Pobieraj programy i filmy HBO Max

Programy i filmy można pobierać na telefon lub tablet i oglądać je później w trybie offline.

Jak coś pobrać?

Oto czego potrzebujesz, aby coś pobrać:

Oto w jaki sposób można pobierać:

 1. Otwórz aplikację HBO Max na telefonie lub tablecie.
 2. Upewnij się, że masz aktywną sesję logowania i połączenie z siecią Wi-Fi. Domyślnie pobieranie odbywa się tylko wtedy, gdy masz połączenie z siecią Wi-Fi. Aby to zmienić, kliknij ikonę Profil > Ustawienia (w lewym górnym rogu) > Opcje wideo, a następnie wyłącz Pobieranie tylko przez sieć Wi-Fi.
 3. Wybierz odcinek lub film, który chcesz pobrać. Większość programów i filmów jest dostępnych do pobrania.
 4. Kliknij ikonę Pobierz (strzałka skierowana w dół).
 5. Kółko pokazuje postęp pobierania. Możesz kliknąć tę ikonę, aby wstrzymać i wznowić pobieranie. Aby zobaczyć postęp pobierania, możesz także kliknąć ikonę Profil, a następnie Pobrane.

Na koncie można mieć do 30 pobranych plików jednocześnie (pozycje, które wygasły, nie są wliczane). Limit ten jest wspólny dla wszystkich profili i urządzeń.

Po rozpoczęciu oglądania pobranego tytułu masz 48 godzin na zakończenie oglądania przed jego wygaśnięciem. Po wygaśnięciu można odnowić lub usunąć pobrany plik.

 • Dźwięk i napisy. Po rozpoczęciu oglądania możesz wybrać język ścieżki dźwiękowej i napisów. W przypadku niektórych programów i filmów może być konieczne wybranie języka przed pobraniem.
 • Kopie. Na koncie może znajdować się do 5 kopii tego samego programu lub filmu (wspólny limit dla wszystkich profili i urządzeń).
 • Zapisywanie na karcie SD. Pobrane tytuły są przechowywane w pamięci wewnętrznej urządzenia (nie można ich zapisywać na karcie SD).
Jak odtwarzać pobrane pliki?

Aby wyświetlić pobrane pliki:

 • Kliknij ikonę Profilu (na telefonie u dołu ekranu, na tablecie po lewej stronie), a następnie kliknij Pobrane (aby wyświetlić lub odtworzyć pobrane pliki, musisz być zalogowany).

Aby odtworzyć pobrany plik:

 • Kliknij ikonę Profilu, potem Pobrane, a następnie ikonę odtwarzania (trójkąt) na jednym z pobranych plików.

Możesz odtwarzać pobrane programy i filmy podczas podróży do innych krajów. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Oglądanie HBO Max w podróży.

 • Ile można mieć pobranych plików? Na koncie można mieć do 30 pobranych plików (wspólny limit dla wszystkich profili i urządzeń). Po pobraniu 30 plików na koncie musisz usunąć pobrane pliki z urządzenia, aby pobrać coś innego. Aby sprawdzić, które urządzenia mobilne korzystały z Twojego konta, przejdź do swojego Profilu i wybierz Zarządzaj urządzeniami.
 • Wygasanie pobranych plików. Pobrane pliki nieobejrzanych filmów wygasają po 30 dniach lub po 48 godzinach od rozpoczęcia oglądania (lub gdy program lub film opuści serwis HBO Max). Po wygaśnięciu można odnowić lub usunąć pobrany plik.
 • Ikona blokady. Po przejściu do Pobranych zobaczysz wszystkie pobrane pliki na swoim urządzeniu, niezależnie od tego, który profil rozpoczął pobieranie. Na profilu dziecięcym nie można oglądać pobranych plików, które są zablokowane przez kontrolę rodzicielską (pliki te będą widoczne z ikoną blokady).
Dlaczego nie mogę odtworzyć pobranego pliku?

