Решавање проблеми на HBO Max на телевизор

За други проблеми со апликацијата или гледањето, избери го твојот уред подолу и обиди се со предлозите.

Избери го уредот што го користиш

Android TV

Ако имаш проблеми со гледањето, еве неколку работи коишто може да ги пробаш:

Ажурирај го софтверот

 1. На Android TV означи ја плочката HBO Max, а потоа притисни и задржи го копчето за избор. Потоа, избери Види детали > Ажурирај (ако е достапно).
 2. Ажурирај го Android TV. За да го направиш ова, оди во Поставки > Систем > За > Системско ажурирање > Провери дали има ажурирање.

Тестирај ја брзината на врската

Ако видеата баферираат или се со слаб квалитет, причината може да биде бавна или неконзистентна мрежна врска.

Преземи апликација за тестирање брзина на интернет од Google Play Store и тестирај ја брзината на врската (или тестирај ја брзината на преземање на компјутер поврзан на истата мрежа со Android TV. За да го направиш ова, отвори прелистувач и побарај „тест за брзина на интернет“.

За да гледаш HD-видео, потребна ти е минимална брзина на преземање од 5 Mbps (50+ Mbps се препорачува за 4k видео). За повеќе помош, види Паузи или бафери на HBO Max.

Одјави се и рестартирај ги уредите.

 1. Одјави се од од HBO Max.
 2. На Android TV, одете на Поставки > За > Рестартирај > Рестартирај.
 3. Отвори го HBO Max, најави се и потоа повторно обиди се да гледаш.

Исчисти ги кешот и податоците на апликацијата

 1. На Android TV, оди на Поставки > Апликации.
 2. Избери HBO Max од листата со апликации.
 3. Избери Избриши кеш.
 4. Избери Избриши податоци.
 5. Отвори го HBO Max, најави се и потоа повторно обиди се да гледаш.

Деинсталирај го HBO Max и повторно инсталирај го

 1. На Android TV, оди на Поставки > Апликации и избери HBO Max.
 2. Избери Деинсталирај.
 3. Оди на Апликации и најди ја HBO Max.
 4. Избери HBO Max, а потоа избери Инсталирај.
 5. Отвори ја HBO Max, најави се и потоа повторно обиди се да гледаш.

За повеќе помош со Android TV, оди на Помош за Android TV.

Apple TV

Ако имаш проблеми со гледањето, еве неколку работи коишто може да ги пробаш:

Ажурирај го софтверот

 1. Провери дали ја имаш најновата верзија на HBO Max. За да го направиш ова, отвори ја продавницата за апликации и пребарај „HBO Max“. Ако е достапно ажурирање на апликацијата, пребарај Ажурирај.
 2. Провери дали софтверот на Apple TV е ажуриран одејќи во Поставки > Систем > Системски ажурирања > Ажурирај софтвер.

Тестирај ја брзината на врската

Ако видеата баферираат или се со слаб квалитет, причината може да биде бавна или неконзистентна мрежна врска.

Преземи апликација за тестирање брзина на интернет од Apple App Store и тестирај ја брзината на врската (или тестирај ја брзината на преземање на компјутер поврзан на истата мрежа со Apple TV. За да го направиш ова, отвори прелистувач и побарајте „тест за брзина на интернет“.

За да гледаш HD-видео, потребна ти е минимална брзина на преземање од 5 Mbps (50+ Mbps се препорачува за 4k видео). За повеќе помош, види Паузи или бафери на HBO Max.

Одјави се и рестартирај го го Apple TV.

 1. Одјави ce од HBO Max.
 2. Рестартирајте го Apple TV во Поставки > Систем > Рестартирај.
 3. Отвори ја HBO Max, најави се и потоа повторно обиди се да гледашате.

Избриши ја и повторно инсталирај ја HBO Max

 1. Од почетниот екран, означи ја апликацијата HBO Max.
 2. Притисни и задржи на површината на допир две секунди и потоа притисни го копчето Пушти/Пауза.
 3. Избери Избриши.
 4. Отвори ја продавницата за апликации на Apple TV.
 5. Најди ја апликацијата HBO Max и избери Инсталирај.
 6. Отвори ја HBO Max, најави се и потоа повторно обиди се да гледаш.
LG TV

Ако имаш проблеми со гледањето, еве неколку работи коишто може да ги пробаш:

Ажурирај ја HBO Max

Види дали има ажурирање за HBO Max. Еве како:

 1. Отвори ја LG Content Store на LG TV.
 2. Избери Апликации.
 3. Избери Мои апликации.
 4. Пронајди ја и избери ја HBO Max, а потоа избери Ажурирај.

Тестирај ја брзината на врската

Ако видеата баферираат или се со слаб квалитет, причината може да биде бавна или неконзистентна мрежна врска. Тестирај ја брзината на преземање од компјутер на истата мрежа со LG TV. За да го направиш ова, отвори прелистувач и побарај „тест за брзина на интернет“.

