Rozwiąż problemy z HBO Max na telewizorze

Komunikat „Nie można się połączyć”
Spróbuj zaktualizować aplikację HBO Max na telewizorze.

W przypadku innych problemów z aplikacją lub odtwarzaniem, wybierz urządzenie poniżej i postępuj zgodnie ze wskazówkami.

Wybierz urządzenie, którego używasz

AirPlay

Aby uzyskać pomoc z AirPlay, przejdź do pozycji Oglądaj HBO Max na telewizorze za pomocą AirPlay.

Nadal potrzebujesz pomocy?

Zanotuj komunikat o błędzie lub kod błędu (jeśli się pojawił) i podaj go, kontaktując się z nami.

Android TV

Aby rozwiązać problem, może być konieczne wypróbowanie kilku rozwiązań.

Sprawdź aktualizacje

Najpierw sprawdź, czy aplikacja HBO Max i Android TV są zaktualizowane.

 • Aplikacja HBO Max: Na urządzeniu Android TV zaznacz kafelek HBO Max, po czym naciśnij i przytrzymaj przycisk wyboru. Następnie wybierz Wyświetl szczegóły > Aktualizacja.
 • Android TV: W przypadku Android TV przejdź do pozycji Ustawienia > System > Informacje > Aktualizacja systemu > Sprawdź aktualizacje.

Następnie otwórz HBO Max i spróbuj ponownie uruchomić odtwarzanie.

Sprawdź szybkość połączenia

Jeśli filmy długo się buforują lub ich jakość jest niska, przyczyną może być wolne lub niestabilne połączenie sieciowe.

Pobierz ze Sklepu Google Play aplikację do testowania szybkości połączenia internetowego i sprawdź szybkość łącza (możesz też przetestować szybkość pobierania na komputerze podłączonym do tej samej sieci co urządzenie Android TV. W tym celu otwórz przeglądarkę i wyszukaj „test szybkości połączenia internetowego”).

Minimalna szybkość pobierania potrzebna do oglądania filmów HD to 5 Mb/s (dla filmów w formacie 4K zalecana szybkość to co najmniej 50 Mb/s). Aby uzyskać więcej pomocy, zobacz HBO Max wolno buforuje lub wstrzymuje odtwarzanie.

Wyloguj się i uruchom ponownie urządzenia
 1. Wyloguj się z HBO Max.
 2. Na urządzeniu Android TV przejdź do Ustawienia > Informacje > Uruchom ponownie > Uruchom ponownie.
 3. Otwórz HBO Max, zaloguj się, a następnie spróbuj ponownie uruchomić odtwarzanie.
Wyczyść pamięć podręczną aplikacji i dane
 1. Na urządzeniu Android TV przejdź do Ustawienia > Aplikacje.
 2. Z listy aplikacji wybierz HBO Max.
 3. Wybierz Wyczyść pamięć podręczną.
 4. Wybierz Wyczyść dane.
 5. Otwórz HBO Max, zaloguj się, a następnie spróbuj ponownie uruchomić odtwarzanie.
Odinstaluj i ponownie zainstaluj HBO Max
 1. Na urządzeniu Android TV przejdź do Ustawienia > Aplikacje i wybierz HBO Max.
 2. Wybierz Odinstaluj.
 3. Przejdź do Aplikacje i znajdź HBO Max.
 4. Wybierz HBO Max, a następnie Instaluj.
 5. Otwórz HBO Max, zaloguj się, a następnie spróbuj ponownie uruchomić odtwarzanie.

Aby uzyskać więcej pomocy na temat urządzenia Android TV, przejdź do pomocy dla urządzeń Android TV.

Nadal potrzebujesz pomocy?

Zanotuj komunikat o błędzie lub kod błędu (jeśli się pojawił) i podaj go, kontaktując się z nami.

Apple TV

Aby rozwiązać problem, może być konieczne wypróbowanie kilku rozwiązań.

