Preuzimajte serije i filmove na HBO Max

Serije i filmove možete da preuzimate na telefon ili tablet i da ih kasnije gledate kada ste oflajn.

Kako da preuzmem nešto?

Za preuzimanje sadržaja potrebno vam je sledeće:

Evo kako da preuzmete:

 1. Otvorite aplikaciju HBO Max na telefonu ili tabletu.
 2. Proverite da li ste prijavljeni i povezani na Wi-Fi mrežu. Po podrazumevanom podešavanju je preuzimanje ograničeno na Wi-Fi vezi. Da biste to promenili, dodirnite ikonu Profila > Podešavanja (gore levo) > Opcije video zapisa i onda isključite Preuzmi samo preko Wi-Fi.
 3. Odaberite epizodu ili film koji želite da preuzmete. Većina serija i filmova je dostupno za preuzimanje.
 4. Dodirnite ikonu za Preuzimanje (strelica usmerena nadole).
 5. Krug vam pokazuje napredovanje preuzimanja sadržaja. Ovu ikonu možete dodirnuti za pauziranje i nastavak preuzimanja. Da biste videli napredak preuzimanja sadržaja, možete takođe da dodirnete ikonu za Profil i onda Preuzimanja.

Vaš nalog može da ima do 30 preuzimanja u jednom trenutku (istekle stavke se ne računaju). To se odnosi na sve profile i uređaje.

Kada počnete sa gledanjem preuzetog sadržaja, pre nego što istekne, imate 48 sati da završite gledanje. Kada istekne, možete obnoviti i izbrisati preuzeti sadržaj.

 • Audio i podnaslovi. Možete odabrati jezik audia i podnaslova kada počnete da gledate. Za neke serije i filmove ćete možda morati da odaberete jezik pre preuzimanja sadržaja.
 • Primerci. Vaš nalog može da ima do 5 primeraka iste serije ili filma (odnosi se na sve profile i uređaje).
 • Skladištenje na SD kartici. Naslovi koje ste preuzeli skladište se u internom skladištu vašeg uređaja (preuzimanja se ne mogu sačuvati na SD kartici).
Kako da gledam moj preuzet sadržaj?

Da biste videli preuzeti sadržaj:

 • Dodirnite ikonu za Profil (donja ivica na telefonima, leva ivica na tabletima) i onda dodirnite Preuzimanja (treba da budete prijavljeni da biste videli/pustili preuzeti sadržaj).

Da biste gledali preuzet sadržaj:

 • Dodirnite ikonu za Profil, dodirnite Preuzimanja i onda dodirnite ikonu Pusti (trougao) na jednom od preuzetih sadržaja.

Kada putujete u druge zemlje, možete da pustite serije i filmove koje ste već preuzeli. Da biste saznali više, pogledajte Gledanje HBO Max tokom putovanja.

 • Koliko preuzimanja? Vaš nalog može da ima ukupno 30 preuzimanja (odnosi se na sve profile i uređaje). Kada na vašem nalogu bude 30 preuzimanja, moraćete da izbrišete preuzimanja na uređaju pre nego što budete mogli da preuzmete sadržaj. Da biste videli koji mobilni uređaji su koristili vaš nalog, idite u vaš Profil i odaberite Upravljaj uređajima.
 • Istek. Preuzimanja koja ne pogledate ističu nakon 30 dana ili 48 sati nakon što počnete da gledate (ili kada serija ili film više ne budu dostupni na usluzi HBO Max). Kada istekne, možete obnoviti i izbrisati preuzeti sadržaj.
 • Ikona zabrane. Kada odete u Preuzimanja, videćete sva preuzimanja na vašem uređaju bez obzira sa kojim profilom je započeto preuzimanje. Dečiji profili ne mogu da gledaju preuzeti sadržaj koji je ograničen roditeljskim nadzorom (ovaj preuzeti sadržaj će se pojaviti sa ikonom zaštite).
Zašto ne mogu da gledam preuzeti sadržaj?

