Promena pretplate koju naplaćuje HBO

Pretplate za HBO Max su dostupne preko mnogo operatera. Od vašeg operatratera za naplatu zavisi kako ćete promeniti ili upravljati vašom pretplatom (vaš operater za naplatu je onaj kod koga ste se prijavili ili ko vam naplaćuje za HBO Max).

Prvo, saznajte preko koga se vrši naplata vaše pretplate:

Pronađi mog operatera za naplatu
 1. Otvorite HBO Max ili se prijavite na HBOMax.com na računaru. Ne možete da se prijavite?
 2. Postupite na sledeći način:
  • Telefon ili tablet: Dodirni na svoj profil (gore desno), na ikonu Podešavanja (zupčanik, gore desno), a onda dodirni odnosno pomeri se na Pretplata.
  • TV uređaj: Odaberite ikonu za Podešavanja (zupčanik, dole levo) i onda odaberite Nalog.
  • Računar: Odaberite svoj profil (gore desno), onda odaberi Podešavanja i pronađi Pretplata.
   Informacije o pretplati su dostupne samo za Profile za odrasle.
 3. Ovde možete da vidite preko koga se vrši naplata vaše pretplate:
  • HBO Nordic AB ili HBO Europe, s.r.o.: Pogledajte informacije u nastavku.
  • Drugi operater: Pronađite operatera za naplatu na ovoj stranici.

Drugi načini da saznate ko je vaš operater za naplatu:

 • HBOMax.com/account: Idite u HBOMax.com/account i prijavite se na HBO Max nalog.
 • Izvod iz banke: Potražite na izvodu iz banke i troškove pretplate za HBO Max. Ako vam se u popisu naknade za pretplatu navodi help.HBOMax.com, u tom se slučaju pretplata verovatno naplaćuje putem nas (HBO Nordic AB ili HBO Europe, s.r.o.).

Pitanja i odgovori o naplati za HBO

Kada je moj datum sledeće naplate?

Vaša pretplata se automatski obnavlja na vaš datum naplate. Da biste pronašli sledeći datum naplate:

 1. Otvorite HBO Max ili se prijavite na HBOMax.com na računaru. Ne možete da se prijavite?
 2. Postupite na sledeći način:
  • Telefon ili tablet: Dodirni na svoj profil (gore desno), na ikonu Podešavanja (zupčanik, gore desno), a onda dodirni odnosno pomeri se na Pretplata.
  • Računar: Odaberite svoj profil (gore desno), onda odaberi Podešavanja i pronađi Pretplata.
   Informacije o pretplati su dostupne samo za Profile za odrasle.
 3. Pogledajte datum koji se pojavljuje nakon stavke Datum sledeće naplate.

Ako želite da se prebacite sa mesečne na godišnju naplatu (mesečni popust veći od 30%), pogledajte Kako da promenim period naplate?

Nemate datum naplate?
Datum sledeće naplate pojavljuje se samo ako vam se pretplata naplaćuje preko HBO Nordic AB ili HBO Europe, s.r.o. Ako vam se naplata vrši preko drugog operatera, odaberite Saznaj više ili pronađite vašeg operatera na ovoj stranici.

Kako da otkažem?

Vaša pretplata se automatski obnavlja svakog meseca ili svake godine dok je ne otkažete. Da saznate kada će se obnoviti vaša pretplata, pogledajte Kada je moj sledeći datum naplate?

Važno
Otkažite pretplatu najmanje 24 sata pre datuma sledeće naplate da vam se ne bi obračunalo plaćanje za datum sledeće naplate. Ako deinstalirate aplikaciju HBO Max pretplatu nećete time otkazati. Umesto toga, otkažite vašu pretplatu pomoću sledećih koraka.

Načini na koje možete da otkažete

Mobilna aplikacija HBO Max

Na telefonu ili tabletu, uradite sledeće:

 1. Otvorite HBO Max, kliknite na svoj profil (gore desno) i onda na ikonu Podešavanja (zupčanik, gore desno). Ne možete da se prijavite?
 2. Kliknite odnosno pomerite se na Pretplata i onda odaberite Upravljaj pretplatom.
  Ako nemate ovu opciju, odaberite Saznaj više ili pronađite vašeg operatera za naplatu na ovoj strani.
 3. Dodirnite Otkaži pretplatu.
 4. Potvrdite otkazivanje i zapamtite datum isteka. Gledanje možete da nastavite sve dok vaša pretplata ne istekne na kraju ciklusa naplate.
Računar

