Rešavanje problema sa HBO Max na TV uređaju

Za druge probleme o aplikacijama ili strimingu, odaberite uređaj ispod i pokušajte sa predlozima.

Odaberite uređaj koji koristite

Android TV

Ako imate problem sa strimovanjem, evo nekih stvari koje možete pokušati:

Ažurirajte softver

 1. Na Android TV uređaju istaknite pločicu HBO Max, i onda pritisnite i zadržite dugme za izbor. Onda, odaberite Prikaz detalja > Ažuriraj (ako je dostupno).
 2. Ažurirajte vaš Android TV uređaj. Da biste to uradili, idite u Podešavanja > Sistem > Osnovni podaci > Ažuriranje sistema > Potražite ažuriranja.

Testirajte brzinu veze

Ako video baferuje ili je lošeg kvaliteta, uzrok može da bude spora ili nedosledna mrežna veza.

Preuzmite aplikaciju za testiranje brzine interneta iz Google Play Store i testirajte brzinu vaše veze (ili testirajte brzinu preuzimanja na računaru povezanom na istu mrežu kao i vaš Android TV uređaj. Da biste to uradili, otvorite pregledač i potražite „Testiranje brzine interneta“).

Za strimovanje HD video snimka, potrebna vam je minimalna brzina preuzimanja od 5 Mbps (50+ Mbps se preporučuje za 4k video). Za dodatnu pomoć pogledajte HBO Max pauzira ili baferuje.

Odjavite se i ponovo pokrenite uređaj

 1. Odjavite se sa HBO Max.
 2. Na vašem Android TV uređaju, idite u Podešavanja > Informacije > Ponovo pokreni > Ponovo pokreni.
 3. Otvorite HBO Max, prijavite se i ponovo pokušajte da gledate.

Očistite keš aplikacije i podatke

 1. Na vašem Android TV-u, idite u Podešavanja > Aplikacije.
 2. U listi aplikacija izaberite HBO Max.
 3. Izaberite Obriši keš.
 4. Izaberite Obriši podatke.
 5. Otvorite HBO Max, prijavite se i ponovo pokušajte sa strimovanjem.

Deinstalirajte i ponovo instalirajte HBO Max

 1. Na vašem Android TV-u, idite u Podešavanja > Aplikacije i izaberite HBO Max.
 2. Izaberite Deinstaliraj.
 3. Idite u Aplikacije i pronađite HBO Max.
 4. Izaberite HBO Max i onda odaberite Deinstaliraj.
 5. Otvorite HBO Max, prijavite se i ponovo pokušajte sa strimovanjem.

Za više pomoći o vašem Android TV-u, idite u Pomoć za Android TV.

Apple TV

Ako imate problem sa strimovanjem, evo nekih stvari koje možete pokušati:

Ažurirajte softver

 1. Vodite računa da imate najnoviju verziju HBO Max. Da biste to uradili, idite u App Store i potražite HBO Max. Ako je dostupno ažuriranje aplikacije, odaberite Ažuriraj.
 2. Proverite da li je softver Apple TV uređaja ažuran tako što ćete otići u Podešavanja > Sistem > Ažuriranja softvera > Ažuriraj softver.

Testirajte brzinu veze

Ako video baferuje ili je lošeg kvaliteta, uzrok može da bude spora ili nedosledna mrežna veza.

Preuzmite aplikaciju za testiranje brzine interneta iz Apple App Store i testirajte brzinu vaše veze (ili testirajte brzinu preuzimanja na računaru povezanom na istu mrežu kao i vaš Apple TV uređaj. Da biste to uradili, otvorite pregledač i potražite „Testiranje brzine interneta“).

Za strimovanje HD video snimka, potrebna vam je minimalna brzina preuzimanja od 5 Mbps (50+ Mbps se preporučuje za 4k video). Za dodatnu pomoć pogledajte HBO Max pauzira ili baferuje.

