Felsöka HBO Max på din TV

För andra app- och streamingproblem, välj din enhet nedan och prova förslagen.

Använd den enhet som du använder

Android TV

Här är ett par saker du kan prova om du har problem med att streama:

Uppdatera din programvara

 1. Markera HBO Max-plattan på din Android TV och tryck och håll ned väljarknappen Välj Visa information och därefter Uppdatera (om tillgänglig).
 2. Uppdatera din Android TV. Detta gör du genom att gå till Inställningar > System > Om > Systemuppdatering > Sök efter uppdatering.

Testa din anslutningshastighet

Om videor buffrar eller har dålig kvalitet kan det bero på en långsam eller inkonsekvent nätverksanslutning.

Ladda ner en app för att testa internethastigheten från Google Play Store och testa din anslutningshastighet (eller testa nedladdningshastigheten på en dator som är ansluten till samma nätverk som din Android TV). Du gör detta genom att öppna en webbläsare och söka efter "Test av internethastighet".

För att streama HD-videor behöver du en minsta nedladdningshastighet på 5 Mbit/s (+50 Mbit/s rekommenderas för 4K-video). Du hittar mer hjälp i HBO Max pausar eller buffrar.

Logga ut och starta om dina enheter

 1. Logga ut från HBO Max.
 2. På din Android TV gå till Inställningar > Om > Omstart > Omstart.
 3. Öppna HBO Max, logga in, och prova att streama igen.

Rensa appens cacheminne och data

 1. På din Android TV går du till Inställningar > Appar.
 2. Välj HBO Max i listan över appar.
 3. Välj Rensa cacheminnet.
 4. Välj Rensa data..
 5. Öppna HBO Max, logga in, och prova att streama igen.

Avinstallera och installera om HBO Max

 1. På din Android TV går du till Inställningar > Appar och väljer HBO Max.
 2. Välj Avinstallera.
 3. Gå till Appar och hitta HBO Max.
 4. Välj HBO Max och därefter Installera.
 5. Öppna HBO Max, logga in, och prova att streama igen.

För mer hjälp med din Android TV, gå till Android TV-hjälp.

Apple TV

Här är ett par saker du kan prova om du har problem med att streama:

Uppdatera din programvara

 1. Se till att du har den senaste versionen av HBO Max. För att göra detta går du till App Store och söker efter HBO Max. Om det finns en appuppdatering så väljer du Uppdatera.
 2. Kontrollera att Apple TV-programvaran är uppdaterad genom att gå till Inställningar > System > Programuppdateringar > Uppdatera programvara.

Testa din anslutningshastighet

Om videor buffrar eller har dålig kvalitet kan det bero på en långsam eller inkonsekvent nätverksanslutning.

Ladda ner en app för att testa internethastigheten från Apple App Store och testa din anslutningshastighet (eller testa nedladdningshastigheten på en dator som är ansluten till samma nätverk som din Apple TV). Du gör detta genom att öppna en webbläsare och söka efter "Test av internethastighet".

För att streama HD-videor behöver du en minsta nedladdningshastighet på 5 Mbit/s (+50 Mbit/s rekommenderas för 4K-video). Du hittar mer hjälp i HBO Max pausar eller buffrar.

Logga ut och starta om Apple TV

 1. Logga ut från HBO Max.
 2. Starta om Apple TV genom att gå till Inställningar > System > Omstart.
 3. Öppna HBO Max, logga in, och prova att streama igen.

Radera och installera om HBO Max

 1. Från startskärmen flyttar du valet till HBO Max-appen.
 2. Tryck på beröringsytan i två sekunder och håll den intryckt och tryck sedan på knappen Spela/Pausa.
 3. Välj Ta bort.
 4. Öppna App Store på din Apple TV.
 5. Hitta HBO Max-appen och välj Installera.
 6. Öppna HBO Max, logga in, och prova att streama igen.
LG Smart TV

Här är ett par saker du kan prova om du har problem med att streama:

Uppdatera HBO Max

Se om det finns en uppdatering för HBO Max. Gör så här:

 1. Öppna LG Content Store på din LG TV.
 2. Välj Appar.
 3. Välj Mina appar.
 4. Hitta och välj HBO Max och välj därefter Uppdatera.

