Промяна на фактуриран от HBO абонамент

Абонаментите за HBO Max са налични чрез множество доставчици. Как променяте или управлявате абонамента си, се различава според доставчика, който фактурира (вашият доставчик, който ви фактурира, е този, чрез когото сте се абонирали или който ви фактурира за HBO Max).

Първо, разберете чрез кого се фактурира вашият абонамент:

Намиране на моя доставчик, който фактурира
 1. Отворете HBO Max или влезте в системата на HBOMax.com на вашия компютър. Не можете да влезете?
 2. Направете едно от следните неща:
  • Телефон или таблет: Изберете профила си (горе вдясно), иконата „Настройки“ (зъбно колело, горе вдясно), след което изберете или превъртете до Абонамент.
  • ТВ устройство: Изберете иконата „Настройки“ (зъбно колело, долу вляво) и след това изберете Акаунт.
  • Компютър: Изберете профила си (горе вдясно), след което изберете Настройки и намерете Абонамент.
   Информация за абонамента е налична само с Профили за възрастни.
 3. Тук може да видите чрез кого се фактурира вашият абонамент:
  • HBO Europe, s.r.o. или HBO Nordic AB: Вижте информацията по-долу.
  • Друг доставчик: Открийте вашия доставчик, който фактурира, на тази страница.

Други начини да откриете доставчика, който ви фактурира:

 • HBOMax.com/account: Отидете на HBOMax.com/account и влезте във вашия акаунт в HBO Max.
 • Извлечение от банкова сметка: Може също да прегледате извлечението от банковата ви сметка за таксуване за абонамент за HBO Max. Ако в таксуването за абонамента ви е вписано „help.HBOMax.com“, тогава вашият абонамент най-вероятно е фактуриран чрез нас (HBO Nordic AB или HBO Europe, s.r.o.).

Въпроси и отговори за фактурирането за HBO

Кога е моята дата на следващо фактуриране?

Вашият абонамент автоматично се подновява на датата на вашето фактуриране. За да откриете вашата дата на следващо фактуриране:

 1. Отворете HBO Max или влезте в системата на HBOMax.com на вашия компютър. Не можете да влезете?
 2. Направете едно от следните неща:
  • Телефон или таблет: Изберете профила си (горе вдясно), иконата „Настройки“ (зъбно колело, горе вдясно), след което изберете или превъртете до Абонамент.
  • Компютър: Изберете профила си (горе вдясно), след което изберете Настройки и намерете Абонамент.
   Информация за абонамента е налична само с Профили за възрастни.
 3. Вижте датата, която се появява след Дата на следващо фактуриране.

Ако желаете да промените фактурирането от месечно на годишно (повече от 30% отстъпка на месец), вижте Как да променя периода на моето фактуриране?

Няма дата на фактуриране?
„Дата на следващо фактуриране“ се появява само ако вашият абонамент се фактурира чрез HBO Nordic AB или HBO Europe, s.r.o. Ако фактурирането ви се извършва чрез друг доставчик, изберете Научете повече или намерете вашия доставчик на тази страница.

Как да отменя?

Вашият абонамент автоматично се подновява всеки месец или година, докато не го отмените. За да разберете кога ще се поднови вашият абонамент, вижте Кога е моята дата на следващо фактуриране?

Важно
За да избегнете таксуване за следващия период на вашето фактуриране, отменете абонамента си поне 24 часа преди вашата дата на следващо фактуриране. Деинсталирането на приложението HBO Max няма да отмени абонамента ви. Вместо това отменете абонамента си, като използвате стъпките по-долу.

