebo sa ukladá do vyrovnávacej pamäte.

Odhláste sa a reštartujte Apple TV

 1. Odhláste sa zo služby HBO Max
 2. Reštartujte Apple TV tak, že prejdete do ponuky Nastavenia > Systém > Reštart.
 3. Otvorte aplikáciu HBO Max, prihláste sa a skúste znovu pozerať.

Odstráňte aplikáciu HBO Max a znovu ju nainštalujte

 1. Na domovskej obrazovke zvýraznite aplikáciu HBO Max.
 2. Stlačte a podržte dotykový povrch na dve sekundy a potom stlačte tlačidlo Prehrať/Pozastaviť.
 3. Vyberte možnosť Odstrániť.
 4. Otvorte na Apple TV obchod App Store.
 5. Nájdite aplikáciu HBO Max app a vyberte možnosť Inštalovať.
 6. Otvorte aplikáciu HBO Max, prihláste sa a skúste znovu pozerať.
LG TV

Ak máte problémy s pozeraním, skúste nasledujúce možnosti:

Aktualizujte aplikáciu HBO Max

Skontrolujte, či je k dispozícii aktualizácia aplikácie HBO Max. Tu je postup:

 1. Otvorte obchod LG Content Store na LG TV.
 2. Zvoľte možnosť Aplikácie.
 3. Zvoľte možnosť Moje aplikácie.
 4. Nájdite a zvoľte aplikáciu HBO Max, potom zvoľte Aktualizovať.

Otestujte rýchlosť pripojenia

Ak sa videá ukladajú do vyrovnávacej pamäte alebo sú nekvalitné, príčinou môže byť pomalé alebo nestabilné sieťové pripojenie. Otestujte rýchlosť sťahovania z počítača v rovnakej sieti, v akej sa nachádza LG TV. Na tento účel otvorte prehliadač a vyhľadajte možnosť „test rýchlosti internetu“.

Na pozeranie HD videa potrebujete minimálnu rýchlosť sťahovania 5 Mb/s. (Odporúčaná rýchlosť pre 4k video je 50 Mbps a viac). Viac informácií nájdete v časti Služba HBO Max sa zasekáva alebo sa ukladá do vyrovnávacej pamäte.

Odhláste sa a reštartujte LG TV

 1. Odhláste sa zo služby HBO Max
 2. Odpojte LG TV od siete.
 3. Počkajte 20 sekúnd a pripojte televízor späť do siete.
 4. Otvorte aplikáciu HBO Max, prihláste sa a skúste znovu pozerať.

Aktualizujte LG TV

Aktualizujte firmvér LG TV Tu je postup:

 1. Stlačte na diaľkovom ovládači LG TV tlačidlo Settings.
 2. Vyberte možnosť Všetky nastavenia > Všeobecné > O tomto televízore > Skontrolovať aktualizácie. Ak je k dispozícii aktualizácia, postupujte podľa pokynov na jej stiahnutie a inštaláciu.

Odstráňte aplikáciu HBO Max a znovu ju nainštalujte

 1. Stlačte na diaľkovom ovládači LG tlačidlo Home.
 2. Stlačením a podržaním tlačidla Vyberte (stredový D-pad) vstúpte do režimu úprav.
 3. Nájdite aplikáciu HBO Max, potom stlačte D-pad a zvoľte symbol X nad aplikáciou.
 4. Potvrďte výber zvolením možnosti OK.
 5. Preinštalujte aplikáciu HBO Max (otvorte obchod LG Content Store a nainštalujte aplikáciu HBO Max).
 6. Po preinštalovaní vyberte možnosť Spustiť potom sa prihláste, a skúste znovu pozerať.
Konzola PlayStation (vo vybraných krajinách)

Ak máte problémy s pozeraním, skúste nasledujúce možnosti:

Aktualizujte softvér

Prejdite do ponuky Nastavenia a vyberte položku Aktualizácia systémového softvéru. Potom otvorte aplikáciu HBO Max a skúste znova pozerať.

Otestujte rýchlosť pripojenia

Ak sa videá ukladajú do vyrovnávacej pamäte alebo sú nekvalitné, príčinou môže byť pomalé alebo nestabilné sieťové pripojenie.

