Feilsøke HBO Max på TV-en din+

"Kan ikke koble til"-melding
Prøv å oppdatere HBO Max-appen på TV-en din.

Hvis du har andre app- eller strømmeproblemer, kan du velge enheten din nedenfor og prøve løsningsforslagene.

Velg enheten du bruker

AirPlay

Hvis du trenger hjelp med AirPlay, kan du gå til Strøm på TV-en din med AirPlay.

Trenger du fortsatt hjelp?

Noter feilmeldingen eller -koden på skjermen (hvis aktuelt) og inkluder den når du tar kontakt med oss.

Android TV

Det kan hende at du må prøve mer enn én av disse løsningene for å løse problemet.

Se etter oppdateringer

Kontroller først at HBO Max-appen og Android TV er oppdatert.

 • HBO Max-appen: Marker HBO Max-flisen på Android TV, og trykk og hold inne valgknappen. Velg så Vis informasjon > Oppdater.
 • Android TV: På Android TV går du til Innstillinger > System > Om > Systemoppdatering > Se etter oppdatering.

Åpne så HBO Max og prøv å strømme på nytt.

Test tilkoblingshastigheten

Om videoene bufrer eller er av dårlig kvalitet, kan et tregt eller ustabilt nettverk være årsaken.

Last ned en app for testing av tilkoblingshastigheten på Internett fra Google Play-butikken og test av tilkoblingshastigheten (eller test nedlastingshastigheten på en datamaskin som er koblet til det samme nettverket som Android TV. Åpne en nettleser og søk etter "Internett-hastighetstest" for å gjøre dette).

Du må ha en minimum nedlastingshastighet på 5 Mbps for å strømme video i HD (50+ Mbps anbefales for strømming i 4K). Se HBO Max stopper eller bufrer for å få mer hjelp.

Logg ut og start enhetene på nytt
 1. Logg av HBO Max.
 2. Gå til Innstillinger > Om > Start på nytt > Start på nytt på Android TV.
 3. Åpne HBO Max, logg inn og prøv å strømme igjen.
Tøm appens hurtigbuffer og data
 1. Gå til Innstillinger > Apper på Android TV.
 2. Velg HBO Max fra listen over apper.
 3. Velg Tøm hurtigbuffer.
 4. Velg Fjern data.
 5. Åpne HBO Max, logg inn og prøv å strømme igjen.
Avinstaller HBO Max og installer programmet på nytt
 1. Gå til Innstillinger > Apper og velg HBO Max på Android TV.
 2. Velg Avinstaller.
 3. Gå til Apper og finn HBO Max.
 4. Velg HBO Max og så Installer.
 5. Åpne HBO Max, logg inn og prøv å strømme igjen.

Gå til Hjelp til Android TV for å få mer hjelp til Android TV-en din.

Trenger du fortsatt hjelp?

Noter feilmeldingen eller -koden på skjermen (hvis aktuelt) og inkluder den når du tar kontakt med oss.

Apple TV

Det kan hende at du må prøve mer enn én av disse løsningene for å løse problemet.

Se etter oppdateringer

Kontroller først at HBO Max-appen og Apple TV er oppdatert.

 • HBO Max-appen: Gå til App Store og søk etter HBO Max. Velg Oppdater hvis en appoppdatering er tilgjengelig.
 • Apple TV: På Apple TV går du til Innstillinger > System > Programvareoppdateringer > Oppdater programvare.

Åpne så HBO Max og prøv å strømme på nytt.

Test tilkoblingshastigheten

Om videoene bufrer eller er av dårlig kvalitet, kan et tregt eller ustabilt nettverk være årsaken.

Last ned en app for testing av tilkoblingshastigheten på Internett fra Apple App Store og test tilkoblingshastigheten (eller test nedlastingshastigheten på en datamaskin som er koblet til det samme nettverket som Apple TV. Åpne en nettleser og søk etter "Internett-hastighetstest" for å gjøre dette).