Sprawdź aktualizacje

Najpierw sprawdź, czy aplikacja HBO Max i Apple TV są zaktualizowane.

 • Aplikacja HBO Max: Przejdź do App Store i wyszukaj HBO Max. Jeśli dostępna jest aktualizacja aplikacji, wybierz Zaktualizuj.
 • Apple TV: W przypadku Apple TV przejdź do pozycji Ustawienia > System > Aktualizacje oprogramowania > Zaktualizuj oprogramowanie.

Następnie otwórz HBO Max i spróbuj ponownie uruchomić odtwarzanie.

Sprawdź szybkość połączenia

Jeśli filmy długo się buforują lub ich jakość jest niska, przyczyną może być wolne lub niestabilne połączenie sieciowe.

Pobierz z Apple App Store aplikację do testowania szybkości połączenia internetowego i sprawdź szybkość łącza (możesz też przetestować szybkość pobierania na komputerze podłączonym do tej samej sieci co urządzenie Apple TV. W tym celu otwórz przeglądarkę i wyszukaj „test szybkości połączenia internetowego”).

Minimalna szybkość pobierania potrzebna do oglądania filmów HD to 5 Mb/s (dla filmów w formacie 4K zalecana szybkość to co najmniej 50 Mb/s). Aby uzyskać więcej pomocy, zobacz HBO Max wolno buforuje lub wstrzymuje odtwarzanie.

Wyloguj się i uruchom urządzenie Apple TV ponownie
 1. Wyloguj się z HBO Max.
 2. Uruchom ponownie urządzenie Apple TV, przechodząc do Ustawienia > System > Uruchom ponownie.
 3. Otwórz HBO Max, zaloguj się, a następnie spróbuj ponownie uruchomić odtwarzanie.
Usuń i ponownie zainstaluj HBO Max
 1. Na ekranie strony głównej zaznacz aplikację HBO Max.
 2. Naciśnij i przytrzymaj przez dwie sekundy powierzchnię dotykową, a następnie naciśnij przycisk Odtwarzaj/Pauza.
 3. Wybierz Usuń.
 4. Otwórz App Store na urządzeniu Apple TV.
 5. Znajdź aplikację HBO Max i wybierz Instaluj.
 6. Otwórz HBO Max, zaloguj się, a następnie spróbuj ponownie uruchomić odtwarzanie.

Nadal potrzebujesz pomocy?

Zanotuj komunikat o błędzie lub kod błędu (jeśli się pojawił) i podaj go, kontaktując się z nami.

Chromecast

Aby uzyskać pomoc z Chromecast, przejdź do pozycji Chromecast HBO Max na telewizorze.

Nadal potrzebujesz pomocy?

Zanotuj komunikat o błędzie lub kod błędu (jeśli się pojawił) i podaj go, kontaktując się z nami.

LG TV

Aby rozwiązać problem, może być konieczne wypróbowanie kilku rozwiązań.

Sprawdź aktualizacje

Najpierw sprawdź, czy aplikacja HBO Max i LG TV są zaktualizowane.

 • Aplikacja HBO Max: Na pilocie LG TV naciśnij przycisk Home i wybierz LG Content Store. Wybierz Aplikacje, a następnie Moje aplikacje. Znajdź i wybierz HBO Max, a następnie wybierz Zaktualizuj.
 • LG TV: Na pilocie LG TV kliknij przycisk Ustawienia, następnie wybierz Wszystkie ustawienia > Ogólne > Informacje o tym telewizorze > Sprawdź aktualizacje.

Następnie otwórz HBO Max i spróbuj ponownie uruchomić odtwarzanie.

Sprawdź szybkość połączenia

Jeśli filmy długo się buforują lub ich jakość jest niska, przyczyną może być wolne lub niestabilne połączenie sieciowe. Sprawdź szybkość pobierania na komputerze w tej samej sieci co urządzenie LG TV. W tym celu otwórz przeglądarkę i wyszukaj „test szybkości połączenia internetowego”.

