Řešení problémů s HBO Max v televizi

V případě dalších problémů s aplikacemi nebo přehráváním vyberte své zařízení níže a vyzkoušejte návrhy.

Vyberte zařízení, které používáte

Android TV

Pokud máte potíže s přehráváním, můžete vyzkoušet následující:

Aktualizujte software

 1. Na Android TV najeďte na dlaždici HBO Max a stiskněte a podržte tlačítko Zvolit. Potom vyberte možnost Zobrazit podrobnosti > Aktualizovat (je-li k dispozici).
 2. Aktualizujte svou Android TV. Přejděte do nabídky Nastavení > Systém > O systému > Aktualizace systému > Zkontrolovat aktualizace.

Otestujte rychlost připojení

Pokud se videa ukládají do vyrovnávací paměti nebo mají špatnou kvalitu, může být příčinou pomalé nebo nestálé připojení k síti.

Stáhněte si z obchodu Google Play aplikaci k testování rychlosti internetu a otestujte rychlost připojení (nebo otestujte rychlost stahování na počítači připojeném ke stejné síti jako vaše Android TV. Otevřete prohlížeč a vyhledejte text „test rychlosti internetu“).

Ke přehrávání HD videa potřebujete minimální rychlost stahování 5 Mb/s (pro 4K video se doporučuje více než 50 Mb/s). Další nápovědu naleznete v článku HBO Max se načítá pomalu nebo se zasekává.

Odhlaste se a restartujte zařízení

 1. Odhlaste se z HBO Max.
 2. V Android TV přejděte do nabídky Nastavení > O aplikaci > Restart > Restart.
 3. Otevřete aplikaci HBO Max, přihlaste se a zkuste něco přehrát.

Vymažte mezipamět a data aplikace

 1. V Android TV přejděte do nabídky Nastavení > Aplikace.
 2. V seznamu aplikací zvolte možnost HBO Max.
 3. Zvolte možnost Vymazat mezipaměť.
 4. Zvolte možnost Vymazat data.
 5. Otevřete aplikaci HBO Max, přihlaste se a zkuste něco přehrát.

Odinstalujte aplikaci HBO Max a nainstalujte ji znovu

 1. V Android TV přejděte do nabídky Nastavení > Aplikace a zvolte možnost HBO Max.
 2. Zvolte možnost Odinstalovat.
 3. Přejděte na Aplikace a vyhledejte aplikaci HBO Max.
 4. Zvolte aplikaci HBO Max a poté vyberte možnost Instalovat.
 5. Otevřete aplikaci HBO Max, přihlaste se a zkuste něco přehrát.

Další nápovědu k Android TV najdete v článku Nápověda k Android TV.

Apple TV

Pokud máte potíže se streamováním, můžete vyzkoušet následující:

Aktualizujte software

 1. Ujistěte se, že máte nejnovější verzi aplikace HBO Max. Jednoduše přejděte do obchodu App Store a vyhledejte aplikaci HBO Max. Pokud je k dispozici aktualizace aplikace, vyberte možnost Aktualizovat.
 2. Ujistěte se, že software vaší Apple TV je aktuální – přejděte do nabídky Nastavení > Systém > Aktualizace softwaru > Aktualizovat software.

Otestujte rychlost připojení

Pokud se videa ukládají do vyrovnávací paměti nebo mají špatnou kvalitu, může být příčinou pomalé nebo nestálé připojení k síti.

Stáhněte si z obchodu Apple App Store aplikaci k testování rychlosti internetu a otestujte rychlost připojení (nebo otestujte rychlost stahování na počítači připojeném ke stejné síti jako vaše Apple TV. Otevřete prohlížeč a vyhledejte text „test rychlosti internetu“).

K přehrávání HD videa potřebujete minimální rychlost stahování 5 Mb/s (pro 4K video se doporučuje více než 50 Mb/s). Další nápovědu najdete v článku HBO Max se načítá pomalu nebo se zasekává.