Odjavite se i ponovo pokrenite Apple TV

 1. Odjavljivanje sa HBO Max
 2. Ponovo pokrenite Apple TV uređaj tako što ćete otići u Podešavanja > Sistem > Ponovo pokreni.
 3. Otvorite HBO Max, prijavite se i ponovo pokušajte sa strimovanjem.

Izbrišite i ponovo instalirajte HBO Max

 1. Na početnom ekranu, istaknite aplikaciju HBO Max.
 2. Pritisnite i držite površinu na dodir dve sekunde i potom pritisnite dugme Pusti/Pauza.
 3. Odaberite Izbriši.
 4. Otvorite App Store na Apple TV uređaju.
 5. Pronađite aplikaciju HBO Max i odaberite Instaliraj.
 6. Otvorite HBO Max, prijavite se i ponovo pokušajte sa strimovanjem.
LG TV

Ako imate problem sa strimovanjem, evo nekih stvari koje možete pokušati:

Ažurirajte HBO Max

Pogledajte da li postoji ažuriranje za HBO Max. To ćete uraditi na sledeći način:

 1. Otvorite LG Content Store na LG televizoru.
 2. Izaberite Aplikacije.
 3. Izaberite Moje aplikacije.
 4. Pronađite i izaberite HBO Max, onda izaberite Ažuriraj.

Testirajte brzinu veze

Ako video baferuje ili je lošeg kvaliteta, uzrok može da bude spora ili nedosledna mrežna veza. Testirajte brzinu preuzimanja sa računara na istoj mreži na kojoj je i LG TV. Da biste to uradili, otvorite pregledač i potražite „Testiranje brzine interneta“.

Za strimovanje HD video snimka, potrebna vam je minimalna brzina preuzimanja od 5 Mbps (50+ Mbps se preporučuje za 4k video). Za dodatnu pomoć pogledajte HBO Max pauzira ili baferuje.

Odjavite se i ponovo pokrenite LG TV

 1. Odjavljivanje sa HBO Max
 2. Isključite LG TV.
 3. Sačekajte 20 sekundi i ponovo uključite TV.
 4. Otvorite HBO Max, prijavite se i ponovo pokušajte sa strimovanjem.

Ažurirajte LG TV.

Ažurirajte firmver za LG TV. To ćete uraditi na sledeći način:

 1. Pritisnite dugme Podešavanja na daljinskom upravljaču LG televizora.
 2. Izaberite Sva podešavanja > Opšte > Informacije o ovom televizoru > Proveri da li postoje ažuriranja. Ako je dostupno ažuriranje, pratite korake za preuzimanje i instalirajte ga.

Izbrišite i ponovo instalirajte HBO Max

 1. Pritisnite dugme Početak na daljinskom upravljaču LG televizora.
 2. Pritisnite i držite dugme Izaberi (na sredini D-pad) da biste ušli u režim uređivanja.
 3. Pronađite HBO Max, onda pritisnite D-pad na gornjoj strani i izaberite X iznad aplikacije.
 4. Izaberite Da da potvrdite.
 5. Ponovo instalirajte HBO Max (otvorite LG Content Store i instalirajte HBO Max).
 6. Kada se završi ponovno instaliranje, odaberite Pokreni, zatim prijavi se i ponovo pokušajte sa strimovanjem.
PlayStation konzola (u određenim zemljama)

Ako imate problem sa strimovanjem, evo nekih stvari koje možete pokušati:

Ažurirajte softver

Idite u meni Podešavanja i odaberite Ažuriraj sistemski softver. Onda otvorite HBO Max i pokušajte ponovo sa strimovanjem

Testirajte brzinu veze

Ako video baferuje ili je lošeg kvaliteta, uzrok može da bude spora ili nedosledna mrežna veza.

