Pridávanie, správa a prepínanie profilov

Vďaka profilom budete mať prehľad o tom, čo ste pozerali a čo by ste si chceli pozrieť (Môj zoznam).

K dispozícii sú dva typy profilov: Pre dospelých a pre deti. Môžete pridať profily pre každého člena vašej domácnosti. Váš účet môže mať celkovo 5 profilov.

Box Vodafone TV TiVo
Aplikácia HBO Max v boxe Vodafone TV TiVo nepodporuje viacero profilov.
Pridanie profilu
 1. Vyberte svoj profil (vľavo hore v TV, vpravo hore v ostatných zariadeniach).
 2. Vyberte možnosť Prepnúť profily.
 3. Výberom pridajte profil dospelého používateľa alebo detský profil.
  Prvý detský profil? Dostanete výzvu na vytvorenie PIN kódu. PIN kód zabráni vášmu dieťaťu zmeniť rodičovskú kontrolu, ktorú ste nastavili.
 4. Postupujte podľa jednej z týchto možností:
  • Telefón alebo tablet: Kliknite na ikonu Fotoaparát a vyberte možnosť odfotografovať, nahrať obrázok alebo vybrať postavu (viac informácií nájdete v časti Pridanie profilového obrázka ďalej). Potom vyberte farbu a zadajte meno (v prípade profilu dospelého) alebo zadajte meno a dátum narodenia dieťaťa (v prípade detského profilu).
  • Televízor alebo počítač: Zadajte meno a vyberte farbu (v prípade profilu dospelého) alebo zadajte meno a dátum narodenia dieťaťa (v prípade detského profilu). Profilový obrázok môžete pridať neskôr.
 5. Detský profil: Vyberte možnosť Ďalej. Potom vyberte hodnotenie obsahu, ktorý môže vaše dieťa sledovať. Filmy a televízne programy s vyšším, ako vami vybraným hodnotením, sa v tomto profile nemôžu sledovať. Predvolené nastavenie nedovoľuje vášmu dieťaťu prepnúť na iný profil (bez vášho PIN kódu).
 6. Vyberte možnosť Uložiť.

Keď je detský profil aktívny, zobrazí sa domovská obrazovka detského profilu. Ďalšie informácie nájdete v časti Všetko o detských profiloch.

Prepnúť profily
 1. Vyberte svoj profil (vľavo hore v TV, vpravo hore v ostatných zariadeniach).
 2. Vyberte možnosť Prepnúť profily.
 3. Vyberte profil. Detské profily majú ikonu zámku. Uzavretý zámok (zatvorený visiaci zámok) znamená, že vaše dieťa nemôže prepnúť na iný profil (je potrebný PIN kód), zatiaľ čo otvorený zámok (otvorený visiaci zámok) znamená, že vaše dieťa môže prepnúť na iný profil.

  Poznámka:  Ak sa vám nedarí zadať PIN kód, na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo Vybrať alebo OK, čím na obrazovke otvoríte klávesnicu.

Po prepnutí na detský profil sa zobrazí domovská obrazovka detského profilu. Ďalšie informácie nájdete v časti Všetko o detských profiloch.

Obrazovka Kto sleduje

Po prihlásení sa zobrazí obrazovka Kto sleduje. Tu môžete vybrať, kto sleduje a spravovať svoje profily.

