Titlovi i audio zapisi

Za neke serije i filmove dostupno je više jezika za audio i titlove. Skriveni titlovi su trenutno dostupni samo na engleskom. Za pomoć u pronalaženjue titlova na drugim jezicima, pogledaj Kako da promenim jezik?

Koji uređaj koristite?

Titlove i podnaslove možete da uključite ili isključite, prilagodite njihov izgled i odaberete audio zapis. To ćete uraditi na sledeći način:

Android telefon ili tablet

Podnaslovi ili titlovi

Da promenite podnaslove ili skrivene titlove:

 1. Počnite da gledate nešto i onda dodirnite ekran.
 2. U gornjem desnom uglu, dodirnite dugme Audio i titlovi (oblačić za govor).
 3. Postupite na sledeći način:
  • Podnaslovi: U okviru Podnaslovi, dodirnite jezik.
  • Skriveni titlovi: U Podnaslovi, dodirnite Engleski ST ili Isključeno.
 4. Dodirnite X da sačuvate promene.

Da biste promenili stil titlova i podnaslova:

 • Kliknite na svoj profil (gore desno), na ikonu Podešavanja (zupčanik, gore desno), a onda kliknite odnosno pomerite se na Titlovi i natpisi, i odaberite Upravljanje željenim postavkama (ako je dostupno).

Skriveni titlovi su trenutno dostupni samo na engleskom.

Audio zapisi

Za neke serije i filmove dostupno je više audio zapisa. Da biste promenili audio zapise:

 1. Počnite da gledate nešto i onda dodirnite ekran.
 2. U gornjem desnom uglu, dodirnite dugme Audio i titlovi (oblačić za govor).
 3. U Audio, dodirnite jezik i onda dodirnite X da zatvorite.
iPhone, iPad ili iPod touch

Podnaslovi ili titlovi

Da promenite podnaslove ili skrivene titlove:

 1. Počnite da gledate nešto i onda dodirnite ekran.
 2. U gornjem desnom uglu, dodirnite dugme Audio i titlovi (oblačić za govor).
 3. Postupite na sledeći način:
  • Podnaslovi: U okviru Podnaslovi, dodirnite jezik.
  • Skriveni titlovi: U Podnaslovi, dodirnite Engleski ST ili Isključeno.
 4. Dodirnite X da sačuvate promene.

Skriveni titlovi su trenutno dostupni samo na engleskom.

Da biste promenili stil titlova, idite na početni ekran iOS uređaja, onda u Podešavanja > Prustupačnost > Podnaslovi i titlovi > Stil. Za više informacija, pogledajte Podnaslovi i titlovanje na iOS.

Audio zapisi

Za neke serije i filmove dostupno je više audio zapisa. Da biste promenili audio zapise:

 1. Počnite da gledate nešto i onda dodirnite ekran.
 2. U gornjem desnom uglu, dodirnite dugme Audio i titlovi (oblačić za govor).
 3. U Audio, dodirnite jezik i onda dodirnite X da zatvorite.

Titlove i podnaslove možete da uključite ili isključite, prilagodite njihov izgled i odaberete audio zapis. To ćete uraditi na sledeći način:

Podnaslovi ili titlovi

 1. Počnite da gledate nešto i onda kliknite na ekran.
 2. U donjem desnom uglu, odaberite dugme Audio i titlovi (oblačić za govor).
 3. Postupite na sledeći način:
  • Podnaslovi: U Titlovi, odaberite jezik.
  • Skriveni titlovi: U Titlovi, kliknite na Engleski ST ili Isključeno.
 4. Kliknite na X da sačuvate promene.

Da biste promenili stil titlova i podnaslova:

 • Odaberite svoj profil (gore desno), onda Podešavanja, pomerite se nadole na Titlovi i natpisi i odaberite Upravljanje željenim postavkama.

Skriveni titlovi su trenutno dostupni samo na engleskom.