 • Za strimovanje HD video snimka, potrebna vam je veza velike brzine sa minimalnom brzinom preuzimanja od 5 Mbps.
  • Na vašem PlayStation 4, idite u Podešavanja > Mreža > Testiranje internet veze.
  • Na vašem PlayStation 5, idite u Podešavanja > Mreža > Status veze > Prikaz statusa mreže > Brzina veze.
 • Status usluge PlayStation proverite na Stranica statusa PlayStation.

Za dodatnu pomoć pogledajte HBO Max pauzira ili baferuje.

Odjavite se i ponovo pokrenite PlayStation

 1. Odjavljivanje sa HBO Max
 2. Isključite PlayStation konzolu.
 3. Sačekajte 20 sekundi i ponovo uključite PlayStation.
 4. Ponovo otvorite HBO Max, prijavite se i ponovo pokušajte sa strimovanjem.

Izbrišite i ponovo instalirajte HBO Max

PlayStation 4

 1. U početnom meniju XMB na PlayStation, idite u TV/Video usluge.
 2. Istaknite HBO Max i onda pritisnite dugme Opcije na kontroloru.
 3. Izaberite Izbriši.
 4. Ponovo instalirajte HBO Max (idite u PlayStation Store i preuzmite HBO Max).
 5. Otvorite HBO Max, prijavite se i ponovo pokušajte sa strimovanjem.

PlayStation 5

 1. Na početnom ekranu Media na PlayStation 5, istaknite HBO Max i onda pritisnite dugme Opcije na kontroloru.
 2. Izaberite Izbriši, a onda OK..
 3. Ponovo instalirajte HBO Max (idite u Sve aplikacije i preuzmite HBO Max).
 4. Otvorite HBO Max, prijavite se i ponovo pokušajte sa strimovanjem.
Samsung TV

Ako imate problem sa strimovanjem, evo nekih stvari koje možete pokušati:

Ažurirajte HBO Max

Pogledajte da li postoji ažuriranje aplikacije za HBO Max. To ćete uraditi na sledeći način:

 1. Otvorite funkciju Smart Hub na Samsung TV-u.
 2. Izaberite Aplikacije.
 3. Izaberite ikonu Podešavanja (gornji desni ugao).
 4. Izaberite Ažuriranja.
 5. Pronađite i izaberite HBO Max, onda izaberite Ažuriraj.
 6. Otvorite HBO Max i pokušajte ponovo sa strimovanjem.

Testirajte brzinu veze

Ako video baferuje ili je lošeg kvaliteta, uzrok može da bude spora ili nedosledna mrežna veza. Testirajte brzinu preuzimanja sa računara na istoj mreži na kojoj je i Samsung TV. Da biste to uradili, otvorite pregledač i potražite „Testiranje brzine interneta“.

Za strimovanje HD video snimka, potrebna vam je minimalna brzina preuzimanja od 5 Mbps (50+ Mbps se preporučuje za 4k video). Za dodatnu pomoć pogledajte HBO Max pauzira ili baferuje.

Odjavite se i ponovo pokrenite Samsung TV

 1. Odjavljivanje sa HBO Max
 2. Isključite Samsung TV.
 3. Sačekajte 20 sekundi i ponovo uključite TV.
 4. Ponovo otvorite HBO Max, prijavite se i ponovo pokušajte sa strimovanjem.

Ažurirajte Samsung TV

Ažurirajte firmver za Samsung TV. To ćete uraditi na sledeći način:

 1. Pritisnite dugme Meni na daljinskom upravljaču Samsung TV-a.
 2. Izaberite Podešavanja > Podrška > Ažuriranje softvera > Ažuriraj sada. Vaš televizor će se ponovo pokrenuti i videćete poruku kada se završi ažuriranje.

Po završetku ažuriranja, ažurirajte Smart Hub:

 1. Otvorite funkciju Smart Hub i idite na stranicu Aplikacije.
 2. Ostanite na stranici Aplikacije 5 minuta.
 3. Ponovo otvorite HBO Max i pokušajte ponovo sa strimovanjem.

