Промена на претплата фактурирана од HBO

Претплатите на HBO Max се достапни преку многу даватели. Како ја менувате или управувате со вашата претплата варира во зависност од давателот на наплата (вашиот давател на наплата е оној преку кого сте се регистрирале или оној што ви фактурира за HBO Max).

Прво, дознајте преку кого се наплаќа вашата претплата:

Како да го најдам мојот давател на наплата
 1. Отворете го HBO Max или најавете се на HBOMax.com на вашиот компјутер. Не можете да се најавите?
 2. Направете едно од следниве:
  • Телефон или таблет: Допри го вашиот профил (горе десно), иконата Поставки (запченик, горе десно), а потоа допри или оди на Претплата.
  • ТВ уреди: Изберете ја иконата Поставки (запченик, долу лево), а потоа изберете Сметка.
  • Компјутер: Избери го вашиот профил (горе десно), потоа избери Поставки и најди Претплата.
   Информациите за претплатата се достапни само на профилите за возрасни.
 3. Овде можете да видите преку кого се наплаќа вашата претплата:
  • HBO Nordic AB или HBO Europe, s.r.o.: Видете информации подолу.
  • Друг давател: Пронајдете го вашиот давател на наплата на оваа страница.

Други начини да го пронајдете вашиот давател на наплата:

 • HBOMax.com/account: Одете на HBOMax.com/account и најавете се на вашата сметка на HBO Max.
 • Извод од банка: Можете исто така да го прегледате вашиот извод од банка за наплата на претплата на HBO Max. Ако на наплатата на претплатата е наведено help.HBOMax.com, тогаш вашата претплата најверојатно ви се наплаќа преку нас (HBO Nordic AB или HBO Europe, s.r.o.).

Прашања и одговори за наплата на HBO.

Кога е мојот следен датум за наплата?

Вашата претплата автоматски се обновува на датумот на наплата. За да го најдете вашиот следен датум на наплата:

 1. Отворете го HBO Max или најавете се на HBOMax.com на вашиот компјутер. Не можете да се најавите?
 2. Направете едно од следниве:
  • Телефон или таблет: Допри го вашиот профил (горе десно), иконата Поставки (запченик, горе десно), а потоа допри или оди на Претплата.
  • Компјутер: Избери го вашиот профил (горе десно), потоа избери Поставки и најди Претплата.
   Информациите за претплатата се достапни само на профилите за возрасни.
 3. Погледнете го датумот што се појавува по Следниот датум на наплата.

Ако сакате да се префрлите од месечна на годишна наплата (повеќе од 30 % попуст месечно), видете Како да го променам мојот период на наплата?

Нема датум на наплата?
Следен датум на наплата се појавува само ако вашата претплата се наплаќа преку HBO Nordic AB или HBO Europe, s.r.o.). Ако ви се наплаќа преку друг давател, изберете Дознајте повеќе или најдете го вашиот давател на оваа страница.

Како да откажам?

Вашата претплата автоматски се обновува секој месец или година додека не ја откажете. За да дознаете кога ќе се обнови вашата претплата, видете Кога е мојот следен датум за наплата?

Важно
За да избегнете фактурирање за вашиот следен период на наплата, откажете ја претплатата најмалку 24 часа пред следниот датум на наплата. Деинсталација на апликацијата HBO Max нема да ја откаже вашата претплата. Наместо тоа, откажете ја претплатата користејќи ги чекорите подолу.

Начини за откажување

Мобилна апликација HBO Max

На вашиот телефон или таблет, направете го следново:

 1. Отворете го HBO Max, допрете го вашиот профил (горе десно), а потоа иконата Поставки️ (запченик, горе десно). Не можете да се најавите?
 2. Допрете или одете на Претплата и потоа изберете Управување со претплата.
  Ако ја немате оваа опција, изберете Дознајте повеќе или пронајдете го вашиот давател на наплата на оваа страница.
 3. Допрете Откажи претплата.
 4. Потврдете го откажувањето и забележете го датумот на истекување. Можете да продолжите со стримување додека вашата претплата не истече на крајот на периодот за наплата.
Компјутер

