Pridávanie, správa a prepínanie profilov

Po prihlásení sa do služby HBO Max sa zobrazí obrazovka Kto sleduje? Tu môžete vybrať, kto pozerá a spravovať profily osôb v domácnosti.

Profily vám pomôžu sledovať, čo ste už videli (aby ste mohli pokračovať v sledovaní tam, kde ste skončili) a čo by ste chceli vidieť (Môj zoznam).

Box Vodafone TV TiVo
Aplikácia HBO Max v boxe Vodafone TV TiVo nepodporuje možnosť viacerých profilov.

Pridať profil

Môžete pridať profily pre dospelých a deti vo vašej domácnosti. Váš účet môže mať celkovo 5 profilov. K dispozícii sú dva typy profilov: Pre dospelých a deti.

Pridať profil dospelého
 1. Postupujte podľa jednej z nasledujúcich možností:
  • Televízor: Vyberte ikonu svojho profilu v ľavom hornom rohu.
  • Telefón alebo tablet: Vyberte ikonu profilu (dolný okraj na telefónoch, ľavý okraj na tabletoch).
  • Počítač: Vyberte ikonu svojho profilu v pravom hornom rohu.
 2. Zvoľte možnosť Prepnúť profily.
 3. Vyberte možnosť + Dospelý.
 4. Postupujte podľa jednej z nasledujúcich možností:
  • Telefón alebo tablet: Kliknite na ikonu Fotoaparát a vyberte si z možností odfotografovať, nahrať obrázok alebo vybrať postavu (viac informácií nájdete v časti pridávanie profilových obrázkov). Potom vyberte farbu a nazvite profil.
  • Televízor alebo počítač: Zadajte meno a vyberte farbu (profilové obrázky môžete pridať neskôr).
 5. Vyberte možnosť Uložiť.
Pridať profil dieťaťa
 1. Postupujte podľa jednej z nasledujúcich možností:
  • Televízor: Vyberte ikonu svojho profilu v ľavom hornom rohu.
  • Telefón alebo tablet: Vyberte ikonu profilu (dolný okraj na telefónoch, ľavý okraj na tabletoch).
  • Počítač: Vyberte ikonu svojho profilu v pravom hornom rohu.
 2. Kliknite na Prepnúť profily.
 3. Vyberte možnosť + Dieťa. Ak váš účet nemá PIN kód, dostanete výzvu na jeho vytvorenie.
 4. Postupujte podľa jednej z nasledujúcich možností:
  • Telefón alebo tablet: Kliknite na ikonu Fotoaparát a vyberte si z možností odfotografovať, nahrať obrázok alebo vybrať postavu (viac informácií nájdete v časti pridávanie profilových obrázkov). Potom vyberte farbu, zadajte meno dieťaťa a dátum narodenia (mesiac a rok).
  • Televízor alebo počítač: Zadajte meno a dátum narodenia dieťaťa (mesiac a rok) a vyberte farbu (profilové obrázky môžete pridať neskôr).
 5. Kliknite na tlačidlo Ďalej.
 6. Vyberte hodnotenie obsahu, ktorý môže vaše dieťa sledovať. Filmy a televízne programy s vyšším, ako vami zvoleným hodnotením, sa v tomto profile nezobrazia. Predvolené nastavenie nedovoľuje vášmu dieťaťu prepnúť na iný profil (bez zadania vášho PIN kódu).
 7. Zvoľte možnosť Uložiť.

Keď je profil dieťaťa aktívny, zobrazí sa domovská obrazovka profilu dieťaťa.

Prepnúť profily

Ak chcete prepnúť na iný profil:

 1. Postupujte podľa jednej z nasledujúcich možností:
  • Televízor: Vyberte ikonu svojho profilu v ľavom hornom rohu.
  • Telefón alebo tablet: Vyberte ikonu profilu (dolný okraj na telefónoch, ľavý okraj na tabletoch).
  • Počítač: Vyberte ikonu svojho profilu v pravom hornom rohu.
 2. Kliknite na Prepnúť profily.
 3. Vyberte profil. Profily detí majú ikonu zámku. Uzavretý zámok znamená, že vaše dieťa nemôže prepnúť na iný profil (je potrebný PIN kód), zatiaľ čo otvorený zámok znamená, že vaše dieťa môže prepnúť na iný profil.

Po prepnutí na profil dieťaťa sa zobrazí domovská obrazovka profilu dieťaťa.

