Titulky a zvukové stopy

Niektoré programy a filmy majú k dispozícii zvuk a titulky vo viacerých jazykoch. Skryté špeciálne titulky sú momentálne k dispozícii len v angličtine. Pomoc pri vyhľadávaní titulov v iných jazykoch nájdete v časti Ako zmením jazyk?

Ktoré zariadenie používate?

Môžete zapnúť alebo vypnúť titulky, prispôsobiť ich vzhľad a vybrať zvukovú stopu. Tu je postup:

Telefón alebo tablet so systémom Android

Titulky

Zmena titulkov alebo skrytých špeciálnych titulkov:

 1. Začnite niečo pozerať a potom kliknite na obrazovku.
 2. V pravom hornom rohu kliknite na tlačidlo Zvuk a titulky (rečová bublina).
 3. Postupujte podľa jednej z nasledujúcich možností:
  • Titulky: V časti Titulky kliknite na jazyk.
  • Skryté špeciálne titulky: V časti Titulky kliknite na možnosť Anglické CC alebo Vypnuté.
 4. Kliknutím na symbol X uložte zmeny.

Ak chcete zmeniť štýl titulkov a skrytých titulkov:

 • Kliknite na svoj profil (vpravo hore), potom na ikonu Nastavenia (osoba, vpravo hore), kliknite alebo prejdite na možnosť Nastavenia titulkov a vyberte možnosť Spravovať predvoľby (ak je k dispozícii).

Skryté špeciálne titulky sú momentálne k dispozícii len v angličtine.

Zvukové stopy

Niektoré programy a filmy majú viacero zvukových stôp. Ak chcete prepnúť zvukové stopy:

 1. Začnite niečo pozerať a potom kliknite na obrazovku.
 2. Vyberte tlačidlo Zvuk a titulky (rečová bublina)' /> v pravom hornom rohu.
 3. V časti Zvuk kliknite na Jazyk a potom kliknutím na symbol X položku zatvorte.
iPhone, iPad alebo iPod touch

Titulky

Zmena titulkov alebo skrytých špeciálnych titulkov:

 1. Začnite niečo pozerať a potom kliknite na obrazovku.
 2. Vyberte tlačidlo Zvuk a titulky (rečová bublina) v pravom hornom rohu.
 3. Postupujte podľa jednej z nasledujúcich možností:
  • Titulky: V časti Titulky kliknite na jazyk.
  • Skryté špeciálne titulky: V časti Titulky kliknite na možnosť Anglické CC alebo Vypnuté.
 4. Kliknutím na symbol X uložte zmeny.

Ak chcete zmeniť štýl titulkov a skrytých titulkov:

Skryté špeciálne titulky sú momentálne k dispozícii len v angličtine.

Ak chcete zmeniť štýl titulkov, prejdite na domovskú obrazovku zariadenia so systémom iOS a potom do ponuky Nastavenia > Prístupnosť > Titulky > Štýl. Ďalšie informácie nájdete v časti Titulky a titulkovanie v zariadení so systémom iOS.

Zvukové stopy

Niektoré programy a filmy majú viacero zvukových stôp. Ak chcete prepnúť zvukové stopy:

 1. Začnite niečo pozerať a potom kliknite na obrazovku.
 2. Vyberte tlačidlo Zvuk a titulky (rečová bublina) v pravom hornom rohu.
 3. V časti Zvuk kliknite na jazyk a potom kliknutím na symbol X položku zatvorte.

Môžete zapnúť alebo vypnúť titulky, prispôsobiť ich vzhľad a vybrať zvukovú stopu. Tu je postup:

Titulky

 1. Začnite niečo pozerať a potom kliknite na obrazovku.
 2. V pravom dolnom rohu vyberte tlačidlo Zvuk a titulky (rečová bublina).
 3. Postupujte podľa jednej z nasledujúcich možností:
  • Titulky: V časti Titulky vyberte jazyk.
  • Skryté špeciálne titulky: V časti Titulky kliknite na možnosť Anglické CC alebo Vypnúť.
 4. Kliknutím na symbol X uložte zmeny.

Ak chcete zmeniť štýl titulkov a skrytých titulkov:

 • Vyberte svoj profil (vpravo hore) a možnosť Nastavenia, prejdite nadol na možnosť Nastavenia titulkov a vyberte možnosť Spravovať predvoľby.

Skryté špeciálne titulky sú momentálne k dispozícii len v angličtine.

