Vyhľadávanie a prehrávanie titulov v iných jazykoch

Niektoré programy a filmy služby HBO Max sú k dispozícii vo viacerých jazykoch. V predvolenom nastavení sa programy a filmy automaticky prehrávajú s pôvodnou zvukovou stopou a titulkami, ktoré zodpovedajú vášmu jazyku zobrazenia.

Medzinárodné a lokálne produkcie

Programy a filmy z celého sveta sú k dispozícii v žánri Medzinárodné (otvorte ponuku Prechádzať a vyberte možnosť Medzinárodné). Ak chcete zobraziť programy a filmy z vášho regiónu, otvorte ponuku Prechádzať a potom vyberte možnosť Lokálne produkcie.

Používanie zobrazenia jazyka pri prehrávaní programov alebo filmov na HBO Max.

  • Programy a filmy automaticky prehrávajú s pôvodnou zvukovou stopou a titulkami, ktoré zodpovedajú vášmu jazyku zobrazenia.

Prepínanie jazyka zvuku alebo titulkov

Väčšina programov a filmov má k dispozícii zvuky a titulky vo viacerých jazykoch. Ak chcete zistiť, ktoré jazyky sú k dispozícii, začnite niečo pozerať a potom vyberte tlačidlo Zvuk a titulky (rečová bublina) v prehrávači videa. Tu si môžete vybrať jazyk zvuku a titulkov. Ďalšie informácie nájdete v časti Titulky a alternatívny zvuk.