Obrazovka Kto sleduje

Keď otvoríte HBO Max, stane sa toto:

 • Televízor alebo počítač: Ak ste naposledy používali profil dieťaťa, HBO Max sa otvorí v tomto profile. Ak ste naposledy používali profil dospelého, po otvorení HBO Max sa zobrazí obrazovka „Kto sleduje“.
 • Telefón alebo tablet: HBO Max sa vždy otvorí pomocou posledného použitého profilu (nezobrazí sa obrazovka „Kto sleduje“).

Upraviť profil

K dispozícii sú dva typy profilov: Pre dospelých a deti. Profily detí majú na obrazovke „Kto sleduje?“ ikonu zámku.

Ak chcete upraviť profil:

 1. Kliknite na ikonu svojho profilu.
 2. Vyberte možnosť Prepnúť profily.
 3. Kliknite na možnosť Spravovať profily.
 4. Vyberte profil. Profily detí majú ikonu zámku.
 5. Profil dieťaťa: Zadajte PIN kód a vyberte možnosť Zadať.
  Poznámka  Ak sa vám nedarí zadať PIN kód, stlačte na diaľkovom ovládači tlačidlo Vybrať resp. Select alebo OK, čím otvoríte klávesnicu na obrazovke.
 6. Ak chcete zmeniť profilový obrázok:
  • Telefón alebo tablet: Ťuknite na ikonu Fotoaparát a zvoľte možnosť odfotografovať, nahrať obrázok alebo vybrať postavu. Ak vyberiete možnosť „Odfotografovať“ alebo „Nahrať zo zariadenia“, budete musieť službe HBO Max udeliť prístup k fotoaparátu alebo ku knižnici fotografií.
 7. Profil dieťaťa: Môžete zmeniť meno a dátum narodenia dieťaťa a tiež hodnotenia, ktoré môže sledovať. Ak chcete zabrániť dieťaťu v prepínaní na iný profil, začiarknite políčko Vyžadovať na prepínanie profilov PIN kód.
 8. Profil dospelého: Upravte názov alebo vyberte inú farbu rámu.
 9. Vyberte možnosť Uložiť.

Odstrániť profil

 1. Vyberte ikonu svojho profilu.
 2. Kliknite na možnosť Prepnúť profily.
 3. Zvoľte možnosť Spravovať profily.
 4. Vyberte profil. Profily detí majú ikonu zámku.
 5. Profil dieťaťa: Zadajte PIN kód a vyberte možnosť Zadať.
  Poznámka  Ak sa vám nedarí zadať PIN kód, stlačte na diaľkovom ovládači tlačidlo Vybrať, resp. Select alebo OK, čím otvoríte klávesnicu na obrazovke.
 6. Vyberte možnosť Odstrániť profil (dolná časť obrazovky). Svoj primárny profil nemôžete odstrániť, ale môžete ho upraviť (pozri predchádzajúcu časť).
 7. Potvrďte to výberom možnosti Odstrániť. Odstránite tým profil a jeho informácie, napríklad Môj zoznam a Pokračovať v sledovaní.

Pridať profilový obrázok

Do svojho profilu môžete pridať profilový obrázok alebo postavu. Tu je postup:

 1. Otvorte v telefóne alebo tablete aplikáciu HBO Max.
 2. Kliknite na ikonu profilu (dolný okraj na telefónoch, ľavý okraj na tabletoch).
 3. Zvoľte na možnosť Prepnúť profily.
 4. Kliknite na možnosť Spravovať profily.
 5. Vyberte profil.
 6. Profil dieťaťa: Zadajte svoj PIN kód a vyberte možnosť Zadať.
 7. Kliknite na ikonu Fotoaparát a vyberte si z možností odfotografovať, nahrať obrázok alebo vybrať postavu. Ak vyberiete možnosť „Odfotografovať“ alebo „Nahrať zo zariadenia“, budete musieť službe HBO Max udeliť prístup k fotoaparátu alebo knižnici fotografií.
 8. Odfoťte sa, vyberte obrázok, ktorý chcete nahrať, alebo vyberte postavu.
 9. Tlačidlom Uložiť potvrdíte zmeny.

Váš profilový obrázok by sa mal zobrazovať vo všetkých zariadeniach.

O profilových obrázkoch

 • Profily dospelých a detí majú na výber vlastnú knižnicu postáv.
 • Maximálna veľkosť súboru profilového obrázka je 10 MB (ak nahráte obrázok väčší ako 10 MB, obrázok sa do vášho profilu neuloží).
 • Ak chcete odstrániť postavu alebo fotografiu, kliknite na ikonu fotoaparátu a vyberte možnosť Odstrániť postavu alebo Odstrániť fotografiu.
 • Ak chcete požiadať o postavu zo seriálu alebo filmu HBO Max, použite náš formulár spätnej väzby.