Zvukové stopy

Niektoré programy a filmy majú viacero zvukových stôp. Ak chcete prepnúť zvukové stopy:

 1. Začnite niečo pozerať a potom kliknite na obrazovku.
 2. V pravom dolnom rohu tlačidlo tlačidlo Zvuk a titulky (rečová bublina).
 3. V časti Zvuk vyberte jazyk a potom kliknite na symbol X a zatvorte okno.

Safari: Nemôžem vypnúť titulky

Tlačidlo Zvuk a titulky neprepína skryté špeciálne titulky, ktoré ste nastavili v predvoľbách systému macOS. Ak chcete vypnúť skryté špeciálne titulky nastavené v predvoľbách systému Mac, postupujte takto:

 1. Vyberte ponuku Apple (ľavý horný roh) a vyberte možnosť Predvoľby systému.
 2. Vyberte možnosť Prístupnosť a potom Titulky.
 3. Zrušte začiarknutie políčka Uprednostňovať skryté špeciálne titulky a SDH. Ak je už začiarkavacie políčko zrušené, začiarknite ho a potom ho znova zrušte.

Po prejdení naspäť do služby HBO Max kliknite na tlačidlo Zvuk a titulky a zapnite alebo vypnite skryté špeciálne titulky.

Vyberte zariadenie, ktoré používate:

Android TV

Titulky môžete zapnúť alebo vypnúť, prispôsobiť si ich vzhľad alebo vybrať zvukovú stopu.

Titulky

Zmena titulkov alebo skrytých špeciálnych titulkov:

 1. Začnite niečo pozerať a potom stlačte na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo Select (zvyčajne sa nachádza uprostred navigačného krúžku).
 2. Posuňte sa nadol a vyberte možnosť Zvuk a titulky (rečová bublina).
 3. Postupujte podľa jednej z nasledujúcich možností:
  • Titulky: Vyberte jazyk titulkov.
  • Skryté špeciálne titulky: Vyberte možnosť Anglické CC.
 4. Zmeny uložte stlačením tlačidla Späť alebo Back.

Zmena vzhľadu skrytých špeciálnych titulkov

Ak chcete zmeniť štýl skrytých špeciálnych titulkov, vyberte ikonu Nastavenia (ozubené koleso, vľavo dole) a potom vyberte možnosť Skryté titulky. Tu môžete nastaviť písmo, farbu, veľkosť a nepriehľadnosť skrytých špeciálnych titulkov.

Skryté špeciálne titulky sú momentálne k dispozícii len v angličtine.

Zvukové stopy

Niektoré programy a filmy majú viacero zvukových stôp. Ak chcete prepnúť zvukové stopy:

 1. Začnite niečo pozerať a potom stlačte na diaľkovom ovládači tlačidlo Select (zvyčajne sa nachádzauprostred navigačného krúžku).
 2. Posuňte sa nadol a vyberte tlačidlo Zvuk a titulky (rečová bublina).
 3. V časti Zvuk vyberte jazyk (ak je k dispozícii).
 4. Zmeny uložte Stlačením tlačidla späť alebo Back.
Apple TV

Môžete zapnúť alebo vypnúť titulky, prispôsobiť ich vzhľad a vybrať zvukovú stopu. Tu je postup:

Titulky

Zmena titulkov alebo skrytých špeciálnych titulkov:

 1. Začnite niečo pozerať, potom pozastavte prehrávanie a zobrazte ponuku prehrávania.
 2. Potiahnite prstom nahor a vyberte možnosť Titulky (rečová bublina).
 3. Postupujte podľa jednej z nasledujúcich možností:
  • Titulky: Vyberte jazyk titulkov.
  • Skryté špeciálne titulky: Zvoľte možnosť Titulky a potom vyberte možnosť Anglické CC alebo Vypnuté.
 4. Stlačením tlačidla prehrať uložte zmeny.

Zmena vzhľadu skrytých špeciálnych titulkov

Ak chcete zmeniť štýl titulkov, prejdite na Apple TV do ponuky Nastavenia > Prístupnosť > Titulky a titulkovanie > Štýl. Tu môžete nastaviť písmo, farbu, veľkosť a priehľadnosť skrytých špeciálnych titulkov.

Skryté špeciálne titulky sú momentálne k dispozícii len v angličtine.

Ďalšie informácie nájdete v časti Titulky a titulkovanie na Apple TV.

