Rešavanje problema sa HBO Max na TV uređaju

Poruka „Nije moguće povezati“
Pokušaj da ažuriraš aplikaciju HBO Max na TV uređaju.

Za druge probleme o aplikacijama ili strimingu, odaberi uređaj ispod i pokušaj sa predlozima.

Odaberi uređaj koji koristiš

AirPlay

Za pomoć u vezi AirPlay, idi u Gledaj na TV-u pomoću paketa AirPlay.

Još uvek ti je potrebna pomoć?

Obrati pažnju na kôd ili poruku o grešci na ekranu(ako je primenjivo) i navedi je kada nas kontaktiraš.

Android TV

Da bi rešio/la ovaj problem možda ćeš morati da isprobaš više od jednog od ovih rešenja.

Proveri da li postoje ažuriranja

Prvo, proveri da li su aplikacija HBO Max i Android TV ažurirani.

 • Aplikacija HBO Max: Na Android TV uređaju označi pločicu HBO Max, i onda pritisni i zadrži dugme za izbor. Onda, odaberi Prikaz detalja > Ažuriraj.
 • Android TV: Na Android TV-u, idi u Podešavanja > Sistem > Osnovni podaci > Ažuriranje sistema > Potražite ažuriranja.

Onda, otvori HBO Max i pokušaj ponovo da gledaš.

Testiraj brzinu veze

Ako video baferuje ili je lošeg kvaliteta, uzrok može da bude spora ili nedosledna mrežna veza.

Preuzmi aplikaciju za testiranje brzine interneta iz Google Play Store i testiraj brzinu veze (ili testiraj brzinu preuzimanja na računaru povezanom na istu mrežu kao i tvoj Android TV uređaj. Da bi to uradio/la, otvori pregledač i potraži „Testiranje brzine interneta“).

Za gledanje HD video snimka, potrebna ti je minimalna brzina preuzimanja od 5 Mbps (50+ Mbps se preporučuje za 4 K video). Za dodatnu pomoć pogledaj HBO Max pauzira ili baferuje.

Odjavi se i ponovo pokreni uređaje
 1. Odjavi se sa HBO Max.
 2. Na tvom Android TV uređaju, idi u Podešavanja > Informacije > Ponovo pokreni > Ponovo pokreni.
 3. Otvori HBO Max, prijavi se i ponovo pokušaj da gledaš.
Očisti keš aplikacije i podatke
 1. Na svom Android TV-u, idi u Podešavanja > Aplikacije.
 2. U listi aplikacija izaberi HBO Max.
 3. Izaberi Obriši keš.
 4. Izaberi Obriši podatke.
 5. Otvori HBO Max, prijavi se i ponovo pokušaj da gledaš.
Deinstaliraj i ponovo instaliraj HBO Max
 1. Na svom Android TV-u, idi u Podešavanja > Aplikacije i izaberi HBO Max.
 2. Izaberi Deinstaliraj.
 3. Idi u Aplikacije i pronađi HBO Max.
 4. Izaberi HBO Max i onda odaberi Deinstaliraj.
 5. Otvori HBO Max, prijavi se i ponovo pokušaj da gledaš.

Za više pomoći o tvom Android TV-u, idi u Pomoć za Android TV.

Još uvek ti je potrebna pomoć?

Obrati pažnju na kôd ili poruku o grešci na ekranu(ako je primenjivo) i navedi je kada nas kontaktiraš.

Apple TV

Da bi rešio/la ovaj problem možda ćeš morati da isprobaš više od jednog od ovih rešenja.

Proveri da li postoje ažuriranja

Prvo, proveri da li su aplikacija HBO Max i Apple TV ažurirani.

 • Aplikacija HBO Max: Idi na App Store i potraži HBO Max. Ako je dostupno ažuriranje aplikacije, odaberi Ažuriraj.
 • Apple TV: Na Apple TV-u, idi u Podešavanja > Sistem > Ažuriranja softvera > Ažuriraj softver.

Onda, otvori HBO Max i pokušaj ponovo da gledaš.

Testiraj brzinu veze

Ako video baferuje ili je lošeg kvaliteta, uzrok može da bude spora ili nedosledna mrežna veza.

Preuzmi aplikaciju za testiranje brzine interneta iz Apple App Store i testiraj brzinu svoje veze (ili testiraj brzinu preuzimanja na računaru povezanom na istu mrežu kao i tvoj Apple TV uređaj. Da bi to uradio/la, otvori pregledač i potraži „Testiranje brzine interneta“).

