Zmena predplatného fakturovaného spoločnosťou HBO

Predplatné služby HBO Max je k dispozícii u viacerých poskytovateľov. Zmena alebo správa predplatného sa líši podľa poskytovateľa fakturácie (poskytovateľ fakturácie je ten, prostredníctvom ktorého ste sa zaregistrovali alebo ktorý vám službu HBO Max fakturuje).

Najskôr zistite, kto vám predplatné fakturuje:

Nájsť poskytovateľa fakturácie
 1. Otvorte aplikáciu HBO Max alebo sa prihláste na stránke HBOMax.com na počítači. Nemôžete sa prihlásiť?
 2. Postupujte podľa jednej z nasledujúcich možností:
  • Telefón alebo tablet: Kliknite na svoj profil (vpravo hore), potom na ikonu Nastavenia (ozubené koleso, vpravo hore) a kliknite alebo prejdite na možnosť Predplatné.
  • TV zariadenia: Vyberte ikonu Nastavenia (ozubené koleso, vľavo dole) a potom možnosť Účet.
  • Počítač: Vyberte svoj profil (vpravo hore), potom možnosť Nastavenia a vyhľadajte položku Predplatné.
   Informácie o predplatnom sú dostupné len v profiloch dospelých.
 3. Tu zistíte, kto vám fakturuje predplatné:
  • HBO Nordic AB alebo HBO Europe, s.r.o.: Pozrite si informácie nižšie.
  • Iný poskytovateľ: Poskytovateľa fakturácie nájdete na tejto stránke.

Ďalšie možnosti, ako nájsť poskytovateľa fakturácie:

 • HBOMax.com/account: Prejdite na stránku HBOMax.com/account a prihláste sa do svojho účtu služby HBO Max.
 • Výpis z účtu: Môžete tiež skontrolovať výpis z účtu a nájsť poplatok za predplatné služby HBO Max. Ak je na poplatku za predplatné uvedené help.HBOMax.com, potom je vaše predplatné pravdepodobne fakturujeme my (HBO Nordic AB alebo HBO Europe, s.r.o.).

Otázky a odpovede k fakturácii HBO

Kedy bude môj dátum nasledujúcej platby?

Vaše predplatné sa automaticky obnoví v deň fakturácie. Ak chcete zistiť dátum nasledujúcej platby:

 1. Otvorte aplikáciu HBO Max alebo sa prihláste na stránke HBOMax.com na počítači. Nemôžete sa prihlásiť?
 2. Postupujte podľa jednej z nasledujúcich možností:
  • Telefón alebo tablet: Kliknite na svoj profil (vpravo hore), potom na ikonu Nastavenia (ozubené koleso, vpravo hore) a kliknite alebo prejdite na možnosť Predplatné.
  • Počítač: Vyberte svoj profil (vpravo hore), potom možnosť Nastavenia a vyhľadajte položku Predplatné.
   Informácie o predplatnom sú dostupné len v profiloch dospelých.
 3. Pozrite si dátum, ktorý sa zobrazí za položkou Dátum nasledujúcej platby.

Ak chcete prejsť z mesačnej na ročnú fakturáciu (mesačná zľava viac ako 30 %), pozrite si časť Ako zmením fakturačné obdobie?

Žiadny dátum fakturácie?
Dátum nasledujúcej platby sa zobrazí len vtedy, ak je vaše predplatné fakturované prostredníctvom spoločností HBO Nordic AB alebo HBO Europe, s.r.o. Ak vás fakturuje iný poskytovateľ, vyberte možnosť Ďalšie informácie alebo vyhľadajte svojho poskytovateľa na tejto stránke.

Ako zruším predplatné?

Vaše predplatné sa automaticky obnovuje mesačne alebo ročne, kým ho nezrušíte. Ak chcete zistiť, kedy sa vaše predplatné obnoví, pozrite si časť Kedy bude môj dátum nasledujúcej platby?

Dôležité
Ak sa chcete vyhnúť účtovaniu poplatku za ďalšie fakturačné obdobie, zrušte predplatné aspoň 24 hodín pred dátumom nasledujúcej platby. Odinštalovaním aplikácie HBO Max sa vaše predplatné nezruší. Predplatné zrušte podľa nižšie uvedených krokov.