За да гледаш HD-видео, потребна ти е минимална брзина на преземање од 5 Mbps (50+ Mbps се препорачува за 4k видео). За повеќе помош, види Паузи или бафери на HBO Max.

Одјави се и рестартирај го LG TV.

 1. Одјави се од HBO Max.
 2. Исклучи го кабелот на LG TV.
 3. Почекај 20 секунди и повторно приклучи го напојувањето на телевизорот.
 4. Отвори ја HBO Max, најави се и потоа повторно обиди се да гледаш.

Ажурирај го твојот LG TV

Ажурирајте го фирмверот на твојот LG TV. Еве како:

 1. Притисни го копчето Поставки на далечинскиот управувач за LG TV.
 2. Избери Сите поставки > Општо > За телевизорот > Провери за ажурирања. Ако е достапно ажурирање, следи ги чекорите за преземање и инсталирање.

Избриши ја и повторно инсталирај ја HBO Max

 1. Притисни го копчето Почетна страница на далечинскиот управувач за LG TV.
 2. Притисни и држи го копчето Избери (центар на D-pad) за да влезеш во режим на уредување.
 3. Пронајдете го HBO Max, потоа притисни на D-pad нагоре и избери X над апликацијата.
 4. Избери Да за да потврдиш.
 5. Повторно инсталирај ја HBO Max (отвори ја LG Content Store и инсталирај ја HBO Max).
 6. Откако повторно ќе ја инсталираш, избери Стартувај, потоа најави се и повторно обиди се да гледаш.
Конзола PlayStation (во одредени земји)

Ако имаш проблеми со гледањето, еве неколку работи коишто може да ги пробаш:

Ажурирај го софтверот

Оди на менито Поставки и избери Ажурирање на системскиот софтвер. Потоа отвори ја HBO Max и повторно обиди се да гледаш.

тестирај ја брзината на врската

Ако видеата баферираат или се со слаб квалитет, причината може да биде бавна или неконзистентна мрежна врска.

 • За да стримувате HD-видео, потребна ви е врска со висока брзина и минимална брзина на преземање од 5 Mbps.
  • На твојот PlayStation 4, оди во Поставки > Мрежа > Тест за интернет-врска.
  • На твојот PlayStation 5, оди во Поставки > Мрежа > Статус на врска > Види статус на врска > Брзина на врска.
 • Провери го статусот на услугата на PlayStation на Страницата за статус на PlayStation.

За повеќе помош, види Паузи или бафери на HBO Max.

Одјави се и рестартирај го PlayStation.

 1. Одјави се од HBO Max.
 2. исклучи ја конзолата PlayStation.
 3. Почекај 20 секунди и повторно вклучи го PlayStation.
 4. Повторно отвори ја HBO Max, најави се и повторно обиди се да гледаш.

Избриши ја и повторно инсталирај ја HBO Max

PlayStation 4

 1. Од почетното мени на XMB на PlayStation, оди на Телевизиски/видео услуги.
 2. Означи ја HBO Max, а потоа притисни на копчето Опции на контролорот.
 3. Избери Избриши.
 4. Повторно инсталирај ја HBO Max (оди на PlayStation Store и преземи ја HBO Max).
 5. Отвори ја HBO Max, најави се, а потоа повторно обиди се да гледаш.

PlayStation 5

 1. На почетното мени Медиуми на PlayStation 5, означи ја HBO Max, а потоа притисни на копчето Опции на контролорот.
 2. Избери Избриши, а потоа Во ред.
 3. Повторно инсталирај ја HBO Max (оди на Сите апликации и преземи ја HBO Max).
 4. Отвори ја HBO Max, најави се, а потоа повторно обиди се да гледаш.
Samsung TV

Ако имаш проблеми со гледањето, еве неколку работи со коишто можете да се обидете:

Ажурирај ја HBO Max

Види дали има ажурирање за апликацијата HBO Max. Еве како:

 1. Отвори го Паметниот центар на Samsung TV.
 2. Избери Апликации.
 3. Избери ја иконата Поставки (агол горе-десно).
 4. Избери Ажурирања.
 5. Пронајди ја и избери ја HBO Max, а потоа избери Ажурирај.
 6. Отвори ја HBO Max и повторно обиди се да гледаш.

Тестирај ја брзината на врската

Ако видеата баферираат или се со слаб квалитет, причината може да биде бавна или неконзистентна мрежна врска. Тестирај ја брзината на преземање од компјутер на истата мрежа како и твојот Samsung TV. За да го направиш ова, отвори прелистувач и побарај „тест за брзина на интернет“.