Za gledanje HD video snimka, potrebna ti je minimalna brzina preuzimanja od 5 Mbps (50+ Mbps se preporučuje za 4 K video). Za dodatnu pomoć pogledaj HBO Max pauzira ili baferuje.

Odjavi se i ponovo pokreni Apple TV
 1. Odjavi se sa HBO Max.
 2. Ponovo pokreni Apple TV uređaj tako što ćeš otići u Podešavanja > Sistem > Ponovo pokreni.
 3. Otvori HBO Max, prijavi se i ponovo pokušaj da gledaš.
Izbriši i ponovo instaliraj HBO Max
 1. Na početnom ekranu, istakni aplikaciju HBO Max.
 2. Pritisni i drži površinu na dodir dve sekunde i potom pritisni dugme Pusti/Pauza.
 3. Odaberi Izbriši.
 4. Otvori App Store na Apple TV uređaju.
 5. Pronađi aplikaciju HBO Max i odaberi Instaliraj.
 6. Otvori HBO Max, prijavi se i ponovo pokušaj da gledaš.

Još uvek ti je potrebna pomoć?

Obrati pažnju na kôd ili poruku o grešci na ekranu(ako je primenjivo) i navedi je kada nas kontaktiraš.

Chromecast

Za pomoć u vezi Chromecast, idi u Chromecast HBO Max na vašem TV.

Još uvek ti je potrebna pomoć?

Obrati pažnju na kôd ili poruku o grešci na ekranu(ako je primenjivo) i navedi je kada nas kontaktiraš.

LG TV

Da bi rešio/la ovaj problem možda ćeš morati da isprobaš više od jednog od ovih rešenja.

Proveri da li postoje ažuriranja

Prvo, proveri da li su aplikacija HBO Max i LG TV ažurirani.

 • Aplikacija HBO Max: Na daljinskom upravljaču za LG TV, pritisni dugme Home i izaberi LG Content Store. Izaberiti Aplikacije i zatim Moje aplikacije. Pronađi i izaberi HBO Max, onda izaberi Ažuriraj.
 • LG TV: Na daljinskom upravljaču za LG TV, pritisni dugme Settings, onda izaberi Sva podešavanja > Opšte > Informacije o ovom televizoru > Proveri da li postoje ažuriranja.

Onda, otvori HBO Max i pokušaj ponovo da gledaš.

Testiraj brzinu veze

Ako video baferuje ili je lošeg kvaliteta, uzrok može da bude spora ili nedosledna mrežna veza. Testiraj brzinu preuzimanja sa računara na istoj mreži na kojoj je i LG TV. Da bi to uradio/la, otvori pregledač i potraži „Testiranje brzine interneta“.

Za gledanje HD video snimka, potrebna ti je minimalna brzina preuzimanja od 5 Mbps (50+ Mbps se preporučuje za 4 K video). Za dodatnu pomoć pogledaj HBO Max pauzira ili baferuje.

Odjavi se i ponovo pokreni LG Smart TV
 1. Odjavi se sa HBO Max.
 2. Isključi LG TV.
 3. Sačekaj 20 sekundi i ponovo uključi TV.
 4. Ponovo otvori HBO Max, prijavi se i ponovo pokušaj da gledaš.
Izbriši i ponovo instaliraj HBO Max
 1. Pritisni dugme Home na daljinskom upravljaču LG televizora.
 2. Pritisni i drži dugme Izaberi (na sredini D-pad) da bi ušao/la u režim uređivanja.
 3. Pronađi HBO Max, onda pritisnite D-pad na gornjoj strani i izaberi X iznad aplikacije.
 4. Izaberi Da da potvrdiš.
 5. Ponovo instaliraj HBO Max (otvori LG Content Store i instaliraj HBO Max).
 6. Kada se završi ponovno instaliranje, odaberi Pokreni, zatim prijavi se i ponovo pokušaj da gledaš.

Još uvek ti je potrebna pomoć?

Obrati pažnju na kôd ili poruku o grešci na ekranu(ako je primenjivo) i navedi je kada nas kontaktiraš.

PlayStation konzola (u određenim zemljama)

Da bi rešio/la ovaj problem možda ćeš morati da isprobaš više od jednog od ovih rešenja.

Proveri da li postoje ažuriranja

Prvo, proveri da li su aplikacija HBO Max i PlayStation konzola ažurirani.

