Преземање серии и филмови од HBO Max

Можете да преземате серии и филмови на телефонот или таблетот и да ги гледате подоцна кога сте офлајн.

Како да преземам нешто?

За да преземете нешто, потребно ви е:

Еве како да преземете серија или филм:

 1. Отворете го HBO Max на вашиот телефон или таблет.
 2. Изберете епизода или филм што сакате да го преземете. Повеќето серии и филмови се достапни за преземање.
 3. Допрете ја иконата Преземи (стрелка насочена надолу).
 4. Иконата за напредок на преземањето (анимиран круг) се ажурира за да ви го прикаже напредокот. Допрете ја оваа икона за да го паузирате и продолжите преземањето.

Иконата Преземањето е завршено (знак за штиклирање) се појавува кога преземањето е завршено. Допрете ја иконата Преземања (стрелка насочена надолу, долен раб) (долниот раб) за да видите листа со вашите преземања.

Вашата сметка може да има до 30 преземања одеднаш на сите ваши профили и уреди (истечените ставки не се бројат). Откако ќе почнете да гледате нешто што сте преземале, имате 48 часа да завршите со гледање пред да истече. Откако ќе истече, можете да го обновите или избришете преземањето.

 • Аудио и преводи. Можете да го изберете вашиот јазик за аудио и превод откако ќе почнете да гледате. За некои серии и филмови, можеби ќе треба да изберете јазик пред да преземете.
 • Складирање на SD-картичка. Насловите што ги преземате се зачувуваат на внатрешната меморија на вашиот уред (преземањата не може да се зачуваат на SD-картичка).
 • Копии. Вашата сметка може да има до 5 копии од истата серија или филм (на сите профили и уреди).
Како да ги гледам моите преземања?
 • Допрете ја иконата Преземања (стрелка насочена надолу, долен раб), а потоа допрете едно од преземањата. (Ако немате икона Преземања, осигурите се дека сте најавени.)

Можете да пуштате преземени наслови кога патувате во други земји. За да дознаете повеќе, видете Гледајте HBO Max додека патувате.

 • Колку? Вашата сметка може да има вкупно 30 преземања (на сите профили и уреди). Откако вашата сметка ќе има 30 преземања, ќе треба да ги избришете преземањата на некој уред пред да можете да преземете нешто. За да видите кои мобилни уреди ја користеле вашата сметка, видете Управување со уреди.
 • Истекување. Негледаните преземања истекуваат по 30 дена или 48 часа откако ќе почнете да гледате (или кога серијата или филмот ќе ја напуштат услугата HBO Max). Откако ќе истече едно преземање, можете да го обновите или избришете.
 • Икона Заклучи. На вашата листа Преземања се прикажани сите преземања на вашиот уред без оглед на тоа кој профил го започнал преземањето. На детските профили не можат да се гледаат преземања што се ограничени со родителски контроли (овие преземања ќе се појават со икона за заклучување (затворен катанец)).
Зошто не можам да пуштам преземање?

Ако имате проблеми со пуштање на преземање, обидете се со следново:

 1. Осигурите се дека сте поврзани на интернет и најавени (вашиот профил треба да се појави горе десно).
 2. Затворете ја апликацијата HBO Max.
 3. На телефонот или таблетот, вклучете Авионски режим или исклучете WiFi.
 4. Отворете го HBO Max
 5. На екранот Преземања, допрете едно од преземањата.
Преземање преку мобилна мрежа

Поради тоа што преземањата користат голема количина податоци, преземањето е ограничено на WiFi стандардно. Меѓутоа, ако сакате, можете да преземате серии и филмови преку вашата мобилна мрежа. Еве како:

 1. Отворете го HBO Max на вашиот телефон или таблет, а потоа допрете го вашиот профил (горе десно).
 2. Допрете ја иконата Поставки (запченик, горе десно)., потоа допрете или одете на Преземања.
 3. Исклучете Преземај само преку Wi-Fi.

Поставката се применува на сите профили на телефонот или таблетот.

Променете го квалитетот на преземањето

Стандардно, сериите и филмовите се преземаат со највисокиот квалитет за вашиот уред.

За да го промените квалитетот на преземањето:

 1. Допрете го вашиот профил (горе десно), а потоа иконата Поставки (Запченик, горе десно)..
 2. Допрете или одете на Преземања.
 3. Допрете Квалитет на преземање и потоа изберете:
  • Највисок квалитет: Преземете со највисок квалитет (поголеми датотеки, повеќе време за преземање).
  • Најбрзо преземање: Преземете со послаб квалитет (помали датотеки, помалку време за преземање).

Највисокиот квалитет на преземање е 1080 p. Поставката се применува на сите профили на телефонот или таблетот.

Како да ги обновам преземањата?

Кога ќе истече преземањето, ќе треба да го обновите пред да можете да го гледате. Еве како:

 1. Отворете го HBO Max и потоа допрете ја иконата Преземања (стрелка насочена надолу, долен раб).
 2. Допрете ја иконата Истечено (извичник) и потоа допрете Обнови (потребна е интернет-врска за да се обнови преземање).

Зошто истече моето преземање?

 • Негледаните преземања истекуваат по 30 дена по преземањето (или кога серијата или филмот ќе ја напуштат услугата HBO Max). За да дознаете кога преземањата ќе истечат, допрете ја иконата Преземања ((стрелка насочена надолу, долен раб)).
 • Откако ќе почнете да гледате нешто што сте преземале, имате 48 часа да завршите со гледање пред да истече.
 • Можете да обновувате преземање повеќе пати. Преземањата што веќе не се достапни на услугата HBO Max автоматски ќе истечат и нема да можат да се обноват.
Како да избришам преземања?
 1. Допрете ја иконата Преземања (стрелка насочена надолу, долен раб).
 2. Направете едно од следниве:
  • Повлечете лево на едно преземање и допрете X.
  • Допрете ја иконата Уреди (лист и молив). Потоа, допрете X за да избришете преземање. За да ги избришете сите преземања, допрете Избриши ги сите. Кога ќе завршите со уредувањето, допрете Готово.