Titlovi i audio zapisi

Za neke serije i filmove dostupno je više jezika za audio i titlove. Skriveni titlovi su trenutno dostupni samo na engleskom. Da biste dobili pomoć za pronalaženje naslova na drugim jezicima, pogledajte Pronađi i pusti sadržaj na drugim jezicima.

Podnaslovi i audio na holandskom
Neke serije i filmovi još uvek nemaju podnaslove i audio zapise na holandskom. U naš sadržaj dodajemo što je brže moguće podnaslove i audio zapise na holandskom.

Koji uređaj koristite?

Titlove i podnaslove možete da uključite ili isključite, prilagodite njihov izgled i odaberete audio zapis. To ćete uraditi na sledeći način:

Android telefon ili tablet

Podnaslovi ili titlovi

Da promenite podnaslove ili skrivene titlove:

 1. Počnite da gledate nešto i onda dodirnite ekran.
 2. U gornjem desnom uglu, dodirnite dugme Audio i titlovi (oblačić za govor).
 3. Postupite na sledeći način:
  • Podnaslovi: U okviru Podnaslovi, dodirnite jezik.
  • Skriveni titlovi: U Podnaslovi, dodirnite Engleski ST ili Isključeno.
 4. Da biste promenili stil prevoda i titlova, dodirnite Podešavanja titlova, a onda dodirnite Sačuvaj.
 5. Dodirnite X da sačuvate promene.

Skriveni titlovi su trenutno dostupni samo na engleskom.

Audio zapisi

Za neke serije i filmove dostupno je više audio zapisa. Da biste promenili audio zapise:

 1. Počnite da gledate nešto i onda dodirnite ekran.
 2. U gornjem desnom uglu, dodirnite dugme Audio i titlovi (oblačić za govor).
 3. U Audio, dodirnite jezik i onda dodirnite X da zatvorite.
iPhone, iPad ili iPod touch

Podnaslovi ili titlovi

Da promenite podnaslove ili skrivene titlove:

 1. Počnite da gledate nešto i onda dodirnite ekran.
 2. U gornjem desnom uglu, dodirnite dugme Audio i titlovi (oblačić za govor).
 3. Postupite na sledeći način:
  • Podnaslovi: U okviru Podnaslovi, dodirnite jezik.
  • Skriveni titlovi: U Podnaslovi, dodirnite Engleski ST ili Isključeno.
 4. Dodirnite X da sačuvate promene.

Skriveni titlovi su trenutno dostupni samo na engleskom.

Da biste promenili stil titlova, idite na početni ekran iOS uređaja, onda u Podešavanja > Prustupačnost > Podnaslovi i titlovi > Stil. Za više informacija, pogledajte Podnaslovi i titlovanje na iOS.

Audio zapisi

Za neke serije i filmove dostupno je više audio zapisa. Da biste promenili audio zapise:

 1. Počnite da gledate nešto i onda dodirnite ekran.
 2. U gornjem desnom uglu, dodirnite dugme Audio i titlovi (oblačić za govor).
 3. U Audio, dodirnite jezik i onda dodirnite X da zatvorite.

Titlove i podnaslove možete da uključite ili isključite, prilagodite njihov izgled i odaberete audio zapis. To ćete uraditi na sledeći način:

Podnaslovi ili titlovi

 1. Počnite da gledate nešto i onda kliknite na ekran.
 2. U donjem desnom uglu, odaberite dugme Audio i titlovi (oblačić za govor).
 3. Postupite na sledeći način:
  • Podnaslovi: U Titlovi, odaberite jezik.
  • Skriveni titlovi: U Titlovi, kliknite na Engleski ST ili Isključeno.
 4. Da biste promenili stil prevoda i titlova, odaberite Podešavanja titlova.
 5. Kliknite na X da sačuvate promene.

Skriveni titlovi su trenutno dostupni samo na engleskom.