Du må ha en minimum nedlastingshastighet på 5 Mbps for å strømme video i HD (50+ Mbps anbefales for strømming i 4K). Se HBO Max stopper eller bufrer for å få mer hjelp.

Logg av og start Apple TV på nytt
 1. Logg av HBO Max.
 2. Start Apple TV på nytt ved å gå til Innstillinger > System > Start på nytt.
 3. Åpne HBO Max, logg inn og prøv å strømme igjen.
Slett HBO Max og installer tjenesten på nytt
 1. Marker HBO Max-appen på startskjermen.
 2. Trykk og hold berøringsplaten i to sekunder og trykk så på Avspill/Pause-knappen.
 3. Velg Slett.
 4. Åpne App Store på Apple TV.
 5. Finn HBO Max-appen og velg Installer.
 6. Åpne HBO Max, logg inn og prøv å strømme igjen.

Trenger du fortsatt hjelp?

Noter feilmeldingen eller -koden på skjermen (hvis aktuelt) og inkluder den når du tar kontakt med oss.

Chromecast

Gå til Caste HBO Max til TV-en med Chromecast for å få hjelp med Chromecast.

Trenger du fortsatt hjelp?

Noter feilmeldingen eller -koden på skjermen (hvis aktuelt) og inkluder den når du tar kontakt med oss.

LG TV

Det kan hende at du må prøve mer enn én av disse løsningene for å løse problemet.

Se etter oppdateringer

Kontroller først at HBO Max-appen og LG TV er oppdatert.

 • HBO Max-appen: Trykk på Hjem-knappen på fjernkontrollen til LG TV og velg LG Content Store. Velg Apper og Mine apper. Finn og velg HBO Max, og velg så Oppdater.
 • LG TV: Trykk på Innstillinger-knappen på fjernkontrollen til LG TV og velg Alle innstillinger > Generelt > Om denne TV-en > Se etter oppdateringer.

Åpne så HBO Max og prøv å strømme på nytt.

Test tilkoblingshastigheten

Om videoene bufrer eller er av dårlig kvalitet, kan et tregt eller ustabilt nettverk være årsaken. Test nedlastingshastigheten din på en datamaskin på samme nettverk som LG TV. Åpne en nettleser og søk etter "Internett-hastighetstest" for å gjøre dette.

Du må ha en minimum nedlastingshastighet på 5 Mbps for å strømme video i HD (50+ Mbps anbefales for strømming i 4K). Se HBO Max stopper eller bufrer for å få mer hjelp.

Logg ut og start LG Smart TV på nytt
 1. Logg av HBO Max.
 2. Koble fra LG TV.
 3. Vent i 20 sekunder før du kobler til TV-en igjen.
 4. Åpne HBO Max på nytt, logg inn og prøv å strømme igjen.
Slett HBO Max og installer tjenesten på nytt
 1. Trykk på Home-knappen på fjernkontrollen til LG TV.
 2. Trykk og hold inne Select-knappen (i midten av D-pad) for å gå til redigeringsmodusen.
 3. Finn HBO Max, trykk opp på D-pad og velg X over appen.
 4. Velg Ja for å bekrefte.
 5. Installer HBO Max på nytt (åpne LG Content Store og installer HBO Max).
 6. Når programmer et installert på nytt, kan du Start, logge inn og prøve å strømme på nytt.

Trenger du fortsatt hjelp?

Noter feilmeldingen eller -koden på skjermen (hvis aktuelt) og inkluder den når du tar kontakt med oss.

PlayStation-konsoll

Det kan hende at du må prøve mer enn én av disse løsningene for å løse problemet.

Se etter oppdateringer

Kontroller først at HBO Max-appen og PlayStation-konsollen er oppdatert.

 • HBO Max-appen: Kontroller at HBO Max er uthevet på PlayStation. Trykk på Alternativ-knappen på kontrolleren og så på Se etter oppdateringer.
 • PlayStation-konsoll: Gå til Innstillinger-menyen på PlayStation og velg Systemprogramvareoppdatering.