Testa din anslutningshastighet

Om videor buffrar eller har dålig kvalitet kan det bero på en långsam eller inkonsekvent nätverksanslutning. Testa din nedladdningshastighet från en dator på samma nätverk som din LG TV. Du gör detta genom att öppna en webbläsare och söka efter "Test av internethastighet".

För att streama HD-videor behöver du en minsta nedladdningshastighet på 5 Mbit/s (+50 Mbit/s rekommenderas för 4K-video). Du hittar mer hjälp i HBO Max pausar eller buffrar.

Logga ut och starta om LG Smart TV

 1. Logga ut från HBO Max.
 2. Koppla bort din LG TV
 3. Vänta 20 sekunder och anslut din TV igen.
 4. Öppna HBO Max, logga in, och prova att streama igen.

Uppdatera din LG Smart TV

Uppdatera din LG TV-firmware. Gör så här

 1. Tryck på knappen Inställningar på din LG TV-fjärrkontroll.
 2. Välj Alla inställningar > Allmänt > Om den här TV > Kontrollera efter uppdateringar. Om en uppdatering är tillgänglig så följer du anvisningarna för att ladda ner och installera den.

Radera och installera om HBO Max

 1. Tryck på knappen Hem på din LG-fjärrkontroll.
 2. Tryck och håll ner knappen Välj (D-pad center) för att komma till redigeringsläge.
 3. Hitta HBO Max, tryck på D-pad up och välj X ovanför appen.
 4. Tryck Ja för att bekräfta.
 5. Installera om HBO Max (öppna LG Content Store och installera HBO Max).
 6. När den installerats om väljer du Kör logga därefter in och prova att streama igen.
PlayStation-konsol

Här är ett par saker du kan prova om du har problem med att streama:

Uppdatera din programvara

Se till att du har de senaste programuppdateringarna på din PlayStation-konsol. För att göra detta går du till menyn Inställningar och väljer Uppdatering av systemprogramvara.

Testa din anslutningshastighet

Om videor buffrar eller har dålig kvalitet kan det bero på en långsam eller inkonsekvent nätverksanslutning.

 • Om du vill streama HD-video behöver du en höghastighetsanslutning med en nedladdningshastighet på minst 5 Mbit/s.
  • På ditt PlayStation 4 går du till Inställningar > Nätverk > Internet Anslutningstest.
  • På ditt PlayStation 5 går du till Inställningar > Nätverk > Anslutningsstatus > Visa anslutningsstatus > Anslutningshastighet.
 • Kontrollera statusen för PlayStation-tjänsten på PlayStation-statussida.

För att streama HD-videor behöver du en minsta nedladdningshastighet på 5 Mbit/s. Du hittar mer hjälp Videon laddas långsamt, pausar eller buffras.

Logga ut och starta om PlayStation-konsolen

 1. Logga ut från HBO Max.
 2. Slå av din PlayStation-konsol.
 3. Vänta 20 sekunder och slå på PlayStation igen.
 4. Öppna HBO Max, logga in, och prova att streama igen.

Radera och installera om HBO Max

PlayStation 4

 1. Från XMB-hemmenyn på din PlayStation går du till TV/Video-tjänst.
 2. Markera HBO Max och tryck därefter på knappen Alternativ på din handkontroll.
 3. Välj Radera.
 4. Installera om HBO Max (gå till PlayStation Store och ladda ner HBO Max).
 5. Öppna HBO Max, logga in, och prova att streama igen.

