Undertekster, teksting og lydspor

Noen serier og filmer er tilgjengelige på flere språk for lyd og undertekster. Teksting for hørselshemmede er for tiden bare tilgjengelig på engelsk. Hvis du trenger hjelp til å finne titler på andre språk, kan du se Hvordan endrer jeg språk?

Hvilken enhet bruker du?

Du kan slå teksting eller undertekster på og av, tilpasse visningen deres og velge et lydspor. Slik går du frem:

Telefon eller nettbrett med Android

Undertekster eller teksting

Slik endrer du undertekster eller teksting for hørselshemmede:

 1. Begynn å se på noe, og trykk deretter på skjermen.
 2. Trykk på Lyd og undertekster-knappen (snakkeboble) øverst til høyre.
 3. Gjør ett av følgende:
  • Undertekster: Trykk på et språk under undertekster.
  • Teksting for hørselshemmede: Trykk på Engelsk teksting eller Av under Undertekster.
 4. Trykk på X for å lagre endringene.

Endre stil på undertekst og bildetekst:

 • Trykk på profilen din (øverst til høyre), Innstillinger-ikonet (tannhjul, øverst til høyre), trykk på eller bla deretter til Innstillinger for undertekster, og velg Administrer innstillinger (hvis tilgjengelig).

Teksting for hørselshemmede er for tiden bare tilgjengelig på engelsk.

Lydspor

Noen serier og filmer har flere lydspor. Slik bytter du lydspor:

 1. Begynn å se på noe, og trykk deretter på skjermen.
 2. Trykk på Lyd og undertekster-knappen (snakkeboble) øverst til høyre.
 3. Trykk på et språk og så på X for å lukke under Lyd.
iPhone, iPad eller iPod touch

Undertekster eller teksting

Slik endrer du undertekster eller teksting for hørselshemmede:

 1. Begynn å se på noe, og trykk deretter på skjermen.
 2. Trykk på Lyd og undertekster-knappen (snakkeboble) øverst til høyre.
 3. Gjør ett av følgende:
  • Undertekster: Trykk på et språk under undertekster.
  • Teksting for hørselshemmede: Trykk på Engelsk teksting eller Av under Undertekster.
 4. Trykk på X for å lagre endringene.

Gå til startskjermen på iOS-enheten din og så til Innstillinger > Tilgjengelighet > Undertekster og teksting > Stil for å endre tekststilen. Se Undertekster og teksting på iOS for mer informasjon.

Teksting for hørselshemmede er for tiden bare tilgjengelig på engelsk.

Lydspor

Noen serier og filmer har flere lydspor. Slik bytter du lydspor:

 1. Begynn å se på noe, og trykk deretter på skjermen.
 2. Trykk på Lyd og undertekster-knappen (snakkeboble) øverst til høyre.
 3. Trykk på et språk og så på X for å lukke under Lyd.

Du kan slå teksting eller undertekster på og av, tilpasse visningen deres og velge et lydspor. Slik går du frem:

Undertekster eller teksting

 1. Begynn å se på noe, og klikk så på skjermen.
 2. Velg Lyd og undertekster-knappen (snakkeboble) nederst til høyre.
 3. Gjør ett av følgende:
  • Undertekster: Velg et språk under Undertekster.
  • Teksting for hørselshemmede: Klikk på Engelsk teksting eller Av under Undertekster.
 4. Klikk på X for å lagre endringene.

Endre stil på undertekst og bildetekst:

 • Velg profilen din (øverst til høyre), deretter Innstillinger, bla ned til Innstillinger for undertekster, og velg Administrer innstillinger.

Teksting for hørselshemmede er for tiden bare tilgjengelig på engelsk.

Lydspor

Noen serier og filmer har flere lydspor. Slik bytter du lydspor:

 1. Begynn å se på noe, og klikk så på skjermen.
 2. Klikk på Lyd og undertekster-knappen (snakkeboblen) nederst til høyre.
 3. Velg et språk og klikk så på X for å lukke under Lyd.

Safari: Kan ikke slå av teksting

Lyd og undertekster-knappen kan ikke aktivere eller deaktivere teksting for hørselshemmede som du har angitt i systemvalgene i macOS. Gjør dette for å slå av teksting for hørselshemmede som er angitt i systemvalgene på en Mac:

 1. Velg Apple-menyen (øverst til venstre) og så Systemvalg.
 2. Velg Tilgjengelighet og så Skjult teksting.
 3. Fjern merket i avmerkingsboksen Foretrekk skjult teksting og SDH. Hvis merket i avmerkingsboksen allerede er fjernet, merker du av i avmerkingsboksen og fjerner det igjen.

Klikk på Lyd og undertekster-knappen for å slå teksting for hørselshemmede på eller av når du går tilbake til HBO Max.

Velg enheten du bruker:

Android TV

Du kan slå teksting eller undertekster på og av, tilpasse visningen deres og velge et lydspor.

