Funkcie prístupnosti v službe HBO Max

Funkcie prístupnosti vám pomôžu pri navigácii v aplikácii HBO Max a pri streamovaní programov a filmov v službe HBO Max. Služba HBO Max podporuje nasledujúce funkcie:

Titulky

Väčšinu programov a filmov v službe HBO Max môžete pozerať s titulkami. Počas prehrávania môžete titulky zapnúť alebo vypnúť výberom ikony Zvuk a titulky (rečová bublina) a následným výberom jazyka. Ďalšie informácie nájdete v časti Titulky, skryté špeciálne titulky a zvuk.

Čítačky obrazovky

Pri hľadaní a prehrávaní titulov v službe HBO Max vám môžu pomôcť čítačky obrazovky. Služba HBO Max podporuje tieto čítačky obrazovky.

Telefón alebo tablet

Služba HBO Max podporuje nasledujúce čítačky obrazovky:

Streamovať môžete pomocou funkcie AirPlay alebo Chromecast a prehrávanie videa môžete ovládať pomocou čítačky obrazovky v telefóne alebo tablete.

Počítač

Služba HBO Max podporuje nasledujúce čítačky obrazovky:

Streamovať môžete pomocou funkcie AirPlay alebo Chromecast a prehrávanie videa môžete ovládať pomocou čítačky obrazovky v počítači.

TV

Služba HBO Max čiastočne podporuje nasledujúce čítačky obrazovky:

Pracujeme na zlepšení čítačiek obrazovky na všetkých podporovaných televízoroch.

Klávesové skratky

Aké zariadenie používate?

Na navigáciu na stránke HBOMax.com a ovládanie prehrávania môžete používať klávesnicu. Tu je postup:

Navigácia na stránke HBOMax.com

 • Stlačením klávesu Tab sa môžete pohybovať medzi položkami.
 • Stlačením klávesu Enter vyberiete vybranú položku.
 • Stlačením klávesu Esc zatvoríte ponuky a okná.

Ovládanie prehrávania

Program alebo film môžete začať sledovať pomocou týchto klávesových skratiek:

 • Prvky na ovládanie prehrávania: Stlačením medzerníka alebo klávesu P pozastavíte prehrávanie a otvoríte prvky na ovládanie prehrávania. Následným stlačením tabulátora sa môžete pohybovať medzi položkami. Stlačením tlačidla Esc zatvoríte prvky na ovládanie prehrávania.
 • Posunutie dopredu alebo dozadu: Stlačením tlačidla so šípkou doprava sa posuniete o 15 sekúnd dopredu a stlačením tlačidla so šípkou doľava sa posuniete o 15 sekúnd dozadu.
 • Hlasitosť: Pomocou tlačidiel so šípkou nahor a nadol môžete upraviť hlasitosť. Stlačením klávesu M stlmíte zvuk.
 • Stlačením klávesu F aktivujete alebo ukončíte zobrazenie na celú obrazovku.

Na navigáciu v službe HBO Max a ovládanie prehrávania môžete používať externú klávesnicu. Tu je postup:

Navigácia v službe HBO Max

 • Stlačením klávesu Tab alebo klávesov so šípkami sa môžete pohybovať medzi položkami.
 • Stlačením medzerníka vyberiete vybranú položku.
 • Stlačením klávesu Esc zatvoríte ponuky a okná.

Ovládanie prehrávania

Program alebo film môžete začať sledovať pomocou týchto klávesových skratiek:

 • Prvky na ovládanie prehrávania: Stlačením medzerníka alebo klávesu P pozastavíte prehrávanie a otvoríte prvky na ovládanie prehrávania. Následným stlačením tabulátora alebo klávesov so šípkami sa môžete pohybovať medzi položkami. Stlačením klávesu Esc ukončíte ovládacie prvky prehrávania. Opakovaným stlačením klávesu Esc ukončíte prehrávač videa.
 • Posunutie dopredu alebo dozadu: Stlačením tlačidla so šípkou doprava sa posuniete o 15 sekúnd dopredu a stlačením tlačidla so šípkou doľava sa posuniete o 15 sekúnd dozadu.
 • Otvorenie ponuky pre zvuk a titulky:
  • Stlačením klávesu C otvorte ponuku a zamerajte sa na položku Titulky.
  • Stlačením klávesu A otvorte ponuku a zamerajte sa na položku Zvuk.
iOS: Klávesnica nefunguje?
V zariadení so systémom iOS prejdite do ponuky Nastavenia > Prístupnosť > Klávesnice > Plný prístup z klávesnice a zapnite možnosť Plný prístup z klávesnice. Ďalšie informácie nájdete v časti iPhone: Nastavenie nastavení klávesnice alebo iPad: Nastavenie nastavení klávesnice.

Diktovanie Siri

Na vyhľadávanie programov alebo filmov na Apple TV môžete používať funkciu prevodu reči na text.

 1. Otvorte HBO Max na Apple TV a vyberte ikonu Hľadať.
 2. Na diaľkovom ovládači stlačte a podržte mikrofón.
 3. Vyslovte hľadaný výraz do diaľkového ovládača.

V službe HBO Max môžete vyhľadávať podľa názvu, žánru, hercov a ďalších informácií. Zoznam možností vyhľadávania v službe HBO Max nájdete v časti Prezeranie a vyhľadávanie v službe HBO Max.