Ako imate problem sa gledanjem preuzetog sadržaja, pokušajte sledeće:

 1. Dok ste povezani na internet, dodirnite ikonu za Profil da proverite da li ste prijavljeni.
 2. Zatvorite aplikaciju HBO Max.
 3. Na telefonu ili tabletu, uključite režim leta u avionu ili isključite Wi-Fi.
 4. Otvorite HBO Max. Trebalo bi da budete odvedeni na stranicu Preuzimanja.
 5. Dodirnite ikonu za Gledaj (trougao) na jednom od preuzetih sadržaja.
Gledanje preko mobilne mreže

Ako imate 3G ili bržu mobilnu vezu, HBO Max možete da gledate preko mobilne mreže pomoću mobilnih podataka. Međutim, s obzirom da gledanje video zapisa koristi veliku količinu podataka, gledanje možete ograničiti na Wi-Fi veze.

Za ograničavanje gledanja preko mobilne mreže:

 1. Otvorite HBO Max na telefonu ili tabletu, dodirnite ikonu Profila (prijavite se ako je potrebno).
 2. Dodirnite ikonu Podešavanja (gore levo) i onda Opcije video zapisa.

Za ograničavanje gledanja na Wi-Fi veze, uključite Gledanje samo preko Wi-Fi.

Ako želite da dobijate upozorenje pre gledanja preko mobilne mreže, uključite Upozorenje za gledanje preko mobilne mreže.

Promena kvaliteta preuzimanja

Prema podrazumevanom podešavanju, serije i filmovi se preuzimaju pomoću najvišeg kvaliteta za vaš uređaj.

Da promenite kvalitet preuzimanja:

 1. Dodirnite ikonu Profila i onda ikonu za Podešavanja (gore levo).
 2. Dodirnite Opcije video zapisa.
 3. Dodirnite Kvalitet preuzimanja i onda odaberite:
  • Najviši kvalitet: Preuzimajte sadržaj sa najvišim kvalitetom (velike datoteke, više vremena za preuzimanje).
  • Najbrže preuzimanje: Preuzmite sadržaj sa najnižim kvalitetom (manje datoteke, manje vremena za preuzimanje).

Podešavanje Kvalitet preuzimanja odnosi se na sve profile na telefonu ili tabletu. Najviši kvalitel preuzimanja je 1080p.

Kako da odnovim preuzeti sadržaj?

Kada preuzeti sadržaj istekne, pre nego što budete mogli da ga gledate moraćete da ga obnovite.

Da biste obnovili preuzeti sadržaj:

 1. Dodirnite ikonu za Profil i onda dodirnete Preuzimanja.
 2. Dodirnite ikonu ! na isteklom preuzimanju i onda dodirnite Obnovi (za obnavljanje preuzetog sadržaja je potrebna internet veza).

Zašto je moj preuzeti sadržaj istekao?

 • Preuzeti sadržaj koji ne pogledate ističe 30 dana nakon preuzimanja (ili kada serija ili film više ne budu dostupni na usluzi HBO Max). Idite u listu Preuzimanja da biste saznali kada vaš preuzeti sadržaj ističe.
 • Kada počnete sa gledanjem preuzetog sadržaja, pre nego što istekne, imate 48 sati da završite gledanje.
 • Preuzeti sadržaj možete da obnovite više puta. Preuzeti sadržaj koji više nije dostupan na usluzi HBO Max automatski ističe i ne može se obnoviti.
Kako da izbrišem preuzeti sadržaj?

Da biste izbrisali preuzeti sadržaj:

 1. Dodirnite ikonu za Profil i onda dodirnete Preuzimanja.
 2. Dodirnite Izmeni.
 3. Dodirnite X pored preuzetog sadržaja da biste ga izbrisali. Da biste izbrisali sva vaša preuzimanja, dodirnite Izbriši sve.
 4. Kada završite sa izmenom, dodirnite Gotovo.