PlayStation 5

 1. Från Media-hemmenyn på din PlayStation 5 markerar du HBO Max och trycker därefter på knappen Alternativ på din handkontroll.
 2. Välj Radera och därefter OK.
 3. Installera om HBO Max (gå till "Alla appar" och ladda ner HBO Max).
 4. Öppna HBO Max, logga in, och prova att streama igen.
Samsung TV

Här är ett par saker du kan prova om du har problem med att streama:

Uppdatera HBO Max

Se om det finns en appuppdatering för HBO Max. Gör så här:

 1. Öppna Smart Hub på din Samsung TV.
 2. Välj Appar.
 3. Välj ikonen för inställningar (övre högra hörnet).
 4. Välj Uppdateringar.
 5. Hitta och välj HBO Max och välj därefter Uppdatera.

Testa din anslutningshastighet

Om videor buffrar eller har dålig kvalitet kan det bero på en långsam eller inkonsekvent nätverksanslutning. Testa din nedladdningshastighet från en dator på samma nätverk som din Samsung TV. Du gör detta genom att öppna en webbläsare och söka efter "Test av internethastighet".

För att streama HD-videor behöver du en minsta nedladdningshastighet på 5 Mbit/s (+50 Mbit/s rekommenderas för 4K-video). Du hittar mer hjälp i HBO Max pausar eller buffrar.

Logga ut och starta om Samsung TV

 1. Logga ut från HBO Max.
 2. Koppla bort din Samsung TV.
 3. Vänta 20 sekunder och anslut din TV igen.
 4. Öppna HBO Max, logga in, och prova att streama igen.

Uppdatera din Samsung TV

Uppdatera din Samsung TV-firmware. Gör så här:

 1. Tryck på menyknappen på din Samsung TV-fjärrkontroll.
 2. Välj Inställningar > Support > Programuppdatering > Uppdatera nu. Din TV kommer att starta om och du kommer att få ett meddelande när uppdateringen är klar.

När uppdateringen är klar uppdaterar du din Smart Hub:

 1. Öppna Smart Hub och navigera till sidan Appar.
 2. Stanna på sidan Appar i 5 minuter.
 3. Öppna HBO Max och prova att streama igen.

Radera och installera om HBO Max

 1. Öppna Smart Hub.
 2. Använd navigeringsknapparna på fjärrkontrollen för att markera HBO Max.
 3. Gör något av följande beroende på din TV:
  • Håll ner Enter på fjärrkontrollen, välj Radera och därefter Ja för att bekräfta.
  • Tryck på knappen "Ner" på din fjärrkontroll, välj Ta bort och därefter Ta bort igen för att bekräfta.
 4. Sök efter HBO Max.
 5. Välj HBO Max för att installera om appen.
 6. När den är installerad väljer du Kör logga in och provar att streama igen.
Xbox-konsol

Här är ett par saker du kan prova om du har problem med att streama:

Kontrollera Xbox-tjänstens status

Kontrollera statusen för HBO Max och Xbox-tjänsten på sidan för Xbox-status.

Uppdatera din programvara

Se till att du har den senaste programvaran för din Xbox-konsol. Du gör detta genom att gå till Inställningar > System > Uppdateringar > Uppdatera konsolen för att se om det finns uppdateringar för din Xbox-konsol.

Testa din anslutningshastighet

Om du vill testa din anslutningshastighet går du till Xboxs Felsöka anslutningen och kör Xbox-hastighetstestet.

För att streama HD-videor behöver du en minsta nedladdningshastighet på 5 Mbit/s (+50 Mbit/s rekommenderas för 4K-video). Du hittar mer hjälp i HBO Max pausar eller buffrar.

Logga ut och starta om konsolen

 1. Logga ut från HBO Max.
 2. Tryck på Xbox-knappen på din handkontroll och välj Starta om konsol > Starta om.
 3. Öppna HBO Max, logga in, och prova att streama igen.

Radera och installera om HBO Max

 1. Gå till Mina spel och appar.
 2. Markera HBO Max och tryck sedan på Menyknappen på din handkontroll.
 3. Välj Avinstallera.
 4. Installera om HBO Max (gå till Appar och ladda ner HBO Max).
 5. Öppna HBO Max och se om problemet är löst.
4K HDR
Vissa filmer är tillgängliga för att streaming i 4K på utvalda enheter. Läs mer på Titta i 4K HDR.