Možnosti zrušenia

Mobilná aplikácia HBO Max

V telefóne alebo tablete postupujte takto:

 1. Otvorte aplikáciu HBO Max, kliknite na svoj profil (vpravo hore) a potom na ikonu Nastavenia (ozubené koleso, vpravo hore). Nemôžete sa prihlásiť?
 2. Kliknite alebo prejdite na možnosť Predplatné a potom vyberte položku Spravovať predplatné.
  Ak túto možnosť nemáte k dispozícii, vyberte možnosť Ďalšie informácie alebo vyhľadajte svojho poskytovateľa fakturácie na tejto stránke.
 3. Kliknite na možnosť Zrušiť predplatné.
 4. Potvrďte zrušenie a poznačte si dátum ukončenia platnosti. V streamovaní môžete pokračovať až do vypršania predplatného na konci fakturačného cyklu.
Počítač

Na počítači postupujte takto:

 1. Prejdite na vašom počítači na stránku HBOMax.com a prihláste sa (ak je to potrebné). Nemôžete sa prihlásiť?
 2. Vyberte svoj profil (vpravo hore), potom možnosť Nastavenia a vyhľadajte položku Predplatné.
 3. Vyberte možnosť Spravovať predplatné.
  Ak túto možnosť nemáte k dispozícii, vyberte možnosť Ďalšie informácie alebo vyhľadajte svojho poskytovateľa fakturácie na tejto stránke.
 4. Vyberte možnosť Zrušiť predplatné.
 5. Potvrďte zrušenie a poznačte si dátum ukončenia platnosti. V streamovaní môžete pokračovať až do vypršania predplatného na konci fakturačného cyklu.
HBOMax.com/account

V telefóne alebo na počítači postupujte takto:

 1. Prejdite na stránku HBOMax.com/account. Nemôžete sa prihlásiť?
 2. Zadajte svoj e-mail a heslo k službe HBO Max a potom vyberte možnosť Prihlásiť sa. Nemôžete sa prihlásiť?
 3. Vyberte možnosť Zrušiť predplatné.
  Ak túto možnosť nemáte k dispozícii, vyberte možnosť Ďalšie informácie alebo vyhľadajte svojho poskytovateľa fakturácie na tejto stránke.
 4. Potvrďte zrušenie a poznačte si dátum ukončenia platnosti. V streamovaní môžete pokračovať až do vypršania predplatného na konci fakturačného cyklu.

Po zrušení od nás dostanete e-mail s potvrdením o zrušení. Ak si zrušenie predplatného rozmyslíte, môžete zopakovať vyššie uvedené kroky a vybrať možnosť Pokračovať v predplatnom (namiesto zrušiť). Po vypršaní predplatného môžete obnoviť predplatné a začať znovu streamovať.

Ako zmením fakturačné obdobie?

Ak vám predplatné fakturuje spoločnosť HBO Nordic AB alebo HBO Europe, s.r.o., svoje fakturačné obdobie (mesačné alebo ročné) môžete zmeniť pomocou mobilnej aplikácie HBO Max alebo svojho počítača.

Dôležité
Pri zmene na ročnú fakturáciu vám bude účtovaný rozdiel v cene medzi plánmi (plus príslušné dane) a upraví sa váš dátum nasledujúcej platby.
Mobilná aplikácia HBO Max

V telefóne alebo tablete:

 1. Otvorte aplikáciu HBO Max a potom kliknite na svoj profil (vpravo hore). Nemôžete sa prihlásiť?
 2. Kliknite na ikonu Nastavenia (ozubené koleso, vpravo hore) a potom kliknite alebo prejdite na možnosť Predplatné.
 3. Kliknite na možnosť Správa predplatného a potom na možnosť Prepnúť plány.
  Správa predplatného nie je k dispozícii? Zaznačte si, kto vám predplatné fakturuje, a pozrite si časť Zmeniť predplatné.
 4. Vyberte si predplatné: Mesačne alebo ročne.
 5. Vyberte možnosť Pokračovať a potom potvrďte novú zmenu.

Vaše predplatné sa aktualizuje na nový plán. Dostanete od nás e-mail s potvrdením zmeny.

Počítač

Na počítači:

 1. Prihláste sa na stránku HBOMax.com na vašom počítači. Nemôžete sa prihlásiť?
 2. Vyberte svoj profil (vpravo hore), potom možnosť Nastavenia a vyhľadajte položku Predplatné.
 3. Vyberte možnosť Spravovať predplatné a potom Zmeniť plány.
  Správa predplatného nie je k dispozícii? Zaznačte si, kto vám predplatné fakturuje, a pozrite si časť Zmeniť predplatné.
 4. Vyberte si predplatné: Mesačne alebo ročne.
 5. Vyberte možnosť Pokračovať a potom potvrďte zmenu.

Vaše predplatné sa aktualizuje na nový plán. Dostanete od nás e-mail s potvrdením zmeny.

HBOMax.com/account

V telefóne alebo na počítači:

 1. Prejdite na stránku HBOMax.com/account a prihláste sa do svojho účtu. Nemôžete sa prihlásiť?
 2. Vyberte možnosť Prepnúť plány.
  Prepnutie plánov nie je k dispozícii? Zaznačte si, kto vám predplatné fakturuje, a pozrite si časť Zmeniť predplatné.
 3. Vyberte si predplatné: Mesačne alebo ročne.
 4. Vyberte možnosť Pokračovať a potom potvrďte zmenu.

Vaše predplatné sa aktualizuje na nový plán. Dostanete od nás e-mail s potvrdením zmeny.

Kedy táto zmena začne platiť?