Undertekster eller teksting

Slik endrer du undertekster eller teksting for hørselshemmede:

 1. Begynn å se på noe, og trykk deretter på Velg-knappen på fjernkontrollen (midten av navigasjonshjulet).
 2. Gå ned og velg Lyd og undertekster-knappen (snakkeboble).
 3. Gjør ett av følgende:
  • Undertekster: Velg et språk for undertekster.
  • Teksting for hørselshemmede: Velg Engelsk teksting.
 4. Trykk Tilbake-knappen for å lagre endringene.

Endre utseendet på teksting for hørselshemmede

Velg Innstillinger-ikonet (tannhjul, nederst til venstre) og så Teksting for hørselshemmede for å endre tekstens utseende. Her kan du justere skrift, farge, størrelse og synlighet for teksting for hørselshemmede.

Teksting for hørselshemmede er for tiden bare tilgjengelig på engelsk.

Lydspor

Noen serier og filmer har flere lydspor. Slik bytter du lydspor:

 1. Begynn å se på noe, og trykk deretter på Velg-knappen på fjernkontrollen (midten av navigasjonshjulet).
 2. Gå ned og velg Lyd og undertekster-knappen (snakkeboble).
 3. Velg et språk under Lyd (hvis tilgjengelig).
 4. Trykk Tilbake-knappen for å lagre endringene.
Apple TV

Du kan slå teksting eller undertekster på og av, tilpasse visningen deres og velge et lydspor. Slik går du frem:

Undertekster eller teksting

Slik endrer du undertekster eller teksting for hørselshemmede:

 1. Begynn å se på en tittel og trykk på Spill av / Pause-knappen.
 2. Sveip opp og velg Undertekster (snakkeboblen).
 3. Gjør ett av følgende:
  • Undertekster: Velg et språk for undertekster.
  • Teksting for hørselshemmede: Velg Undertekster og så Engelsk (US) SDH eller Av.
 4. Trykk på Spill av / Pause-knappen for å lagre endringene.

Endre utseendet på teksting for hørselshemmede

Gå til Innstillinger > Tilgjengelighet > Undertekster og teksting > Stil for å endre utseende på teksten på Apple TV. Her kan du justere skrift, farge, størrelse og synlighet for teksting for hørselshemmede.

Se Bruk undertekster og teksting på Apple TV for mer informasjon.

Teksting for hørselshemmede er for tiden bare tilgjengelig på engelsk.

Lydspor

Noen serier og filmer har flere lydspor. Slik bytter du lydspor:

 1. Begynn å se på en tittel og trykk på Spill av / Pause-knappen.
 2. Sveip opp and velg Lyd (ved siden av Undertekster).
 3. Velg et alternativt språk (om tilgjengelig).
 4. Trykk på Spill av / Pause-knappen for å lagre endringene.
LG smart-TV

Du kan slå teksting eller undertekster på og av, tilpasse visningen deres og velge et lydspor.

Undertekster eller teksting

Slik endrer du undertekster eller teksting for hørselshemmede:

 1. Begynn å se på en tittel og trykk på Velg-knappen på fjernkontrollen (den midtre knappen på D-pad).
 2. Gå ned og velg Lyd og undertekster-knappen (snakkeboble).
 3. Gjør ett av følgende:
  • Undertekster: Velg et språk for undertekster.
  • Teksting for hørselshemmede: Velg Engelsk teksting.
 4. Trykk Tilbake-knappen for å lagre endringene.

Endre utseendet på teksting for hørselshemmede

Velg Innstillinger-ikonet (tannhjul, nederst til venstre) og så Teksting for hørselshemmede for å endre tekstens utseende. Her kan du justere skrift, farge, størrelse og synlighet for teksting for hørselshemmede.

Teksting for hørselshemmede er for tiden bare tilgjengelig på engelsk.

Lydspor

Noen serier og filmer har flere lydspor. Slik bytter du lydspor:

 1. Begynn å se på en tittel og trykk på Velg-knappen på fjernkontrollen (den midtre knappen på D-pad).
 2. Gå ned og velg Lyd og undertekster-knappen (snakkeboble).
 3. Velg et språk under Lyd (hvis tilgjengelig).
 4. Trykk Tilbake-knappen for å lagre endringene.
PlayStation-konsoll

Du kan slå teksting eller undertekster på og av, tilpasse visningen deres og velge et lydspor. Slik går du frem:

Undertekster eller teksting

Slik endrer du undertekster eller teksting for hørselshemmede:

 1. Begynn å se på en tittel og trykk så på X-knappen på PlayStation-kontrolleren.
 2. Gå ned og velg Lyd og undertekster-knappen (snakkeboble).
 3. Gjør ett av følgende:
  • Undertekster: Velg et språk for undertekster
  • Teksting for hørselshemmede: Velg Engelsk teksting.
 4. Trykk på O-knappen for å lagre endringene.

Endre utseendet på teksting for hørselshemmede

Velg Innstillinger-ikonet (tannhjul, nederst til venstre) og så Teksting for hørselshemmede for å endre tekstens utseende. Her kan du justere skrift, farge, størrelse og synlighet for teksting for hørselshemmede.

Teksting for hørselshemmede er for tiden bare tilgjengelig på engelsk.

