Felsöka HBO Max på din TV

Meddelande: kan inte ansluta
Prova att uppdatera HBO Max-appen på din TV-enhet.

För andra app- och streamingproblem, välj din enhet nedan och prova förslagen.

Välj den enhet som du använder

AirPlay

För hjälp med AirPlay, gå till Streama till din TV med AirPlay.

Behöver du fortfarande hjälp?

Notera felmeddelandet eller koden (om tillämpligt) på skärmen och inkludera det när du kontaktar oss.

Android TV

Du kan behöva testa flera av dessa lösningar för att lösa problemet.

Kontrollera om det finns uppdateringar

Se först till att din HBO Max-app och Android TV är uppdaterade.

 • HBO Max-appen: Markera HBO Max-plattan på din Android TV och tryck och håll ned väljarknappen. Välj sedan Visa information > Uppdatera.
 • Android TV: På din Android TV går du till Inställningar > System > Om > Systemuppdatering > Sök efter uppdatering.

Öppna sedan HBO Max och prova att streama igen.

Testa din anslutningshastighet

Om videor buffrar eller har dålig kvalitet kan det bero på en långsam eller inkonsekvent nätverksanslutning.

Ladda ner en app för att testa internethastigheten från Google Play Store och testa din anslutningshastighet (eller testa nedladdningshastigheten på en dator som är ansluten till samma nätverk som din Android TV). Du gör detta genom att öppna en webbläsare och söka efter ”Test av internethastighet”).

För att streama HD-videor behöver du en minsta nedladdningshastighet på 5 Mbit/s (+50 Mbit/s rekommenderas för 4K-video). För mer hjälp, se HBO Max pausar eller buffrar.

Logga ut och starta om dina enheter
 1. Logga ut från HBO Max.
 2. På din Android TV går du till Inställningar > Om > Starta om > Starta om.
 3. Öppna HBO Max, logga in och prova att streama igen.
Rensa appens cacheminne och data
 1. På din Android TV går du till Inställningar > Appar.
 2. Välj HBO Max i listan över appar.
 3. Välj Rensa cacheminnet.
 4. Välj Rensa data.
 5. Öppna HBO Max, logga in och prova att streama igen.
Avinstallera och installera om HBO Max
 1. På din Android TV går du till Inställningar > Appar och väljer HBO Max.
 2. Välj Avinstallera.
 3. Gå till Appar och hitta "HBO Max".
 4. Välj HBO Max och därefter Installera.
 5. Öppna HBO Max, logga in och prova att streama igen.

För mer hjälp med din Android TV, gå till Android TV-hjälp.

Behöver du fortfarande hjälp?

Notera felmeddelandet eller koden (om tillämpligt) på skärmen och inkludera det när du kontaktar oss.

Apple TV

Du kan behöva testa flera av dessa lösningar för att lösa problemet.

Kontrollera om det finns uppdateringar

Se först till att din HBO Max-app och Apple TV är uppdaterade.

 • HBO Max-appen: Gå till App Store och sök efter HBO Max. Om det finns en appuppdatering så väljer du Uppdatera.
 • Apple TV: På Apple TV går du till Inställningar > System > Programuppdateringar > Uppdatera programvara.

Öppna sedan HBO Max och prova att streama igen.

Testa din anslutningshastighet

Om videor buffrar eller har dålig kvalitet kan det bero på en långsam eller inkonsekvent nätverksanslutning.

Ladda ner en app för att testa internethastigheten från Apple App Store och testa din anslutningshastighet (eller testa nedladdningshastigheten på en dator som är ansluten till samma nätverk som din Apple TV). Du gör detta genom att öppna en webbläsare och söka efter ”Test av internethastighet”).

För att streama HD-videor behöver du en minsta nedladdningshastighet på 5 Mbit/s (+50 Mbit/s rekommenderas för 4K-video). För mer hjälp, se HBO Max pausar eller buffrar.

Logga ut och starta om din Apple TV.
 1. Logga ut från HBO Max.
 2. Starta om Apple TV genom att gå till Inställningar > System > Omstart.
 3. Öppna HBO Max, logga in och prova att streama igen.
Radera och installera om HBO Max
 1. På startskärmen väljer du HBO Max-appen.
 2. Tryck på beröringsytan i två sekunder och håll den intryckt och tryck sedan på knappen Spela/Pausa.
 3. Välj Radera.
 4. Öppna App Store på din Apple TV.
 5. Hitta HBO Max-appen och välj Installera.
 6. Öppna HBO Max, logga in och prova att streama igen.

Behöver du fortfarande hjälp?

Notera felmeddelandet eller koden (om tillämpligt) på skärmen och inkludera det när du kontaktar oss.

Chromecast

Om du behöver hjälp med Chromecast, gå till Chromecast HBO Max till din TV.

Behöver du fortfarande hjälp?

Notera felmeddelandet eller koden (om tillämpligt) på skärmen och inkludera det när du kontaktar oss.

LG TV

Du kan behöva testa flera av dessa lösningar för att lösa problemet.