 • Aplikacija HBO Max: Proveri da li je na tvom Playstation-u istaknuto HBO Max. Pritisni dugme Opcija na kontroloru, zatim Proveri da li ima ažuriranja.
 • Playstation konzola: Na Playstation konzoli, idi u meni Podešavanja i odaberi Ažuriraj sistemski softver.

Onda, otvori HBO Max i pokušaj ponovo da gledaš.

Testiraj brzinu veze

Ako video baferuje ili je lošeg kvaliteta, uzrok može da bude spora ili nedosledna mrežna veza. Provera brzine interneta:

 • Na tvom PlayStation 4, idi u Podešavanja > Mreža > Testiranje internet veze.
 • Na tvom PlayStation 5, idi u Podešavanja > Mreža > Status veze > Prikaz statusa mreže > Brzina veze.

Za strimovanje HD video snimka, potrebna ti je veza velike brzine sa minimalnom brzinom preuzimanja od 5 Mbps(PlayStation 5: 50+ Mbps je preporučen protok za 4K video).

Status usluge PlayStation proveri na Stranica statusa PlayStation. Za dodatnu pomoć pogledaj HBO Max pauzira ili baferuje.

Odjavi se i ponovo pokreni PlayStation konzolu
 1. Odjavi se sa HBO Max.
 2. Isključi PlayStation konzolu.
 3. Sačekaj 20 sekundi i ponovo uključi PlayStation.
 4. Ponovo otvori HBO Max, prijavi se i ponovo pokušaj da gledaš.
Izbriši i ponovo instaliraj HBO Max
PlayStation 4
 1. U početnom meniju XMB na PlayStation, idi u TV/Video usluge.
 2. Istakni HBO Max i onda pritisni dugme Opcije na kontroloru.
 3. Izaberi Izbriši.
 4. Ponovo instaliraj HBO Max (idi u PlayStation Store i preuzmi HBO Max).
 5. Otvori HBO Max, prijavi se i ponovo pokušaj da gledaš.
PlayStation 5
 1. Na početnom ekranu Media na PlayStation 5, istakni HBO Max i onda pritisni dugme Opcije na kontroloru.
 2. Izaberi Izbriši, a onda OK..
 3. Ponovo instalirajte HBO Max (idi u Sve aplikacije i preuzmi HBO Max).
 4. Otvori HBO Max, prijavi se i ponovo pokušaj da gledaš.

Još uvek ti je potrebna pomoć?

Obrati pažnju na kôd ili poruku o grešci na ekranu(ako je primenjivo) i navedi je kada nas kontaktiraš.

Samsung TV

Da bi rešio/la ovaj problem možda ćeš morati da isprobaš više od jednog od ovih rešenja.

Proveri da li postoje ažuriranja

Prvo, proveri da li su aplikacija HBO Max i Samsung TV ažurirani.

 • Aplikacija HBO Max: Na Samsung TV-u, otvori Smart Hub i izaberi Aplikacije > ikona Podešavanja (gornji desni ugao) > Ažuriranja.
 • Samsung TV: Pritisni dugme Menu na daljinskom upravljaču Samsung TV-a, zatim izaberi Podešavanja > Ažuriranje softvera > Ažuriraj sada. Kada se završi ažuriranje, idi na stranicu Aplikacije i sačekaj 5 minuta.

Onda, otvori HBO Max i pokušaj ponovo da gledaš.

Testiraj brzinu veze

Ako video baferuje ili je lošeg kvaliteta, uzrok može da bude spora ili nedosledna mrežna veza. Testiraj brzinu preuzimanja sa računara na istoj mreži na kojoj je i Samsung TV. Da bi to uradio/la, otvori pregledač i potraži „Testiranje brzine interneta“.

Za gledanje HD video snimka, potrebna ti je minimalna brzina preuzimanja od 5 Mbps (50+ Mbps se preporučuje za 4 K video). Za dodatnu pomoć pogledaj HBO Max pauzira ili baferuje.

Odjavi se i ponovo pokreni Samsung TV
 1. Odjavi se sa HBO Max.
 2. Isključi Samsung TV.
 3. Sačekaj 20 sekundi i ponovo uključi TV.
 4. Ponovo otvori HBO Max, prijavi se i ponovo pokušaj da gledaš.
Izbriši i ponovo instaliraj HBO Max
 1. Otvori funkciju Smart Hub.
 2. Pomoću tastera za navigaciju na daljinskom upravljaču istaknite HBO Max.
 3. Postupi na sledeći način zavisno od tvog TV uređaja:
  • Pritisni i drži taster Enter na daljinskom upravljaču, odaberi Izbriši, a onda izaberi Da da potvrdiš brisanje.
  • Na daljinskom upravljaču pritisni Dole, odaberie Ukloni, onda ponovo Ukloni da bi potvrdio uklanjanje.
 4. Potraži HBO Max.
 5. Izaberi HBO Max da bi ponovo instalirao aplikaciju.
 6. Kada se završi instaliranje, izaberi Izvrši, prijavi se i ponovo pokušaj da gledaš.

