Rozwiąż problemy z HBO Max na telewizorze

W przypadku innych problemów z aplikacją lub streamingiem, wybierz urządzenie poniżej i postępuj zgodnie ze wskazówkami.

Wybierz urządzenie, którego używasz

Android TV

Jeśli masz problemy ze streamingiem, możesz spróbować kilku rozwiązań:

Zaktualizuj oprogramowanie

 1. Na urządzeniu Android TV zaznacz kafelek HBO Max, po czym naciśnij i przytrzymaj przycisk wyboru. Następnie wybierz Wyświetl szczegóły > Aktualizacja (jeśli jest dostępna).
 2. Zaktualizuj swoje urządzenie Android TV. W tym celu przejdź do Ustawienia > System > Informacje > Aktualizacja systemu > Sprawdź aktualizacje.

Sprawdź szybkość połączenia

Jeśli filmy długo się buforują lub ich jakość jest niska, przyczyną może być wolne lub niestabilne połączenie sieciowe.

Pobierz ze Sklepu Google Play aplikację do testowania szybkości połączenia internetowego i sprawdź szybkość łącza (możesz też przetestować szybkość pobierania na komputerze podłączonym do tej samej sieci co urządzenie Android TV. W tym celu otwórz przeglądarkę i wyszukaj „test szybkości połączenia internetowego”).

Minimalna szybkość pobierania potrzebna do streamowania filmów HD to 5 Mb/s (dla filmów w formacie 4k zalecana szybkość to co najmniej 50 Mb/s). Aby uzyskać więcej pomocy, zobacz HBO Max wolno buforuje lub wstrzymuje odtwarzanie.

Wyloguj się i uruchom ponownie urządzenie

 1. Wyloguj się z HBO Max.
 2. Na urządzeniu Android TV przejdź do Ustawienia > Informacje > Uruchom ponownie > Uruchom ponownie.
 3. Otwórz HBO Max, zaloguj się, a następnie spróbuj ponownie uruchomić odtwarzanie.

Wyczyść pamięć podręczną aplikacji i dane

 1. Na urządzeniu Android TV przejdź do Ustawienia > Aplikacje.
 2. Z listy aplikacji wybierz HBO Max.
 3. Wybierz Wyczyść pamięć podręczną.
 4. Wybierz Wyczyść dane.
 5. Otwórz HBO Max, zaloguj się, a następnie spróbuj ponownie uruchomić streaming.

Odinstaluj i ponownie zainstaluj HBO Max

 1. Na urządzeniu Android TV przejdź do Ustawienia > Aplikacje i wybierz HBO Max.
 2. Wybierz Odinstaluj.
 3. Przejdź do Aplikacje i znajdź HBO Max.
 4. Wybierz HBO Max, a następnie Instaluj.
 5. Otwórz HBO Max, zaloguj się, a następnie spróbuj ponownie uruchomić streaming.

Aby uzyskać więcej pomocy na temat urządzenia Android TV, przejdź do pomocy dla urządzeń Android TV.

Apple TV

Jeśli masz problemy ze streamingiem, możesz spróbować kilku rozwiązań:

Zaktualizuj oprogramowanie

 1. Upewnij się, że masz najnowszą wersję aplikacji HBO Max. Aby to zrobić, przejdź do App Store i wyszukaj HBO Max. Jeśli dostępna jest aktualizacja aplikacji, wybierz Zaktualizuj.
 2. Upewnij się, że oprogramowanie Apple TV jest aktualne, przechodząc do Ustawienia > System > Aktualizacje oprogramowania > Zaktualizuj oprogramowanie.

Sprawdź szybkość połączenia

Jeśli filmy długo się buforują lub ich jakość jest niska, przyczyną może być wolne lub niestabilne połączenie sieciowe.

Pobierz z Apple App Store aplikację do testowania szybkości połączenia internetowego i sprawdź szybkość łącza (możesz też przetestować szybkość pobierania na komputerze podłączonym do tej samej sieci co urządzenie Android TV. W tym celu otwórz przeglądarkę i wyszukaj „test szybkości połączenia internetowego”).

Minimalna szybkość pobierania potrzebna do streamowania filmów HD to 5 Mb/s (dla filmów w formacie 4k zalecana szybkość to co najmniej 50 Mb/s). Aby uzyskać więcej pomocy, zobacz HBO Max wolno buforuje lub wstrzymuje odtwarzanie.