Audio zapisi

Za neke serije i filmove dostupno je više audio zapisa. Da biste promenili audio zapise:

 1. Počnite da gledate nešto i onda kliknite na ekran.
 2. U donjem desnom uglu, kliknite na dugme Audio i titlovi (oblačić za govor).
 3. U Audio, odaberite jezik i onda kliknite na X da zatvorite.

Safari: Titlovi ne mogu da se isključe

Dugme Audio i Podnaslovi ne zamenjuju skrivene titlove koje ste podesili u okviru Željene postavke za sistem macOS. Da biste isključili skrivene titlove podesite u vašim Željenim postavkama za sistem Mac, uradite sledeće:

 1. Odaberite meni Apple (gornji levi ugao) i izaberite Željene postavke za sistem.
 2. Odaberite Pristupačnost i onda odaberite Skriveni titlovi.
 3. Uklonite izbor u polju za potvrdu Željeni skriveni titlovi i SDH. Ukoliko je već uklonjen izbor u polju za potvrdu, izaberite polje za potvrdu, i potom ponovo uklonite izbor iz njega.

Kada se vratite na HBO Max, kliknite na dugme Audio i Podnaslovi da biste uključili ili isključili skrivene titlove.

Odaberite uređaj koji koristite:

Android TV

Titlove i podnaslove možete da uključite ili isključite, prilagodite njihov izgled i odaberete audio zapis.

Podnaslovi ili titlovi

Da promenite podnaslove ili skrivene titlove:

 1. Počnite da gledate nešto i onda pritisnite dugme Select na daljinskom upravljaču (sredina navigacionog prstena).
 2. Pomerite se nadole i odaberite dugme Audio i titlovi (oblačić za govor).
 3. Postupite na sledeći način:
  • Podnaslovi: Odaberite jezik prevoda.
  • Skriveni titlovi: Odaberite Engleski ST.
 4. Kliknite na dugme za nazad da sačuvate promene.

Promenite izgled skrivenih titlova

Da biste promenili stil titlova, odaberite ikonu vašeg profila (gornji levi ugao) i onda odaberite Skriveno titlovanje. Ovde možete da promenite font, boju, veličinu i neprozirnost skrivenog titlovanja.

Skriveni titlovi su trenutno dostupni samo na engleskom.

Audio zapisi

Za neke serije i filmove dostupno je više audio zapisa. Da biste promenili audio zapise:

 1. Počnite da gledate nešto i onda pritisnite dugme Select na daljinskom upravljaču (sredina navigacionog prstena).
 2. Pomerite se nadole i odaberite dugme Audio i titlovi (oblačić za govor).
 3. U Audio, odaberite jezik (ako je dostupan).
 4. Kliknite na dugme za nazad da sačuvate promene.
Apple TV

Titlove i podnaslove možete da uključite ili isključite, prilagodite njihov izgled i odaberete audio zapis. To ćete uraditi na sledeći način:

Podnaslovi ili titlovi

Da promenite podnaslove ili skrivene titlove:

 1. Počnite da gledate nešto, onda pauzirajte da se prikaže meni za reprodukciju.
 2. Prevucite nagore i odaberite Prevodi.
 3. Postupite na sledeći način:
  • Podnaslovi: Odaberite jezik prevoda.
  • Skriveni titlovi: Izaberite Prevodi, onda odaberite Engleski ST ili Isključeno.
 4. Kliknite na dugme za puštanje da sačuvate promene.

Promenite izgled skrivenih titlova

Da biste promenili stil titlova, na Apple TV-u idite u Podešavanja > Prustupačnost > Podnaslovi i titlovi > Stil. Ovde možete da promenite font, boju, veličinu i neprozirnost skrivenog titlovanja.

Skriveni titlovi su trenutno dostupni samo na engleskom.

Za više informacija, pogledajte Prevodi i titlovanje na Apple TV.