Odhlaste se a restartujte svou Apple TV

 1. Odhlaste se z HBO Max
 2. Restartujte Apple TV tak, že přejdete do nabídky Nastavení > Systém > Restartovat.
 3. Otevřete aplikaci HBO Max, přihlaste se a zkuste něco přehrát.

Odstraňte aplikaci HBO Max a nainstalujte ji znovu

 1. Na domovské obrazovce najeďte na aplikaci HBO Max.
 2. Stiskněte a podržte dotykovou plochu po dobu dvou sekund a stiskněte tlačítko Přehrát/Pozastavit.
 3. Vyberte možnost Odstranit.
 4. V Apple TV otevřete obchod App Store.
 5. Vyhledejte aplikaci HBO Max a vyberte možnost Instalovat.
 6. Otevřete aplikaci HBO Max, přihlaste se a zkuste něco přehrát.
LG TV

Pokud máte potíže s přehráváním, můžete vyzkoušet následující:

Aktualizujte aplikaci HBO Max

Podívejte se, zda není k dispozici aktualizace aplikace HBO Max. Zde je postup, jak na to:

 1. Na své LG TV otevřete obchod LG Content Store.
 2. Zvolte možnost Aplikace.
 3. Zvolte možnost Moje aplikace.
 4. Vyhledejte a zvolte aplikaci HBO Max a zvolte možnost Aktualizovat.

Otestujte rychlost připojení

Pokud se videa ukládají do vyrovnávací paměti nebo mají špatnou kvalitu, může být příčinou pomalé nebo nestálé připojení k síti. Otestujte rychlost stahování z počítače ve stejné síti, v jaké se nachází vaše LG TV – otevřete prohlížeč a vyhledejte text „test rychlosti internetu“.

K přehrávání HD videa potřebujete minimální rychlost stahování 5 Mb/s (pro 4K video se doporučuje více než 50 Mb/s). Další nápovědu najdete v článku HBO Max se načítá pomalu nebo se zasekává.

Odhlaste se a restartujte svou LG TV

 1. Odhlaste se z HBO Max
 2. Odpojte LG TV od zdroje napájení.
 3. Počkejte 20 sekund a znovu televizi znovu připojte ke zdroji napájení.
 4. Otevřete aplikaci HBO Max, přihlaste se a zkuste něco přehrát.

Aktualizujte svou LG TV

Aktualizujte firmware své LG TV. Tady je postup, jak na to:

 1. Stiskněte tlačítko Nastavení na dálkovém ovladači LG TV.
 2. Zvolte Všechna nastavení > Obecné > O této TV > Zkontrolovat aktualizace. Pokud je k dispozici aktualizace, stáhněte ji a následujte pokyny k instalaci..

Odstraňte aplikaci HBO Max a nainstalujte ji znovu

 1. Stiskněte tlačítko Domů na dálkovém ovladači LG.
 2. Stisknutím a podržením tlačítka Vybrat (střed D-padu) přejděte do režimu editace.
 3. Vyhledejte aplikaci HBO Max, stiskněte na D-padu šipku nahoru a zvolte symbol X nad aplikací.
 4. Potvrďte volbou možnosti Ano.
 5. Přeinstalujte aplikaci HBO Max (otevřete obchod LG Content Store a nainstalujte aplikaci HBO Max).
 6. Po přeinstalaci vyberte možnost Spustit, poté se přihlaste a zkuste něco přehrát.
Konzole PlayStation (ve vybraných zemích)

Pokud máte potíže s přehráváním, můžete vyzkoušet následující:

Aktualizujte software

Přejděte do nabídky Nastavení a vyberte možnost Aktualizovat systémový software. Otevřete aplikaci HBO Max a zkuste něco přehrát.

Otestujte rychlost připojení

Pokud se videa ukládají do vyrovnávací paměti nebo mají špatnou kvalitu, může být příčinou pomalé nebo nestálé připojení k síti.

 • K přehrávání HD videa potřebujete vysokorychlostní připojení s minimální rychlostí stahování 5 Mb/s.
  • Na konzoli PlayStation 4 přejděte do nabídky Nastavení > Síť > Test internetového připojení.
  • Na konzoli PlayStation 5 přejděte do nabídky Nastavení > Síť > Stav připojení > Zobrazit stav připojení > Rychlost připojení.
 • Zkontrolujte stav služby PlayStation na stránce stavu služby PlayStation.

