Може ли да добијам рефундација?

Политиките за рефундација се разликуваат во зависност од давателот на услуги за наплата. Твој давател на услуги за наплата е оној кому му плаќаш за претплатата на HBO Max.

Прво, дознај преку кого ти се наплаќа претплатата:

 1. Отвори ја HBO Max или најави се на HBOMax.com на компјутерот. Не можеш да се најавите?
 2. Направи едно од следниве:
  • Телефон или таблет: Допри го вашиот профил (горе десно), иконата Поставки (запченик, горе десно), а потоа допри или оди на Претплата.
  • ТВ уред: Избери ја иконата Поставки (запченик, долу лево), а потоа избери Сметка.
  • Компјутер: Избери го вашиот профил (горе десно), потоа избери Поставки и најди Претплата.
   Информациите за претплатата се достапни само со профили за возрасни.
 3. Овде можеш да видиш преку кого ти се наплаќа претплатата:
  • HBO Europe, s.r.o. или HBO Nordic AB: Освен ако тоа е е потребно според закон, нема политика за рефундација за претплатите директно наплатени преку HBO Europe, s.r.o. или HBO Nordic AB. Ако забележиш неочекувана наплата или имаш некакви прашања во врска со наплатата, контактирај нè за помош.
  • Apple iTunes или App Store: Види ја страницата Барање за рефундација на Apple.
  • Google Play: Види ја страницата Рефундации на Google на Google Play.
  • Samsung: Контактирај со нас во врска со какви било барања за рефундација.
  • Друг давател: Контактирај со твојот давател на наплата во врска со какви било барања за рефундација на наплати.

Што да направам ако износот на наплатата не е она како што го очекував?

Ако износот што ти е наплатен е поинаков од очекуваниот, еве неколку можни причини за тоа:

 1. Применливите даноци се додаваат на цената за претплата и тие се засноваат на врз вашата твојата моментална локација.
 2. Можеби различен период на наплата од оној што(годишна или месечна).
 3. Твојот промотивен период или период со попуст можеби завршил и наплатена стандардната цена на претплатата.

Доколку не е ниту една од овие причини и ако наплатата се врши преку нас (HBO Nordic AB), контактирај. Ако ти се наплаќа преку друга компанија, контактирај со нив за помош.

Поврзани теми