Minimalna szybkość pobierania potrzebna do oglądania filmów HD to 5 Mb/s (dla filmów w formacie 4K zalecana szybkość to co najmniej 50 Mb/s). Aby uzyskać więcej pomocy, zobacz HBO Max wolno buforuje lub wstrzymuje odtwarzanie.

Wyloguj się i uruchom ponownie urządzenie LG Smart TV
 1. Wyloguj się z HBO Max.
 2. Odłącz urządzenie LG TV.
 3. Odczekaj 20 sekund i ponownie podłącz telewizor.
 4. Otwórz ponownie HBO Max, zaloguj się, a następnie spróbuj jeszcze raz uruchomić odtwarzanie.
Usuń i ponownie zainstaluj HBO Max
 1. Naciśnij przycisk Home na pilocie urządzenia LG.
 2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk wyboru (środek pada kierunkowego), aby przejść do trybu edycji.
 3. Znajdź HBO Max, a następnie naciśnij pad kierunkowy do góry i wybierz X nad aplikacją.
 4. Wybierz Tak, aby potwierdzić.
 5. Ponownie zainstaluj HBO Max (otwórz LG Content Store i zainstaluj HBO Max).
 6. Po ponownym zainstalowaniu wybierz Uruchom, a następnie zaloguj się i spróbuj ponownie uruchomić odtwarzanie.

Nadal potrzebujesz pomocy?

Zanotuj komunikat o błędzie lub kod błędu (jeśli się pojawił) i podaj go, kontaktując się z nami.

Konsola PlayStation (w wybranych krajach)

Aby rozwiązać problem, może być konieczne wypróbowanie kilku rozwiązań.

Sprawdź aktualizacje

Najpierw sprawdź, czy aplikacja HBO Max i konsola PlayStation są zaktualizowane.

 • Aplikacja HBO Max: Sprawdź na konsoli PlayStation, czy podświetlone jest HBO Max. Naciśnij na kontrolerze przycisk Opcje, a następnie Sprawdź aktualizacje.
 • Konsola PlayStation: Na konsoli PlayStation przejdź do menu Ustawienia i wybierz Aktualizacja oprogramowania systemowego.

Następnie otwórz HBO Max i spróbuj ponownie uruchomić odtwarzanie.

Sprawdź szybkość połączenia

Jeśli filmy długo się buforują lub ich jakość jest niska, przyczyną może być wolne lub niestabilne połączenie sieciowe. Aby przetestować szybkość Internetu:

 • Na urządzeniu PlayStation 4 przejdź do Ustawienia > Sieć > Test połączenia internetowego.
 • Na urządzeniu PlayStation 5 przejdź do Ustawienia > Sieć > Stan połączenia > Wyświetl stan połączenia > Szybkość połączenia.

Do oglądania filmów HD potrzebne jest szybkie połączenie, a minimalna szybkość pobierania to 5 Mb/s (PlayStation 5: Dla wideo 4K zalecana jest szybkość pobierania 50+ Mb/s).

Sprawdź stan usługi PlayStation na stronie stanu usługi PSN. Aby uzyskać więcej pomocy, zobacz HBO Max wolno buforuje lub wstrzymuje odtwarzanie.

Wyloguj się i uruchom ponownie konsolę PlayStation
 1. Wyloguj się z HBO Max.
 2. Wyłącz konsolę PlayStation.
 3. Odczekaj 20 sekund i ponownie włącz konsolę PlayStation.
 4. Otwórz ponownie HBO Max, zaloguj się, a następnie spróbuj jeszcze raz uruchomić odtwarzanie.
Usuń i ponownie zainstaluj HBO Max
PlayStation 4
 1. W menu głównym XMB na konsoli PlayStation przejdź do Usługi TV i wideo.
 2. Zaznacz HBO Max, a następnie naciśnij przycisk OPTIONS na kontrolerze.
 3. Wybierz Usuń.
 4. Ponownie zainstaluj HBO Max (przejdź do PlayStation Store i pobierz HBO Max).
 5. Otwórz HBO Max, zaloguj się, a następnie spróbuj ponownie uruchomić odtwarzanie.
PlayStation 5
 1. W menu głównym Media na konsoli PlayStation 5 zaznacz HBO Max, a następnie naciśnij przycisk OPTIONS na kontrolerze.
 2. Wybierz Usuń, a następnie OK.
 3. Ponownie zainstaluj HBO Max (przejdź do Wszystkie aplikacje i pobierz HBO Max).
 4. Otwórz HBO Max, zaloguj się, a następnie spróbuj ponownie uruchomić odtwarzanie.