 • Prechod na mesačnú fakturáciu: Táto zmena začne platiť v deň nasledujúcej platby (na konci vášho ročného fakturačného obdobia).
 • Prechod na ročnú fakturáciu: Táto zmena začne platiť okamžite. Bude vám účtovaný rozdiel v cene medzi plánmi (plus príslušné dane) a dátum nasledujúcej platby bude za 1 rok.

Ak chcete zrušiť zmenu fakturačného obdobia, ktorá nie je platná okamžite, prihláste sa na stránku HBOMax.com/account a vyberte možnosť Zrušiť čakajúcu zmenu plánu.

Akciové ponuky
Ak prejdete na ročnú fakturáciu počas skúšobného obdobia, prídete o výhodu akciovej ponuky.

Čo ak je výška poplatku iná, než som očkaval?

Ak je výška vášho poplatku iná, než ste očakávali, môže tak byť z viacerých dôvodov:

 1. K predplatnému sa pripočítavajú príslušné dane, ktoré závisia od miesta, kde sa práve nachádzate.
 2. Možno máte iné fakturačné obdobie, než ste predpokladali (ročné alebo mesačné).
 3. Obdobie platnosti vašej promo akcie alebo zľavnené obdobie sa mohlo skončiť a bola vám účtovaná štandardná sadzba predplatného.

Ak sa na vás nevzťahuje žiadny zo spomínaných dôvodov a faktúru sme vám vystavili my (HBO Europe, s.r.o. alebo HBO Nordic AB), kontaktujte nás. Ak vám faktúru vystavuje iná spoločnosť, obráťte sa na ňu a požiadajte ju o pomoc.

Ako zmením spôsob platby?

Môžete použiť niektorú z nasledujúcich možností: Visa, MasterCard alebo PayPal.

Vaša kreditná alebo debetná karta musí podporovať automatické opakované platby a musí byť vydaná v krajine, v ktorej ste sa zaregistrovali.

Spôsob platby za predplatné môžete zmeniť niekoľkými spôsobmi.

Ako by ste chceli zmeniť svoju platbu?

Mobilná aplikácia HBO Max

V telefóne alebo tablete postupujte takto:

 1. Otvorte aplikáciu HBO Max, kliknite na svoj profil (vpravo hore) a potom na ikonu Nastavenia (ozubené koleso, vpravo hore). Nemôžete sa prihlásiť?
 2. Kliknite alebo prejdite na možnosť Predplatné a potom vyberte položku Spravovať predplatné.
  Ak túto možnosť nemáte k dispozícii, vyberte možnosť Ďalšie informácie alebo vyhľadajte svojho poskytovateľa fakturácie na tejto stránke.
 3. Kliknite na možnosť Upraviť spôsob platby.
 4. Upravte svoje platobné údaje a vyberte možnosť Uložiť.
 5. Vaša banka môže pred autorizáciou transakcie požadovať overenie vašej totožnosti v systéme 3D-Secure. Ak máte problémy so systémom 3D-Secure, obráťte sa na svoju banku.

Vaše aktualizované platobné údaje sa použijú pri ďalšom účtovaní predplatného.

Počítač

Na počítači postupujte takto:

 1. Prihláste sa na stránku HBOMax.com na svojom počítači a potom prejdite do profilu (vpravo hore). Nemôžete sa prihlásiť?
 2. Vyberte možnosť Nastavenia, vyhľadajte položku Predplatné a potom vyberte možnosť Spravovať predplatné.
  Ak túto možnosť nemáte k dispozícii, vyberte možnosť Ďalšie informácie alebo vyhľadajte svojho poskytovateľa fakturácie na tejto stránke.
 3. Vyberte možnosť Upraviť spôsob platby.
 4. Upravte svoje platobné údaje a vyberte možnosť Uložiť.
 5. Vaša banka môže pred autorizáciou transakcie požadovať overenie vašej totožnosti v systéme 3D-Secure. Ak máte problémy so systémom 3D-Secure, obráťte sa na svoju banku.

Vaše aktualizované platobné údaje sa použijú pri ďalšom účtovaní predplatného.

HBOMax.com/account

V telefóne alebo na počítači postupujte takto:

 1. Prejdite na stránku HBOMax.com/account a prihláste sa (ak je to potrebné). Nemôžete sa prihlásiť?
 2. Vyberte možnosť Upraviť spôsob platby.
  Ak túto možnosť nemáte k dispozícii, vyberte možnosť Ďalšie informácie alebo vyhľadajte svojho poskytovateľa fakturácie na tejto stránke.
 3. Upravte svoje platobné údaje a vyberte možnosť Uložiť.
 4. Vaša banka môže pred autorizáciou transakcie požadovať overenie vašej totožnosti v systéme 3D-Secure. Ak máte problémy so systémom 3D-Secure, obráťte sa na svoju banku.

Vaše aktualizované platobné údaje sa použijú pri ďalšom účtovaní predplatného.