Funkcie prístupnosti v službe HBO Max

Funkcie prístupnosti vám pomôžu pri navigácii v aplikácii HBO Max a pri pozeraní programov a filmov v službe HBO Max. Služba HBO Max podporuje nasledujúce funkcie:

Skryté špeciálne titulky

Väčšinu programov a filmov v službe HBO Max môžete pozerať s anglickými skrytými špeciálnymi titulkami. Keď sú zapnuté skryté špeciálne titulky, zvuk sa na obrazovke zobrazuje ako text (reč a zvuky sú prepísané do textu).

Počas prehrávania môžete skryté špeciálne titulky zapnúť alebo vypnúť výberom tlačidla Zvuk a titulky (rečová bublina). Ďalšie informácie nájdete v časti Titulky a alternatívny zvuk.

Čítačky obrazovky

Pri hľadaní a prehrávaní titulov v službe HBO Max vám môžu pomôcť čítačky obrazovky. Služba HBO Max podporuje tieto čítačky obrazovky.

Mobilné zariadenia

Služba HBO Max podporuje nasledujúce čítačky obrazovky:

Počítač

Služba HBO Max podporuje nasledujúce čítačky obrazovky:

TV

Služba HBO Max čiastočne podporuje nasledujúce čítačky obrazovky:

Pracujeme na zlepšení čítačiek obrazovky na všetkých podporovaných televízoroch.

Ovládanie prehrávania pomocou klávesnice

Na ovládanie prehrávania na počítači môžete použiť klávesnicu. Tu je postup:

  1. Začnite pozerať program alebo film na počítači a stlačte medzerník alebo písmeno p, čím otvoríte ponuku ovládania prehrávania.
  2. Stlačením tlačidla Tab sa môžete pohybovať medzi položkami.
  3. Stlačením tlačidla Enter vyberte vybranú položku.

Diktovanie Siri

Na vyhľadávanie programov alebo filmov na Apple TV môžete používať funkciu prevodu reči na text.

  1. Otvorte HBO Max na Apple TV a vyberte ikonu Hľadať.
  2. Na diaľkovom ovládači stlačte a podržte mikrofón.
  3. Vyslovte hľadaný výraz do diaľkového ovládača.

V službe HBO Max môžete vyhľadávať podľa názvu, žánru, hercov a ďalších informácií. Zoznam možností vyhľadávania služby HBO Max, nájdete v časti Prezeranie a vyhľadávanie v službe HBO Max.