Još uvek ti je potrebna pomoć?

Obrati pažnju na kôd ili poruku o grešci na ekranu(ako je primenjivo) i navedi je kada nas kontaktiraš.

Vodafone TV (u određenim zemljama)

Aplikacija HBO Max nije dostupna na Vodafone TV uređajima u svim zemljama.

Da bi rešio/la ovaj problem možda ćeš morati da isprobaš više od jednog od ovih rešenja.

Proveri da li postoje ažuriranja
 1. Aplikacija HBO Max: Na Vodafone TV-u, proveri da li postoji ažuriranje za HBO Max. Ako je dostupno ažuriranje, ažuriraj aplikaciju HBO Max na Vodafone TV-u.
 2. Vodafone TV: Na Vodafone TV-u, idi u Podešavanja > Podešavanja uređaja > Osnovni podaci > Ažuriranje sistema.
Odjavi se i ponovo pokreni Vodafone TV
 1. Odjavi se sa HBO Max.
 2. Isključi iz struje Vodafone TV uređaj.
 3. Sačekaj 20 sekundi i ponovo uključi TV uređaj.
 4. Ponovo otvori HBO Max, prijavi se i ponovo pokušaj da gledaš.
Testiraj brzinu veze

Ako video baferuje ili je lošeg kvaliteta, uzrok može da bude spora ili nedosledna mrežna veza. Testiraj brzinu preuzimanja sa računara na istoj mreži na kojoj je i Vodafone TV. Da bi to uradio/la, otvori pregledač i potraži „Testiranje brzine interneta“.

Za strimovanje HD video snimka, potrebna ti je minimalna brzina preuzimanja od 5 Mbps. Za dodatnu pomoć pogledaj HBO Max pauzira ili baferuje.

Xbox konzola (u određenim zemljama)

Da bi rešio/la ovaj problem možda ćeš morati da isprobaš više od jednog od ovih rešenja.

Proveri status usluge Xbox

Proveri status HBO Max i usluge Xbox na Stranici statusa Xbox.

Proveri da li postoje ažuriranja

Prvo, proveri da li su aplikacija HBO Max i Xbox konzola ažurirani.

 • Aplikacija HBO Max: Na Xbox-u, idi u Moje igre i aplikacije, istakni HBO Max, i onda pritisni dugme Meni na kontroloru i izaberi Upravljaj aplikacijom da bi instalirao/la ažuriranje aplikacije (ako je dostupno).
 • Xbox konzola: Na Xbox-u, idi u Podešavanja > Sistem > Ažuriranja > Ažuriraj konzolu.

Onda, otvori HBO Max i pokušaj ponovo da gledaš.

Odjavi se i ponovo pokreni konzolu
 1. Odjavi se sa HBO Max.
 2. Pritisni dugme Xbox kontroloru i izaberi Ponovo pokreni konzolu > Ponovo pokreni.
 3. Otvori HBO Max, prijavi se i ponovo pokušaj da gledaš.
Testiraj brzinu veze

Da bi testiraoi brzinu vaše veze, idi u Rešavanje problema sa vezom Xbox-a i izvrši testiranje brzine za Xbox.

Za gledanje HD video snimka, potrebna ti je minimalna brzina preuzimanja od 5 Mbps (50+ Mbps se preporučuje za 4 K video). Za dodatnu pomoć pogledaj HBO Max pauzira ili baferuje.

Deinstaliraj i ponovo instaliraj HBO Max
 1. Idi u Moje igre i aplikacije.
 2. Istakni HBO Max i onda pritisni dugme Menu na kontroloru.
 3. Izaberi Deinstaliraj.
 4. Ponovo instaliraj HBO Max (idi u Aplikacije i preuzmi HBO Max).
 5. Otvori HBO Max, prijavi se i ponovo pokušaj da gledaš.

Još uvek ti je potrebna pomoć?

Obrati pažnju na kôd ili poruku o grešci na ekranu(ako je primenjivo) i navedi je kada nas kontaktiraš.

Uređaj nije naveden? Idi na Podržani uređaji.