Kontrollera om det finns uppdateringar

Se först till att din HBO Max-app och LG TV är uppdaterade.

 • HBO Max-appen: På LG TV-fjärrkontrollen, tryck på hemknappen och välj LG Content Store. Välj Appar och sedan Mina appar. Hitta och välj HBO Max och välj därefter Uppdatera.
 • LG TV: Tryck på knappen Inställningar på fjärrkontrollen till din LG TV och välj sedan Alla inställningar > Allmänt > Om den här TV:n > Sök efter uppdateringar.

Öppna sedan HBO Max och prova att streama igen.

Testa din anslutningshastighet

Om videor buffrar eller har dålig kvalitet kan det bero på en långsam eller inkonsekvent nätverksanslutning. Testa din nedladdningshastighet från en dator på samma nätverk som din LG TV. Du gör detta genom att öppna en webbläsare och söka efter "Test av internethastighet".

För att streama HD-videor behöver du en minsta nedladdningshastighet på 5 Mbit/s (+50 Mbit/s rekommenderas för 4K-video). För mer hjälp, se HBO Max pausar eller buffrar.

Logga ut och starta om LG Smart TV.
 1. Logga ut från HBO Max.
 2. Koppla bort din LG TV.
 3. Vänta 20 sekunder och anslut din TV igen.
 4. Öppna HBO Max, logga in och prova att streama igen.
Radera och installera om HBO Max
 1. Tryck på knappen Hem på din LG-fjärrkontroll.
 2. Tryck och håll ner knappen Välj (D-pad center) för att komma till redigeringsläge.
 3. Hitta HBO Max, tryck på D-pad up och välj X ovanför appen.
 4. Tryck på Ja för att bekräfta.
 5. Installera om HBO Max (öppna LG Content Store och installera HBO Max).
 6. När den är installerad igen väljer du Starta, logga in och försöker att streama igen.

Behöver du fortfarande hjälp?

Notera felmeddelandet eller koden (om tillämpligt) på skärmen och inkludera det när du kontaktar oss.

PlayStation-konsol

Du kan behöva testa flera av dessa lösningar för att lösa problemet.

Kontrollera om det finns uppdateringar

Se först till att din HBO Max-app och PlayStation-konsol är uppdaterade.

 • HBO Max-appen: Se till att HBO Max är markerat på din PlayStation. Tryck på alternativknappen på kontrollern och sedan på Sök efter uppdateringar.
 • PlayStation-konsol: På din PlayStation går du till menyn Inställningar och väljer Uppdatering av systemprogramvara.

Öppna sedan HBO Max och prova att streama igen.

Testa din anslutningshastighet

Om videor buffrar eller har dålig kvalitet kan det bero på en långsam eller inkonsekvent nätverksanslutning. Så testar du din uppkopplingshastighet:

 • På ditt PlayStation 4 går du till Inställningar > Nätverk > Testa internetanslutning.
 • På ditt PlayStation 5 går du till Inställningar > Nätverk > Anslutningsstatus > Visa anslutningsstatus > Anslutningshastighet.

Om du vill streama HD-video behöver du en höghastighetsanslutning med en nedladdningshastighet på minst 5 Mbit/s (PlayStation 5: 50+ Mbps rekommenderas för 4K-video).

Kontrollera statusen för PlayStation-tjänsten på PlayStation-statussida. För mer hjälp, se HBO Max pausar eller buffrar.

Logga ut och starta om PlayStation-konsolen.
 1. Logga ut från HBO Max.
 2. Slå av din PlayStation-konsol.
 3. Vänta 20 sekunder och slå på PlayStation igen.
 4. Öppna HBO Max, logga in och prova att streama igen.
Radera och installera om HBO Max
PlayStation 4
 1. Från XMB-hemmenyn på din PlayStation går du till TV/Video-tjänst.
 2. Markera HBO Max och tryck därefter på knappen Alternativ på din handkontroll.
 3. Välj Radera.
 4. Installera om HBO Max (gå till PlayStation Store och ladda ner HBO Max).
 5. Öppna HBO Max, logga in och prova att streama igen.
PlayStation 5
 1. Från Media-hemmenyn på din PlayStation 5 markerar du "HBO Max" och trycker därefter på knappen Alternativ på din handkontroll.
 2. Välj Radera och därefter OK.
 3. Installera om HBO Max (gå till "Alla appar" och ladda ner HBO Max).
 4. Öppna HBO Max, logga in och prova att streama igen.

Behöver du fortfarande hjälp?

Notera felmeddelandet eller koden (om tillämpligt) på skärmen och inkludera det när du kontaktar oss.

Samsung TV

Du kan behöva testa flera av dessa lösningar för att lösa problemet.

Kontrollera om det finns uppdateringar

Se först till att din HBO Max-app och Samsung TV är uppdaterade.

 • HBO Max-appen: På din Samsung TV öppnar du Smart Hub och väljer Appar > ikonen Inställningar (övre högra hörnet) > Uppdateringar.
 • Samsung TV: På Samsung TV:ns fjärrkontroll trycker du på knappen Meny och väljer sedan Inställningar > Programuppdatering > Uppdatera nu. När uppdateringen är klar går du till sidan Appar och väntar 5 minuter.

