Може ли да добијам рефундација?

Политиките за рефундација се разликуваат во зависност од давателот на услуги за наплата. Твој давател на услуги за наплата е оној кому му плаќаш за претплатата на HBO Max.

Прво, дознај преку кого ти се наплаќа претплатата:

 1. Отвори ја HBO Max или најави се на HBOMax.com на компјутерот. Не можеш да се најавите?
 2. Направи едно од следниве:
  • Телефон или таблет: Допри го вашиот профил (горе десно), иконата Поставки (запченик, горе десно), а потоа допри или оди на Претплата.
  • ТВ уред: Избери ја иконата Поставки (запченик, долу лево), а потоа избери Сметка.
  • Компјутер: Избери го вашиот профил (горе десно), потоа избери Поставки и најди Претплата.
   Информациите за претплатата се достапни само со профили за возрасни.
 3. Овде можеш да видиш преку кого ти се наплаќа претплатата:
  • HBO Europe, s.r.o. или HBO Nordic AB: Освен ако тоа е е потребно според закон, нема политика за рефундација за претплатите директно наплатени преку HBO Europe, s.r.o. или HBO Nordic AB.
  • Apple iTunes или App Store: Види ја страницата Барање за рефундација на Apple.
  • Google Play: Види ја страницата Рефундации на Google на Google Play.
  • Samsung: Контактирај со нас во врска со какви било барања за рефундација.
  • Друг давател: Контактирај со твојот давател на наплата во врска со какви било барања за рефундација на наплати.

Поврзани теми