Další nápovědu naleznete v článku HBO Max se se načítá pomalu nebo se zasekává.

Odhlaste se a restartujte zařízení PlayStation

 1. Odhlaste se z HBO Max
 2. Vypněte konzoli PlayStation.
 3. Počkejte 20 sekund a znovu konzoli zapněte.
 4. Znovu otevřete aplikaci HBO Max, přihlaste se a zkuste něco přehrát.

Odstraňte aplikaci HBO Max a nainstalujte ji znovu

PlayStation 4

 1. V domovské nabídce XMB na konzoli PlayStation přejděte na TV/Video služby.
 2. Zvýrazněte položku HBO Max a stiskněte na ovladači tlačítko Možnosti.
 3. Zvolte možnost Odstranit.
 4. Přeinstalujte aplikaci HBO Max (přejděte do obchodu PlayStation Store a stáhněte aplikaci HBO Max).
 5. Otevřete aplikaci HBO Max, přihlaste se a zkuste něco přehrát.

PlayStation 5

 1. Na záložce Média na domovské obrazovce konzole PlayStation 5 zvýrazněte položku HBO Max a stiskněte na ovladači tlačítko Možnosti.
 2. Zvolte možnost Odstranit a pak OK.
 3. Přeinstalujte aplikaci HBO Max (přejděte do nabídky Všechny aplikace a stáhněte aplikaci HBO Max).
 4. Otevřete aplikaci HBO Max, přihlaste se a zkuste něco přehrát.
Samsung TV

Pokud máte potíže se přehráváním, můžete vyzkoušet následující:

Aktualizujte aplikaci HBO Max

Podívejte se, jestli není k dispozici aktualizace aplikace HBO Max. Tady je postup, jak na to:

 1. Otevřete aplikaci Smart Hub na Samsung TV.
 2. Zvolte možnost Aplikace.
 3. Zvolte ikonu Nastavení (v pravém horním rohu).
 4. Zvolte možnost Aktualizace.
 5. Vyhledejte a vyberte aplikaci HBO Max a zvolte možnost Aktualizovat.
 6. Otevřete aplikaci HBO Max a zkuste něco přehrát.

Otestujte rychlost připojení

Pokud se videa ukládají do vyrovnávací paměti nebo mají špatnou kvalitu, může být příčinou pomalé nebo nestálé připojení k síti. Otestujte rychlost stahování z počítače ve stejné síti, v jaké se nachází vaše Samsung TV – otevřete prohlížeč a vyhledejte text „test rychlosti internetu“

K přehrávání HD videa potřebujete minimální rychlost stahování 5 Mb/s (pro 4K video se doporučuje více než 50 Mb/s). Další nápovědu najdete v článku HBO Max se načítá pomalu nebo se zasekává.

Odhlaste se a restartujte svou Samsung TV

 1. Odhlaste se z HBO Max
 2. Odpojte Samsung TV od napájení.
 3. Počkejte 20 sekund a znovu televizi znovu připojte ke zdroji napájení.
 4. Znovu otevřete aplikaci HBO Max, přihlaste se a zkuste něco přehrát.

Aktualizujte svou Samsung TV

Aktualizujte firmware své Samsung TV. Tady je postup, jak na to:

 1. Stiskněte tlačítko Menu na dálkovém ovladači Samsung TV.
 2. Zvolte nabídku Nastavení > Podpora > Aktualizace softwaru > Aktualizovat nyní. Televize se restartuje a zobrazí zprávu o dokončení aktualizace.

Po dokončení aktualizace aktualizujte svůj Smart Hub:

 1. Otevřete Smart Hub a přejděte na stránku Aplikace.
 2. Zůstaňte 5 minut na stránce Aplikace.
 3. Otevřete aplikaci HBO Max znovu a zkuste něco přehrát.