Öppna sedan HBO Max och prova att streama igen.

Testa din anslutningshastighet

Om videor buffrar eller har dålig kvalitet kan det bero på en långsam eller inkonsekvent nätverksanslutning. Testa din nedladdningshastighet från en dator på samma nätverk som din Samsung TV. Du gör detta genom att öppna en webbläsare och söka efter "Test av internethastighet".

För att streama HD-videor behöver du en minsta nedladdningshastighet på 5 Mbit/s (+50 Mbit/s rekommenderas för 4K-video). För mer hjälp, se HBO Max pausar eller buffrar.

Logga ut och starta om din Samsung TV
 1. Logga ut från HBO Max.
 2. Koppla bort din Samsung TV.
 3. Vänta 20 sekunder och anslut din TV igen.
 4. Öppna HBO Max, logga in och prova att streama igen.
Radera och installera om HBO Max
 1. Öppna Smart Hub.
 2. Använd navigeringsknapparna på fjärrkontrollen för att markera HBO Max.
 3. Gör något av följande beroende på din TV:
  • Håll ner Enter på fjärrkontrollen, välj Radera och därefter Ja för att bekräfta.
  • Tryck på knappen "Ner" på din fjärrkontroll, välj Ta bort och därefter Ta bort igen för att bekräfta.
 4. Sök efter HBO Max.
 5. Välj HBO Max för att installera om appen.
 6. När du har installerat väljer du Kör, logga in och provar att streama igen.

Behöver du fortfarande hjälp?

Notera felmeddelandet eller koden (om tillämpligt) på skärmen och inkludera det när du kontaktar oss.

Vodafone TV (i utvalda länder):

En HBO Max-app är inte tillgänglig på Vodafone TV-enheter i alla länder.

Du kan behöva testa flera av dessa lösningar för att lösa problemet.

Kontrollera om det finns uppdateringar
 1. HBO Max-appen: Kontrollera om det finns en HBO Max-uppdatering på din Vodafone TV. Om en uppdatering finns tillgänglig uppdaterar du appen HBO Max på din Vodafone TV.
 2. Vodafone TV: På din Vodafone TV går du till Inställningar > Enhetsinställningar > Om > Systemuppdatering.
Logga ut och starta om dina Vodafone TV
 1. Logga ut från HBO Max.
 2. Koppla bort din Vodafone TV-enhet.
 3. Vänta 20 sekunder och anslut din TV-enhet igen.
 4. Öppna HBO Max, logga in och prova att streama igen.
Testa din anslutningshastighet

Om videor buffrar eller har dålig kvalitet kan det bero på en långsam eller inkonsekvent nätverksanslutning. Testa din nedladdningshastighet från en dator på samma nätverk som din Vodafone TV. Du gör detta genom att öppna en webbläsare och söka efter "Test av internethastighet".

För att streama HD-videor behöver du en minsta nedladdningshastighet på 5 Mbit/s. För mer hjälp, se HBO Max pausar eller buffrar.

Xbox-konsol

Du kan behöva testa flera av dessa lösningar för att lösa problemet.

Kontrollera Xbox-tjänstens status

Kontrollera statusen för HBO Max och Xbox-tjänsten på sidan för Xbox-status.

Kontrollera om det finns uppdateringar

Se först till att din HBO Max-app och Xbox-konsol är uppdaterade.

 • HBO Max-appen: Gå till Mina spel & appar på din Xbox, markera HBO Max och tryck sedan på Menyknappen på din handkontroll och välj Hantera app för att installera en appuppdatering.
 • Xbox-konsol: På Xbox går du till Inställningar > System > Uppdateringar > Uppdatera konsolen.

Öppna sedan HBO Max och prova att streama igen.

Logga ut och starta om konsolen
 1. Logga ut från HBO Max.
 2. Tryck på Xbox-knappen på din handkontroll och välj Starta om konsol > Starta om.
 3. Öppna HBO Max, logga in och prova att streama igen.
Testa din anslutningshastighet

Om du vill testa din anslutningshastighet går du till Xboxs Felsöka anslutningen och kör Xbox-hastighetstestet.

För att streama HD-videor behöver du en minsta nedladdningshastighet på 5 Mbit/s (+50 Mbit/s rekommenderas för 4K-video). För mer hjälp, se HBO Max pausar eller buffrar.

Avinstallera och installera om HBO Max
 1. Gå till Mina spel och appar.
 2. Markera HBO Max och tryck sedan på menyknappen på din handkontroll.
 3. Välj Avinstallera.
 4. Installera om HBO Max (gå till Appar och ladda ner HBO Max).
 5. Öppna HBO Max, logga in och prova att streama igen.

Behöver du fortfarande hjälp?

Notera felmeddelandet eller koden (om tillämpligt) på skärmen och inkludera det när du kontaktar oss.

Finns enheten inte med på listan? Gå till Enheter som stöds.