Sťahovanie programov a filmov v službe HBO Max

Programy a filmy si môžete stiahnuť do telefónu alebo tabletu a pozrieť si ich neskôr, keď ste offline.

Ako niečo stiahnem?

Ak chcete niečo stiahnuť, potrebujete:

Tu je postup na sťahovanie:

 1. Otvorte aplikáciu HBO Max v telefóne alebo tablete.
 2. Uistite sa, že ste prihlásení a pripojení k sieti Wi-Fi. V predvolenom nastavení je sťahovanie obmedzené na pripojenie Wi-Fi. Ak to chcete zmeniť, kliknite na ikonu profilu > Nastavenia (vľavo hore) > Možnosti videa a potom vypnite možnosť Sťahovanie len cez WiFi.
 3. Vyberte si epizódu alebo film, ktorý chcete stiahnuť. Väčšina programov a filmov je k dispozícii na stiahnutie.
 4. Kliknite na ikonu Stiahnuť (šípka smerujúca nadol).
 5. Kruh zobrazuje priebeh sťahovania. Kliknutím na túto ikonu môžete pozastaviť sťahovanie alebo v ňom pokračovať. Ak chcete vidieť priebeh sťahovania, môžete tiež kliknúť na ikonu profilu a potom na možnosť Sťahovanie.

Váš účet môže mať naraz až 30 stiahnutých položiek (vypršané položky sa nepočítajú). To platí pre všetky profily a zariadenia.

Po začatí pozerania stiahnutej položky máte 48 hodín na jej dokončenie, potom vyprší. Po vypršaní môžete stiahnutú položku obnoviť alebo odstrániť.

 • Zvukové stopy a titulky. Po začatí pozerania si môžete vybrať jazyk zvuku a titulkov. V prípade niektorých programov a filmov môže byť potrebné vybrať jazyk ešte pred sťahovaním.
 • Kópie. Váš účet môže mať až 5 kópií toho istého programu alebo filmu (vo všetkých profiloch a zariadeniach).
 • Ukladanie na kartu SD. Stiahnuté tituly sa ukladajú do internej pamäte zariadenia (stiahnuté tituly sa nedajú uložiť na kartu SD).
Ako môžem pozerať svoje stiahnuté položky?

Zobrazenie stiahnutých položiek:

 • Kliknite na ikonu profilu (dolný okraj na telefónoch, ľavý okraj na tabletoch) a potom kliknite na položku Sťahovanie (na zobrazenie/prehrávanie stiahnutých položiek musíte byť prihlásení).

Pozeranie stiahnutých položiek:

 • Kliknite na ikonu profilu, kliknite na možnosť Sťahovanie a potom kliknite na ikonu Prehrať (trojuholník) na jednej zo stiahnutých položiek.

Stiahnuté programy a filmy môžete prehrávať aj na cestách do iných krajín. Ďalšie informácie nájdete v časti Streamovanie služby HBO Max na cestách.

 • Koľko? Váš účet môže mať celkovo 30 stiahnutých položiek (vo všetkých profiloch a zariadeniach). Keď váš účet dosiahne 30 stiahnutých položiek, predtým, ako si budete môcť niečo stiahnuť, budete musieť stiahnuté položky zo zariadenia odstrániť. Ak chcete zistiť, ktoré mobilné zariadenia používali váš účet, prejdite do svojho profilu a vyberte možnosť Správa zariadení.
 • Uplynutie platnosti. Platnosť nevidených stiahnutých položiek vyprší po 30 dňoch alebo 48 hodinách od začiatku pozerania (alebo keď program alebo film už nebude v službe HBO Max k dispozícii). Po vypršaní môžete stiahnutú položku obnoviť alebo odstrániť.
 • Ikona zámku. Keď prejdete do položky Sťahovanie, zobrazia sa všetky stiahnuté položky vo vašom zariadení bez ohľadu na to, ktorý profil sťahovanie začal. Detské profily nemôžu pozerať stiahnuté položky, ktoré sú obmedzené rodičovskou kontrolou (tieto stiahnuté položky sa zobrazia s ikonou zámku).
Prečo nemôžem prehrávať stiahnutú položku?