Nadal potrzebujesz pomocy?

Zanotuj komunikat o błędzie lub kod błędu (jeśli się pojawił) i podaj go, kontaktując się z nami.

Samsung TV

Aby rozwiązać problem, może być konieczne wypróbowanie kilku rozwiązań.

Sprawdź aktualizacje

Najpierw sprawdź, czy aplikacja HBO Max i Samsung TV są zaktualizowane.

 • Aplikacja HBO Max: Na urządzeniu Samsung TV otwórz Smart Hub i wybierz Aplikacje > ikonę Ustawień (w prawym górnym rogu) > Aktualizacje.
 • Samsung TV: Na pilocie Samsung TV naciśnij przycisk Menu, a następnie wybierz Ustawienia > Aktualizacja oprogramowania > Zaktualizuj teraz. Po zakończeniu aktualizacji przejdź na stronę Aplikacje i odczekaj 5 minut.

Następnie otwórz HBO Max i spróbuj ponownie uruchomić odtwarzanie.

Sprawdź szybkość połączenia

Jeśli filmy długo się buforują lub ich jakość jest niska, przyczyną może być wolne lub niestabilne połączenie sieciowe. Sprawdź szybkość pobierania na komputerze w tej samej sieci co urządzenie Samsung TV. W tym celu otwórz przeglądarkę i wyszukaj „test szybkości połączenia internetowego”.

Minimalna szybkość pobierania potrzebna do oglądania filmów HD to 5 Mb/s (dla filmów w formacie 4K zalecana szybkość to co najmniej 50 Mb/s). Aby uzyskać więcej pomocy, zobacz HBO Max wolno buforuje lub wstrzymuje odtwarzanie.

Wyloguj się i uruchom ponownie urządzenie Samsung TV
 1. Wyloguj się z HBO Max.
 2. Odłącz urządzenie Samsung TV.
 3. Odczekaj 20 sekund i ponownie podłącz telewizor.
 4. Otwórz ponownie HBO Max, zaloguj się, a następnie spróbuj jeszcze raz uruchomić odtwarzanie.
Usuń i ponownie zainstaluj HBO Max
 1. Otwórz Smart Hub.
 2. Za pomocą przycisków nawigacyjnych na pilocie zaznacz HBO Max.
 3. W zależności od telewizora wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Naciśnij i przytrzymaj przycisk zatwierdzania na pilocie, wybierz Usuń, a następnie wybierz Tak, aby potwierdzić.
  • Naciśnij przycisk w dół na pilocie, wybierz Usuń, a następnie ponownie Usuń, aby potwierdzić.
 4. Wyszukaj HBO Max.
 5. Wybierz HBO Max i ponownie zainstaluj aplikację.
 6. Po zainstalowaniu wybierz Uruchom, a następnie zaloguj się i spróbuj ponownie uruchomić odtwarzanie.

Nadal potrzebujesz pomocy?

Zanotuj komunikat o błędzie lub kod błędu (jeśli się pojawił) i podaj go, kontaktując się z nami.

Vodafone TV (w wybranych krajach)

Aplikacja HBO Max jest dostępna na urządzeniach Vodafone TV w wybranych krajach.

Aby rozwiązać problem, może być konieczne wypróbowanie kilku rozwiązań.

