Субтитри, надписи и аудио записи

Някои предавания и филми имат няколко налични езика на аудио и субтитри. Скритите надписи са налични само на английски на този етап. За помощ в намирането на заглавия на други езици вижте Как да променя езика?

Кое устройство използвате?

Можете да включвате и изключвате субтитрите, да персонализирате техния вид и да избирате аудио запис. Ето как:

Телефон или таблет с Android

Субтитри или надписи

За да промените субтитри или скрити надписи:

 1. Започнете да гледате нещо и след това натиснете екрана.
 2. В горния десен ъгъл докоснете бутона „Аудио и субтитри“ (балонче с текст).
 3. Направете едно от следните неща:
  • Субтитри: Докоснете език под „Субтитри“.
  • Скрити надписи: Под „Субтитри“ докоснете СН на английски или Изключено.
 4. Докоснете X, за да запишете промените.

За да промените стила на субтитрите или надписите:

 • Докоснете профила си (горе вдясно), после иконата „Настройки“ (зъбно колело, горе вдясно), след което докоснете или превъртете до Настройки за надписи и изберете Управление на предпочитанията (ако е налично).

Скритите надписи са налични само на английски на този етап.

Аудио записи

Някои предавания и филми имат няколко аудио записа. За да превключите аудио записи:

 1. Започнете да гледате нещо и след това натиснете екрана.
 2. В горния десен ъгъл докоснете бутона „Аудио и субтитри“ (балонче с текст).
 3. Под „Аудио“ докоснете език и след това докоснете X, за да затворите.
iPhone, iPad или iPod Touch

Субтитри или надписи

За да промените субтитри или скрити надписи:

 1. Започнете да гледате нещо и след това натиснете екрана.
 2. В горния десен ъгъл докоснете бутона „Аудио и субтитри“ (балонче с текст).
 3. Направете едно от следните неща:
  • Субтитри: Докоснете език под „Субтитри“.
  • Скрити надписи: Под „Субтитри“ докоснете СН на английски или Изключено.
 4. Докоснете X, за да запишете промените.

Скритите надписи са налични само на английски на този етап.

За да промените стила на надписите, отидете на началния екран на вашето iOS устройство, след това Настройки > Достъпност > Субтитри и надписи > Стил. За повече информация вижте Субтитри и надписи в iOS.

Аудио записи

Някои предавания и филми имат няколко аудио записа. За да превключите аудио записи:

 1. Започнете да гледате нещо и след това натиснете екрана.
 2. В горния десен ъгъл докоснете бутона „Аудио и субтитри“ (балонче с текст).
 3. Под „Аудио“ докоснете език и след това докоснете X, за да затворите.

Можете да включвате и изключвате субтитрите, да персонализирате техния вид и да избирате аудио запис. Ето как:

Субтитри или надписи

 1. Започнете да гледате нещо и след това щракнете върху екрана.
 2. В долния десен ъгъл изберете бутона „Аудио и субтитри“ (балонче с текст).
 3. Направете едно от следните неща:
  • Субтитри: Изберете език под „Субтитри“.
  • Скрити надписи: Под „Субтитри“ щракнете върху СН на английски или Изключено.
 4. Щракнете върху X, за да запишете промените.

За да промените стила на субтитрите или надписите:

 • Изберете профила си (горе вдясно), после Настройки, след което превъртете надолу до Настройки за надписи и изберете Управление на предпочитанията.

Скритите надписи са налични само на английски на този етап.

Аудио записи

Някои предавания и филми имат няколко аудио записа. За да превключите аудио записи:

 1. Започнете да гледате нещо и след това щракнете върху екрана.
 2. В долния десен ъгъл щракнете върху бутона „Аудио и субтитри“ (балонче с текст).
 3. Под „Аудио“ изберете език и след това щракнете върху X, за да затворите.

Safari: Надписите не могат да се изключат

Бутонът „Аудио и субтитри“ не превключва скритите надписи, които сте настроили в „Системни предпочитания“ за macOS. За да изключите скритите надписи, настроени във вашите „Системни предпочитания“ за Mac, направете следните неща:

 1. Изберете менюто Apple (в горния ляв ъгъл) и изберете Системни предпочитания.
 2. Изберете Достъпност и след това изберете Надписи.
 3. Махнете отметката от квадратчето Предпочитане на скрити надписи и SDH. Ако отметката е вече премахната от квадратчето, изберете квадратчето за отметка и след това отново я премахнете.

Когато се върнете в HBO Max, щракнете върху бутона „Аудио и субтитри“, за да включите или изключите скритите надписи.

Изберете устройството, което използвате:

Android TV

Можете да включвате и изключвате субтитрите, да персонализирате техния вид и да избирате аудио запис.

