Preuzimajte serije i filmovi na usluzi HBO Max

Serije i filmove možete preuzeti na telefon ili tabletni uređaj te ih gledati kasnije, kada ste izvan mreže.

Kako nešto mogu preuzeti?

Za preuzimanje sadržaja potrebno vam je sljedeće:

Sadržaj preuzimate na sljedeći način:

 1. Otvorite aplikaciju HBO Max na telefonu ili tabletnom uređaju.
 2. Provjerite jeste li prijavljeni i povezani na mrežu Wi-Fi. Zadana je postavka da se preuzimanje sadržaja ograničava na mrežu Wi-Fi. Da biste ovo promijenili, dodirnute ikonu Profil > Postavke (gornji lijevi kut) > Mogućnosti videozapisa, a zatim isključite mogućnost Uključeno preuzimanje putem mreže Wi-Fi.
 3. Odaberite epizodu ili film koje želite preuzeti. Većina serija i filmova dostupna je za preuzimanje.
 4. Dodirnite ikonu Preuzmi (strelica okrenuta prema dolje).
 5. Krugom se prikazuje napredak preuzimanja. Ovu ikonu možete dodirnuti za privremeno zaustavljanje ili nastavak preuzimanja. Da biste vidjeli napredak preuzimanja. možete i dodirnuti ikonu Profil, a zatim Preuzimanja.

Na računu vam istovremeno može biti 30 preuzimanja (ne ubrajaju se stavke koje su istekle). To vrijedi za sve profile i uređaje.

Kada počnete gledati preuzeti sadržaj, prije njegova isteka imate 48 sati da biste ga odgledali. Kada preuzeti sadržaj istekne, preuzimanje možete obnoviti ili izbrisati.

 • Zvučni zapis i podnaslovi. Jezik zvučnog zapisa i podnaslova možete odabrati kada počnete gledati. Za neke serije i filmove možda ćete trebati odabrati jezik prije preuzimanja.
 • Primjerci. Na vašem računu može biti najviše pet primjeraka iste serije ili istog filma (na svim profilima i uređajima).
 • Pohrana na kartici SD. Naslovi koje ste preuzeli pohranjuju se u internoj pohrani vašeg uređaja (preuzimanja se ne mogu spremiti na karticu SD).
Kako mogu gledati svoja preuzimanja?

Kako biste prikazali preuzimanja:

 • Dodirnite ikonu Profil (donji rub na telefonima, lijevi rub na tabletnim uređajima), a zatim dodirnite stavku Preuzimanja (da biste prikazali/gledali svoja preuzimanja, trebate se prijaviti).

Kako biste gledali preuzeti sadržaj:

 • Dodirnite ikonu Profil, dodirnite Preuzimanja, a zatim ikonu za reproduciranje (trokut) na vrhu vaših preuzimanja.

Kada putujete u druge zemlje, možete reproducirati serije i filmove koje ste preuzeli. Kako biste doznali više, pogledajte odjeljak Strujite uslugu HBO Max na putovanju.

 • Koliko preuzimanja? Vaš račun može imati ukupno 30 preuzimanja (na svim profilima i uređajima). Kada vam na računu bude 30 preuzimanja, prije nego što na uređaj preuzmete nov sadržaj trebat ćete izbrisati preuzimanja. Kako biste vidjeli na kojim se mobilnim uređajima koristilo vašim računom, idite na svoj Profil i odaberite Upravljaj uređajima.
 • Istek. Neodgledani preuzeti sadržaj istječe nakon 30 dana ili 48 sati od početka gledanja (ili kada serija ili film više nisu dostupni na usluzi HBO Max). Kada preuzeti sadržaj istekne, preuzimanje možete obnoviti ili izbrisati.
 • Ikona za zaključavanje. Kada idete na preuzimanja, na uređaju ćete vidjeti sva preuzimanja bez obzira na to na kojem se profilu pokrenulo preuzimanje. Korisnici dječjih profila ne mogu gledati preuzimanja ograničena roditeljskom zaštitom (ova preuzimanja pojavit će se uz ikonu za zaključavanje).
Zašto mi se preuzimanje ne može reproducirati?