На вашиот компјутер, направете го следново:

 1. Одете на HBOMax.com на компјутерот и најавете се (по потреба). Не можете да се најавите?
 2. Избери го вашиот профил (горе десно), потоа избери Поставки и најди Претплата.
 3. Изберете Управување со претплата.
  Ако ја немате оваа опција, изберете Дознајте повеќе или пронајдете го вашиот давател на наплата на оваа страница.
 4. Изберете Откажи претплата.
 5. Потврдете го откажувањето и забележете го датумот на истекување. Можете да продолжите со стримување додека вашата претплата не истече на крајот на периодот за наплата.
HBOMax.com/account

На вашиот телефон или компјутер, направете го следново:

 1. Одете на HBOMax.com/account. Не можете да се најавите?
 2. Внесете ја е-поштата и лозинката за HBO Max, а потоа изберете Најава. Не можете да се најавите?
 3. Изберете Откажи претплата.
  Ако ја немате оваа опција, изберете Дознајте повеќе или пронајдете го вашиот давател на наплата на оваа страница.
 4. Потврдете го откажувањето и забележете го датумот на истекување. Можете да продолжите со стримување додека вашата претплата не истече на крајот на периодот за наплата.

Откако ќе ја откажете, ќе добиете е-пошта од нас со која се потврдува вашето откажување. Ако се премислите за откажување, можете да ги повторите чекорите погоре и да изберете Продолжи со претплата (наместо Откажи). Откако ќе истече вашата претплата, можете да ја обновите вашата претплата за повторно да започнете со стримување.

Како да го променам мојот период на наплата?

Ако вашата претплата се наплаќа преку HBO Nordic AB или HBO Europe, s.r.o., можете да го промените периодот на наплата (месечно или годишно) со помош на мобилната апликација HBO Max или вашиот компјутер.

Важно
Кога ќе се префрлите на годишна наплата, ќе ви се наплати разликата во цената помеѓу плановите (плус применливите даноци) и ќе се прилагоди вашиот следен датум на наплата.
Мобилна апликација HBO Max

На телефон или таблет:

 1. Отворете го HBO Max, а потоа допрете го вашиот профил (горе десно). Не можете да се најавите?
 2. Допри ја иконата Поставки (запченик, горе десно) и потоа допри или оди на Претплата.
 3. Допрете Управување со претплатата, а потоа Промени планови.
  Управување со претплатата не е достапно? Забележете од кого се наплаќа вашата претплата и видете Промени ја мојата претплата.
 4. Изберете ја вашата претплата: месечна или годишна.
 5. Изберете Продолжи, а потоа потврдете ја вашата нова промена.

Вашата претплата е ажурирана на вашиот нов план. Ќе добиете е-пошта од нас што ја потврдува промената.

Компјутер

На компјутер:

 1. Најавете се на HBOMax.com на компјутерот. Не можете да се најавите?
 2. Избери го вашиот профил (горе десно), потоа избери Поставки и најди Претплата.
 3. Изберете Управување со претплатата, а потоа Промени планови.
  Управување со претплатата не е достапно? Забележете од кого се наплаќа вашата претплата и видете Промени ја мојата претплата.
 4. Изберете ја вашата претплата: месечна или годишна.
 5. Изберете Продолжи, а потоа потврдете ја вашата промена.

Вашата претплата е ажурирана на вашиот нов план. Ќе добиете е-пошта од нас што ја потврдува промената.

HBOMax.com/account

На телефон или компјутер:

 1. Одете на HBOMax.com/account и најавете се на вашата сметка. Не можете да се најавите?
 2. Изберете Промени планови
  Промени планови не е достапно? Забележете од кого се наплаќа вашата претплата и видете Промени ја мојата претплата.
 3. Изберете ја вашата претплата: месечна или годишна.
 4. Изберете Продолжи, а потоа потврдете ја вашата промена.

Вашата претплата е ажурирана на вашиот нов план. Ќе добиете е-пошта од нас што ја потврдува промената.

Кога ќе стапи на сила оваа промена?

