Преземање серии и филмови од HBO Max

Можете да преземате серии и филмови на телефонот или таблетот и да ги гледате подоцна кога сте офлајн.

Како да преземам нешто?

За да преземете нешто, потребно ви е:

Еве како да преземете:

 1. Отворете ја апликацијата HBO Max на телефонот или таблетот
 2. Осигурите се дека сте најавени и поврзани на WiFi-мрежа. Стандардно, преземањето е ограничено на WiFi. За да го промените ова, допрете ја иконата Профил > Поставки (горе лево) > Опции за видео, а потоа исклучете Преземај само преку WiFi.
 3. Изберете епизода или филм што сакате да го преземете. Повеќето серии и филмови се достапни за преземање.
 4. Допрете ја иконата Преземи (стрелка што покажува надолу).
 5. Кругот ви го прикажува напредокот на преземањето. Можете да ја допрете оваа икона за да го паузирате и продолжите преземањето. За да го видите напредокот на преземањето, можете исто така да ја допрете иконата Профил и потоа Преземања.

Вашата сметка може да има до 30 преземања одеднаш (истечените ставки не се бројат). Ова е за сите профили и уреди.

Откако ќе почнете да гледате нешто што сте преземале, имате 48 часа да завршите со гледање пред да истече. Откако ќе истече, можете да го обновите или избришете преземањето.

 • Аудио и преводи. Можете да го изберете вашиот јазик за аудио и превод откако ќе почнете да гледате. За некои серии и филмови, можеби ќе треба да изберете јазик пред да преземете.
 • Копии. Вашата сметка може да има до 5 копии од истата серија или филм (на сите профили и уреди).
 • Складирање на SD-картичка. Насловите што ги преземате се зачувуваат на внатрешната меморија на вашиот уред (преземањата не може да се зачуваат на SD-картичка).
Како да ги гледам моите преземања?

За да ги видите вашите преземања:

 • Допрете ја иконата Профил (долниот раб на телефоните, левиот раб на таблетите) и потоа допрете Преземања (треба да сте најавени за да ги прикажете/пуштате преземањата).

За да гледате преземање:

 • Допрете ја иконата Профил, допрете Преземања, а потоа допрете ја иконата Пушти (триаголник) на едно од вашите преземања.

Можете да пуштате серии и филмови што сте ги преземале кога патувате во други земји. За да дознаете повеќе, видете Стримувајте HBO Max додека патувате.

 • Колку? Вашата сметка може да има вкупно 30 преземања (на сите профили и уреди). Откако вашата сметка ќе има 30 преземања, ќе треба да ги избришете преземањата на некој уред пред да можете да преземете нешто. За да видите кои мобилни уреди ја користеле вашата сметка, одете на Профил и изберете Управување со уреди.
 • Истекување. Негледаните преземања истекуваат по 30 дена или 48 часа откако ќе почнете да гледате (или кога серијата или филмот ќе ја напуштат услугата HBO Max). Откако ќе истече едно преземање, можете да го обновите или избришете.
 • Икона Заклучи. Кога ќе одите во Преземања, ќе ги видите сите преземања на вашиот уред без оглед на тоа кој профил го започнал преземањето. На детските профили не можат да се гледаат преземања што се ограничени со родителски контроли (овие преземања ќе се појават со икона за заклучување).
Зошто не можам да пуштам преземање?

Ако имате проблеми со пуштање на преземање, обидете се со следново:

 1. Додека сте поврзани на интернет, допрете ја иконата Профил за да бидете сигурни дека сте најавени.
 2. Затворете ја апликацијата HBO Max.
 3. На телефонот или таблетот, вклучете Авионски режим или исклучете WiFi.
 4. Отворете го HBO Max Треба да ве одведе на страницата Преземања.
 5. Допрете ја иконата Пушти (триаголник) на едно од вашите преземања.
Стримување преку мобилна мрежа

Ако имате 3G или побрза мобилна врска, можете да go стримувате HBO Max преку вашата мобилна мрежа користејќи ги вашите мобилни податоци. Меѓутоа, бидејќи за стримување видео потребна е голема количина на податоци, можеби ќе сакате да го ограничите стримувањето на WiFi-врски.

За да го ограничите стримувањето преку мобилна мрежа:

 1. Отворете го HBO Max на телефонот или таблетот, допрете ја иконата Профил (најавете се доколку е потребно).
 2. Допрете ја иконата Поставки (горе лево), а потоа Опции за видео.

За да го ограничите стримувањето на WiFi-врски, вклучете Стримувај само преку WiFi.

Ако сакате да добиете предупредување пред да стримувате преку вашата мобилна мрежа, вклучете Предупредување за стримување преку мобилна податочна врска.

Промена на квалитетот на преземањето

Стандардно, сериите и филмовите се преземаат со највисокиот квалитет за вашиот уред.

За да го промените квалитетот на преземањето:

 1. Допрете ја иконата Профил, а потоа иконата Поставки (горе лево).
 2. Допрете Опции за видео.
 3. Допрете Квалитет на преземање и потоа изберете:
  • Највисок квалитет: Преземете со највисок квалитет (поголеми датотеки, повеќе време за преземање).
  • Најбрзо преземање: Преземете со послаб квалитет (помали датотеки, помалку време за преземање).

Поставката Квалитет на преземање се применува на сите профили на телефонот или таблетот. Највисокиот квалитет на преземање е 1080 p.

Како да ги обновам преземањата?

Кога ќе истече преземањето, ќе треба да го обновите пред да можете да го гледате.

За да обновите преземање:

 1. Допрете ја иконата Профил и потоа да допрете Преземања.
 2. Допрете ја иконата ! на вашето истечено преземање и потоа допрете Обнови (потребна е интернет-врска за да се обнови преземањето).

Зошто истече моето преземање?

 • Негледаните преземања истекуваат по 30 дена по преземањето (или кога серијата или филмот ќе ја напуштат услугата HBO Max). За да дознаете кога ќе истечат вашите преземања, одете на листата Преземања.
 • Откако ќе почнете да гледате нешто што сте преземале, имате 48 часа да завршите со гледање пред да истече.
 • Можете да обновувате преземање повеќе пати. Преземањата што веќе не се достапни на услугата HBO Max автоматски ќе истечат и нема да можат да се обноват.
Како да избришам преземања?

За да избришете преземање:

 1. Допрете ја иконата Профил и потоа да допрете Преземања.
 2. Допрете Уреди.
 3. Допрете го X веднаш до преземањето за да го избришете. За да ги избришете сите ваши преземања, допрете Избриши ги сите.
 4. Кога ќе завршите со уредувањето, допрете Готово.