Odstraňte aplikaci HBO Max a nainstalujte ji znovu

 1. Otevřete Smart Hub.
 2. Pomocí navigačních tlačítek na dálkovém ovladači najeďte na položku HBO Max.
 3. Podle typu televize proveďte jednu z následujících možností:
  • Stiskněte a podržte klávesu Enter na dálkovém ovladači, vyberte možnost Odstranit a potvrďte volbu stisknutím možnosti Ano.
  • Stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko dolů, vyberte možnost Odebrat a potvrďte volbu opětovným stisknutím možnosti Odebrat Odebrat.
 4. Vyhledejte aplikaci HBO Max.
 5. Chcete-li aplikaci znovu nainstalovat, zvolte možnost HBO Max.
 6. Po instalaci zvolte Spustit, přihlaste se a zkuste něco přehrát.
Vodafone TV (ve vybraných zemích)

Aplikace HBO Max není na zařízeních Vodafone TV k dispozici ve všech zemích.

Aktualizujte software

 1. Podívejte se, jestli není k dispozici aktualizace aplikace HBO Max.
 2. Aktualizaci softwaru Vodafone TV provedete v nabídce Nastavení > Nastavení zařízení > O zařízení > Aktualizace systému.

Odhlaste se a proveďte restart

 1. Odhlaste se z HBO Max
 2. Odpojte zařízení Vodafone TV od napájení.
 3. Počkejte 20 sekund a znovu televizi připojte.
 4. Znovu otevřete aplikaci HBO Max, přihlaste se a zkuste něco přehrát.

Otestujte rychlost připojení

Pokud se videa ukládají do vyrovnávací paměti nebo mají špatnou kvalitu, může být příčinou pomalé nebo nestálé připojení k síti. Otestujte rychlost stahování z počítače ve stejné síti, v jaké se nachází vaše Vodafone TV – otevřete prohlížeč a vyhledejte text „test rychlosti internetu“.

K přehrávání HD videa potřebujete minimální rychlost stahování 5 Mb/s. Další nápovědu najdete v článku HBO Max se načítá pomalu nebo se zasekává.

Konzole Xbox (ve vybraných zemích)

Pokud máte potíže se přehráváním, můžete vyzkoušet následující:

Zkontrolujte stav služby Xbox

Zkontrolujte stav služeb HBO Max a Xbox na stránce Stav služby Xbox.

Aktualizujte software

 1. Přejděte do nabídky Nastavení > Systém > Aktualizace > Aktualizovat konzoli a zjistěte, jestli jsou k dispozici aktualizace pro konzoli Xbox.
 2. Přejděte do nabídky Moje hry a aplikace, najeďte na položku HBO Max, stiskněte tlačítko Menu na ovladači a zvolte možnost Správa aplikací. Pokud je aktualizace k dispozici, nainstaluje se.
 3. Otevřete aplikaci HBO Max a zkuste něco přehrát.

Odhlaste se a restartujte svou konzoli

 1. Odhlaste se z HBO Max.
 2. Stiskněte tlačítko Xbox na ovladači a zvolte možnost Restartovat konzoli > Restartovat.
 3. Otevřete aplikaci HBO Max, přihlaste se a zkuste něco přehrát.

Otestujte rychlost připojení

Chcete-li otestovat rychlost připojení, přejděte na článek Řešení potíží s rychlostí připojení k síti konzole Xbox a spusťte test rychlosti konzole.

K přehrávání HD videa potřebujete minimální rychlost stahování 5 Mb/s (pro 4K video se doporučuje více než 50 Mb/s). Další nápovědu naleznete v článku HBO Max se načítá pomalu nebo se zasekává.

Odstraňte aplikaci HBO Max a nainstalujte ji znovu

 1. Přejděte do nabídky Moje hry a aplikace.
 2. Najeďte na položku HBO Max a stiskněte na ovladači tlačítko Menu.
 3. Zvolte možnost Odinstalovat.
 4. Přeinstalujte aplikaci HBO Max (přejděte do nabídky Aplikace a stáhněte aplikaci HBO Max).
 5. Otevřete aplikaci HBO Max, přihlaste se a zkuste něco přehrát.