Felsöka HBO Max på din TV

För andra problem väljer du din enhet nedan och prova anvisningarna.

Använd den enhet som du använder

Android TV

Om HBO Max-appen inte fungerar som förväntat så provar du följande:

Steg 1: Uppdatera din programvara

 1. Se till att du har den senaste versionen av HBO Max. För att göra detta flyttar du markeringen på din Android TV till HBO Max-plattan och trycker därefter och håller nere markeringsknappen. Välj Visa information och därefter Uppdatera (om tillgänglig).
 2. Se till att du har de senaste programuppdateringarna på din Android TV. Detta gör du genom att gå till Inställningar > System > Om > Systemuppdatering > Sök efter uppdatering.

Steg 2: Testa din anslutningshastighet

Om videor buffrar eller har dålig kvalitet kan det bero på en långsam eller inkonsekvent nätverksanslutning.

Ladda ner en app för att testa internethastigheten från Google Play Store och testa din anslutningshastighet (eller testa nedladdningshastigheten på en dator som är ansluten till samma nätverk som din Android TV). Du gör detta genom att öppna en webbläsare och söka efter "Test av internethastighet".

För att streama HD-videor behöver du en minsta nedladdningshastighet på 5 Mbit/s. Du hittar mer hjälp i Videon laddas långsamt, pausar eller buffras.

Steg 3: Starta om dina enheter

 1. Koppla bort strömkabeln från Android TV.
 2. Koppla bort strömmen från nätverksenheterna (modem, router, o.s.v.).
 3. Vänta 30 sekunder.
 4. Anslut strömmen till modemet igen och vänta tills det är anslutet till Internet (tar ungefär en minut).
 5. Anslut strömmen till routern igen och vänta tills den ansluter till Internet.
 6. Anslut din Android TV igen.
 7. Öppna HBO Max och se om problemet är löst.

Steg 4: Rensa appens cacheminne och data

 1. På din Android TV går du till Inställningar > Appar.
 2. Välj HBO Max i listan över appar.
 3. Välj Rensa cacheminnet.
 4. Välj Rensa data..
 5. Öppna HBO Max, logga in och se om problemet är löst.

Steg 5: Avinstallera och installera om HBO Max

 1. På din Android TV går du till Inställningar > Appar och väljer HBO Max.
 2. Välj Avinstallera.
 3. Gå till Appar och hitta HBO Max.
 4. Välj HBO Max och därefter Installera.
 5. Öppna HBO Max och se om problemet är löst.

För mer hjälp med din Android TV, gå till Android TV-hjälp.

Apple TV

Om HBO Max-appen inte fungerar som förväntat så provar du följande:

Steg 1: Uppdatera din programvara

 1. Se till att du har den senaste versionen av HBO Max. För att göra detta går du till App Store och söker efter HBO Max. Om det finns en appuppdatering så väljer du Uppdatera.
 2. Kontrollera att Apple TV-programvaran är uppdaterad genom att gå till Inställningar > System > Programuppdateringar > Uppdatera programvara.

Steg 2: Testa din anslutningshastighet

Om videor buffrar eller har dålig kvalitet kan det bero på en långsam eller inkonsekvent nätverksanslutning.

Ladda ner en app för att testa internethastigheten från Apple App Store och testa din anslutningshastighet (eller testa nedladdningshastigheten på en dator som är ansluten till samma nätverk som din Apple TV). Du gör detta genom att öppna en webbläsare och söka efter "Test av internethastighet".

För att streama HD-videor behöver du en minsta nedladdningshastighet på 5 Mbit/s. Du hittar mer hjälp Videon laddas långsamt, pausar eller buffras.

Steg 3: Starta om Apple TV

Starta om Apple TV genom att gå till Inställningar > System > Omstart.

