Изтеглете предавания и филми от HBO Max

Може да теглите предавания и филми на вашия телефон или таблет и да ги гледате по-късно, когато сте офлайн.

Как да изтегля нещо?

За да изтеглите нещо, имате нужда от:

Ето как да изтеглите предаване или филм:

 1. Отворете HBO Max на вашия телефон или таблет.
 2. Изберете епизод или филм, който искате да изтеглите. Повечето предавания и филми са налични за изтегляне.
 3. Докоснете иконата „Изтегляне“ (стрелка, сочеща надолу).
 4. Иконата „Напредък на изтеглянето“ (стрелка, сочеща надолу) се актуализира, за да ви покаже напредъка. Докоснете тази икона, за да поставите на пауза или да възобновите изтеглянето.

Иконата „Изтеглянето завършено“ (отметка) се появява, когато изтеглянето приключи. Докоснете иконата „Изтегляния“ (стрелка сочеща надолу, долен край) (в долния край), за да видите списък с вашите изтегляния.

С вашия акаунт може да има до 30 изтегляния едновременно във всички профили и устройства (изтеклите елементи не се броят). След като започнете да гледате изтеглен файл, имате 48 часа да завършите гледането, преди той да изтече. След като изтече, можете да подновите или изтриете изтегления файл.

 • Аудио и субтитри. Можете да изберете вашия език на аудио и субтитри, след като започнете да гледате. За някои предавания и филми може да се наложи да изберете език преди изтегляне.
 • Съхранение на SD карта. Заглавията, които теглите, се съхраняват на вътрешната памет на вашето устройство (изтеглянията не могат да се записват на SD карта).
 • Копия. Вашият акаунт може да има до 5 копия на едно и също предаване или филм (във всички профили и устройства).
Как да гледам изтеглянията си?
 • Докоснете иконата „Изтегляния“ (стрелка сочеща надолу, долен край), след което докоснете някое от вашите изтегляния. (Ако нямате икона „Изтегляния“, се уверете, че сте влезли в системата.)

Можете да възпроизвеждате изтеглени заглавия, когато пътувате в други държави. За да научите повече, вижте Гледане на HBO Max по време на пътуване.

 • Колко? Вашият акаунт може да има общо 30 изтегляния (във всички профили и устройства). След като вашия акаунт вече има 30 изтегляния, трябва да изтриете изтегляния на някое устройство, преди да можете да изтеглите нещо. За да видите на кои мобилни устройства е използван вашият акаунт, вижте Управление на устройства.
 • Срок на валидност. Изтегляния, които не са гледани, изтичат след 30 дни или 48 часа, след като започнете да гледате (или когато предаването или филмът напусне услугата HBO Max). След като изтече, можете да подновите или изтриете изтеглен файл.
 • Икона с катинар. Вашият списък с изтегляния показва всички изтегляния на вашето устройство, независимо от кой профил е започнало изтеглянето. Профилите на деца не могат да гледат изтеглянията, които са ограничени от родителски контрол (тези изтегляния ще се появят с икона с катинар (заключен катинар)).
Защо не мога да възпроизведа изтеглен файл?

Ако имате проблеми с възпроизвеждането на изтеглен файл, опитайте следните неща:

 1. Уверете се, че сте свързани към интернет и сте влезли в системата (профилът ви трябва да се появи в горния десен ъгъл).
 2. Затворете приложението HBO Max.
 3. Включете самолетен режим или изключете Wi-Fi на вашия телефон или таблет.
 4. Отворете HBO Max.
 5. В екрана „Изтегляния“ докоснете някое от вашите изтегляния.
Изтегляне чрез мобилна мрежа

Тъй като изтеглянията използват голямо количество данни, по подразбиране изтеглянето е ограничено до Wi-Fi. Въпреки това можете да изтегляте предавания и филми през вашата мобилна мрежа, ако желаете. Ето как:

 1. Отворете HBO Max на вашия телефон или таблет, след което докоснете профила си (горе вдясно).
 2. Докоснете иконата „Настройки“ (зъбчато колело горе вдясно), след което докоснете или превъртете до Изтегляния.
 3. Изключете Изтегляне само чрез Wi-Fi.

Тази настройка се прилага към всички профили на вашия телефон или таблет.

Промяна на качеството на изтегляне

По подразбиране предаванията и филмите се изтеглят, като се използва най-високото качество за вашето устройство.

За да промените качеството на изтегляне:

 1. Докоснете профила си (горе вдясно), а след това иконата „Настройки“ (Зъбчато колело горе вдясно).
 2. Докоснете или превъртете до Изтегляния.
 3. Докоснете Качество на изтегляне и след това изберете:
  • Най-високо качество: Изтегляне на най-високо качество (по-големи файлове, повече време за изтегляне).
  • Най-бързо изтегляне: Изтегляне на по-ниско качество (по-малки файлове, по-малко време за изтегляне).

Най-високото качество на изтегляне е 1080p. Тази настройка се прилага към всички профили на вашия телефон или таблет.

Как да подновя изтегляния?

Когато изтеглен файл изтече, ще е необходимо да го подновите, преди да можете да го гледате. Ето как:

 1. Отворете HBO Max и докоснете иконата „Изтегляния“ (стрелка сочеща надолу, долен край).
 2. Докоснете иконата „Изтекли“ (удивителен знак) и след това докоснете Подновяване (за подновяване на изтеглен файл е нужна интернет връзка).

Защо е изтекъл изтегленият ми файл?

 • Изтегляния, които не са гледани, изтичат 30 дни след изтегляне (или когато даденото предаване или филм напусне услугата HBO Max). За да разберете кога ще изтекат изтеглянията, докоснете иконата „Изтегляния“ ((стрелка сочеща надолу, долен край)).
 • След като започнете да гледате изтеглен файл, имате 48 часа да завършите гледането, преди той да изтече.
 • Можете да подновявате изтеглен файл няколко пъти. Изтеглянията, които вече не са налични в услугата HBO Max, изтичат автоматично и не могат да бъдат подновени.
Как да изтрия изтегляния?
 1. Докоснете иконата „Изтегляния“ (стрелка сочеща надолу, долен край).
 2. Направете едно от следните неща:
  • Плъзнете наляво върху дадено изтегляне и докоснете X.
  • Докоснете иконата „Редактиране“ (хартия и молив). След това докоснете X, за да изтриете дадено изтегляне. За да изтриете всички изтегляния, докоснете Изчистване на всички. Когато сте готови с редактирането, докоснете Готово.