Rešavanje problema sa HBO Max na telefonu ili tabletu

Ako se videa stavljaju u bafer, pogledajte HBO Max baferuje ili pauzira.

Ako aplikacija HBO Max ne funkcioniše kao što se očekuje, evo nekih stvari koje možete pokušati:

Ažurirajte softver

Ažurirajte HBO Max:

 • Android: Otvorite Play Store na Android uređaju i potražite HBO Max. Ako je dostupno ažuriranje dodirnite Ažuriraj.
 • iOS: Otvorite App Store na iOS uređaju i potražite HBO Max. Ako je dostupno ažuriranje dodirnite Ažuriraj.

Ažurirajte softver uređaja:

 • Android: Otvorite Podešavanja, onda dodirnite Sistem > Napredno > Ažuriranje sistema (ako ne vidite opciju Napredno, dodirnite O telefonu).
 • iOS: Otvorite Podešavanja, onda dodirnite Opšte > Ažuriranje softvera.
Testirajte brzinu veze

Evo kako da testirate brzinu vaše veze:

 • Android: Preuzmite aplikaciju za testiranje brzine interneta iz Google Play Store i testirajte brzinu vaše veze.
 • iOS: Preuzmite aplikaciju za testiranje brzine interneta iz Apple App Store i testirajte brzinu vaše veze.

Potrebna vam je minimalna brzina preuzimanja od 5 Mbps. Ako se videa stavljaju u bafer, pogledajte HBO Max baferuje ili pauzira.

Mobilna veza? Ako koristite mobilnu vezu za prenos podataka, pokušajte da se povežete na mobilnu mrežu da biste proverili da li se problem i dalje dešava.

Odjavite se i ponovo pokrenite uređaj
 1. Odjavite se iz HBO Max. Da biste to uradili, kliknite na svoj profil (gore desno), na ikonu Podešavanja (zupčanik, gore desno), a onda se pomerite nadole i kliknite na Odjavi se.
 2. Držite pritisnutim dugme za napajanje sve dok ne dobijete upit da li da isključite vaš uređaj (isključite uređaj, umesto da ga stavite u režim spavanja).
 3. Sačekajte 10 sekundi i onda uključite uređaj.
 4. Otvorite HBO Max, prijavite se i onda ponovo pokušajte sa strimovanjem.
Android: Očistite keš i podatke

Na Android telefonu ili tabletu, uradite sledeće:

 1. Idite u Podešavanja > Aplikacije i obaveštenja (ili na starijim verzijama Androida, idite u Podešavanja > Aplikacije > Menadžer za aplikacije).
 2. U listi aplikacija dodirnite HBO Max.
 3. Dodirnite Skladište.
 4. Dodirnite Obriši skladište (ili Obriši podatke).
 5. Dodirnite Obriši keš.
 6. Otvorite HBO Max, prijavite se i onda ponovo pokušajte sa strimovanjem.
Izbrišite i ponovo instalirajte HBO Max

Izbrišite aplikaciju HBO Max sa telefona ili tableta i ponovo je instalirajte iz App Store.

Napomena  Huawei telefoni i tableti više nisu podržani. Ako izbrišeš HBO Max, nećeš moći ponovno da instaliraš aplikaciju HBO Max na svom Huawei uređaju.