 • Промени на месечна наплата: оваа промена стапува на сила на следниот датум на наплата (на крајот на годишниот период на наплата).
 • Промени на годишна наплата: оваа промена стапува во сила веднаш. Ќе ви се наплати разликата во цената помеѓу плановите (плус применливите даноци) и следниот датум на наплата ќе биде за 1 година.

За да ја откажете промената на периодот на наплата што не стапува во сила веднаш, најавете се на HBOMax.com/account и изберете Откажи ја претстојната промена на планот.

Промотивни понуди
Ако се префрлите на годишна наплата за време на промотивен период, ќе ја изгубите придобивката од вашата промотивна понуда.

Што да направам ако износот на наплатата не е она како што го очекував?

Ако износот што ти е наплатен е поинаков од очекуваниот, еве неколку можни причини за тоа:

 1. Применливите даноци се додаваат на цената за претплата и тие се засноваат на врз вашата твојата моментална локација.
 2. Можеби различен период на наплата од оној што(годишна или месечна).
 3. Твојот промотивен период или период со попуст можеби завршил и наплатена стандардната цена на претплатата.

Доколку не е ниту една од овие причини и ако наплатата се врши преку нас (HBO Nordic AB), контактирај. Ако ти се наплаќа преку друга компанија, контактирај со нив за помош.

Како да го променам мојот начин на плаќање?

Можете да го користите кој било од следниве: Visa, MasterCard или PayPal.

Вашата кредитна или дебитна картичка треба да поддржува автоматски повторливи плаќања и да биде издадена во земјата каде што сте се регистрирале.

Има неколку начини на кои можете да го промените начинот на плаќање за вашата претплата.

Како би сакале да го промените плаќањето?

Мобилна апликација HBO Max

На телефон или таблет, направете го следново:

 1. Отворете го HBO Max, допрете го вашиот профил (горе десно), а потоа иконата Поставки️ (запченик, горе десно). Не можете да се најавите?
 2. Допрете или одете на Претплата и потоа изберете Управување со претплата.
  Ако ја немате оваа опција, изберете Дознајте повеќе или пронајдете го вашиот давател на наплата на оваа страница.
 3. Допрете Уреди начин на плаќање.
 4. Уредете ги вашите информации за плаќање и изберете Зачувај.
 5. Вашата банка може да бара од вас да го потврдите вашиот идентитет со 3D-Secure пред да ја одобрат трансакцијата. Ако имате проблеми со 3D-Secure, ве молиме контактирајте со вашата банка.

Вашите ажурирани информации за плаќање ќе се користат за следната наплата на претплатата.

Компјутер

На компјутерот, направете го следново:

 1. Најавете се на HBOMax.com на компјутерот и потоа одете на Профил (горе десно). Не можете да се најавите?
 2. Изберете Поставки, потоа пронајдете Претплата и изберете Управување со претплата.
  Ако ја немате оваа опција, изберете Дознајте повеќе или пронајдете го вашиот давател на наплата на оваа страница.
 3. Изберете Уреди начин на плаќање.
 4. Уредете ги вашите информации за плаќање и изберете Зачувај.
 5. Вашата банка може да бара од вас да го потврдите вашиот идентитет со 3D-Secure пред да ја одобрат трансакцијата. Ако имате проблеми со 3D-Secure, ве молиме контактирајте со вашата банка.

Вашите ажурирани информации за плаќање ќе се користат за следната наплата на претплатата.

HBOMax.com/account

На вашиот телефон или компјутер, направете го следново:

 1. Одете на HBOMax.com/account и најавете се (по потреба). Не можете да се најавите?
 2. Изберете Уреди начин на плаќање.
  Ако ја немате оваа опција, изберете Дознајте повеќе или пронајдете го вашиот давател на наплата на оваа страница.
 3. Уредете ги вашите информации за плаќање и изберете Зачувај.
 4. Вашата банка може да бара од вас да го потврдите вашиот идентитет со 3D-Secure пред да ја одобрат трансакцијата. Ако имате проблеми со 3D-Secure, ве молиме контактирајте со вашата банка.

Вашите ажурирани информации за плаќање ќе се користат за следната наплата на претплатата.