Ako naiđete na problem u reproduciranju preuzimanja, pokušajte sljedeće:

 1. Kada ste povezani na internet, dodirnite ikonu Profil da biste provjerili jeste li prijavljeni.
 2. Zatvorite aplikaciju HBO Max.
 3. Na telefonu ili tabletnom uređaju uključite zrakoplovni način rada ili isključite Wi-Fi.
 4. Otvorite HBO Max. Trebalo bi vas se preusmjeriti na stranicu Preuzimanja.
 5. Dodirnite ikonu za reproduciranje (trokut) na jednom od vaših preuzimanja.
Strujanje putem mobilne mreže

Ako vam je mobilna veza brzine 3G ili veća, HBO Max strujanjem možete prenositi mobilnom mrežom služeći se mobilnim podatcima. Međutim, s obzirom na to da prijenos videozapisa strujanjem u velikoj mjeri troši podatkovni promet, prijenos strujanjem bilo bi bolje ograničiti na veze Wi-Fi.

Kako bi se prijenos strujanjem ograničio putem mobilne mreže:

 1. Na telefonu ili tabletnom uređaju otvorite HBO Max, dodirnite ikonu Profil (prijavite se po potrebi).
 2. Dodirnite ikonu Postavke (gornji lijevi kut), a zatim Mogućnosti videozapisa.

Za ograničavanje strujanja na veze Wi-Fi uključite Strujanjem samo putem mreže Wi-Fi.

Ako želite primiti upozorenje prije prijenosa strujanjem putem mobilne mreže, uključite Upozorenje za strujanje putem mobilne mreže.

Promjena kvalitete preuzimanja

Zadana je postavka da se serije i filmovi preuzimaju uz najveću kvalitetu omogućenu za vaš uređaj.

Za promjenu kvalitete preuzimanja:

 1. Dodirnite ikonu Profil pa ikonu Postavke (gornji lijevi kut).
 2. Dodirnute Mogućnosti videozapisa.
 3. Dodirnite Kvaliteta preuzimanja, a zatim odaberite:
  • Najveća kvaliteta: Preuzimate pri najvećoj kvaliteti (veće datoteke, preuzimanje traje dulje).
  • Najbrže preuzimanje: Preuzimate pri manjoj kvaliteti (manje datoteke, preuzimanje traje kraće).

Postavka kvalitete preuzimanja primjenjuje se na sve profile na telefonu ili tabletnom uređaju. Najveća kvaliteta preuzimanja jest 1080p.

Kako mogu obnoviti preuzimanja?

Kada preuzimanje istekne, prije nego što ga budete mogli gledati trebat ćete ga obnoviti.

Kako biste obnovili preuzeti sadržaj:

 1. Dodirnite ikonu Profil, a onda stavku Preuzimanja.
 2. Dodirnite ikonu ! na preuzetom sadržaju koji je istekao, a zatim dodirnite Obnovi (internetska veza potrebna je kako biste obnovili preuzeti sadržaj).

Zašto mi je preuzimanje isteklo?

 • Neodgledani preuzeti sadržaj istječe 30 dana nakon preuzimanja (ili kada serija ili film više nisu dostupni na usluzi HBO Max). Za informacije o tomu kada će vam preuzeti sadržaj isteći idite na popis preuzimanja.
 • Kada počnete gledati preuzeti sadržaj, prije njegova isteka imate 48 sati da biste ga odgledali.
 • Preuzeti sadržaj možete obnoviti više puta. Preuzimanja koja više nisu dostupna na usluzi HBO Max automatski istječu i ne mogu se obnoviti.
Kako mogu izbrisati preuzimanja?

Kako biste izbrisali preuzeti sadržaj:

 1. Dodirnite ikonu Profil, a onda stavku Preuzimanja.
 2. Dodirnite stavku Uredi.
 3. Dodirnite X pored preuzimanja da biste ga izbrisali. Za brisanje svih preuzimanja dodirnite stavku Očisti sve.
 4. Kada završite uređivanje, dodirnite stavku Završeno.