Steg 4: Radera och installera om HBO Max

 1. Från startskärmen flyttar du valet till HBO Max-appen.
 2. Tryck på beröringsytan i två sekunder och håll den intryckt och tryck sedan på knappen Spela/Pausa.
 3. Välj Ta bort.
 4. Öppna App Store på din Apple TV.
 5. Hitta HBO Max-appen och välj Installera.
 6. Öppna HBO Max, logga in och se om problemet är löst.
LG Smart TV

Om HBO Max inte fungerar som förväntat så provar du följande:

Steg 1: Uppdatera HBO Max

Se om det finns en uppdatering för HBO Max. Gör så här:

 1. Öppna LG Content Store på din LG TV.
 2. Välj Appar.
 3. Välj Mina appar.
 4. Hitta och välj HBO Max och välj därefter Uppdatera.

Steg 2: Testa din anslutningshastighet

Om videor buffrar eller har dålig kvalitet kan det bero på en långsam eller inkonsekvent nätverksanslutning. Testa din nedladdningshastighet från en dator på samma nätverk som din LG TV. Du gör detta genom att öppna en webbläsare och söka efter "Test av internethastighet".

För att streama HD-videor behöver du en minsta nedladdningshastighet på 5 Mbit/s. Du hittar mer hjälp i Videon laddas långsamt, pausar eller buffras.

Steg 3: Starta om din LG Smart TV

 1. Koppla bort din LG TV
 2. Vänta 20 sekunder och anslut din TV igen.
 3. ReÖppna HBO Max och se om problemet är löst.

Steg 4: Uppdatera din LG Smart TV

Uppdatera din LG TV-firmware. Gör så här

 1. Tryck på knappen Inställningar på din LG TV-fjärrkontroll.
 2. Välj Alla inställningar > Allmänt > Om den här TV > Kontrollera efter uppdateringar. Om en uppdatering är tillgänglig så följer du anvisningarna för att ladda ner och installera den.

Steg 5: Radera och installera om HBO Max

 1. Tryck på knappen Hem på din LG-fjärrkontroll.
 2. Tryck och håll ner knappen Välj (D-pad center) för att komma till redigeringsläge.
 3. Hitta HBO Max, tryck på D-pad up och välj X ovanför appen.
 4. Tryck Ja för att bekräfta.
 5. Installera om HBO Max (öppna LG Content Store och installera HBO Max).
 6. När den installerats om väljer du Kör och kollar om problemet är löst.
PlayStation-konsol

Om HBO Max-appen inte fungerar som förväntat så provar du följande:

Steg 1: Uppdatera din programvara

Se till att du har de senaste programuppdateringarna på din PlayStation-konsol. För att göra detta går du till menyn Inställningar och väljer Uppdatering av systemprogramvara.

Steg 2: Testa din anslutningshastighet

Om videor buffrar eller har dålig kvalitet kan det bero på en långsam eller inkonsekvent nätverksanslutning.

 • Om du vill streama HD-video behöver du en höghastighetsanslutning med en nedladdningshastighet på minst 5 Mbit/s.
  • På ditt PlayStation 4 går du till Inställningar > Nätverk > Internet Anslutningstest.
  • På ditt PlayStation 5 går du till Inställningar > Nätverk > Anslutningsstatus > Visa anslutningsstatus > Anslutningshastighet.
 • Kontrollera statusen för PlayStation-tjänsten på PlayStation-statussida.

För att streama HD-videor behöver du en minsta nedladdningshastighet på 5 Mbit/s. Du hittar mer hjälp Videon laddas långsamt, pausar eller buffras.

Steg 3: Starta om din PlayStation-konsol

 1. Slå av din PlayStation-konsol.
 2. Vänta 20 sekunder och slå på PlayStation igen.
 3. Öppna HBO Max och se om problemet är löst.

Steg 4: Radera och installera om HBO Max

PlayStation 4

 1. Från XMB-hemmenyn på din PlayStation går du till TV/Video-tjänst.
 2. Markera HBO Max och tryck därefter på knappen Alternativ på din handkontroll.
 3. Välj Radera.
 4. Installera om HBO Max (gå till PlayStation Store och ladda ner HBO Max).
 5. Öppna HBO Max och se om problemet är löst.