Ak máte problémy s prehrávaním stiahnutej položky, skúste nasledovné:

 1. Keď ste pripojení k internetu, kliknite na ikonu profilu a uistite sa, že ste prihlásení.
 2. Zatvorte aplikáciu HBO Max.
 3. Zapnite v telefóne alebo tablete režim Lietadlo alebo vypnite Wi-Fi.
 4. Otvorte aplikáciu HBO Max. Mali by ste byť presmerovaní na stránku Sťahovanie.
 5. Kliknite na ikonu Prehrať (trojuholník) na jednej zo stiahnutých položiek.
Streamovanie cez mobilnú sieť

Ak máte mobilné pripojenie 3G alebo rýchlejšie, môžete streamovať službu HBO Max cez mobilnú sieť pomocou mobilných dát. Streamovanie videa však využíva veľké množstvo dát, preto ho možno budete chcieť obmedziť len na pripojenie cez sieť Wi-Fi.

Obmedzenie streamovania cez mobilnú sieť:

 1. Otvorte HBO Max v telefóne alebo tablete, kliknite na ikonu profilu (prípade sa prihláste).
 2. Kliknite na ikonu Nastavenia (vľavo hore) a potom na položku Možnosti videa.

Ak chcete obmedziť streamovanie na pripojenie WiFi, zapnite možnosť Len streamovanie cez WiFi.

Ak chcete pred streamovaním cez mobilnú sieť dostať upozornenie, zapnite funkciu Upozornenie na streamovanie cez mobilnú sieť.

Zmena kvality sťahovania

V predvolenom nastavení sa programy a filmy sťahujú na vaše zariadenie v najvyššej kvalite.

Zmena kvality sťahovania:

 1. Kliknite na ikonu profilu a potom na ikonu Nastavenia (vľavo hore).
 2. Kliknite na možnosť Možnosti videa.
 3. Kliknite na možnosť Kvalita sťahovania a potom vyberte:
  • Najvyššia kvalita: Sťahovanie v najvyššej kvalite (väčšie súbory, dlhší čas na stiahnutie).
  • Najrýchlejšie sťahovanie: Stiahnite si nižšiu kvalitu (menšie súbory, kratší čas na stiahnutie).

Nastavenie kvality sťahovania sa vzťahuje na všetky profily v telefóne alebo tablete. Najvyššia kvalita sťahovania je 1080p.

Ako môžem obnoviť stiahnuté položky?

Po vypršaní stiahnutej položky ju budete musieť pred jej pozeraním obnoviť.

Obnovenie stiahnutých položiek:

 1. Kliknite na ikonu profilu a potom kliknite na položku Sťahovanie.
 2. Kliknite na ikonu ! na stiahnutej aplikácii, ktorá vypršala, a potom kliknite na možnosť Obnoviť (na obnovenie stiahnutej položky potrebujete internetové pripojenie).

Prečo vypršala moja stiahnutá položka?

 • Platnosť nepozeraných stiahnutých položiek vyprší 30 dní po stiahnutí (alebo keď program alebo film už nebude v službe HBO Max k dispozícii). Ak chcete zistiť, kedy vypršia stiahnuté položky, prejdite do zoznamu stiahnutých položiek.
 • Po začatí pozerania stiahnutej položky máte 48 hodín na jej dokončenie, potom vyprší.
 • Stiahnuté položky môžete obnoviť viackrát. Stiahnuté položky, ktoré už nie sú v službe HBO Max k dispozícii, vypršia automaticky a nie je možné ich obnoviť.
Ako odstránim stiahnuté položky?

Odstránenie stiahnutých položiek:

 1. Kliknite na ikonu profilu a potom kliknite na položku Sťahovanie.
 2. Kliknite na možnosť Upraviť.
 3. Kliknutím na symbol X vedľa stiahnutej položky ju odstránite. Ak chcete odstrániť všetky stiahnuté položky, kliknite na možnosť Vymazať všetko.
 4. Po dokončení úprav kliknite na tlačidlo Hotovo.