Na računaru, uradite sledeće:

 1. Idite u HBOMax.com na računaru i prijavite se (ako je potrebno). Ne možete da se prijavite?
 2. Odaberite svoj profil (gore desno), onda odaberi Podešavanja i pronađi Pretplata.
 3. Odaberite Upravljaj pretplatom.
  Ako nemate ovu opciju, odaberite Saznaj više ili pronađite vašeg operatera za naplatu na ovoj strani.
 4. Odaberite Otkaži pretplatu.
 5. Potvrdite otkazivanje i zapamtite datum isteka. Gledanje možete da nastavite sve dok vaša pretplata ne istekne na kraju ciklusa naplate.
HBOMax.com/account

Na telefonu ili računaru, uradite sledeće:

 1. Idite u HBOMax.com/account. Ne možete da se prijavite?
 2. Unesite email i lozinku za HBO Max i onda odaberite Prijavi se. Ne možete da se prijavite?
 3. Odaberite Otkaži pretplatu.
  Ako nemate ovu opciju, odaberite Saznaj više ili pronađite vašeg operatera za naplatu na ovoj strani.
 4. Potvrdite otkazivanje i zapamtite datum isteka. Gledanje možete da nastavite sve dok vaša pretplata ne istekne na kraju ciklusa naplate.

Kada otkažete, mi ćemo vam poslati email u kome potvrđujemo vaše otkazivanje. Ako se predomislite u vezi s otkazivanjem, možete da ponovite gore navedene korake i odaberete Nastavi pretplatu (umesto Otkaži). Kada istekne vaša pretplata, možete da je obnovite da biste ponovo pokrenuli gledanje.

Kako da promenim period naplate?

Ako vam se pretplata naplaćuje preko HBO Nordic AB ili HBO Europe, s.r.o., možete da promenite period naplate (mesečno ili godišnje) uz pomoć mobilne aplikacije HBO Max ili računara.

Važno
Kada promenite naplatu pretplate na godišnju, biće vam naplaćena razlika u ceni paketa (uz odgovarajuće poreze) i biće promenjen sledeći datum naplate.
Mobilna aplikacija HBO Max

Na telefonu ili tabletu:

 1. Otvorite HBO Max i onda kliknite na svoj profil (gore desno). Ne možete da se prijavite?
 2. Dodirni na ikonu Podešavanja (zupčanik, gore desno) a onda dodirni odnosno pomeri se na Pretplata.
 3. Dodirnite Upravljaj pretplatom i onda na Promeni paket.
  Upravljaj pretplatom nije dostupno? Saznajte preko koga se naplaćuje pretplata i pogledajte Promeni moju pretplatu.
 4. Odaberite vašu pretplatu: Mesečno ili godišnje.
 5. Odaberite Nastavi i onda potvrdite novu promenu.

Vaša pretplata je ažurirana na novi paket. Mi ćemo vam poslati email u kome potvrđujemo promenu.

Računar

Na računaru:

 1. Prijavite se na HBOMax.com na računaru. Ne možete da se prijavite?
 2. Odaberite svoj profil (gore desno), onda odaberi Podešavanja i pronađi Pretplata.
 3. Odaberite Upravljaj pretplatom i onda na Promeni paket.
  Upravljaj pretplatom nije dostupno? Saznajte preko koga se naplaćuje pretplata i pogledajte Promeni moju pretplatu.
 4. Odaberite vašu pretplatu: Mesečno ili godišnje.
 5. Odaberite Nastavi i onda potvrdite promenu.

Vaša pretplata je ažurirana na novi paket. Mi ćemo vam poslati email u kome potvrđujemo promenu.

HBOMax.com/account

Na telefonu ili računaru:

 1. Idite na HBOMax.com/account i prijavite se na vaš nalog. Ne možete da se prijavite?
 2. Odaberite Promeni pakete.
  Promena paketa nije dostupna? Saznajte preko koga se naplaćuje pretplata i pogledajte Promeni moju pretplatu.
 3. Odaberite vašu pretplatu: Mesečno ili godišnje.
 4. Odaberite Nastavi i onda potvrdite promenu.

Vaša pretplata je ažurirana na novi paket. Mi ćemo vam poslati email u kome potvrđujemo promenu.

Kada će promena stupiti na snagu?