Zvukové stopy

Niektoré programy a filmy majú viacero zvukových stôp. Ak chcete prepnúť zvukové stopy:

 1. Začnite niečo pozerať, potom pozastavte prehrávanie a zobrazte ponuku prehrávania.
 2. Potiahnite prstom nahor a vyberte možnosť Zvuk (vedľa titulkov).
 3. Vyberte alternatívny jazyk (ak je k dispozícii).
 4. Stlačením tlačidla Prehrať uložite zmeny.
LG TV

Môžete zapnúť alebo vypnúť titulky, prispôsobiť ich vzhľad a vybrať zvukovú stopu.

Titulky

Zmena titulkov alebo skrytých špeciálnych titulkov:

 1. Začnite niečo pozerať a potom stlačte na diaľkovom ovládači tlačidlo Select (stredové tlačidlo D-padu).
 2. Posuňte sa nadol a vyberte tlačidlo Zvuk a titulky (rečová bublina).
 3. Postupujte podľa jednej z nasledujúcich možností:
  • Titulky: Vyberte jazyk titulkov.
  • Skryté špeciálne titulky: Vyberte možnosť Anglické CC.
 4. Stlačením tlačidla Späť uložite zmeny.

Zmena vzhľadu skrytých špeciálnych titulkov

Ak chcete zmeniť štýl skrytých špeciálnych titulkov, vyberte ikonu Nastavenia (ozubené koleso, vľavo dole) a potom vyberte možnosť Skryté titulky. Tu môžete nastaviť písmo, farbu, veľkosť a nepriehľadnosť skrytých špeciálnych titulkov.

Skryté špeciálne titulky sú momentálne k dispozícii len v angličtine.

Zvukové stopy

Niektoré programy a filmy majú viacero zvukových stôp. Ak chcete prepnúť zvukové stopy:

 1. Začnite niečo pozerať a potom stlačte na diaľkovom ovládači tlačidlo Select (stredové tlačidlo D-padu).
 2. Posuňte sa nadol a vyberte tlačidlo Zvuk a titulky (rečová bublina).
 3. V časti Zvuk vyberte jazyk (ak je k dispozícii).
 4. Stlačením tlačidla Späť uložite zmeny.
Konzola PlayStation (vo vybraných krajinách)

Titulky

Zmena titulkov alebo skrytých špeciálnych titulkov:

 1. Začnite niečo pozerať a potom stlačte na ovládači PlayStation tlačidlo X.
 2. Posuňte sa nadol a vyberte tlačidlo Zvuk a titulky (rečová bublina).
 3. Postupujte podľa jednej z nasledujúcich možností:
  • Titulky: Výber jazyka titulkov
  • Skryté špeciálne titulky: Vyberte možnosť Anglické CC.
 4. Stlačením tlačidla O uložite zmeny.

Zmena vzhľadu skrytých špeciálnych titulkov

Ak chcete zmeniť štýl skrytých špeciálnych titulkov, vyberte ikonu Nastavenia (ozubené koleso, vľavo dole) a potom vyberte možnosť Skryté titulky. Tu môžete nastaviť písmo, farbu, veľkosť a priehľadnosť skrytých špeciálnych titulkov.

Skryté špeciálne titulky sú momentálne k dispozícii len v angličtine.

Zvukové stopy

Niektoré programy a filmy majú viacero zvukových stôp. Ak chcete prepnúť zvukové stopy:

 1. Začnite niečo pozerať a potom stlačte na ovládači PlayStation tlačidlo X.
 2. Posuňte sa nadol a vyberte tlačidlo Zvuk a titulky (rečová bublina).
 3. Vyberte si jazyk zvuku.
 4. Stlačením tlačidla O uložte zmeny.
Samsung TV

Môžete zapnúť alebo vypnúť titulky, prispôsobiť ich vzhľad a vybrať zvukovú stopu. Tu je postup:

Titulky

Zmena titulkov alebo skrytých špeciálnych titulkov:

 1. Začnite niečo pozerať a potom stlačte na diaľkovom ovládači tlačidlo Dole.
 2. Vyberte tlačidlo Zvuk a titulky (rečová bublina).
 3. Vyberte jednu z nasledujúcich možností:
  • Titulky: Vyberte jazyk titulkov.
  • Skryté špeciálne titulky: Vyberte možnosť Anglické CC.
 4. Stlačením tlačidla Späť uložite zmeny.

Ak vyššie uvedené kroky pre skryté špeciálne titulky nefungujú, zmeňte na televízore Samsung nastavenie skrytých špeciálnych titulkov. Na tento účel prejdite do ponuky Nastavenia > Všeobecné > Prístupnosť > Nastavenia titulkov alebo skúste stlačiť tlačidlo CC na diaľkovom ovládači (nastavenia a diaľkové ovládače sa líšia v závislosti od modelu televízora).