Audio zapisi

Za neke serije i filmove dostupno je više audio zapisa. Da biste promenili audio zapise:

 1. Počnite da gledate nešto, onda pauzirajte da se prikaže meni za reprodukciju.
 2. Prevucite nagore i odaberite Audio (pored prevode).
 3. Odaberite alternativni jezik (ako je dostupan).
 4. Kliknite na dugme za puštanje da sačuvate promene.
LG TV

Titlove i podnaslove možete da uključite ili isključite, prilagodite njihov izgled i odaberete audio zapis.

Podnaslovi ili titlovi

Da promenite podnaslove ili skrivene titlove:

 1. Počnite da gledate nešto i onda pritisnite dugme Select na daljinskom upravljaču (dugme na sredini D-pad).
 2. Pomerite se nadole i odaberite dugme Audio i titlovi (oblačić za govor).
 3. Postupite na sledeći način:
  • Podnaslovi: Odaberite jezik prevoda.
  • Skriveni titlovi: Odaberite Engleski ST.
 4. Kliknite na dugme za nazad da sačuvate promene.

Promenite izgled skrivenih titlova

Da biste promenili stil titlova, odaberite ikonu za Podešavanja (dole levo) i onda odaberite Skriveno titlovanje. Ovde možete da promenite font, boju, veličinu i neprozirnost skrivenog titlovanja.

Skriveni titlovi su trenutno dostupni samo na engleskom.

Audio zapisi

Za neke serije i filmove dostupno je više audio zapisa. Da biste promenili audio zapise:

 1. Počnite da gledate nešto i onda pritisnite dugme Select na daljinskom upravljaču (dugme na sredini D-pad).
 2. Pomerite se nadole i odaberite dugme Audio i titlovi (oblačić za govor).
 3. U Audio, odaberite jezik (ako je dostupan).
 4. Kliknite na dugme za nazad da sačuvate promene.
PlayStation konzola (u određenim zemljama)

Podnaslovi ili titlovi

Da promenite podnaslove ili skrivene titlove:

 1. Počnite da gledate nešto, onda pritisnite dugme X na PlayStation kontroloru.
 2. Pomerite se nadole i odaberite dugme Audio i titlovi (oblačić za govor).
 3. Postupite na sledeći način:
  • Podnaslovi: Odaberite jezik prevoda
  • Skriveni titlovi: Odaberite Engleski ST.
 4. Pritisnite na dugme O da sačuvate promene.

Promenite izgled skrivenih titlova

Da biste promenili stil titlova, odaberite ikonu za Podešavanja (dole levo) i onda odaberite Skriveno titlovanje. Ovde možete da promenite font, boju, veličinu i neprozirnost skrivenog titlovanja.

Skriveni titlovi su trenutno dostupni samo na engleskom.

Audio zapisi

Za neke serije i filmove dostupno je više audio zapisa. Da biste promenili audio zapise:

 1. Počnite da gledate nešto i onda pritisnite dugme X na PlayStation kontroloru.
 2. Pomerite se nadole i odaberite dugme Audio i titlovi (oblačić za govor).
 3. Odaberite jezik audia.
 4. Pritisnite na dugme O da sačuvate promene.
Samsung TV

Titlove i podnaslove možete da uključite ili isključite, prilagodite njihov izgled i odaberete audio zapis. To ćete uraditi na sledeći način:

Podnaslovi ili titlovi

Da promenite podnaslove ili skrivene titlove:

 1. Počnite da gledate nešto i onda pritisnite dugme Down na daljinskom upravljaču.
 2. Odaberite dugme Audio i titlovi (oblačić za govor).
 3. Izaberite jedno od sledećeg:
  • Podnaslovi: Odaberite jezik prevoda.
  • Skriveni titlovi: Odaberite Engleski ST.
 4. Kliknite na dugme za nazad da sačuvate promene.

Ako gornji koraci za skrivene titlove ne funkcionišu, promenite podešavanje za skrivene titlove na Samsung TV-u. Da biste to uradili, idite u Podešavanja > Opšte > Pristupačnost > Podešavanja titlova ili pokušajte da pritisnete dugme CC na daljinskom upravljaču (podešavanja i daljinski upravljači se razlikuju zavisno od modela TV-a).