Начини за отменяне

Мобилно приложение HBO Max

Направете следното на вашия телефон или таблет:

 1. Отворете HBO Max, докоснете профила си (горе вдясно), след което иконата „Настройки“ (зъбно колело, горе вдясно). Не можете да влезете?
 2. Изберете или превъртете до Абонамент, след което изберете Управление на абонамент.
  Ако нямате тази опция, изберете Научете повече или намерете вашия доставчик, който ви фактурира, на тази страница.
 3. Докоснете Отмяна на абонамент.
 4. Потвърдете отмяната си и запишете вашата дата на изтичане. Можете да продължите да стриймвате, докато абонаментът ви изтече в края на периода на вашето фактуриране.
Компютър

Направете следното на вашия компютър:

 1. Отидете на HBOMax.com на вашия компютър и влезте в системата (ако е нужно). Не можете да влезете?
 2. Изберете профила си (горе вдясно), след което изберете Настройки и намерете Абонамент.
 3. Изберете Управление на абонамент.
  Ако нямате тази опция, изберете Научете повече или намерете вашия доставчик, който ви фактурира, на тази страница.
 4. Изберете Отмяна на абонамент.
 5. Потвърдете отмяната си и запишете вашата дата на изтичане. Можете да продължите да стриймвате, докато абонаментът ви изтече в края на периода на вашето фактуриране.
HBOMax.com/account

Направете следното на вашия телефон или компютър:

 1. Отидете на HBOMax.com/account. Не можете да влезете?
 2. Въведете вашите имейл и парола за HBO Max и след това изберете Вход. Не можете да влезете?
 3. Изберете Отмяна на абонамент.
  Ако нямате тази опция, изберете Научете повече или намерете вашия доставчик, който ви фактурира, на тази страница.
 4. Потвърдете отмяната си и запишете вашата дата на изтичане. Можете да продължите да стриймвате, докато абонаментът ви изтече в края на периода на вашето фактуриране.

След като абонаментът ви е вече отменен, ще получите имейл от нас, който потвърждава вашата отмяна. Ако промените решението си относно отменяне на абонамента си, можете да повторите стъпките по-горе и да изберете Възстановяване на абонамент (вместо „Отмяна“). След като абонаментът ви изтече, може да подновите вашия абонамент, за да стартирате стрийминг отново.

Как да променя периода на моето фактуриране?

Ако абонаментът ви се фактурира чрез HBO Nordic AB или HBO Europe, s.r.o., можете да промените периода на вашето фактуриране (месечно или годишно), като използвате мобилното приложение HBO Max или вашия компютър.

Важно
Когато преминете към годишно фактуриране, ще бъдете таксувани с разликата в цената между плановете (плюс приложимите такси) и вашата дата на следващо фактуриране ще бъде коригирана.
Мобилно приложение HBO Max

На вашия телефон или таблет:

 1. Отворете HBO Max, след което докоснете профила си (горе вдясно). Не можете да влезете?
 2. Изберете иконата „Настройки“ (зъбно колело, горе вдясно), след което изберете или превъртете до Абонамент.
 3. Докоснете Управление на абонамент и след това Промяна на планове.
  „Управление на абонамент“ не е налично? Обърнете внимание чрез кого се фактурира вашият абонамент и вижте Промяна на моя абонамент.
 4. Изберете вашия абонамент: Месечен или годишен.
 5. Изберете Продължаване и след това потвърдете новата ви промяна.

Абонаментът ви е актуализиран според новия ви план. Ще получите имейл от нас, който потвърждава промяната.

Компютър

На вашия компютър:

 1. Влезте в HBOMax.com на вашия компютър. Не можете да влезете?
 2. Изберете профила си (горе вдясно), след което изберете Настройки и намерете Абонамент.
 3. Изберете Управление на абонамент и след това Промяна на планове.
  „Управление на абонамент“ не е налично? Обърнете внимание чрез кого се фактурира вашият абонамент и вижте Промяна на моя абонамент.
 4. Изберете вашия абонамент: Месечен или годишен.
 5. Изберете Продължаване и след това потвърдете промяната си.

Абонаментът ви е актуализиран според новия ви план. Ще получите имейл от нас, който потвърждава промяната.

HBOMax.com/account

На вашия телефон или компютър:

 1. Отидете на HBOMax.com/account и влезте във вашия акаунт. Не можете да влезете?
 2. Изберете Промяна на планове.
  „Промяна на планове“ не е налично? Обърнете внимание чрез кого се фактурира вашият абонамент и вижте Промяна на моя абонамент.
 3. Изберете вашия абонамент: Месечен или годишен.
 4. Изберете Продължаване и след това потвърдете промяната си.

Абонаментът ви е актуализиран според новия ви план. Ще получите имейл от нас, който потвърждава промяната.