Zmena vzhľadu skrytých špeciálnych titulkov

Ak chcete zmeniť štýl skrytých špeciálnych titulkov, vyberte ikonu Nastavenia (ozubené koleso, vľavo dole) a potom vyberte možnosť Skryté titulky. Tu môžete nastaviť písmo, farbu, veľkosť a priehľadnosť skrytých špeciálnych titulkov.

Skryté špeciálne titulky sú momentálne k dispozícii len v angličtine.

Zvukové stopy

Niektoré programy a filmy majú viacero zvukových stôp. Ak chcete prepnúť zvukové stopy:

 1. Začnite niečo pozerať a potom stlačte na diaľkovom ovládači tlačidlo Dole.
 2. Vyberte tlačidlo Zvuk a titulky (rečová bublina).
 3. V časti Zvuk vyberte jazyk (ak je k dispozícii).
 4. Stlačením tlačidla Späť uložite zmeny.
Vodafone TV (vo vybraných krajinách)

Môžete zapnúť alebo vypnúť titulky, prispôsobiť ich vzhľad a vybrať zvukovú stopu. Tu je postup:

Titulky

Zmena titulkov alebo skrytých špeciálnych titulkov:

 1. Začnite niečo pozerať a potom stlačte na diaľkovom ovládači tlačidlo OK (stredové tlačidlo D-padu).
 2. Posuňte sa nadol a vyberte tlačidlo Zvuk a titulky (rečová bublina).
 3. Postupujte podľa jednej z nasledujúcich možností:
  • Titulky: Vyberte jazyk titulkov.
  • Skryté špeciálne titulky: Vyberte možnosť Anglické CC.
 4. Stlačením tlačidla Späť uložite zmeny.

Zmena vzhľadu skrytých špeciálnych titulkov

Ak chcete zmeniť štýl skrytých špeciálnych titulkov, vyberte ikonu Nastavenia (ozubené koleso, vľavo dole) a potom vyberte možnosť Skryté titulky. Tu môžete nastaviť písmo, farbu, veľkosť a priehľadnosť skrytých špeciálnych titulkov.

Skryté špeciálne titulky sú momentálne k dispozícii len v angličtine.

Zvukové stopy

Niektoré programy a filmy majú viacero zvukových stôp. Ak chcete prepnúť zvukové stopy:

 1. Začnite niečo pozerať a potom stlačte na diaľkovom ovládači tlačidlo OK (stredové tlačidlo D-padu).
 2. Posuňte sa nadol a vyberte tlačidlo Zvuk a titulky (rečová bublina).
 3. V časti Zvuk vyberte jazyk (ak je k dispozícii).
 4. Stlačením tlačidla Späť uložite zmeny.

Poznámka  Zariadenia Vodafone TV Gen 1 a Gen 3 v súčasnosti nepodporujú alternatívny zvuk.

Konzola Xbox (vo vybraných krajinách)

Môžete zapnúť alebo vypnúť titulky, prispôsobiť ich vzhľad a vybrať zvukovú stopu. Tu je postup:

Titulky

Zmena titulkov alebo skrytých špeciálnych titulkov:

 1. Začnite niečo pozerať a potom stlačte na ovládači Xbox tlačidlo A.
 2. Posuňte sa nadol a vyberte tlačidlo Zvuk a titulky (rečová bublina).
 3. Postupujte podľa jednej z nasledujúcich možností:
  • Titulky: Vyberte jazyk titulkov.
  • Skryté špeciálne titulky: Vyberte možnosť Anglické CC.
 4. Stlačením tlačidla B uložte zmeny.

Skryté špeciálne titulky sú momentálne k dispozícii len v angličtine.

Zmena vzhľadu skrytých špeciálnych titulkov

Ak chcete zistiť, ako zmeniť štýl titulkov, prejdite na stránku Xbox: Nastavenia skrytých titulkov.

Zvukové stopy

Niektoré programy a filmy majú viacero zvukových stôp. Ak chcete prepnúť zvukové stopy:

 1. Začnite niečo pozerať a potom stlačte na ovládači Xbox tlačidlo A.
 2. Posuňte sa nadol a vyberte tlačidlo Zvuk a titulky (rečová bublina).
 3. Vyberte si jazyk zvuku.
 4. Stlačením tlačidla B uložite zmeny.