Audio zapisi

Za neke serije i filmove dostupno je više audio zapisa. Da biste promenili audio zapise:

 1. Počnite da gledate nešto i onda kliknite na ekran.
 2. U donjem desnom uglu, kliknite na dugme Audio i titlovi (oblačić za govor).
 3. U Audio, odaberite jezik i onda kliknite na X da zatvorite.

Safari: Titlovi ne mogu da se isključe

Dugme Audio i Podnaslovi ne zamenjuju skrivene titlove koje ste podesili u okviru Željene postavke za sistem macOS. Da biste isključili skrivene titlove podesite u vašim Željenim postavkama za sistem Mac, uradite sledeće:

 1. Odaberite meni Apple (gornji levi ugao) i izaberite Željene postavke za sistem.
 2. Odaberite Pristupačnost i onda odaberite Skriveni titlovi.
 3. Uklonite izbor u polju za potvrdu Željeni skriveni titlovi i SDH. Ukoliko je već uklonjen izbor u polju za potvrdu, izaberite polje za potvrdu, i potom ponovo uklonite izbor iz njega.

Kada se vratite na HBO Max, kliknite na dugme Audio i Podnaslovi da biste uključili ili isključili skrivene titlove.

Odaberi uređaj koji koristi:

Android TV

Titlove i natpise možeš da uključiš ili isključiš, prilagodiš njihov izgled i odabereš audio zapis.

Natpisi ili titlovi

Da promeniš natpise ili skrivene titlove:

 1. Počni da gledaš nešto i onda pritisni dugme Select na daljinskom upravljaču (sredina navigacionog prstena).
 2. Pomeri se nadole i odaberi dugme Audio i titlovi (oblačić za govor).
 3. Postupi na sledeći način:
  • Titlovi: Odaberi jezik prevoda.
  • Skriveni titlovi: Odaberi Engleski ST.
 4. Klikni na dugme za nazad da sačuvaš promene.

Promeni izgled skrivenih titlova

Da promeniš stil titlova, odaberi ikonu za Podešavanja (zupčanik, dole levo) i onda odaberi Skriveno titlovanje. Ovde možeš da promeniš font, boju, veličinu i neprozirnost skrivenih titlova.

Skriveni titlovi su trenutno dostupni samo na engleskom.

Audio zapisi

Za neke serije i filmove dostupno je više audio zapisa. Da promeniš audio zapis:

 1. Počni da gledaš nešto i onda pritisni dugme Select na daljinskom upravljaču (sredina navigacionog prstena).
 2. Pomeri se nadole i odaberi dugme Audio i titlovi (oblačić za govor).
 3. U Audio, odaberi jezik (ako je dostupan).
 4. Klikni na dugme za nazad da sačuvaš promene.
Apple TV

Titlove i podnaslove možeš da uključiš ili isključiš, prilagodiš njihov izgled i odabereš audio zapis. To ćeš uraditi na sledeći način:

Natpisi ili titlovi

Da promeniš titlove ili skrivene titlove:

 1. Počni da gledaš nešto, onda pauziraj da se prikaže meni za reprodukciju.
 2. Prevuci nagore i odaberi Prevodi (oblačić za govor).
 3. Postupi na sledeći način:
  • Titlovi: Odaberi jezik prevoda.
  • Skriveni titlovi: Izaberite Prevodi, onda odaberi Engleski ST ili Isključeno.
 4. Klikni na dugme za puštanje da sačuvaš promene.

Promeni izgled skrivenih titlova

Da promeniš stil titlova, na Apple TV-u idite u Podešavanja > Prustupačnost > Natpisi i titlovi > Stil. Ovde možeš da promeniš font, boju, veličinu i neprozirnost skrivenih titlova.

Skriveni titlovi su trenutno dostupni samo na engleskom.

Za više informacija, pogledaj Prevodi i titlovanje na Apple TV.