Åpne så HBO Max og prøv å strømme på nytt.

Test tilkoblingshastigheten

Om videoene bufrer eller er av dårlig kvalitet, kan et tregt eller ustabilt nettverk være årsaken. Slik tester du netthastigheten:

 • På PlayStation 4 går du til Innstillinger > Nettverk > Internett-tilkoblingstest.
 • På PlayStation 5 går du til Innstillinger > Nettverk > Tilkoblingsstatus > Vis tilkoblingsstatus > Tilkoblingshastighet.

For å strømme video i HD trenger du en høyhastighetstilkobling med nedlastingshastighet på minst 5 Mbps (PlayStation 5: Over 50 Mbit/s anbefales for 4K-video).

Kontroller statusen til PlayStation-tjenesten på statussiden til PlayStation. Se HBO Max stopper eller bufrer for å få mer hjelp.

Logge ut av og starte PlayStation-konsollen på nytt
 1. Logg av HBO Max.
 2. Slå av PlayStation-konsollen.
 3. Vent i 20 sekunder før du slår på PlayStation igjen.
 4. Åpne HBO Max på nytt, logg inn og prøv å strømme igjen.
Slett HBO Max og installer tjenesten på nytt
PlayStation 4
 1. Gå til TV/Videotjenester fra XMB-startmenyen.
 2. Marker HBO Max og trykk deretter på Alternativer-knappen på kontrolleren.
 3. Velg Slett.
 4. Installer HBO Max på nytt (gå til PlayStation Store og last ned HBO Max).
 5. Åpne HBO Max, logg inn og prøv å strømme igjen.
PlayStation 5
 1. Gå til startmenyen på PlayStation 5, marker HBO Max og trykk på Alternativer-knappen på kontrolleren.
 2. Velg Slett og OK.
 3. Installer HBO Max på nytt (gå til Alle apper og last ned HBO Max).
 4. Åpne HBO Max, logg inn og prøv å strømme igjen.

Trenger du fortsatt hjelp?

Noter feilmeldingen eller -koden på skjermen (hvis aktuelt) og inkluder den når du tar kontakt med oss.

Samsung TV

Det kan hende at du må prøve mer enn én av disse løsningene for å løse problemet.

Se etter oppdateringer

Kontroller først at HBO Max-appen og Samsung TV er oppdatert.

 • HBO Max-appen: Åpne Smart Hub på Samsung TV og velg Apper > Innstillinger-ikonet (øverst til høyre) > Oppdateringer.
 • Samsung TV: Trykk på Meny-knappen på fjernkontrollen til Samsung TV, og velg så Innstillinger > Programvareoppdatering > Oppdater nå. Når oppdateringen er fullført, går du til Apper-siden og venter i 5 minutter.

Åpne så HBO Max og prøv å strømme på nytt.

Test tilkoblingshastigheten

Om videoene bufrer eller er av dårlig kvalitet, kan et tregt eller ustabilt nettverk være årsaken. Test nedlastingshastigheten din på en datamaskin på samme nettverk som Samsung TV. Åpne en nettleser og søk etter "Internett-hastighetstest" for å gjøre dette.

Du må ha en minimum nedlastingshastighet på 5 Mbps for å strømme video i HD (50+ Mbps anbefales for strømming i 4K). Se HBO Max stopper eller bufrer for å få mer hjelp.

Logg ut og start Samsung TV på nytt
 1. Logg av HBO Max.
 2. Koble fra Samsung TV.
 3. Vent i 20 sekunder før du kobler til TV-en igjen.
 4. Åpne HBO Max på nytt, logg inn og prøv å strømme igjen.
Slett HBO Max og installer tjenesten på nytt
 1. Åpne Smart Hub.
 2. Bruk navigasjonstastene på fjernkontrollen til å markere HBO Max.
 3. Gjør ett av følgende avhengig av TV-en din:
  • Trykk og hold nede Enter-tasten på fjernkontrollen din, velg Slett og trykk på Ja for å bekrefte.
  • Trykk på Ned på fjernkontrollen din, velg Fjern og Fjern igjen for å bekrefte.
 4. Søk etter HBO Max.
 5. Velg HBO Max for å installere appen på nytt.
 6. Velg Kjør, logg inn og prøv å strømme igjen når installasjonen er fullført.

