Riešenie problémov s aplikáciou HBO Max v telefóne alebo tablete

Ak sa videá ukladajú do vyrovnávacej pamäte, pozrite si časť Služba HBO Max sa ukladá do vyrovnávacej pamäte alebo sa pozastavuje.

Ak aplikácia HBO Max nefunguje podľa očakávaní, skúste nasledujúce možnosti:

Aktualizujte softvér

Aktualizujte aplikáciu HBO Max:

 • Android: Otvorte vo svojom zariadení so systémom Android obchod Play Store a vyhľadajte aplikáciu HBO Max. Ak je k dispozícii aktualizácia aplikácie, ťuknite na možnosť Aktualizovať.
 • iOS: Otvorte vo svojom zariadení iOS obchod App Store a vyhľadajte aplikáciu HBO Max. Ak je k dispozícii aktualizácia aplikácie, ťuknite na možnosť Aktualizovať.

Aktualizácia softvéru zariadenia:

 • Android: Otvorte ponuku Nastavenia, ťuknite na možnosť Systém > Rozšírené > Aktualizácia systému (ak nevidíte možnosť Rozšírené, ťuknite na možnosť O telefóne).
 • iOS: Otvorte ponuku Nastavenia a ťuknite na možnosť Všeobecné > Aktualizácia softvéru.
Otestujte rýchlosť pripojenia

Tu je postup, ako otestovať rýchlosť pripojenia:

 • Android: Stiahnite si aplikáciu na testovanie rýchlosti internetu z obchodu Google Play a otestujte rýchlosť pripojenia.
 • iOS: Stiahnite si aplikáciu na testovanie rýchlosti internetu z obchodu Apple App Store a otestujte rýchlosť pripojenia.

Potrebujete minimálnu rýchlosť sťahovania 5 Mb/s. Ak sa videá ukladajú do vyrovnávacej pamäte, pozrite si časť Služba HBO Max sa ukladá do vyrovnávacej pamäte alebo sa pozastavuje.

Mobilné pripojenie? Ak používate mobilné dátové pripojenie, skúste sa pripojiť k bezdrôtovej sieti a zistite, či problém pretrváva.

Odhláste sa a reštartujte zariadenie
 1. Odhláste sa zo služby HBO Max. Na to kliknite na svoj profil (vpravo hore), vyberte ikonu Nastavenia (ozubené koleso, vpravo hore) a potom prejdite nadol a kliknite na možnosť Odhlásiť sa.
 2. Podržte stlačené tlačidlo napájania, kým sa neobjaví výzva na vypnutie zariadenia (vypnite zariadenie namiesto jeho prepnutia do režimu spánku).
 3. Počkajte 10 sekúnd a potom zariadenie znova zapnite.
 4. Otvorte aplikáciu HBO Max, prihláste sa a skúste znovu streamovať.
Android: Vymažte vyrovnávaciu pamäť a údaje

V telefóne alebo tablete so systémom Android postupujte takto:

 1. Prejdite do ponuky Nastavenia > Aplikácie a oznámenia (alebo v starších verziách systému Android prejdite do ponuky Nastavenia > Aplikácie > Správca aplikácií).
 2. V zozname aplikácií ťuknite na položku HBO Max.
 3. Ťuknite na možnosť Pamäť.
 4. Ťuknite na možnosť Vymazať pamäť (alebo vymazať údaje).
 5. Ťuknite na možnosť Vymazať vyrovnávaciu pamäť.
 6. Otvorte aplikáciu HBO Max, prihláste sa a skúste znovu streamovať.
Odstráňte aplikáciu HBO Max a znovu ju nainštalujte

Odstráňte aplikáciu HBO Max z telefónu alebo tabletu a znova ju nainštalujte z obchodu s aplikáciami.

Poznámka  Telefóny a tablety Huawei už nie sú podporované. V prípade odinštalovania aplikácie na zariadení Huawei nebude možné HBO Max znova stiahnuť a nainštalovať.