Audio zapisi

Za neke serije i filmove dostupno je više audio zapisa. Da biste promeniš audio zapise:

 1. Počni da gledaš nešto, onda pauziraj da se prikaže meni za reprodukciju.
 2. Prevucite nagore i odaberi Audio (pored titlova).
 3. Odaberi alternativni jezik (ako je dostupan).
 4. Klikni na dugme za puštanje da sačuvaš promene.
LG TV

Titlove i natpise možeš da uključiš ili isključiš, prilagodiš njihov izgled i odabereš audio zapis.

Natpisi ili titlovi

Da promeniš titlove ili skrivene titlove:

 1. Počni da gledaš nešto i onda pritisni dugme Select na daljinskom upravljaču (dugme na sredini D-pad).
 2. Pomeri se nadole i odaberi dugme Audio i titlovi (oblačić za govor).
 3. Postupi na sledeći način:
  • Titlovi: Odaberi jezik prevoda.
  • Skriveni titlovi: Odaberi Engleski ST.
 4. Klikni na dugme za nazad da sačuvaš promene.

Promeni izgled skrivenih titlova

Da promeniš stil titlova, odaberi ikonu za Podešavanja (zupčanik, dole levo) i onda odaberi Skriveno titlovanje. Ovde možeš da promeniš font, boju, veličinu i neprozirnost skrivenih titlova.

Skriveni titlovi su trenutno dostupni samo na engleskom.

Audio zapisi

Za neke serije i filmove dostupno je više audio zapisa. Da biste promeniš audio zapise:

 1. Počni da gledaš nešto i onda pritisni dugme Select na daljinskom upravljaču (dugme na sredini D-pad).
 2. Pomeri se nadole i odaberi dugme Audio i titlovi (oblačić za govor).
 3. U Audio, odaberi jezik (ako je dostupan).
 4. Klikni na dugme za nazad da sačuvaš promene.
PlayStation konzola (u određenim zemljama)

Natpisi ili titlovi

Da promeniš titlove ili skrivene titlove:

 1. Počni da gledaš nešto, onda pritisni dugme X na PlayStation kontroloru.
 2. Pomeri se nadole i odaberi dugme Audio i titlovi (oblačić za govor).
 3. Postupi na sledeći način:
  • Titlovi: Odaberi jezik prevoda
  • Skriveni titlovi: Odaberi Engleski ST.
 4. Pritisni na dugme O da sačuvaš promene.

Promeni izgled skrivenih titlova

Da promeniš stil titlova, odaberi ikonu za Podešavanja (zupčanik, dole levo) i onda odaberi Skriveno titlovanje. Ovde možeš da promeniš font, boju, veličinu i neprozirnost skrivenih titlova.

Skriveni titlovi su trenutno dostupni samo na engleskom.

Audio zapisi

Za neke serije i filmove dostupno je više audio zapisa. Da promeniš audio zapise:

 1. Počni da gledaš nešto i onda pritisni dugme X na PlayStation kontroloru.
 2. Pomeri se nadole i odaberi dugme Audio i titlovi (oblačić za govor).
 3. Odaberi jezik audia.
 4. Pritisni na dugme O da sačuvaš promene.
Samsung TV

Titlove i podnaslove možeš da uključiš ili isključite, prilagodiš njihov izgled i odabereš audio zapis. To ćeš uraditi na sledeći način:

Natpisi ili titlovi

Da promeniš podnaslove ili skrivene titlove:

 1. Počni da gledaš nešto i onda pritisni dugme Down na daljinskom upravljaču.
 2. Odaberi dugme Audio i titlovi (oblačić za govor).
 3. Izaberite jedno od sledećeg:
  • Natpisi: Odaberi jezik prevoda.
  • Skriveni titlovi: Odaberi Engleski ST.
 4. Klikni na dugme za nazad da sačuvaš promene.

Ako gornji koraci za skrivene titlove ne funkcionišu, promeni podešavanje za skrivene titlove na Samsung TV-u. Da to uradiš, idi u Podešavanja > Opšte > Pristupačnost > Podešavanja titlova ili pokušaj da pritisneš dugme CC na daljinskom upravljaču (podešavanja i daljinski upravljači se razlikuju zavisno od modela TV-a).

