Endre et abonnement som faktureres av HBO

Mange leverandører tilbyr abonnementer på HBO Max. Hvordan du endrer eller administrerer abonnementet ditt er avhengig av faktureringsleverandøren (faktureringsleverandøren er leverandøren du registrerte deg hos og som belaster deg for HBO Max).

Først må du finne ut av hvem abonnementet ditt faktureres gjennom:

Finn faktureringsleverandøren min
 1. Åpne HBO Max eller logg inn på HBOMax.com på en datamaskin. Kan du ikke logge inn?
 2. Gjør ett av følgende:
  • Telefon eller nettbrett: Trykk på profilen din (øverst til høyre), Innstillinger-ikonet (tannhjul, øverst til høyre), og trykk på eller bla deretter til Abonnement.
  • TV-enhet: Velg Innstillinger-ikonet (tannhjul, nederst til venstre), og velg Konto.
  • Datamaskin: Velg profilen din (øverst til høyre) og velg Innstillinger og finn Abonnement.
   Abonnementsinformasjon er bare tilgjengelig for voksenprofiler.
 3. Her ser du hvem abonnementet faktureres gjennom:
  • HBO Nordic AB: Se informasjon nedenfor.
  • Another provider: Finn faktureringsleverandøren din på denne siden.

Du kan også finne faktureringsleverandøren din på disse måtene:

 • HBOMax.com/account: Gå til HBOMax.com/account og logg inn på HBO Max-kontoen din.
 • Kontoutskrift: Du kan også se etter en abonnementsbelastning for HBO Max på kontoutskriften din. Hvis abonnementsbelastningen inneholder help.HBOMax.com, betyr det at abonnementet ditt sannsynligvis belastes av oss (HBO Nordic AB).

Spørsmål og svar om fakturering av HBO

Når er den neste faktureringsdatoen min?

Abonnementet ditt fornyes automatisk på faktureringsdatoen din. Slik finner du den neste faktureringsdatoen din:

 1. Åpne HBO Max eller logg inn på HBOMax.com på en datamaskin. Kan du ikke logge inn?
 2. Gjør ett av følgende:
  • Telefon eller nettbrett: Trykk på profilen din (øverst til høyre), Innstillinger-ikonet (tannhjul, øverst til høyre), og trykk på eller bla deretter til Abonnement.
  • Datamaskin: Velg profilen din (øverst til høyre) og velg Innstillinger og finn Abonnement.
   Abonnementsinformasjon er bare tilgjengelig for voksenprofiler).
 3. Se datoen som vises etter Neste faktureringsdato.

Hvis du vil bytte fra månedlig til årlig fakturering (og spare 35%), kan du se Hvordan endrer jeg faktureringsperioden min?

Ingen faktureringsdato?
Den neste faktureringsdatoen vises bare hvis abonnementet ditt faktureres av HBO Nordic AB. Hvis du faktureres av en annen leverandør, kan du velge Finn ut mer eller finne leverandøren din på Finn ut mer eller finne leverandøren din på denne siden.

Hvordan avslutter jeg abonnementet?

Abonnementet ditt fornyes automatisk hver måned eller hvert år frem til du avslutter. Hvis du vil finne ut når abonnementet ditt fornyes, kan du se Når er den neste faktureringsdatoen min?

Viktig
Hvis du vil unngå å belastes for den neste faktureringsperioden, må du avslutte abonnementet minst 24 timer før den neste faktureringsdatoen. Abonnementet ditt avsluttes ikke hvis du avinstallere HBO Max-appen. Du må i stedet avslutte abonnementet ditt med trinnene nedenfor.

Slik kan du avslutte

HBO Max-mobilappen

Gjør dette på en telefon eller et nettbrett:

 1. Velg profilen din (øverst til høyre) og velg Innstillinger og finn Abonnement. Kan du ikke logge inn?
 2. Trykk eller bla til Abonnement og velg deretter Administrer abonnement.
  Hvis du ikke får dette alternativet, kan du velge Finn ut mer eller finne faktureringsleverandøren din på denne siden.
 3. Trykk på Avslutt abonnement.
 4. Bekreft avslutningen og legg merke til utløpsdatoen. Du kan fortsatt strømme frem til abonnementet utløper på slutten av faktureringsperioden.
Datamaskin

Gjør dette på en datamaskin:

 1. Gå til HBOMax.com på en datamaskin og logg inn (om nødvendig). Kan du ikke logge inn?
 2. Velg profilen din (øverst til høyre) og velg Innstillinger og finn Abonnement.
 3. Velg Administrer abonnement.
  Hvis du ikke får dette alternativet, kan du velge Finn ut mer eller finne faktureringsleverandøren din på denne siden.
 4. Velg Avslutt abonnement.
 5. Bekreft avslutningen og legg merke til utløpsdatoen. Du kan fortsatt strømme frem til abonnementet utløper på slutten av faktureringsperioden.
HBOMax.com/account

Gjør dette på en telefon eller en datamaskin:

 1. Gå til HBOMax.com/account. Kan du ikke logge inn?
 2. Skriv inn e-postadressen og passordet du bruker til HBO Max og velg Logg inn. Kan du ikke logge inn?
 3. Velg Avslutt abonnement.
  Hvis du ikke får dette alternativet, kan du velge Finn ut mer eller finne faktureringsleverandøren din på denne siden.
 4. Bekreft avslutningen og legg merke til utløpsdatoen. Du kan fortsatt strømme frem til abonnementet utløper på slutten av faktureringsperioden.

Når du har avsluttet abonnementet, mottar du en e-post som bekrefter avslutningen fra oss. Hvis du endrer mening, kan du gjenta trinnene over og velge Fortsett abonnement (i stedet for Avslutt). Når abonnementet ditt er utløpt, kan du fornye abonnementet for å begynne å strømme igjen.

Årlige abonnementer
Hvis du bytter fra årlig til månedlig fakturering, trer endringen ikke i kraft før neste faktureringsdato (på slutten av den årlige faktureringsperioden). Hvis du vil gjøre endringer i løpet av den årlige faktureringsperioden, vennligst kontakt oss.

Hvordan endrer jeg faktureringsperioden min?

Hvis abonnementet ditt faktureres av HBO Nordic AB, kan du endre faktureringsperioden din (månedlig eller årlig) i HBO Max-mobilappen eller på datamaskinen din.

Viktig
Når du bytter til årlig belasting, belastes prisdifferansen mellom abonnementene (pluss eventuell mva.) og den neste faktureringsdatoen justeres.

Hva hvis jeg blir belastet et annet beløp enn forventet?

Hvis du blir belastet et annet beløp enn forventet, kan det ha en av følgende årsaker:

 • Gjeldende merverdiavgift er lagt til abonnementsprisen (denne beregnes ut ifra den nåværende plasseringen din).
 • Du har en annen faktureringsperiode enn du trodde (årlig eller månedlig).
 • Tilbuds- eller rabattperioden din har utløpt slik at du er belastet den vanlige abonnementsprisen.

Kontakt oss hvis ingen av disse årsakene er relevante og du faktureres av oss (HBO Nordic AB). Hvis du faktureres av et annet selskap, må du kontakte dette.

HBO Max-mobilappen

På telefonen eller nettbrettet ditt:

 1. Åpne HBO Max og trykk på profilen din (øverst til høyre). Kan du ikke logge inn?
 2. Trykk på Innstillinger-ikonet (tannhjul, øverst til høyre) og trykk på eller bla deretter til Abonnement.
 3. Trykk på Administrer abonnement og så på Bytt abonnement.
  Hvis Administrer abonnement ikke er tilgjengelig, kan du merke deg hvem abonnementet faktureres gjennom og se Vis abonnementet mitt.
 4. Velg abonnementet ditt: Månedlig eller årlig.
 5. Velg Fortsett og bekreft endringen.

Abonnementet ditt oppdateres til den nye faktureringsperioden. Du får en e-post av oss som bekrefter endringen.

Datamaskin

På datamaskinen din:

 1. Logg inn på HBOMax.com på datamaskinen din. Kan du ikke logge inn?
 2. Velg profilen din (øverst til høyre) og velg Innstillinger og finn Abonnement.
 3. Velg Administrer abonnement og så Bytt abonnement.
  Hvis Administrer abonnement ikke er tilgjengelig, kan du merke deg hvem abonnementet faktureres gjennom og se Vis abonnementet mitt.
 4. Velg abonnementet ditt: Månedlig eller årlig.
 5. Velg Fortsett og bekreft endringen.

Abonnementet ditt oppdateres til den nye faktureringsperioden. Du får en e-post av oss som bekrefter endringen.

HBOMax.com/account

På telefonen eller datamaskinen din:

 1. Gå til HBOMax.com/account og logg inn på kontoen din. Kan du ikke logge inn?
 2. Velg Bytt abonnement.
  Hvis Bytt abonnement ikke er tilgjengelig, kan du merke deg hvem abonnementet faktureres gjennom og se Vis abonnementet mitt.
 3. Velg abonnementet ditt: Månedlig eller årlig.
 4. Velg Fortsett og bekreft endringen.