Keď otvoríte službu HBO Max, stane sa toto:

 • Televízor alebo počítač: Ak ste naposledy používali profil dospelého, po otvorení služby HBO Max sa zobrazí obrazovka Kto sleduje. Ak ste naposledy používali detský profil, služba HBO Max sa otvorí v tomto profile.
 • Telefón alebo tablet: Služba HBO Max sa vždy otvorí v poslednom použitom profile (nezobrazí sa obrazovka Kto sleduje).
Úprava profilu
 1. Vyberte si profil.
 2. Vyberte možnosť Prepnúť profily a potom Spravovať profily (možno budete musieť prejsť nadol).
 3. Vyberte profil. Detské profily majú ikonu zámku (zatvorený visiaci zámok).
 4. Detský profil: Zadajte PIN kód a vyberte možnosť Zadať. Ak sa vám nedarí zadať PIN kód, na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo Vybrať alebo OK, čím na obrazovke otvoríte klávesnicu.
 5. Ak chcete zmeniť profilový obrázok:
  • Telefón alebo tablet: Kliknite na ikonu Fotoaparát Aktualizácia profilového obrázka a vyberte možnosť odfotografovať, nahrať obrázok alebo vybrať postavu. Ak vyberiete možnosť nasnímať alebo nahrať fotografiu, budete musieť službe HBO Max udeliť prístup k fotoaparátu alebo knižnici fotografií.
  • Počítač: Vyberte si profilový obrázok a potom vyberte postavu.
 6. Postupujte podľa jednej z týchto možností:
  • Profil dospelého: Zmeňte meno alebo farbu rámu.
  • Detský profil: Môžete zmeniť meno a dátum narodenia dieťaťa a tiež hodnotenia, ktoré môže sledovať. Ak chcete zabrániť dieťaťu v prepínaní na iný profil, začiarknite políčko Vyžadovať na prepínanie profilov PIN kód.
 7. Vyberte možnosť Uložiť.
Odstránenie profilu
 1. Vyberte si profil.
 2. Vyberte možnosť Prepnúť profily a potom Spravovať profily (možno budete musieť prejsť nadol).
 3. Vyberte profil. Detské profily majú ikonu zámku (zatvorený visiaci zámok).
 4. Detský profil: Zadajte PIN kód a vyberte možnosť Zadať. Ak sa vám nedarí zadať PIN kód, na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo Vybrať alebo OK, čím na obrazovke otvoríte klávesnicu.
 5. Vyberte možnosť Odstrániť profil (dolná časť obrazovky). Svoj primárny profil nemôžete odstrániť, ale môžete ho upraviť (pozri predchádzajúcu časť).
 6. Potvrďte to výberom možnosti Odstrániť. Odstránite tým profil a jeho informácie, napríklad Môj zoznam a Pokračovať v sledovaní.
Pridanie profilového obrázka
 1. Otvorte službu HBO Max v telefóne alebo tablete a kliknite na svoj profil (vpravo hore).
 2. Kliknite na možnosť Prepnúť profily a potom Spravovať profily (možno budete musieť prejsť nadol).
 3. Vyberte profil.
 4. Detský profil: Zadajte svoj PIN kód a kliknite na možnosť Zadať.
 5. Kliknite na ikonu Fotoaparát Aktualizácia profilového obrázka a vyberte možnosť odfotografovať, nahrať obrázok alebo vybrať postavu. Ak vyberiete možnosť nasnímať alebo nahrať fotografiu, budete musieť službe HBO Max udeliť prístup k fotoaparátu alebo knižnici fotografií.
 6. Odfoťte sa, vyberte obrázok, ktorý chcete nahrať, alebo vyberte postavu.
 7. Kliknite na možnosť Uložiť.

Váš profilový obrázok by sa mal zobrazovať vo všetkých zariadeniach.

Čo by ste mali vedieť

 • Profily dospelých a detí majú na výber vlastnú knižnicu postáv.
 • Maximálna veľkosť súboru profilového obrázka je 10 MB (ak nahráte obrázok väčší ako 10 MB, obrázok sa do vášho profilu neuloží).
 • Ak chcete odobrať postavu alebo obrázok, kliknite na ikonu Fotoaparát Aktualizácia profilového obrázka a potom vyberte možnosť Odstrániť postavu alebo Odstrániť fotografiu.
 • Ak chcete požiadať o postavu z programu alebo filmu HBO Max, použite náš formulár spätnej väzby.