Решавање проблеми на HBO Max на телевизор

За други проблеми со апликацијата или стримувањето, изберете го вашиот уред подолу и обидете се со предлозите.

Изберете го уредот што го користите

Android TV

Ако имате проблеми со стримување, еве неколку работи со коишто можете да се обидете:

Ажурирајте го софтверот

 1. На Android TV означете ја плочката HBO Max, а потоа притиснете и задржете го копчето за избор. Потоа, изберете Види детали > Ажурирај (ако е достапно).
 2. Ажурирајте го Android TV. За да го направите ова, одете во Поставки > Систем > За > Системско ажурирање > Проверете дали има ажурирање.

Тестирајте ја брзината на врската

Ако видеата баферираат или се со слаб квалитет, причината може да биде бавна или неконзистентна мрежна врска.

Преземете апликација за тестирање брзина на интернет од Google Play Store и тестирајте ја брзината на врската (или тестирајте ја брзината на преземање на компјутер поврзан на истата мрежа со Android TV. Да го направите ова, отворете прелистувач и побарајте „тест за брзина на интернет“.

За да стримувате HD-видео, потребна ви е минимална брзина на преземање од 5 Mbps (50+ Mbps се препорачува за 4k видео). За повеќе помош, видете Паузи или бафери на HBO Max.

Одјавете се и рестартирајте го вашиот уред.

 1. Одјавете се од HBO Max.
 2. На Android TV, одете на Поставки > За > Рестартирај > Рестартирај.
 3. Отворете го HBO Max, најавете се и потоа повторно обидете се да гледате.

Исчистете ги кешот и податоците на апликацијата

 1. На Android TV, одете на Поставки > Апликации.
 2. Изберете HBO Max од листата со апликации.
 3. Изберете Избриши кеш.
 4. Изберете Избриши податоци.
 5. Отворете го HBO Max, најавете се и потоа повторно обидете се да стримувате.

Деинсталирајте го HBO Max и повторно инсталирајте го

 1. На Android TV, одете на Поставки > Апликации и изберете HBO Max.
 2. Изберете Деинсталирај.
 3. Одете на Апликации и најдете го HBO Max.
 4. Изберете HBO Max, а потоа изберете Инсталирај.
 5. Отворете го HBO Max, најавете се и потоа повторно обидете се да стримувате.

За повеќе помош со Android TV, одете на Помош за Android TV.

Apple TV

Ако имате проблеми со стримување, еве неколку работи со коишто можете да се обидете:

Ажурирајте го софтверот

 1. Проверете дали ја имате најновата верзија на HBO Max. Да го направите ова, отворете ја продавницата за апликации и пребарајте за „HBO Max“. Ако е достапно ажурирање на апликацијата, изберете Ажурирај.
 2. Осигурите се дека софтверот на Apple TV е ажуриран одејќи на Поставки > Систем > Системски ажурирања > Ажурирај софтвер.

Тестирајте ја брзината на врската

Ако видеата баферираат или се со слаб квалитет, причината може да биде бавна или неконзистентна мрежна врска.

Преземете апликација за тестирање брзина на интернет од Apple App Store и тестирајте ја брзината на врската (или тестирајте ја брзината на преземање на компјутер поврзан на истата мрежа со Apple TV. Да го направите ова, отворете прелистувач и побарајте „тест за брзина на интернет“.

За да стримувате HD-видео, потребна ви е минимална брзина на преземање од 5 Mbps (50+ Mbps се препорачува за 4k видео). За повеќе помош, видете Паузи или бафери на HBO Max.

Одјавете се и рестартирајте го Apple TV.

 1. Одјава од HBO Max.
 2. Рестартирајте го Apple TV одејќи на Поставки > Систем > Рестартирај.
 3. Отворете го HBO Max, најавете се и потоа повторно обидете се да стримувате.

Избришете и повторно инсталирајте го HBO Max

 1. Од почетниот екран, означете ја апликацијата HBO Max.
 2. Притиснете и задржете на површината на допир две секунди и потоа притиснете го копчето Пушти/Пауза.
 3. Изберете Избриши.
 4. Отворете ја продавницата за апликации на Apple TV.
 5. Најдете ја апликацијата HBO Max и изберете Инсталирај.
 6. Отворете го HBO Max, најавете се и потоа повторно обидете се да стримувате.
LG TV

Ако имате проблеми со стримување, еве неколку работи со коишто можете да се обидете:

Ажурирајте го HBO Max

Видете дали има ажурирање за HBO Max. Еве како:

 1. Отворете ја LG Content Store на LG TV.
 2. Изберете Апликации.
 3. Изберете Мои апликации.
 4. Пронајдете и изберете го HBO Max, а потоа изберете Ажурирај.