Promeni izgled skrivenih titlova

Da promeniš stil titlova, odaberi ikonu za Podešavanja (zupčanik, dole levo) i onda odaberi Skriveno titlovanje. Ovde možeš da promeniš font, boju, veličinu i neprozirnost skrivenog titlovanja.

Skriveni titlovi su trenutno dostupni samo na engleskom.

Audio zapisi

Za neke serije i filmove dostupno je više audio zapisa. Da promeniš audio zapise:

 1. Počni da gledaš nešto i onda pritisni dugme Down na daljinskom upravljaču.
 2. Odaberi dugme Audio i titlovi (oblačić za govor).
 3. U Audio, odaberi jezik (ako je dostupan).
 4. Klikni na dugme za nazad da sačuvaš promene.
Vodafone TV (u određenim zemljama)

Titlove i natpise možeš da uključiš ili isključite, prilagodiš njihov izgled i odabereš audio zapis. To ćeš uraditi na sledeći način:

Natpisi ili titlovi

Da promeniš podnaslove ili skrivene titlove:

 1. Počni da gledatš nešto i onda pritisni dugme OK na daljinskom upravljaču (dugme na sredini D-pad).
 2. Pomeri se nadole i odaberi dugme Audio i titlovi (oblačić za govor).
 3. Postupit na sledeći način:
  • Natpisi: Odaberi jezik prevoda.
  • Skriveni titlovi: Odaberi Engleski ST.
 4. Klikni na dugme za nazad da sačuvaš promene.

Promeni izgled skrivenih titlova

Da promeniš stil titlova, odaberi ikonu za Podešavanja (zupčanik, dole levo) i onda odaberi Skriveno titlovanje. Ovde možeš da promeniš font, boju, veličinu i neprozirnost skrivenih titlova.

Skriveni titlovi su trenutno dostupni samo na engleskom.

Audio zapisi

Za neke serije i filmove dostupno je više audio zapisa. Da promeniš audio zapise:

 1. Počni da gledaš nešto i onda pritisni dugme OK na daljinskom upravljaču (dugme na sredini D-pad).
 2. Pomeri se nadole i odaberi dugme Audio i titlovi (oblačić za govor).
 3. U Audio, odaberi jezik (ako je dostupan).
 4. Klikni na dugme za nazad da sačuvaš promene.

Napomena  Uređaji Vodafone TV Gen 1 i Gen 3 trenutno ne podržavaju alternativni audio.

Xbox konzola (u određenim zemljama)

Titlove i podnaslove možeš da uključiš ili isključite, prilagodiš njihov izgled i odabereš audio zapis. To ćeš uraditi na sledeći način:

Natpisi ili titlovi

Da promeniš podnaslove ili skrivene titlove:

 1. Počni da gledaš nešto i onda pritisni dugme A na Xbox kontroloru.
 2. Pomeri se nadole i odaberi dugme Audio i titlovi (oblačić za govor).
 3. Postupi na sledeći način:
  • Natpisi: Odaberi jezik prevoda.
  • Skriveni titlovi: Odaberi Engleski ST.
 4. Klikni na dugme B da sačuvaš promene.

Skriveni titlovi su trenutno dostupni samo na engleskom.

Promeni izgled skrivenih titlova

Da saznaš kako da promeniš stil titlova, idite u Xbox: Podešavanja skrivenih titlova.

Audio zapisi

Za neke serije i filmove dostupno je više audio zapisa. Da promeniš audio zapise:

 1. Počni da gledaš nešto i onda pritisni dugme A na Xbox kontroloru.
 2. Pomeri se nadole i odaberi dugme Audio i titlovi (oblačić za govor).
 3. Odaberi jezik audia.
 4. Klikni na dugme B da sačuvaš promene.