Субтитри или надписи

За да промените субтитрите или скритите надписи:

 1. Започнете да гледате нещо и след това натиснете бутона „Избор“ на вашето дистанционно (в центъра на навигационния пръстен).
 2. Преместете надолу и изберете бутона „Аудио и субтитри“ (балонче с текст).
 3. Направете едно от следните неща:
  • Субтитри: Изберете език за субтитрите.
  • Скрити надписи: Изберете СН на английски.
 4. Натиснете бутона за връщане назад, за да запишете промените си.

Промяна на облика на скритите надписи

За да промените стила на надписите, изберете иконата „Настройки“ (зъбно колело, долу вляво) и след това изберете Скрито надписване. Тук можете да коригирате шрифта, цвета, размера и непрозрачността на скритите надписи.

Скритите надписи са налични само на английски на този етап.

Аудио записи

Някои предавания и филми имат няколко аудио записа. За да превключите аудио записи:

 1. Започнете да гледате нещо и след това натиснете бутона „Избор“ на вашето дистанционно (в центъра на навигационния пръстен).
 2. Преместете надолу и изберете бутона „Аудио и субтитри“ (балонче с текст).
 3. Изберете език под „Аудио“ (ако е налично).
 4. Натиснете бутона за връщане назад, за да запишете промените си.
Apple TV

Можете да включвате и изключвате субтитрите, да персонализирате техния вид и да избирате аудио запис. Ето как:

Субтитри или надписи

За да промените субтитрите или скритите надписи:

 1. Започнете да гледате нещо, след това поставете на пауза, за да излезе менюто за възпроизвеждане.
 2. Плъзнете нагоре и изберете Субтитри (балонче с текст).
 3. Направете едно от следните неща:
  • Субтитри: Изберете език за субтитрите.
  • Скрити надписи: Изберете Субтитри, след това изберете СН на английски или Изключено.
 4. Натиснете „Възпроизвеждане“, за да запишете промените.

Промяна на облика на скритите надписи

За да промените стила на надписите, в Apple TV отидете на Настройки > Достъпност > Субтитри и надписи > Стил. Тук можете да коригирате шрифта, цвета, размера и непрозрачността на скритите надписи.

Скритите надписи са налични само на английски на този етап.

За повече информация вижте Субтитри и надписи в Apple TV.

Аудио записи

Някои предавания и филми имат няколко аудио записа. За да превключите аудио записи:

 1. Започнете да гледате нещо, след това поставете на пауза, за да излезе менюто за възпроизвеждане.
 2. Плъзнете нагоре и изберете Аудио (до субтитрите).
 3. Изберете алтернативен език (ако е налично).
 4. Натиснете „Възпроизвеждане“, за да запишете промените.
LG TV

Можете да включвате и изключвате субтитрите, да персонализирате техния вид и да избирате аудио запис.

Субтитри или надписи

За да промените субтитрите или скритите надписи:

 1. Започнете да гледате нещо и след това натиснете бутона „Избор“ на вашето дистанционно (бутона в центъра на панела с посоките).
 2. Преместете надолу и изберете бутона „Аудио и субтитри“ (балонче с текст).
 3. Направете едно от следните неща:
  • Субтитри: Изберете език за субтитрите.
  • Скрити надписи: Изберете СН на английски.
 4. Натиснете бутона за връщане назад, за да запишете промените си.

Промяна на облика на скритите надписи

За да промените стила на надписите, изберете иконата „Настройки“ (зъбно колело, долу вляво) и след това изберете Скрито надписване. Тук можете да коригирате шрифта, цвета, размера и непрозрачността на скритите надписи.

Скритите надписи са налични само на английски на този етап.

Аудио записи

Някои предавания и филми имат няколко аудио записа. За да превключите аудио записи:

 1. Започнете да гледате нещо и след това натиснете бутона „Избор“ на вашето дистанционно (бутона в центъра на панела с посоките).
 2. Преместете надолу и изберете бутона „Аудио и субтитри“ (балонче с текст).
 3. Изберете език под „Аудио“ (ако е налично).
 4. Натиснете бутона за връщане назад, за да запишете промените си.
Конзола PlayStation (в избрани държави)

Субтитри или надписи

За да промените субтитрите или скритите надписи:

 1. Започнете да гледате нещо, след това натиснете бутона X на контролера на PlayStation.
 2. Преместете надолу и изберете бутона „Аудио и субтитри“ (балонче с текст).
 3. Направете едно от следните неща:
  • Субтитри: Изберете език на субтитрите
  • Скрити надписи: Изберете СН на английски.
 4. Натиснете бутона O, за да запишете промените.

Промяна на облика на скритите надписи

За да промените стила на надписите, изберете иконата „Настройки“ (зъбно колело, долу вляво) и след това изберете Скрито надписване. Тук можете да коригирате шрифта, цвета, размера и непрозрачността на скритите надписи.