 • Na pozeranie HD videa potrebujete vysokorýchlostné pripojenie s minimálnou rýchlosťou sťahovania 5 Mb/s.
  • Prejdite na zariadení PlayStation 4 do ponuky Nastavenia > Sieť > Test internetového pripojenia.
  • Prejdite na zariadení PlayStation 5 do ponuky Nastavenia > Sieť > Stav pripojenia > Zobraziť stav pripojenia > Rýchlosť pripojenia.
 • Skontrolujte stav služby PlaStation na stránke stav služby PlayStation.

Viac informácií nájdete v časti Služba HBO Max sa zasekáva alebo sa ukladá do vyrovnávacej pamäte.

Odhláste sa a reštartujte PlayStation

 1. Odhláste sa zo služby HBO Max
 2. Vypnite konzolu PlayStation.
 3. Počkajte 20 sekúnd a znovu PlayStation zapnite.
 4. Opätovne otvorte aplikáciu HBO Max, prihláste sa a skúste znovu streamovať.

Odstráňte aplikáciu HBO Max a znovu ju nainštalujte

PlayStation 4

 1. V domovskej ponuke XMB na systéme PlayStation prejdite na možnosť TV/Video služby.
 2. Zvýraznite položku HBO Max a potom stlačte na ovládači tlačidlo Options.
 3. Zvoľte možnosť Odstrániť.
 4. Preinštalujte aplikáciu HBO Max (prejdite do obchodu PlayStation Store a stiahnite aplikáciu HBO Max).
 5. Otvorte aplikáciu HBO Max, prihláste sa a skúste znovu pozerať.

PlayStation 5

 1. V domovskej ponuke Médiá na zariadení PlayStation 5 zvýraznite položku HBO Max a potom stlačte na ovládači tlačidlo Options.
 2. Zvoľte možnosť Odstrániť a potom OK.
 3. Preinštalujte aplikáciu HBO Max (prejdite do ponuky Všetky aplikácie a stiahnite aplikáciu HBO Max).
 4. Otvorte aplikáciu HBO Max, prihláste sa a skúste znovu pozerať.
Samsung TV

Ak máte problémy s pozeraním, skúste nasledujúce možnosti:

Aktualizujte aplikáciu HBO Max

Skontrolujte, či je k dispozícii aktualizácia služby HBO Max. Tu je postup:

 1. Otvorte aplikáciu Smart Hub na Samsung TV.
 2. Zvoľte možnosť Aplikácie.
 3. Zvoľte ikonu Nastavenia (v pravom hornom rohu).
 4. Zvoľte možnosť Aktualizácie.
 5. Nájdite a zvoľte aplikáciu HBO Max, potom zvoľte Aktualizovať.
 6. Otvorte službu HBO Max a skúste znovu pozerať.

Otestujte rýchlosť pripojenia

Ak sa videá ukladajú do vyrovnávacej pamäte alebo sú nekvalitné, príčinou môže byť pomalé alebo nestabilné sieťové pripojenie. Otestujte rýchlosť sťahovania z počítača v rovnakej sieti, v akej sa nachádza Samsung TV. Na tento účel otvorte prehliadač a vyhľadajte možnosť „test rýchlosti internetu“.

Na pozeranie HD videa potrebujete minimálnu rýchlosť sťahovania 5 Mb/s. (Odporúčaná rýchlosť pre 4k video je 50 Mbps a viac). Viac informácií nájdete v časti Služba HBO Max sa zasekáva alebo sa ukladá do vyrovnávacej pamäte.

Odhláste sa a reštartujte Samsung TV

 1. Odhláste sa zo služby HBO Max
 2. Odpojte Samsung TV od siete.
 3. Počkajte 20 sekúnd a pripojte televízor späť do siete.
 4. Opätovne otvorte aplikáciu HBO Max, prihláste sa a skúste znovu pozerať.

Aktualizujte Samsung TV

Aktualizujte firmvér Samsung TV Tu je postup:

 1. Stlačte na diaľkovom ovládači Samsung TV tlačidlo Menu.
 2. Vyberte ponuku Nastavenia > Podpora > Aktualizácia softvéru > Aktualizovať teraz. Televízor sa reštartuje a po dokončení aktualizácie sa zobrazí správa.

Po dokončení aktualizácie aktualizujte aplikáciu Smart Hub:

 1. Otvorte ponuku Smart Hub a prejdite na stránku Aplikácie.
 2. Zostaňte na stránke Aplikácie 5 minút.
 3. Opätovne otvorte aplikáciu HBO Max a skúste znovu pozerať.

