Czy mogę otrzymać zwrot pieniędzy?

Zasady zwrotu środków mogą się różnić w zależności od dostawcy rozliczeń. Twój dostawca rozliczeń to ten, któremu płacisz za subskrypcję HBO Max.

Najpierw sprawdź, który podmiot rozlicza Twoją subskrypcję:

 1. Otwórz HBO Max lub zaloguj się na stronie HBOMax.com na komputerze. Nie możesz się zalogować?
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Telefon lub tablet: Kliknij swój profil (w prawym górnym rogu), wybierz ikonę Ustawienia (zębatka w prawym górnym rogu), a następnie kliknij lub przewiń do pozycji Subskrypcja.
  • Urządzenie TV: Wybierz ikonę Ustawienia (zębatka w lewym dolnym rogu), a następnie Konto.
  • Komputer: Wybierz swój profil (w prawym górnym rogu), potem wybierz Ustawienia, a następnie znajdź pozycję Subskrypcja.
   Dane dotyczące subskrypcji są dostępne tylko w profilu Dorosły.
 3. Tutaj można sprawdzić, za pośrednictwem którego podmiotu rozliczana jest subskrypcja:
  • HBO Europe, s.r.o. lub HBO Nordic AB: O ile nie jest to wymagane przez obowiązujące prawo, nie stosujemy polityki zwrotu pieniędzy za subskrypcje miesięczne.
   Jeśli chcesz anulować roczną subskrypcję po automatycznym przedłużeniu, natychmiast zrezygnować z dostępu do HBO Max i uzyskać zwrot pieniędzy, skontaktuj się z nami. Jeśli od ostatniej daty przedłużenia subskrypcji rocznej HBO Max nie było przez Ciebie używane, może przysługiwać Ci częściowy zwrot pieniędzy w zależności od liczby dni pozostałych w danym rocznym okresie rozliczeniowym.
  • Apple iTunes lub App Store: Zobacz artykuł Występowanie o zwrot pieniędzy za aplikacje lub treści kupione od firmy Apple.
  • Google Play: Zobacz artykuł Google Zwrot pieniędzy w Google Play.
  • Samsung: W sprawie wszelkich wniosków o zwrot skontaktuj się z nami.
  • Inny dostawca: W sprawie wszelkich wniosków o zwrot pieniędzy skontaktuj się z dostawcą rozliczeń.

Powiązane tematy