Wyloguj się i uruchom urządzenie Apple TV ponownie

 1. Wyloguj się z HBO Max
 2. Uruchom ponownie urządzenie Apple TV, przechodząc do Ustawienia > System > Uruchom ponownie.
 3. Otwórz HBO Max, zaloguj się, a następnie spróbuj ponownie uruchomić streaming.

Usuń i ponownie zainstaluj HBO Max

 1. Na ekranie strony głównej zaznacz aplikację HBO Max.
 2. Naciśnij i przytrzymaj przez dwie sekundy powierzchnię dotykową, a następnie naciśnij przycisk Odtwarzaj/Pauza.
 3. Wybierz Usuń.
 4. Otwórz App Store na urządzeniu Apple TV.
 5. Znajdź aplikację HBO Max i wybierz Instaluj.
 6. Otwórz HBO Max, zaloguj się, a następnie spróbuj ponownie uruchomić streaming.
LG TV

Jeśli masz problemy ze streamingiem, możesz spróbować kilku rozwiązań:

Zaktualizuj HBO Max

Sprawdź, czy dostępna jest aktualizacja dla HBO Max. Zrobisz to w następujący sposób:

 1. Otwórz LG Content Store na urządzeniu LG TV.
 2. Wybierz Aplikacje.
 3. Wybierz Moje aplikacje.
 4. Znajdź i wybierz HBO Max, a następnie wybierz Zaktualizuj.

Sprawdź szybkość połączenia

Jeśli filmy długo się buforują lub ich jakość jest niska, przyczyną może być wolne lub niestabilne połączenie sieciowe. Sprawdź szybkość pobierania na komputerze w tej samej sieci co urządzenie LG TV. W tym celu otwórz przeglądarkę i wyszukaj „test szybkości połączenia internetowego”.

Minimalna szybkość pobierania potrzebna do streamowania filmów HD to 5 Mb/s (dla filmów w formacie 4k zalecana szybkość to co najmniej 50 Mb/s). Aby uzyskać więcej pomocy, zobacz HBO Max wolno buforuje lub wstrzymuje odtwarzanie.

Wyloguj się i uruchom ponownie urządzenie LG TV

 1. Wyloguj się z HBO Max
 2. Odłącz urządzenie LG TV.
 3. Odczekaj 20 sekund i ponownie podłącz telewizor.
 4. Otwórz HBO Max, zaloguj się, a następnie spróbuj ponownie uruchomić streaming.

Zaktualizuj swoje urządzenie LG TV

Zaktualizuj oprogramowanie sprzętowe urządzenia LG TV. Zrobisz to w następujący sposób:

 1. Naciśnij przycisk ustawień na pilocie urządzenia LG TV.
 2. Wybierz Wszystkie ustawienia > Ogólne > Informacje o tym telewizorze > Sprawdź aktualizacje. Jeśli dostępna jest aktualizacja, wykonaj poniższe czynności, aby ją pobrać i zainstalować.

Usuń i ponownie zainstaluj HBO Max

 1. Naciśnij przycisk Home na pilocie urządzenia LG.
 2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk wyboru (środek pada kierunkowego), aby przejść do trybu edycji.
 3. Znajdź HBO Max, a następnie naciśnij pad kierunkowy do góry i wybierz X nad aplikacją.
 4. Wybierz Tak, aby potwierdzić.
 5. Ponownie zainstaluj HBO Max (otwórz LG Content Store i zainstaluj HBO Max).
 6. Po ponownym zainstalowaniu wybierz Uruchom, a następnie zaloguj się i spróbuj ponownie uruchomić streaming.
Konsola PlayStation (w wybranych krajach)

Jeśli masz problemy ze streamingiem, możesz spróbować kilku rozwiązań:

Zaktualizuj oprogramowanie

Przejdź do menu Ustawienia i wybierz Aktualizacja oprogramowania systemowego. Następnie otwórz HBO Max i spróbuj ponownie uruchomić streaming

Sprawdź szybkość połączenia

Jeśli filmy długo się buforują lub ich jakość jest niska, przyczyną może być wolne lub niestabilne połączenie sieciowe.

