Sťahovanie programov a filmov v službe HBO Max

Programy a filmy si môžete stiahnuť do telefónu alebo tabletu a pozrieť si ich neskôr, keď ste offline.

Ako niečo stiahnem?

Ak chcete niečo stiahnuť, potrebujete:

Tu je postup na stiahnutie programu alebo filmu:

 1. Otvorte aplikáciu HBO Max v telefóne alebo tablete.
 2. Vyberte si epizódu alebo film, ktorý chcete stiahnuť. Väčšina programov a filmov je k dispozícii na stiahnutie.
 3. Kliknite na ikonu Stiahnuť (šípka smerujúca nadol).
 4. Ikona Priebeh sťahovania (animovaný kruh) sa aktualizuje a zobrazuje vám priebeh. Kliknutím na túto ikonu pozastavíte sťahovanie alebo v ňom budete pokračovať.

Po dokončení sťahovania sa zobrazí ikona Dokončené sťahovanie (kvačka). Kliknutím na ikonu Stiahnuté položky (šípka smerujúca nadol, dolný okraj) (dolný okraj) zobrazíte zoznam stiahnutých súborov.

Váš účet môže mať naraz až 30 stiahnutých položiek na všetkých profiloch a zariadeniach (vypršané položky sa nepočítajú). Po začatí pozerania stiahnutej položky máte 48 hodín na jej dokončenie, potom vyprší. Po vypršaní môžete stiahnutú položku obnoviť alebo odstrániť.

 • Zvukové stopy a titulky. Po začatí pozerania si môžete vybrať jazyk zvuku a titulkov. V prípade niektorých programov a filmov môže byť potrebné vybrať jazyk ešte pred sťahovaním.
 • Ukladanie na kartu SD. Stiahnuté tituly sa ukladajú do internej pamäte zariadenia (stiahnuté tituly sa nedajú uložiť na kartu SD).
 • Kópie. Váš účet môže mať až 5 kópií toho istého programu alebo filmu (vo všetkých profiloch a zariadeniach).
Ako môžem pozerať svoje stiahnuté položky?
 • Kliknite na ikonu Stiahnuté položky (šípka smerujúca nadol, dolný okraj) a potom na jednu zo stiahnutých položiek. (Ak sa vám nezobrazuje ikona Stiahnuté položky, uistite sa, že ste sa prihlásili.)

Stiahnuté tituly môžete prehrávať pri cestovaní do iných krajín. Ďalšie informácie nájdete v časti Pozeranie HBO Max na cestách.

 • Koľko? Váš účet môže mať celkovo 30 stiahnutých položiek (vo všetkých profiloch a zariadeniach). Keď váš účet dosiahne 30 stiahnutých položiek, predtým, ako si budete môcť niečo stiahnuť, budete musieť stiahnuté položky zo zariadenia odstrániť. Ak chcete zistiť, ktoré mobilné zariadenia používajú váš účet, pozrite si časť Správa zariadení.
 • Vypršanie platnosti. Platnosť nevidených stiahnutých položiek vyprší po 30 dňoch alebo 48 hodinách od začiatku pozerania (alebo keď program alebo film už nebude v službe HBO Max k dispozícii). Po vypršaní môžete stiahnutú položku obnoviť alebo odstrániť.
 • Ikona zámku. Váš zoznam stiahnutých položiek zobrazuje všetky stiahnuté položky v zariadení, bez ohľadu na profil, ktorý sťahovanie začal. Detské profily nemôžu pozerať stiahnuté položky, ktoré sú obmedzené rodičovskou kontrolou (tieto stiahnuté položky sa zobrazia s ikonou zámku (zatvorený visiaci zámok)).
Prečo nemôžem prehrávať stiahnutú položku?

Ak máte problémy s prehrávaním stiahnutej položky, skúste nasledovné:

 1. Uistite sa, že ste pripojení na internet a prihlásení (váš profil by sa mal zobraziť vpravo hore).
 2. Zatvorte aplikáciu HBO Max.
 3. Zapnite v telefóne alebo tablete režim Lietadlo alebo vypnite Wi-Fi.
 4. Otvorte aplikáciu HBO Max.
 5. Na obrazovke Stiahnuté položky kliknite na jednu zo stiahnutých položiek.
Sťahovanie cez mobilnú sieť

Keďže stiahnuté položky spotrebúvajú obrovské množstvo údajov, sťahovanie je predvolene obmedzené na pripojenie Wi-Fi. Ak však chcete, programy a filmy môžete sťahovať aj cez mobilnú sieť. Tu je postup:

 1. Otvorte aplikáciu HBO Max v telefóne alebo tablete a kliknite na svoj profil (vpravo hore).
 2. Kliknite na ikonu Nastavenia (ozubené koleso, vpravo hore) a potom kliknite alebo prejdite na možnosť Stiahnuté položky.
 3. Vypnite možnosť Sťahovať len cez Wi-Fi.

Toto nastavenie platí pre všetky profily v telefóne alebo tablete.

Zmena kvality sťahovania

V predvolenom nastavení sa programy a filmy sťahujú na vaše zariadenie v najvyššej kvalite.

Zmena kvality sťahovania:

 1. Kliknite na svoj profil (vpravo hore) a potom na ikonu Nastavenia (ozubené koleso, vpravo hore).
 2. Kliknite alebo prejdite na možnosť Stiahnuté položky.
 3. Kliknite na možnosť Kvalita sťahovania a potom vyberte:
  • Najvyššia kvalita: Sťahovanie v najvyššej kvalite (väčšie súbory, dlhší čas na stiahnutie).
  • Najrýchlejšie sťahovanie: Stiahnite si nižšiu kvalitu (menšie súbory, kratší čas na stiahnutie).

Najvyššia kvalita sťahovania je 1080p. Toto nastavenie platí pre všetky profily v telefóne alebo tablete.

Ako môžem obnoviť stiahnuté položky?

Po vypršaní stiahnutej položky ju budete musieť pred jej pozeraním obnoviť. Tu je postup:

 1. Otvorte aplikáciu HBO Max a kliknite na ikonu Stiahnuté položky (šípka smerujúca nadol, dolný okraj).
 2. Kliknite na ikonu Vypršané (výkričník) a potom kliknite na možnosť Obnoviť (na obnovenie stiahnutej položky potrebujete internetové pripojenie).

Prečo vypršala moja stiahnutá položka?

 • Platnosť nepozeraných stiahnutých položiek vyprší 30 dní po stiahnutí (alebo keď program alebo film už nebude v službe HBO Max k dispozícii). Ak chcete zistiť, kedy vyprší platnosť stiahnutej položky, kliknite na ikonu Stiahnuté položky ((šípka smerujúca nadol, dolný okraj)).
 • Po začatí pozerania stiahnutej položky máte 48 hodín na jej dokončenie, potom vyprší.
 • Stiahnuté položky môžete obnoviť viackrát. Stiahnuté položky, ktoré už nie sú v službe HBO Max k dispozícii, vypršia automaticky a nie je možné ich obnoviť.
Ako odstránim stiahnuté položky?
 1. Kliknite na ikonu Stiahnuté položky (šípka smerujúca nadol, dolný okraj).
 2. Postupujte podľa jednej z týchto možností:
  • Potiahnite stiahnutú položku doľava a kliknite na symbol X.
  • Kliknite na ikonu Upraviť (papier a ceruzka). Potom kliknite na symbol X na odstránenie stiahnutej položky. Ak chcete odstrániť všetky stiahnuté položky, kliknite na možnosť Vymazať všetko. Po dokončení úprav kliknite na tlačidlo Hotovo.