Lydspor

Noen serier og filmer har flere lydspor. Slik bytter du lydspor:

 1. Begynn å se på en tittel og trykk så på X-knappen på PlayStation-kontrolleren.
 2. Gå ned og velg Lyd og undertekster-knappen (snakkeboble).
 3. Velg et lydspråk.
 4. Trykk på O-knappen for å lagre endringene.
Samsung TV

Du kan slå teksting eller undertekster på og av, tilpasse visningen deres og velge et lydspor. Slik går du frem:

Undertekster eller teksting

Slik endrer du undertekster eller teksting for hørselshemmede:

 1. Begynn å se på en tittel og trykk på Ned-knappen på fjernkontrollen.
 2. Velg Lyd og undertekster-knappen (snakkeboble).
 3. Velg ett av disse alternativene:
  • Undertekster: Velg et språk for undertekster.
  • Teksting for hørselshemmede: Velg Engelsk teksting.
 4. Trykk Tilbake-knappen for å lagre endringene.

Hvis trinnet for teksting for hørselshemmede over ikke fungerer, kan du endre innstillingen for teksting for hørselshemmede på Samsung TV. Gå til Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > Innstillinger for undertekster eller prøv å trykke på CC-knappen på fjernkontrollen din (innstillinger og fjernkontroller varierer avhengig av TV-modell).

Endre utseendet på teksting for hørselshemmede

Velg Innstillinger-ikonet (tannhjul, nederst til venstre) og så Teksting for hørselshemmede for å endre tekstens utseende. Her kan du justere skrift, farge, størrelse og synlighet på teksting for hørselshemmede.

Teksting for hørselshemmede er for tiden bare tilgjengelig på engelsk.

Lydspor

Noen serier og filmer har flere lydspor. Slik bytter du lydspor:

 1. Begynn å se på en tittel og trykk på Ned-knappen på fjernkontrollen.
 2. Velg Lyd og undertekster-knappen (snakkeboble).
 3. Velg et språk under Lyd (hvis tilgjengelig).
 4. Trykk Tilbake-knappen for å lagre endringene.
Vodafone TV (kun Spania)

Du kan slå teksting eller undertekster på og av, tilpasse visningen deres og velge et lydspor. Slik går du frem:

Undertekster eller teksting

Slik endrer du undertekster eller teksting for hørselshemmede:

 1. Begynn å se på en tittel og trykk på OK-knappen på fjernkontrollen (den midtre knappen på D-pad).
 2. Gå ned og velg Lyd og undertekster-knappen (snakkeboble).
 3. Gjør ett av følgende:
  • Undertekster: Velg et språk for undertekster.
  • Teksting for hørselshemmede: Velg Engelsk teksting.
 4. Trykk Tilbake-knappen for å lagre endringene.

Endre utseendet på teksting for hørselshemmede

Velg Innstillinger-ikonet (tannhjul, nederst til venstre) og så Teksting for hørselshemmede for å endre tekstens utseende. Her kan du justere skrift, farge, størrelse og synlighet på teksting for hørselshemmede.

Merk  Vodafone TV TiVo-enheter støtter ikke forskjellige utseender for teksting for hørselshemmede.

Teksting for hørselshemmede er for tiden bare tilgjengelig på engelsk.

Lydspor

Noen serier og filmer har flere lydspor. Slik bytter du lydspor:

 1. Begynn å se på en tittel og trykk på OK-knappen på fjernkontrollen (den midtre knappen på D-pad).
 2. Gå ned og velg Lyd og undertekster-knappen (snakkeboble).
 3. Velg et språk under Lyd (hvis tilgjengelig).
 4. Trykk Tilbake-knappen for å lagre endringene.

Merk  Vodafone TV-enheer fra generasjon 1 og 3 støtter for tiden ikke alternativ lyd.

Xbox-konsoll

Du kan slå teksting eller undertekster på og av, tilpasse visningen deres og velge et lydspor. Slik går du frem:

Undertekster eller teksting

Slik endrer du undertekster eller teksting for hørselshemmede:

 1. Begynn å se på en tittel, og trykk deretter på A-knappen på Xbox-kontrolleren.
 2. Gå ned og velg Lyd og undertekster-knappen (snakkeboble).
 3. Gjør ett av følgende:
  • Undertekster: Velg et språk for undertekster.
  • Teksting for hørselshemmede: Velg Engelsk teksting.
 4. Trykk på B-knappen for å lagre endringene.

Endre utseendet på teksting for hørselshemmede

For å finne ut hvordan du endrer utseendet på teksting, gå til Xbox: Innstillinger for teksting for hørselshemmede.

Teksting for hørselshemmede er for tiden bare tilgjengelig på engelsk.

Lydspor

Noen serier og filmer har flere lydspor. Slik bytter du lydspor:

 1. Begynn å se på en tittel, og trykk deretter på A-knappen på Xbox-kontrolleren.
 2. Gå ned og velg Lyd og undertekster-knappen (snakkeboble).
 3. Velg et lydspråk.
 4. Trykk på B-knappen for å lagre endringene.