Тестирајте ја брзината на врската

Ако видеата баферираат или се со слаб квалитет, причината може да биде бавна или неконзистентна мрежна врска. Тестирајте ја брзината на преземање од компјутер на истата мрежа со LG TV. Да го направите ова, отворете прелистувач и побарајте „тест за брзина на интернет“.

За да стримувате HD-видео, потребна ви е минимална брзина на преземање од 5 Mbps (50+ Mbps се препорачува за 4k видео). За повеќе помош, видете Паузи или бафери на HBO Max.

Одјавете се и рестартирајте го LG TV.

 1. Одјава од HBO Max.
 2. Ислучете го кабелот на LG TV.
 3. Почекајте 20 секунди и повторно приклучете го напојувањето на телевизорот.
 4. Отворете го HBO Max, најавете се и потоа повторно обидете се да стримувате.

Ажурирајте го вашиот LG TV

Ажурирајте го фирмверот на вашиот LG TV. Еве како:

 1. Притиснете го копчето Поставки на далечинскиот управувач за LG TV.
 2. Изберете Сите поставки > Општо > За телевизорот > Провери за ажурирања. Ако е достапно ажурирање, следете ги чекорите за преземање и инсталирање.

Избришете и повторно инсталирајте го HBO Max

 1. Притиснете го копчето Почетна страница на далечинскиот управувач за LG TV.
 2. Притиснете и држете го копчето Избери (центар на D-pad) да влезете во режим на уредување.
 3. Пронајдете го HBO Max, потоа притиснете на D-pad нагоре и изберете X над апликацијата.
 4. Изберете Да за да потврдите.
 5. Повторно инсталирајте го HBO Max (отворете ја LG Content Store и инсталирајте го HBO Max).
 6. Откако повторно ќе го инсталирате, изберете Стартувај, потоа најавете се и повторно обидете се да стримувате.
Конзола PlayStation (во одредени земји)

Ако имате проблеми со стримување, еве неколку работи со коишто можете да се обидете:

Ажурирајте го софтверот

Одете на менито Поставки и изберете Ажурирање на системскиот софтвер. Потоа отворете го HBO Max и повторно обидете се да стримувате.

Тестирајте ја брзината на врската

Ако видеата баферираат или се со слаб квалитет, причината може да биде бавна или неконзистентна мрежна врска.

 • За да стримувате HD-видео, потребна ви е врска со висока брзина и минимална брзина на преземање од 5 Mbps.
  • На вашиот PlayStation 4, одете во Поставки > Мрежа > Тест за интернет-врска.
  • На вашиот PlayStation 5, одете во Поставки > Мрежа > Статус на врска > Види статус на врска > Брзина на врска.
 • Проверете го статусот на услугата на PlayStation на Страницата за статус на PlayStation.

За повеќе помош, видете Паузи или бафери на HBO Max.

Одјавете се и рестартирајте го PlayStation.

 1. Одјава од HBO Max.
 2. Исклучете ја конзолата PlayStation.
 3. Почекајте 20 секунди и повторно вклучете го PlayStation.
 4. Повторно отворете го HBO Max, најавете се и повторно обидете се да стримувате.

Избришете и повторно инсталирајте го HBO Max

PlayStation 4

 1. Од почетното мени на XMB на PlayStation, одете на Телевизиски/видео услуги.
 2. Означете го HBO Max, а потоа притиснете на копчето Опции на контролорот.
 3. Изберете Избриши.
 4. Повторно инсталирајте го HBO Max (одете на PlayStation Store и преземете го HBO Max).
 5. Отворете го HBO Max, најавете се, а потоа повторно обидете се да стримувате.

PlayStation 5

 1. На почетното мени Медиуми на PlayStation 5, означете го HBO Max, а потоа притиснете на копчето Опции на контролорот.
 2. Изберете Избриши, а потоа Во ред.
 3. Повторно инсталирајте го HBO Max (одете на Сите апликации и преземете го HBO Max).
 4. Отворете го HBO Max, најавете се, а потоа повторно обидете се да стримувате.
Samsung TV

Ако имате проблеми со стримување, еве неколку работи со коишто можете да се обидете:

Ажурирајте го HBO Max

Видете дали има ажурирање за апликацијата HBO Max. Еве како:

 1. Отворете го Паметниот центар на Samsung TV.
 2. Изберете Апликации.
 3. Изберете ја иконата Поставки (агол горе-десно).
 4. Изберете Ажурирања.
 5. Пронајдете и изберете го HBO Max, а потоа изберете Ажурирај.
 6. Отворете го HBO Max и повторно обидете се да стримувате.

Тестирајте ја брзината на врската

Ако видеата баферираат или се со слаб квалитет, причината може да биде бавна или неконзистентна мрежна врска. Тестирајте ја брзината на преземање од компјутер на истата мрежа како и вашиот Samsung TV. Да го направите ова, отворете прелистувач и побарајте „тест за брзина на интернет“.