Jeśli masz problemy z odtwarzaniem pobranego pliku, spróbuj wykonać następujące czynności:

 1. Jeżeli masz połączenie z Internetem, kliknij ikonę Profilu, aby się upewnić, że masz aktywną sesję logowania.
 2. Zamknij aplikację HBO Max.
 3. Włącz na telefonie lub tablecie tryb samolotowy lub wyłącz Wi-Fi.
 4. Otwórz HBO Max. Powinna wyświetlić się strona Pobrane.
 5. Kliknij ikonę odtwarzania (trójkąt) na jednym z pobranych plików.
Oglądanie przy komórkowej transmisji danych

Jeśli masz połączenie komórkowe 3G lub szybsze, możesz oglądanie HBO Max przez sieć komórkową z wykorzystaniem mobilnej transmisji danych. Oglądanie wideo zużywa dużą ilość danych, dlatego warto jednak ograniczyć korzystanie z niego do sieci Wi-Fi.

Aby ograniczyć oglądanie z wykorzystaniem mobilnej transmisji danych:

 1. Otwórz HBO Max na telefonie lub tablecie i kliknij ikonę Profilu (w razie potrzeby się zaloguj).
 2. Kliknij ikonę Ustawień (w lewym górnym rogu), a następnie wybierz Opcje wideo.

Aby oglądać tylko przy połączeniu Wi-Fi, włącz Oglądaj tylko przez Wi-Fi.

Jeśli chcesz otrzymać ostrzeżenie przed rozpoczęciem oglądania przez sieć komórkową, włącz Ostrzeżenie o oglądaniu z wykorzystaniem mobilnej transmisji danych.

Zmiana jakości pobieranych plików

Domyślnie programy i filmy są pobierane w najwyższej jakości obsługiwanej przez urządzenie.

Aby zmienić jakość pobierania:

 1. Kliknij ikonę Profilu, a następnie ikonę Ustawień (w lewym górnym rogu).
 2. Kliknij Opcje wideo.
 3. Kliknij Jakość pobierania, a następnie wybierz:
  • Najwyższa jakość: Pobieraj pliki w najwyższej jakości (większe pliki, dłuższy czas pobierania).
  • Najszybsze pobieranie: Pobieraj pliki w niższej jakości (mniejsze pliki, krótszy czas pobierania).

Ustawienie Jakości pobierania dotyczy wszystkich profili na telefonie lub tablecie. Najwyższa jakość pobierania to 1080p.

Jak odnowić pobrane pliki?

Po wygaśnięciu pobranego pliku musisz go odnowić, aby móc go obejrzeć.

Aby odnowić pobrany plik:

 1. Kliknij ikonę Profilu, a następnie Pobrane.
 2. Kliknij ikonę ! na pliku, który wygasł, a następnie kliknij Odnów (aby odnowić pobrany plik, wymagane jest połączenie z Internetem).

Dlaczego pobrany plik wygasł?

 • Pobrane pliki nieobejrzanych filmów wygasają po 30 dniach od pobrania (lub gdy program lub film opuści serwis HBO Max). Aby sprawdzić, kiedy wygaśnie pobrany plik, przejdź do listy Pobrane.
 • Po rozpoczęciu oglądania pobranego tytułu masz 48 godzin na zakończenie oglądania przed jego wygaśnięciem.
 • Pobrane pliki można odnawiać wielokrotnie. Pobrane pliki, które nie są już dostępne w serwisie HBO Max, wygasają automatycznie i nie można ich odnowić.
Jak usunąć pobrane pliki?

Aby usunąć pobrany plik:

 1. Kliknij ikonę Profilu, a następnie Pobrane.
 2. Kliknij Edytuj.
 3. Kliknij X obok pobranego pliku, aby go usunąć. Aby usunąć wszystkie pobrane pliki, kliknij Wyczyść wszystko.
 4. Po zakończeniu edycji kliknij Gotowe.