Promenite izgled skrivenih titlova

Da biste promenili stil titlova, odaberite ikonu za Podešavanja (dole levo) i onda odaberite Skriveno titlovanje. Ovde možete da promenite font, boju, veličinu i neprozirnost skrivenog titlovanja.

Skriveni titlovi su trenutno dostupni samo na engleskom.

Audio zapisi

Za neke serije i filmove dostupno je više audio zapisa. Da biste promenili audio zapise:

 1. Počnite da gledate nešto i onda pritisnite dugme Down na daljinskom upravljaču.
 2. Odaberite dugme Audio i titlovi (oblačić za govor).
 3. U Audio, odaberite jezik (ako je dostupan).
 4. Kliknite na dugme za nazad da sačuvate promene.
Vodafone TV (u određenim zemljama)

Titlove i podnaslove možete da uključite ili isključite, prilagodite njihov izgled i odaberete audio zapis. To ćete uraditi na sledeći način:

Podnaslovi ili titlovi

Da promenite podnaslove ili skrivene titlove:

 1. Počnite da gledate nešto i onda pritisnite dugme OK na daljinskom upravljaču (dugme na sredini D-pad).
 2. Pomerite se nadole i odaberite dugme Audio i titlovi (oblačić za govor).
 3. Postupite na sledeći način:
  • Podnaslovi: Odaberite jezik prevoda.
  • Skriveni titlovi: Odaberite Engleski ST.
 4. Kliknite na dugme za nazad da sačuvate promene.

Promenite izgled skrivenih titlova

Da biste promenili stil titlova, odaberite ikonu za Podešavanja (dole levo) i onda odaberite Skriveno titlovanje. Ovde možete da promenite font, boju, veličinu i neprozirnost skrivenog titlovanja.

Skriveni titlovi su trenutno dostupni samo na engleskom.

Audio zapisi

Za neke serije i filmove dostupno je više audio zapisa. Da biste promenili audio zapise:

 1. Počnite da gledate nešto i onda pritisnite dugme OK na daljinskom upravljaču (dugme na sredini D-pad).
 2. Pomerite se nadole i odaberite dugme Audio i titlovi (oblačić za govor).
 3. U Audio, odaberite jezik (ako je dostupan).
 4. Kliknite na dugme za nazad da sačuvate promene.

Napomena  Uređaji Vodafone TV Gen 1 i Gen 3 trenutno ne podržavaju alternativni audio.

Xbox konzola (u određenim zemljama)

Titlove i podnaslove možete da uključite ili isključite, prilagodite njihov izgled i odaberete audio zapis. To ćete uraditi na sledeći način:

Podnaslovi ili titlovi

Da promenite podnaslove ili skrivene titlove:

 1. Počnite da gledate nešto i onda pritisnite dugme A na Xbox kontroloru.
 2. Pomerite se nadole i odaberite dugme Audio i titlovi (oblačić za govor).
 3. Postupite na sledeći način:
  • Podnaslovi: Odaberite jezik prevoda.
  • Skriveni titlovi: Odaberite Engleski ST.
 4. Kliknite na dugme B da sačuvate promene.

Skriveni titlovi su trenutno dostupni samo na engleskom.

Promenite izgled skrivenih titlova

Da biste saznali kako da promenite stil titla, idite u Xbox: Podešavanja skrivenihg titlova.

Audio zapisi

Za neke serije i filmove dostupno je više audio zapisa. Da biste promenili audio zapise:

 1. Počnite da gledate nešto i onda pritisnite dugme A na Xbox kontroloru.
 2. Pomerite se nadole i odaberite dugme Audio i titlovi (oblačić za govor).
 3. Odaberite jezik audia.
 4. Kliknite na dugme B da sačuvate promene.