 • Do streamowania filmów HD potrzebne jest szybkie połączenie, a minimalna szybkość pobierania to 5 Mb/s.
  • Na urządzeniu PlayStation 4 przejdź do Ustawienia > Sieć > Test połączenia internetowego.
  • Na urządzeniu PlayStation 5 przejdź do Ustawienia > Sieć > Stan połączenia > Wyświetl stan połączenia > Szybkość połączenia.
 • Sprawdź stan usługi PlayStation na stronie stanu usługi PSN.

Aby uzyskać więcej pomocy, zobacz HBO Max wolno buforuje lub wstrzymuje odtwarzanie.

Wyloguj się i uruchom ponownie konsolę PlayStation

 1. Wyloguj się z HBO Max
 2. Wyłącz konsolę PlayStation.
 3. Odczekaj 20 sekund i ponownie włącz konsolę PlayStation.
 4. Otwórz ponownie HBO Max, zaloguj się, a następnie spróbuj jeszcze raz uruchomić streaming.

Usuń i ponownie zainstaluj HBO Max

PlayStation 4

 1. W menu głównym XMB na konsoli PlayStation przejdź do Usługi TV i wideo.
 2. Zaznacz HBO Max, a następnie naciśnij przycisk OPTIONS na kontrolerze.
 3. Wybierz Usuń.
 4. Ponownie zainstaluj HBO Max (przejdź do PlayStation Store i pobierz HBO Max).
 5. Otwórz HBO Max, zaloguj się, a następnie spróbuj ponownie uruchomić streaming.

PlayStation 5

 1. W menu głównym Media na konsoli PlayStation 5 zaznacz HBO Max, a następnie naciśnij przycisk OPTIONS na kontrolerze.
 2. Wybierz Usuń, a następnie OK.
 3. Ponownie zainstaluj HBO Max (przejdź do Wszystkie aplikacje i pobierz HBO Max).
 4. Otwórz HBO Max, zaloguj się, a następnie spróbuj ponownie uruchomić streaming.
Samsung TV

Jeśli masz problemy ze streamingiem, możesz spróbować kilku rozwiązań:

Zaktualizuj HBO Max

Sprawdź, czy dostępna jest aktualizacja aplikacji dla HBO Max. Zrobisz to w następujący sposób:

 1. Otwórz Smart Hub na urządzeniu Samsung TV.
 2. Wybierz Aplikacje.
 3. Wybierz ikonę Ustawienia (w prawym górnym rogu).
 4. Wybierz Aktualizacje.
 5. Znajdź i wybierz HBO Max, a następnie wybierz Zaktualizuj.
 6. Otwórz HBO Max, a następnie spróbuj ponownie uruchomić streaming.

Sprawdź szybkość połączenia

Jeśli filmy długo się buforują lub ich jakość jest niska, przyczyną może być wolne lub niestabilne połączenie sieciowe. Sprawdź szybkość pobierania na komputerze w tej samej sieci co urządzenie Samsung TV. W tym celu otwórz przeglądarkę i wyszukaj „test szybkości połączenia internetowego”.

Minimalna szybkość pobierania potrzebna do streamowania filmów HD to 5 Mb/s (dla filmów w formacie 4k zalecana szybkość to co najmniej 50 Mb/s). Aby uzyskać więcej pomocy, zobacz HBO Max wolno buforuje lub wstrzymuje odtwarzanie.

Wyloguj się i uruchom ponownie urządzenie Samsung TV

 1. Wyloguj się z HBO Max
 2. Odłącz urządzenie Samsung TV.
 3. Odczekaj 20 sekund i ponownie podłącz telewizor.
 4. Otwórz ponownie HBO Max, zaloguj się, a następnie spróbuj jeszcze raz uruchomić streaming.

Zaktualizuj swoje urządzenie Samsung TV

Zaktualizuj oprogramowanie sprzętowe urządzenia Samsung TV. Zrobisz to w następujący sposób:

 1. Naciśnij przycisk Menu na pilocie urządzenia Samsung TV.
 2. Wybierz Ustawienia > Wsparcie > Aktualizacja oprogramowania > Zaktualizuj teraz. Telewizor uruchomi się ponownie, a po zakończeniu aktualizacji zostanie wyświetlony komunikat.

Po zakończeniu aktualizacji zaktualizuj Smart Hub:

 1. Otwórz Smart Hub i przejdź do strony Aplikacje.
 2. Zostań na stronie Aplikacje przez 5 minut.
 3. Otwórz ponownie HBO Max, a następnie spróbuj jeszcze raz uruchomić streaming.