Abonnementet ditt oppdateres til den nye faktureringsperioden. Du får en e-post av oss som bekrefter endringen.

Når trer endringen i kraft?

 • Bytt til månedlig fakturering: Denne endringen trer i kraft på den neste faktureringsdatoen (når den årlige faktureringsperioden utløper).
 • Bytt til årlig fakturering: Denne endringen trer i kraft umiddelbart. Du belastes prisdifferansen mellom abonnementene (pluss eventuell mva.) og den neste faktureringsdatoen er om 1 år

Hvis du vil annullere en endring til månedlig fakturering som ikke trer i kraft umiddelbart, kan du logge inn på HBOMax.com/account og velge Avbryt ventende abonnementsendring.

Kampanjetilbud
Hvis du bytter til årlig fakturering under en kampanjeperiode, mister du fordelene til kampanjetilbudet.

Hva hvis jeg blir belastet et annet beløp enn forventet?

Hvis du blir belastet et annet beløp enn forventet, kan det ha en av følgende årsaker:

 • Gjeldende merverdiavgift er lagt til abonnementsprisen (denne beregnes ut ifra den nåværende plasseringen din).
 • Du har en annen faktureringsperiode enn du trodde (årlig eller månedlig).
 • Tilbuds- eller rabattperioden din har utløpt slik at du er belastet den vanlige abonnementsprisen.

Kontakt oss hvis ingen av disse årsakene er relevante og du faktureres av oss (HBO Nordic AB). Hvis du faktureres av et annet selskap, må du kontakte dette.

Hvordan endrer jeg betalingsmetode?

Du kan bruke en av disse: Visa, MasterCard eller PayPal.

Kreditt- eller debetkortet ditt må støtte automatiske periodiske betalinger og være utstedt i landet der du registrerte deg.

Du kan endre betalingsmetoden for abonnementet ditt på flere måter.

Hvordan vil du endre betalingsmetoden din?

HBO Max-mobilappen

Gjør dette på en telefon eller et nettbrett:

 1. Åpne HBO Max, trykk på profilen din (øverst til høyre) og så Innstillinger-ikonet (tannhjul, øverst til høyre). Kan du ikke logge inn?
 2. Trykk eller bla til Abonnement og velg deretter Administrer abonnement.
  Hvis du ikke får dette alternativet, kan du velge Finn ut mer eller finne faktureringsleverandøren din på denne siden.
 3. Trykk på Endre betalingsmetode.
 4. Endre betalingsinformasjonen din og velg Lagre.
 5. Det kan hende at banken krever at du bekrefter identiteten din med 3D-Secure før transaksjonen godkjennes. Ta kontakt med banken din hvis du opplever problemer med 3D-Secure.

Den oppdaterte betalingsinformasjonen brukes til den neste abonnementsbelastningen din.

Datamaskin

Gjør dette på en datamaskin:

 1. Logg inn på HBOMax.com på datamaskinen din og gå til Profil (øverst til høyre). Kan du ikke logge inn?
 2. Velg Innstillinger, finn deretter Abonnement og velg Administrer abonnement.
  Hvis du ikke får dette alternativet, kan du velge Finn ut mer eller finne faktureringsleverandøren din på denne siden.
 3. Velg Endre betalingsmetode.
 4. Endre betalingsinformasjonen din og velg Lagre.
 5. Det kan hende at banken krever at du bekrefter identiteten din med 3D-Secure før transaksjonen godkjennes. Ta kontakt med banken din hvis du opplever problemer med 3D-Secure.

Den oppdaterte betalingsinformasjonen brukes til den neste abonnementsbelastningen din.

HBOMax.com/account

Gjør dette på en telefon eller en datamaskin:

 1. Gå til HBOMax.com/account og logg inn (om nødvendig). Kan du ikke logge inn?
 2. Velg Endre betalingsmetode.
  Hvis du ikke får dette alternativet, kan du velge Finn ut mer eller finne faktureringsleverandøren din på denne siden.
 3. Endre betalingsinformasjonen din og velg Lagre.
 4. Det kan hende at banken krever at du bekrefter identiteten din med 3D-Secure før transaksjonen godkjennes. Ta kontakt med banken din hvis du opplever problemer med 3D-Secure.

Den oppdaterte betalingsinformasjonen brukes til den neste abonnementsbelastningen din.