PlayStation 5

 1. Från Media-hemmenyn på din PlayStation 5 markerar du HBO Max och trycker därefter på knappen Alternativ på din handkontroll.
 2. Välj Radera och därefter OK.
 3. Installera om HBO Max (gå till "Alla appar" och ladda ner HBO Max).
 4. Öppna HBO Max och se om problemet är löst.
Samsung TV

Om HBO Max-appen inte fungerar som förväntat så provar du följande:

Steg 1: Uppdatera HBO Max

Se om det finns en appuppdatering för HBO Max. Gör så här:

 1. Öppna Smart Hub på din Samsung TV.
 2. Välj Appar.
 3. Välj ikonen för inställningar (övre högra hörnet).
 4. Välj Uppdateringar.
 5. Hitta och välj HBO Max och välj därefter Uppdatera.

Steg 2: Testa din anslutningshastighet

Om videor buffrar eller har dålig kvalitet kan det bero på en långsam eller inkonsekvent nätverksanslutning. Testa din nedladdningshastighet från en dator på samma nätverk som din Samsung TV. Du gör detta genom att öppna en webbläsare och söka efter "Test av internethastighet".

För att streama HD-videor behöver du en minsta nedladdningshastighet på 5 Mbit/s. Du hittar mer hjälp i Videon laddas långsamt, pausar eller buffras.

Steg 3: Starta om din Samsung TV

 1. Koppla bort din Samsung TV.
 2. Vänta 20 sekunder och anslut din TV igen.
 3. Öppna HBO Max igen och se om problemet är löst.

Steg 4: Uppdatera din Samsung TV

Uppdatera din Samsung TV-firmware. Gör så här:

 1. Tryck på menyknappen på din Samsung TV-fjärrkontroll.
 2. Välj Inställningar > Support > Programuppdatering > Uppdatera nu. Din TV kommer att starta om och du kommer att få ett meddelande när uppdateringen är klar.

När uppdateringen är klar uppdaterar du din Smart Hub:

 1. Öppna Smart Hub och navigera till sidan Appar.
 2. Stanna på sidan Appar i 5 minuter.
 3. Öppna HBO Max igen och se om problemet är löst.

Steg 5: Radera och installera om HBO Max

 1. Öppna Smart Hub.
 2. Använd navigeringsknapparna på fjärrkontrollen för att markera HBO Max.
 3. Gör något av följande beroende på din TV:
  • Håll ner Enter på fjärrkontrollen, välj Radera och därefter Ja för att bekräfta.
  • Tryck på knappen "Ner" på din fjärrkontroll, välj Ta bort och därefter Ta bort igen för att bekräfta.
 4. Sök efter HBO Max.
 5. Välj HBO Max för att installera om appen.
 6. När den är installerad väljer du Kör för att se om problemet är löst.
Xbox-konsol

Om HBO Max-appen inte fungerar som förväntat så provar du följande:

Steg 1: Kontrollera Xbox-tjänstens status

Kontrollera statusen för HBO Max och Xbox-tjänsten på sidan för Xbox-status.

Steg 2: Uppdatera din programvara

Se till att du har den senaste programvaran för din Xbox-konsol. Du gör detta genom att gå till Inställningar > System > Uppdateringar > Uppdatera konsolen för att se om det finns uppdateringar för din Xbox-konsol.

Steg 3: Testa din anslutningshastighet

Om du vill testa din anslutningshastighet går du till Xboxs Felsöka anslutningen och kör Xbox-hastighetstestet. Du hittar mer hjälp i Videon laddas långsamt, pausar eller buffras.

Steg 4: Radera och installera om HBO Max

 1. Gå till Mina spel och appar.
 2. Markera HBO Max och tryck sedan på Menyknappen på din handkontroll.
 3. Välj Avinstallera.
 4. Installera om HBO Max (gå till Appar och ladda ner HBO Max).
 5. Öppna HBO Max och se om problemet är löst.
4K HDR
Vissa filmer är tillgängliga för att streaming i 4K på utvalda enheter. Läs mer på Titta i 4K HDR.