За да стримувате HD-видео, потребна ви е минимална брзина на преземање од 5 Mbps (50+ Mbps се препорачува за 4k видео). За повеќе помош, видете Паузи или бафери на HBO Max.

Одјавете се и рестартирајте го Samsung TV

 1. Одјава од HBO Max.
 2. Ислучете го кабелот на Samsung TV.
 3. Почекајте 20 секунди и повторно приклучете го напојувањето на телевизорот.
 4. Повторно отворете го HBO Max, најавете се и повторно обидете се да стримувате.

Ажурирајте го Samsung TV.

Ажурирајте го фирмверот на Samsung TV. Еве како:

 1. Притиснете го копчето Мени на далечинскиот управувач за Samsung TV.
 2. Изберете Поставки > Поддршка > Ажурирање на софтверот > Ажурирај сега. Телевизорот ќе се рестартира и ќе видите порака кога ажурирањето ќе биде завршено.

Откако ќе заврши ажурирањето, ажурирајте го вашиот Smart Hub:

 1. Отворете го Smart Hub и одете до страницата со апликации.
 2. Останете на страницата Апликации 5 минути.
 3. Повторно отворете го HBO Max и повторно обидете се да стримувате.

Избришете и повторно инсталирајте го HBO Max

 1. Отворете го Smart Hub.
 2. Користете ги копчињата за навигација на далечинскиот управувач за да го означите HBO Max.
 3. Направете едно од следниве во зависност од вашиот телевизор:
  • Притиснете и држете Внеси на далечинскиот управувач, изберете Избриши, а потоа изберете Да за да потврдите.
  • Притиснете Надолу на далечинскиот управувач, изберете Отстрани, потоа повторно Отстрани за да потврдите.
 4. Пребарајте за HBO Max.
 5. Изберете HBO Max за повторно да ја инсталирате апликацијата.
 6. Откако ќе ја инсталирате, изберете Стартувај, потоа најавете се и повторно обидете се да стримувате.
Vodafone TV (во одредени земји)

Апликацијата HBO Max не е достапна на уредите Vodafone TV во сите земји.

Ажурирајте го софтверот

 1. Проверете за ажурирање за HBO Max.
 2. Ажурирајте го софтверот за Vodafone TV одејќи на Поставки > Поставки за уредот > За > Системско ажурирање.

Одјавете се и рестартирајте

 1. Одјава од HBO Max.
 2. Исклучете го кабелот од уредот Vodafone TV.
 3. Почекајте 20 секунди и повторно приклучете го напојувањето на телевизорот.
 4. Повторно отворете го HBO Max, најавете се и повторно обидете се да стримувате.

Тестирајте ја брзината на врската

Ако видеата баферираат или се со слаб квалитет, причината може да биде бавна или неконзистентна мрежна врска. Тестирајте ја брзината на преземање од компјутер на истата мрежа како и вашиот Vodafone TV. Да го направите ова, отворете прелистувач и побарајте „тест за брзина на интернет“.

За да стримувате HD-видео, потребна ви е минимална брзина на преземање од 5 Mbps. За повеќе помош, видете Паузи или бафери на HBO Max.

Конзола Xbox (во одредени земји)

Ако имате проблеми со стримување, еве неколку работи со коишто можете да се обидете:

Проверете го статусот на услугата на Xbox

Проверете го статусот на услугите на HBO Max и Xbox на Страницата за статус на Xbox.

Ажурирајте го софтверот

 1. Одете на Поставки > Систем > Ажурирања > Ажурирај конзола за да видите дали има ажурирања за конзолата Xbox.
 2. Одете на Мои игри и апликации, означете го HBO Max, а потоа притиснете на копчето Мени на контролорот и изберете Управување со апликација за да инсталирате ажурирање на апликацијата (ако има достапно).
 3. Отворете го HBO Max и повторно обидете се да стримувате.

Одјавете се и рестартирајте ја конзолата

 1. Одјавете се од HBO Max.
 2. Притиснете на копчето Xbox на контролорот и изберете Рестартирај конзола > Рестартирај.
 3. Отворете го HBO Max, најавете се и потоа повторно обидете се да стримувате.

Тестирајте ја брзината на врската

За да ја тестирате брзината на врската, одете на Решавање проблеми со врската на Xbox и стартувајте го тестот за брзина на Xbox.

За да стримувате HD-видео, потребна ви е минимална брзина на преземање од 5 Mbps (50+ Mbps се препорачува за 4k видео). За повеќе помош, видете Паузи или бафери на HBO Max.

Избришете и повторно инсталирајте го HBO Max

 1. Одете на Мои игри и апликации.
 2. Означете го HBO Max, а потоа притиснете на копчето Мени на контролорот.
 3. Изберете Деинсталирај.
 4. Повторно инсталирајте го HBO Max (одете на Апликации и преземете го HBO Max).
 5. Отворете го HBO Max, најавете се и потоа повторно обидете се да стримувате.