За да гледаш HD-видео, потребна ти е минимална брзина на преземање од 5 Mbps (50+ Mbps се препорачува за 4k видео). За повеќе помош, види Паузи или бафери на HBO Max.

Одјави се и рестартирај го Samsung TV

 1. Одјави се од HBO Max.
 2. Исклучи го кабелот на Samsung TV.
 3. Почекај 20 секунди и повторно приклучи го напојувањето на телевизорот.
 4. Повторно отвори ја HBO Max, ајави се и повторно обидете обиди се да гледаш.

Ажурирај го Samsung TV.

Ажурирај го фирмверот на Samsung TV. Еве како:

 1. Притисни го копчето Мени на далечинскиот управувач за Samsung TV.
 2. Избери Поставки > Поддршка > Ажурирање на софтверот > Ажурирај сега. Телевизорот ќе се рестартира и ќе видиш порака кога ажурирањето ќе биде завршено.

Откако ќе заврши ажурирањето, ажурирај го твојот Smart Hub:

 1. Отвори го Smart Hub и оди до страницата со апликации.
 2. Остани на страницата Апликации 5 минути.
 3. Повторно отвори ја HBO Max и повторно обиди се да гледаш.

Избриши ја и повторно инсталирај ја HBO Max

 1. Отвори го Smart Hub.
 2. Користи ги копчињата за навигација на далечинскиот управувач за да ја означиш HBO Max.
 3. Направи едно од следниве во зависност од твојот телевизор:
  • Притисни и задржи на Внеси на далечинскиот управувач, избери Избриши, а потоа избери Да за да потврдиш.
  • Притисни Надолу на далечинскиот управувач, избери Отстрани, потоа повторно Отстрани за да потврдиш.
 4. Пребарај за HBO Max.
 5. Избери HBO Max за повторно да ја инсталираш апликацијата.
 6. Откако ќе ја инсталираш, избери Стартувај, потоа најави се и повторно обиди се да гледаш.
Vodafone TV (во одредени земји)

Апликацијата HBO Max не е достапна на уредите Vodafone TV во сите земји.

Ажурирај го софтверот

 1. Провери за ажурирање за HBO Max.
 2. Ажурирајте го софтверот за Vodafone TV во на Поставки > Поставки за уредот > За > Системско ажурирање.

Одјави се и рестартирај

 1. Одјави се од HBO Max.
 2. Исклучи го кабелот од уредот Vodafone TV.
 3. Почекај 20 секунди и повторно приклучи го напојувањето на телевизорот.
 4. Повторно отвори ја HBO Max, најави се и повторно обиди се да гледаш.

Тестирај ја брзината на врската

Ако видеата баферираат или се со слаб квалитет, причината може да биде бавна или неконзистентна мрежна врска. Тестирај ја брзината на преземање од компјутер на истата мрежа како и твојот Vodafone TV. За да го направиш ова, отвори прелистувач и побарај „тест за брзина на интернет“.

За да гледаш HD-видео, потребна ти е минимална брзина на преземање од 5 Mbps. За повеќе помош, види Паузи или бафери на HBO Max.

Конзола Xbox (во одредени земји)

Ако имаш проблеми со гледањето, еве неколку работи коишто може да ги пробаш:

Провери го статусот на услугата на Xbox

Провери го статусот на услугите на HBO Max и Xbox на Страницата за статус на Xbox.

Ажурирај го софтверот

 1. Оди на Поставки > Систем > Ажурирања > Ажурирај конзола за да видиш дали има ажурирања за конзолата Xbox.
 2. Оди на Мои игри и апликации, означи ја HBO Max, а потоа притисни на копчето Мени на контролорот и избери Управување со апликација за да инсталирате ажурирање на апликацијата (ако има достапно).
 3. Отвори ја HBO Max и повторно обиди се да гледаш.

Одјави се и рестартирај ја конзолата

 1. Одјави се од HBO Max.
 2. Притисни на копчето Xbox на контролорот и избери Рестартирај конзола > Рестартирај.
 3. Отвори ја HBO Max, најави се и потоа повторно обиди се да гледаш.

Тестирај ја брзината на врската

За да ја тестираш брзината на врската, оди на Решавање проблеми со врската на Xbox и стартувајте го тестот за брзина на Xbox.

За да гледаш HD-видео, потребна ти е минимална брзина на преземање од 5 Mbps (50+ Mbps се препорачува за 4k видео). За повеќе помош, види Паузи или бафери на HBO Max.

Избриши ја и повторно инсталирај ја HBO Max

 1. Оди на Мои игри и апликации.
 2. Означи ја HBO Max, а потоа притисни на копчето Мени на контролорот.
 3. Избери Деинсталирај.
 4. Повторно инсталирај ја HBO Max (оди на Апликации и преземи ја HBO Max).
 5. Отвори ја HBO Max, најави се и потоа повторно обиди се да гледаш.