Кога ще влезе в сила тази промяна?

 • Преминаване към месечно фактуриране: Тази промяна влиза в сила на вашата дата на следващо фактуриране (в края на годишния период на вашето фактуриране).
 • Преминаване към годишно фактуриране: Тази промяна влиза в сила незабавно. Ще бъдете таксувани с разликата в цената между плановете (плюс приложимите такси) и вашата дата на следващо фактуриране ще бъде след 1 година.

За да отмените промяна в периода на фактуриране, която не влиза в сила незабавно, влезте в HBOMax.com/account и изберете Отмяна на чакаща промяна на план.

Промоционални оферти
Ако преминете към годишно фактуриране по време на промоционален период, ще загубите облагата от вашата промоционална оферта.

Какво се случва, ако приложената такса не е това, което очаквам?

Ако таксуването изглежда различно от това, което сте очаквали, ето няколко възможни причини:

 • Към таксата за абонамента ви са добавени данъци и такси, базирани на текущото ви местоположение.
 • Може да имате различен период на фактуриране от този, който сте си мислили (годишен или месечен).
 • Периодът на промоция или отстъпка може да е приключил и да сте таксувани стандартната такса за абонамента.

Ако никоя от тези причини не е приложима и сте таксувани чрез нас (HBO Nordic AB), моля, свържете се с нас. Ако сте таксувани от друга компания, се свържете с нея за помощ.

Как да променя метода си на плащане?

Можете да използвате някое от следните: Visa, MasterCard или PayPal.

Вашата кредитна или дебитна карта трябва да поддържа автоматични периодични плащания и да е издадена в държавата, в която сте се абонирали.

Има няколко начина, по които да промените метода си на плащане на вашия абонамент.

Как бихте искали да промените вашето плащане?

Мобилно приложение HBO Max

Направете следното на вашия телефон или таблет:

 1. Отворете HBO Max, докоснете профила си (горе вдясно), след което иконата „Настройки“ (зъбно колело, горе вдясно). Не можете да влезете?
 2. Изберете или превъртете до Абонамент, след което изберете Управление на абонамент.
  Ако нямате тази опция, изберете Научете повече или намерете вашия доставчик, който ви фактурира, на тази страница.
 3. Докоснете Редактиране на метод на плащане.
 4. Редактирайте информацията за вашето плащане и изберете Запис.
 5. Вашата банка може да изиска от вас да потвърдите самоличността си с 3D-Secure, преди да оторизира трансакцията. Ако срещате проблеми с 3D-Secure, свържете се с вашата банка.

Вашата актуализирана информация за плащане ще бъде използвана за следващото таксуване за абонамента ви.

Компютър

Направете следното на вашия компютър:

 1. Влезте в системата на HBOMax.com на вашия и компютър и след това отидете на „Профил“ (горе вдясно). Не можете да влезете?
 2. Изберете Настройки, след което намерете Абонамент и изберете Управление на абонамент.
  Ако нямате тази опция, изберете Научете повече или намерете вашия доставчик, който ви фактурира, на тази страница.
 3. Изберете Редактиране на метод на плащане.
 4. Редактирайте информацията за вашето плащане и изберете Запис.
 5. Вашата банка може да изиска от вас да потвърдите самоличността си с 3D-Secure, преди да оторизира трансакцията. Ако срещате проблеми с 3D-Secure, свържете се с вашата банка.

Вашата актуализирана информация за плащане ще бъде използвана за следващото таксуване за абонамента ви.

HBOMax.com/account

Направете следното на вашия телефон или компютър:

 1. Отидете на HBOMax.com/account и влезте в системата (ако е необходимо). Не можете да влезете?
 2. Изберете Редактиране на метод на плащане.
  Ако нямате тази опция, изберете Научете повече или намерете вашия доставчик, който ви фактурира, на тази страница.
 3. Редактирайте информацията за вашето плащане и изберете Запис.
 4. Вашата банка може да изиска от вас да потвърдите самоличността си с 3D-Secure, преди да оторизира трансакцията. Ако срещате проблеми с 3D-Secure, свържете се с вашата банка.

Вашата актуализирана информация за плащане ще бъде използвана за следващото таксуване за абонамента ви.