 • Promeni na mesečnu naplatu: Ova promena stupa na snagu na vaš datum sledeće naplate (na kraju perioda godišnje naplate).
 • Promeni na godišnju naplatu: Ova promena stupa na snagu odmah. Biće vam naplaćena razlika u ceni paketa (uz odgovarajuće poreze) i vaš sledeći datum naplate biće za 1 godinu.

Za otkazivanje promene perioda naplate koje ne stupa odmah na snagu, prijavite se na HBOMax.com/account i odaberite Otkaži promenu paketa na čekanju.

Promotivne ponude
Ako se tokom promotivnog perioda prebacite na godišnju naplatu, gubite pogodnosti promotivne ponude.

Šta da radim ako iznos naplate nije kao što očekujem?

Ako je iznos tvoje naplate drugačiji od onoga koji očekuješ, neki od mogućih razloga su:

 1. Odgovarajući porezi su dodati iznosu pretplate i oni zavise od vaše tvoje trenutne lokacije.
 2. Možda imaš drugačiji period naplate nego što misliš (godišnje ili mesečno).
 3. Tvoj promotivni period, odnosno period sa popustom je možda završen i naplaćena ti je standardna cena pretplate.

Ako nije ni jedan od ovih razloga i naplata se vrši preko nas (HBO Europe, s.r.o.), kontaktiraj sa nama. Ako se naplata vrši preko druge kompanije, kontaktiraj tu kompaniju da ti pomogne.

Kako da promenim način plaćanja?

Možete da upotrebite neki od sledećih: Visa, MasterCard ili PayPal.

Imajte u vidu da vaša bankovna kreditna ili debitna kartica treba da podržavaju automatska ponavljajuća plaćanja i da budu izdate u državi u kojoj se registrujete.

Postoji nekoliko načina da promenite način plaćanja za vašu pretplatu.

Kako želite da promenite plaćanje?

Mobilna aplikacija HBO Max

Na telefonu ili tabletu, uradite sledeće:

 1. Otvorite HBO Max, kliknite na svoj profil (gore desno) i onda na ikonu Podešavanja (zupčanik, gore desno). Ne možete da se prijavite?
 2. Kliknite odnosno pomerite se na Pretplata i onda odaberite Upravljaj pretplatom.
  Ako nemate ovu opciju, odaberite Saznaj više ili pronađite vašeg operatera za naplatu na ovoj strani.
 3. Dodirnite Izmeni način plaćanja.
 4. Izmenite informacije o plaćanju i odaberite Sačuvaj.
 5. Pre odobrenja transakcije, banka će možda od vas zahtevati da se potvrdi vaš identitet uslugom 3D-Secure. Ako imate problem sa 3D-Secure, kontaktirajte svoju banku.

Vaše ažurirane informacije o plaćanju koristiće se za sledeće plaćanje pretplate.

Računar

Na računaru, uradite sledeće:

 1. Prijavite se na HBOMax.com na računaru i onda idite u Profil (gore desno). Ne možete da se prijavite?
 2. Odaberite Podešavanja, onda pronađite Pretplata i odaberite Upravljaj pretplatom.
  Ako nemate ovu opciju, odaberite Saznaj više ili pronađite vašeg operatera za naplatu na ovoj strani.
 3. Odaberite Izmeni način plaćanja.
 4. Izmenite informacije o plaćanju i odaberite Sačuvaj.
 5. Pre odobrenja transakcije, banka će možda od vas zahtevati da se potvrdi vaš identitet uslugom 3D-Secure. Ako imate problem sa 3D-Secure, kontaktirajte svoju banku.

Vaše ažurirane informacije o plaćanju koristiće se za sledeće plaćanje pretplate.

HBOMax.com/account

Na telefonu ili računaru, uradite sledeće:

 1. Idite u HBOMax.com/account i prijavite se (ako je potrebno). Ne možete da se prijavite?
 2. Odaberite Izmeni način plaćanja.
  Ako nemate ovu opciju, odaberite Saznaj više ili pronađite vašeg operatera za naplatu na ovoj strani.
 3. Izmenite informacije o plaćanju i odaberite Sačuvaj.
 4. Pre odobrenja transakcije, banka će možda od vas zahtevati da se potvrdi vaš identitet uslugom 3D-Secure. Ako imate problem sa 3D-Secure, kontaktirajte svoju banku.

Vaše ažurirane informacije o plaćanju koristiće se za sledeće plaćanje pretplate.