Izbrišite i ponovo instalirajte HBO Max

 1. Otvorite funkciju Smart Hub.
 2. Pomoću tastera za navigaciju na daljinskom upravljaču istaknite HBO Max.
 3. Postupite na sledeći način zavisno od vašeg TV uređaja:
  • Pritisnite i držite taster Enter na daljinskom upravljaču, odaberite Izbriši, a onda izaberite Da da potvrdite brisanje.
  • Na daljinskom upravljaču pritisnite Dole, odaberite Ukloni, onda ponovo Ukloni da biste potvrdili uklanjanje.
 4. Potražite HBO Max.
 5. Izaberite HBO Max da biste ponovo instalirali aplikaciju.
 6. Kada se završi instaliranje, izaberite Izvrši, prijavi se i ponovo pokušajte sa strimovanjem.
Vodafone TV (u određenim zemljama)

Aplikacija HBO Max nije dostupna na Vodafone TV uređajima u svim zemljama.

Ažurirajte softver

 1. Proverite da li postoji ažuriranje za HBO Max.
 2. Ažurirajte softver za Vodafone TV tako što ćete otići u Podešavanja > Podešavanja uređaja > Osnovni podaci > Ažuriranje sistema.

Prijavite se i ponovo pokrenite

 1. Odjavljivanje sa HBO Max
 2. Isključite iz struje Vodafone TV uređaj.
 3. Sačekajte 20 sekundi i ponovo uključite TV uređaj.
 4. Ponovo otvorite HBO Max, prijavite se i ponovo pokušajte sa strimovanjem.

Testirajte brzinu veze

Ako video baferuje ili je lošeg kvaliteta, uzrok može da bude spora ili nedosledna mrežna veza. Testirajte brzinu preuzimanja sa računara na istoj mreži na kojoj je i Vodafone TV. Da biste to uradili, otvorite pregledač i potražite „Testiranje brzine interneta“.

Za strimovanje HD video snimka, potrebna vam je minimalna brzina preuzimanja od 5 Mbps. Za dodatnu pomoć pogledajte HBO Max pauzira ili baferuje.

Xbox konzola (u određenim zemljama)

Ako imate problem sa strimovanjem, evo nekih stvari koje možete pokušati:

Proverite status usluge Xbox

Proverite status HBO Max i usluge Xbox na Stranici statusa Xbox.

Ažurirajte softver

 1. Idite u Podešavanja > Sistem > Ažuriranja > Ažuriranje konzole da biste videli da li postoje ažuriranja za vašu Xbox konzolu.
 2. Idite u Moje igre i aplikacije, istaknite HBO Max, i onda pritisnite dugme Meni na kontroloru i izaberite Upravljaj aplikacijom da biste instalirali ažuriranje aplikacije (ako je dostupno).
 3. Otvorite HBO Max i pokušajte ponovo sa strimovanjem.

Odjavite se i ponovo pokrenite konzolu

 1. Odjavljivanje sa HBO Max.
 2. Pritisnite dugme Xbox kontroloru i izaberite Ponovo pokreni konzolu > Ponovo pokreni.
 3. Otvorite HBO Max, prijavite se i ponovo pokušajte sa strimovanjem.

Testirajte brzinu veze

Da biste testirali brzinu vaše veze, idite u Rešavanje problema sa vezom Xbox-a i izvršite testiranje brzine za Xbox.

Za strimovanje HD video snimka, potrebna vam je minimalna brzina preuzimanja od 5 Mbps (50+ Mbps se preporučuje za 4k video). Za dodatnu pomoć pogledajte HBO Max pauzira ili baferuje.

Izbrišite i ponovo instalirajte HBO Max

 1. Idite u Moje igre i aplikacije.
 2. Istaknite HBO Max i onda pritisnite dugme Meni na kontroloru.
 3. Izaberite Deinstaliraj.
 4. Ponovo instalirajte HBO Max (idite u Aplikacije i preuzmite HBO Max).
 5. Otvorite HBO Max, prijavite se i ponovo pokušajte sa strimovanjem.