Sprawdź aktualizacje
 1. Aplikacja HBO Max: Sprawdź na urządzeniu Vodafone TV, czy jest dostępna aktualizacja HBO Max. Jeśli aktualizacja jest dostępna, zaktualizuj aplikację HBO Max na urządzeniu Vodafone TV.
 2. Vodafone TV: Na urządzeniu Vodafone TV przejdź do pozycji Ustawienia > Ustawienia urządzenia > Informacje > Aktualizacja systemu.
Wyloguj się i uruchom ponownie urządzenie Vodafone TV
 1. Wyloguj się z HBO Max.
 2. Odłącz urządzenie Vodafone TV.
 3. Odczekaj 20 sekund i ponownie podłącz urządzenie.
 4. Otwórz ponownie HBO Max, zaloguj się, a następnie spróbuj jeszcze raz uruchomić odtwarzanie.
Sprawdź szybkość połączenia

Jeśli filmy długo się buforują lub ich jakość jest niska, przyczyną może być wolne lub niestabilne połączenie sieciowe. Sprawdź szybkość pobierania na komputerze w tej samej sieci co urządzenie Vodafone TV. W tym celu otwórz przeglądarkę i wyszukaj „test szybkości połączenia internetowego”.

Minimalna szybkość pobierania potrzebna do oglądania filmów HD to 5 Mb/s. Aby uzyskać więcej pomocy, zobacz HBO Max wolno buforuje lub wstrzymuje odtwarzanie.

Konsola Xbox (w wybranych krajach)

Aby rozwiązać problem, może być konieczne wypróbowanie kilku rozwiązań.

Sprawdź stan usługi Xbox

Sprawdź stan HBO Max i usługi Xbox na stronie Stan konsoli Xbox.

Sprawdź aktualizacje

Najpierw sprawdź, czy aplikacja HBO Max i konsola Xbox są zaktualizowane.

 • Aplikacja HBO Max: Na konsoli Xbox przejdź do pozycji Moje gry i aplikacje, zaznacz HBO Max, a następnie naciśnij na kontrolerze przycisk Menu i wybierz Zarządzaj aplikacją, aby zainstalować aktualizację aplikacji.
 • Konsola Xbox: Na konsoli Xbox przejdź do pozycji Ustawienia > System > Aktualizacje > Zaktualizuj konsolę.

Następnie otwórz HBO Max i spróbuj ponownie uruchomić odtwarzanie.

Wyloguj się i uruchom ponownie konsolę
 1. Wyloguj się z HBO Max.
 2. Naciśnij przycisk Xbox na kontrolerze i wybierz Uruchom ponownie konsolę > Uruchom ponownie.
 3. Otwórz HBO Max, zaloguj się, a następnie spróbuj ponownie uruchomić odtwarzanie.
Sprawdź szybkość połączenia

Aby sprawdzić szybkość połączenia, przejdź do Rozwiązywanie problemów z szybkością połączenia sieciowego i wykonaj test szybkości na konsoli Xbox.

Minimalna szybkość pobierania potrzebna do oglądania filmów HD to 5 Mb/s (dla filmów w formacie 4K zalecana szybkość to co najmniej 50 Mb/s). Aby uzyskać więcej pomocy, zobacz HBO Max wolno buforuje lub wstrzymuje odtwarzanie.

Odinstaluj i ponownie zainstaluj HBO Max
 1. Przejdź do Moje gry i aplikacje.
 2. Zaznacz HBO Max, a następnie naciśnij przycisk Menu na kontrolerze.
 3. Wybierz Odinstaluj.
 4. Ponownie zainstaluj HBO Max (przejdź do Aplikacje i pobierz HBO Max).
 5. Otwórz HBO Max, zaloguj się, a następnie spróbuj ponownie uruchomić odtwarzanie.

Nadal potrzebujesz pomocy?

Zanotuj komunikat o błędzie lub kod błędu (jeśli się pojawił) i podaj go, kontaktując się z nami.

Brak urządzenia na liście? Przejdź do pozycji Obsługiwane urządzenia.