Odstráňte aplikáciu HBO Max a znovu ju nainštalujte

 1. Otvorte ponuku Smart Hub.
 2. Pomocou navigačných tlačidiel na diaľkovom ovládači zvýraznite položku HBO Max.
 3. V závislo od vášho televízora postupujte podľa jednej z nasledujúcich možností:
  • Stlačte a podržte na diaľkovom ovládači tlačidlo Enter, vyberte možnosť Odstrániť a potvrďte výber zvolením možnosti Áno.
  • Stlačte na diaľkovom ovládači tlačidlo Down, vyberte možnosť Odobrať a potvrďte výber opätovným výberom možnosti Odobrať.
 4. Vyhľadajte aplikáciu HBO Max.
 5. Zvoľte aplikáciu HBO Max a preinštalujte ju.
 6. Po inštalácii zvoľte možnosť Spustiť, prihláste sa a skúste znovu pozerať.
Vodafone TV (vo vybraných krajinách)

Aplikácia HBO Max nie je k dispozícii na zariadeniach Vodafone TV vo všetkých krajinách.

Aktualizujte softvér

 1. Skontrolujte aktualizáciu aplikácie HBO Max.
 2. Aktualizujte softvér Vodafone TV tak, že prejdete do ponuky Nastavenia > Nastavenia zariadenia > O zariadení > Aktualizácia systému.

Odhláste sa a reštartujte

 1. Odhláste sa zo služby HBO Max
 2. Odpojte zariadenie Vodafone TV od siete.
 3. Počkajte 20 sekúnd a pripojte televízne zariadenie späť do siete.
 4. Opätovne otvorte aplikáciu HBO Max, prihláste sa a skúste znovu pozerať.

Otestujte rýchlosť pripojenia

Ak sa videá ukladajú do vyrovnávacej pamäte alebo sú nekvalitné, príčinou môže byť pomalé alebo nestabilné sieťové pripojenie. Otestujte rýchlosť sťahovania z počítača v rovnakej sieti, v akej sa nachádza Vodafone TV. Na tento účel otvorte prehliadač a vyhľadajte možnosť „test rýchlosti internetu“.

Na pozeranie HD videa potrebujete minimálnu rýchlosť sťahovania 5 Mb/s. Viac informácií nájdete v časti Služba HBO Max sa zasekáva alebo sa ukladá do vyrovnávacej pamäte.

Konzola Xbox (vo vybraných krajinách)

Ak máte problémy s pozeraním, skúste nasledujúce možnosti:

Skontrolujte stav služby Xbox

Skontrolujte stav služby HBO Max na stránke stav služby Xbox.

Aktualizujte softvér

 1. Prejdite do ponuky Nastavenia > Systém > Aktualizácie > Aktualizácia konzoly a zistite, či sú k dispozícii aktualizácie pre konzolu Xbox
 2. Prejdite do ponuky Moje hry a aplikácie, zvýraznite aplikáciu HBO Max, potom stlačte na ovládači tlačidlo Menu, vyberte možnosť Spravovať aplikáciu a nainštalujte aktualizáciu aplikácie (ak je k dispozícii).
 3. Otvorte službu HBO Max a skúste znovu pozerať.

Odhláste sa a reštartujte konzolu

 1. Odhláste sa zo služby HBO Max.
 2. Stlačte na ovládači tlačidlo Xbox a vyberte možnosť Reštartovať konzolu > Reštartovať.
 3. Otvorte aplikáciu HBO Max, prihláste sa a skúste znovu pozerať.

Otestujte rýchlosť pripojenia

Ak chcete otestovať rýchlosť pripojenia, prejdite do ponuky konzoly Xbox Riešenie problémov s pripojením a spustite test rýchlosti konzoly Xbox.

Na pozeranie HD videa potrebujete minimálnu rýchlosť sťahovania 5 Mb/s. (Odporúčaná rýchlosť pre 4k video je 50 Mbps a viac). Viac informácií nájdete v časti Služba HBO Max sa zasekáva alebo sa ukladá do vyrovnávacej pamäte.

Odstráňte aplikáciu HBO Max a znovu ju nainštalujte

 1. Prejdite do ponuky Moje hry a aplikácie.
 2. Zvýraznite položku HBO Max a potom stlačte na ovládači tlačidlo Menu.
 3. Zvoľte možnosť Odinštalovať.
 4. Preinštalujte aplikáciu HBO Max (prejdite do ponuky Aplikácie a stiahnite aplikáciu HBO Max).
 5. Otvorte aplikáciu HBO Max, prihláste sa a skúste znovu streamovať.