Скритите надписи са налични само на английски на този етап.

Аудио записи

Някои предавания и филми имат няколко аудио записа. За да превключите аудио записи:

 1. Започнете да гледате нещо, след което натиснете бутона X на контролера на PlayStation.
 2. Преместете надолу и изберете бутона „Аудио и субтитри“ (балонче с текст).
 3. Изберете език на аудиото.
 4. Натиснете бутона O, за да запишете промените.
Samsung TV

Можете да включвате и изключвате субтитрите, да персонализирате техния вид и да избирате аудио запис. Ето как:

Субтитри или надписи

За да промените субтитрите или скритите надписи:

 1. Започнете да гледате нещо и след това натиснете бутона „Надолу“ на вашето дистанционно.
 2. Изберете бутона „Аудио и субтитри“ (балонче с текст).
 3. Изберете едно от следните неща:
  • Субтитри: Изберете език за субтитрите.
  • Скрити надписи: Изберете СН на английски.
 4. Натиснете бутона за връщане назад, за да запишете промените си.

Ако стъпките по-горе за скрити надписи не работят, променете настройките на скритите надписи на вашия Samsung TV. За да направите това, отидете на Настройки > Общи > Достъпност > Настройки на надписи или опитайте да натиснете бутона „CC“ на вашето дистанционно (настройките и дистанционните варират според модела на телевизора).

Промяна на облика на скритите надписи

За да промените стила на надписите, изберете иконата „Настройки“ (зъбно колело, долу вляво) и след това изберете Скрито надписване. Тук можете да коригирате шрифта, цвета, размера и непрозрачността на скритите надписи.

Скритите надписи са налични само на английски на този етап.

Аудио записи

Някои предавания и филми имат няколко аудио записа. За да превключите аудио записи:

 1. Започнете да гледате нещо и след това натиснете бутона „Надолу“ на вашето дистанционно.
 2. Изберете бутона „Аудио и субтитри“ (балонче с текст).
 3. Изберете език под „Аудио“ (ако е налично).
 4. Натиснете бутона за връщане назад, за да запишете промените си.
Vodafone TV (в избрани държави)

Можете да включвате и изключвате субтитрите, да персонализирате техния вид и да избирате аудио запис. Ето как:

Субтитри или надписи

За да промените субтитрите или скритите надписи:

 1. Започнете да гледате нещо и след това натиснете бутона „OK“ на вашето дистанционно (бутона в центъра на панела с посоките).
 2. Преместете надолу и изберете бутона „Аудио и субтитри“ (балонче с текст).
 3. Направете едно от следните неща:
  • Субтитри: Изберете език за субтитрите.
  • Скрити надписи: Изберете СН на английски.
 4. Натиснете бутона за връщане назад, за да запишете промените си.

Промяна на облика на скритите надписи

За да промените стила на надписите, изберете иконата „Настройки“ (зъбно колело, долу вляво) и след това изберете Скрито надписване. Тук можете да коригирате шрифта, цвета, размера и непрозрачността на скритите надписи.

Скритите надписи са налични само на английски на този етап.

Аудио записи

Някои предавания и филми имат няколко аудио записа. За да превключите аудио записи:

 1. Започнете да гледате нещо и след това натиснете бутона „OK“ на вашето дистанционно (бутона в центъра на панела с посоките).
 2. Преместете надолу и изберете бутона „Аудио и субтитри“ (балонче с текст).
 3. Изберете език под „Аудио“ (ако е налично).
 4. Натиснете бутона за връщане назад, за да запишете промените си.

Забележка  Vodafone TV Gen 1 и Gen 3 устройства не поддържат алтернативно аудио на този етап.

Конзола Xbox (в избрани държави)

Можете да включвате и изключвате субтитрите, да персонализирате техния вид и да избирате аудио запис. Ето как:

Субтитри или надписи

За да промените субтитрите или скритите надписи:

 1. Започнете да гледате нещо и след това натиснете бутона A на контролера на конзолата Xbox.
 2. Преместете надолу и изберете бутона „Аудио и субтитри“ (балонче с текст).
 3. Направете едно от следните неща:
  • Субтитри: Изберете език за субтитрите.
  • Скрити надписи: Изберете СН на английски.
 4. Натиснете бутона B, за да запишете промените.

Скритите надписи са налични само на английски на този етап.

Промяна на облика на скритите надписи

За да разберете как да промените стила на надписите, отидете на Xbox: Настройки за скрити надписи.

Аудио записи

Някои предавания и филми имат няколко аудио записа. За да превключите аудио записи:

 1. Започнете да гледате нещо и след това натиснете бутона A на контролера на конзолата Xbox.
 2. Преместете надолу и изберете бутона „Аудио и субтитри“ (балонче с текст).
 3. Изберете език на аудиото.
 4. Натиснете бутона B, за да запишете промените.