Usuń i ponownie zainstaluj HBO Max

 1. Otwórz Smart Hub.
 2. Za pomocą przycisków nawigacyjnych na pilocie zaznacz HBO Max.
 3. W zależności od telewizora wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Naciśnij i przytrzymaj przycisk zatwierdzania na pilocie, wybierz Usuń, a następnie wybierz Tak, aby potwierdzić.
  • Naciśnij przycisk w dół na pilocie, wybierz Usuń, a następnie ponownie Usuń, aby potwierdzić.
 4. Wyszukaj HBO Max.
 5. Wybierz HBO Max i ponownie zainstaluj aplikację.
 6. Po zainstalowaniu wybierz Uruchom, a następnie zaloguj się i spróbuj ponownie uruchomić streaming.
Vodafone TV (w wybranych krajach)

Aplikacja HBO Max jest dostępna na urządzeniach Vodafone TV w wybranych krajach.

Zaktualizuj oprogramowanie

 1. Sprawdź, czy jest dostępna aktualizacja HBO Max.
 2. Zaktualizuj oprogramowanie urządzenia Vodafone TV, przechodząc do Ustawienia > Ustawienia urządzenia > Informacje > Aktualizacja systemu.

Wyloguj się i uruchom urządzenie ponownie

 1. Wyloguj się z HBO Max
 2. Odłącz urządzenie Vodafone TV.
 3. Odczekaj 20 sekund i ponownie podłącz urządzenie.
 4. Otwórz ponownie HBO Max, zaloguj się, a następnie spróbuj jeszcze raz uruchomić streaming.

Sprawdź szybkość połączenia

Jeśli filmy długo się buforują lub ich jakość jest niska, przyczyną może być wolne lub niestabilne połączenie sieciowe. Sprawdź szybkość pobierania na komputerze w tej samej sieci co urządzenie Vodafone TV. W tym celu otwórz przeglądarkę i wyszukaj „test szybkości połączenia internetowego”.

Minimalna szybkość pobierania potrzebna do streamowania filmów HD to 5 Mb/s. Aby uzyskać więcej pomocy, zobacz HBO Max wolno buforuje lub wstrzymuje odtwarzanie.

Konsola Xbox (w wybranych krajach)

Jeśli masz problemy ze streamingiem, możesz spróbować kilku rozwiązań:

Sprawdź stan usługi Xbox

Sprawdź stan HBO Max i usługi Xbox na stronie Stan konsoli Xbox.

Zaktualizuj oprogramowanie

 1. Przejdź do Ustawienia > System > Aktualizacje > Zaktualizuj konsolę, aby sprawdzić, czy dostępne są aktualizacje dla konsoli Xbox.
 2. Przejdź do Moje gry i aplikacje, zaznacz HBO Max, a następnie naciśnij przycisk Menu na kontrolerze i wybierz Zarządzaj aplikacją, aby zainstalować aktualizację aplikacji (jeśli jest dostępna).
 3. Otwórz HBO Max, a następnie spróbuj ponownie uruchomić streaming.

Wyloguj się i uruchom ponownie konsolę

 1. Wyloguj się z HBO Max.
 2. Naciśnij przycisk Xbox na kontrolerze i wybierz Uruchom ponownie konsolę > Uruchom ponownie.
 3. Otwórz HBO Max, zaloguj się, a następnie spróbuj ponownie uruchomić streaming.

Sprawdź szybkość połączenia

Aby sprawdzić szybkość połączenia, przejdź do Rozwiązywanie problemów z szybkością połączenia sieciowego i wykonaj test szybkości na konsoli Xbox.

Minimalna szybkość pobierania potrzebna do streamowania filmów HD to 5 Mb/s (dla filmów w formacie 4k zalecana szybkość to co najmniej 50 Mb/s). Aby uzyskać więcej pomocy, zobacz HBO Max wolno buforuje lub wstrzymuje odtwarzanie.

Usuń i ponownie zainstaluj HBO Max

 1. Przejdź do Moje gry i aplikacje.
 2. Zaznacz HBO Max, a następnie naciśnij przycisk Menu na kontrolerze.
 3. Wybierz Odinstaluj.
 4. Ponownie zainstaluj HBO Max (przejdź do Aplikacje i pobierz HBO Max).
 5. Otwórz HBO Max, zaloguj się, a następnie spróbuj ponownie uruchomić streaming.