Trenger du fortsatt hjelp?

Noter feilmeldingen eller -koden på skjermen (hvis aktuelt) og inkluder den når du tar kontakt med oss.

Vodafone TV (i utvalgte land)

HBO Max-appen er ikke tilgjengelig på Vodafone TV-er i alle land.

Det kan hende at du må prøve mer enn én av disse løsningene for å løse problemet.

Se etter oppdateringer
 1. HBO Max-appen: Se etter en HBO Max-oppdatering på Vodafone TV. Hvis en oppdatering er tilgjengelig, oppdaterer du HBO Max-appen på Vodafone TV.
 2. Vodafone TV: Gå til Innstillinger > Enhetsinnstillinger > Om > Systemoppdatering på Vodafone TV.
Logg ut og start Vodafone TV på nytt
 1. Logg av HBO Max.
 2. Koble fra Vodafone TV.
 3. Vent i 20 sekunder før du kobler til TV-en igjen.
 4. Åpne HBO Max på nytt, logg inn og prøv å strømme igjen.
Test tilkoblingshastigheten

Om videoene bufrer eller er av dårlig kvalitet, kan et tregt eller ustabilt nettverk være årsaken. Test nedlastingshastigheten på en datamaskin som bruker det samme nettverket som Vodafone TV. Åpne en nettleser og søk etter "Internett-hastighetstest" for å gjøre dette.

Du må ha en minimum nedlastingshastighet på 5 Mbps for å strømme video i HD. Se HBO Max stopper eller bufrer for å få mer hjelp.

Xbox-konsoll

Det kan hende at du må prøve mer enn én av disse løsningene for å løse problemet.

Sjekk Xbox servicestatus

Sjekk status på HBO Max og Xbox service på Xbox Status-siden.

Se etter oppdateringer

Kontroller først at HBO Max-appen og Xbox Xbox-konsollen er oppdatert.

 • HBO Max-appen: På Xbox-konsollen går du til Mine spill og apper, markerer HBO Max, trykker på Meny-knappen på kontrolleren og velger Administrer app for å installere en appoppdatering.
 • Xbox-konsoll: Gå til Innstillinger > System > Oppdateringer > Oppdater konsoll på Xbox-konsollen.

Åpne så HBO Max og prøv å strømme på nytt.

Logg ut og start konsollen på nytt
 1. Logg av HBO Max.
 2. Trykk på Xbox-knappen på kontrolleren og velg Start konsollen på nytt > Start på nytt.
 3. Åpne HBO Max, logg inn og prøv å strømme igjen.
Test tilkoblingshastigheten

Gå til Xbox' Feilsøk tilkobling og kjør Xboxens hastighetstest for å teste tilkoblingshastigheten.

Du må ha en minimum nedlastingshastighet på 5 Mbps for å strømme video i HD (50+ Mbps anbefales for strømming i 4K). Se HBO Max stopper eller bufrer for å få mer hjelp.

Avinstaller HBO Max og installer programmet på nytt
 1. Gå til Mine spill og apper.
 2. Marker HBO Max og trykk deretter på Meny-knappen på kontrolleren.
 3. Velg Avinstaller.
 4. Installer HBO Max på nytt (gå til Apper og last ned HBO Max).
 5. Åpne HBO Max, logg inn og prøv å strømme igjen.

Trenger du fortsatt hjelp?

Noter feilmeldingen eller -koden på skjermen (hvis aktuelt) og inkluder den når du tar kontakt med oss.

Finner du ikke enheten på listen? Gå til Støttede enheter.