Dodajanje in upravljanje profilov ter preklop med njimi

Ko se vpišete v aplikacijo HBO Max, se prikaže zaslon Kdo gleda? Tu lahko izberete, kdo gleda vsebine, in upravljate profile oseb v gospodinjstvu.

S profili lahko spremljate vsebine, ki ste jih že gledali (da lahko nadaljujete gledanje, kjer ste ga končali) in ki bi si jih želeli ogledati (Moj seznam).

TV-komunikator TiVo za televizor Vodafone
Aplikacija HBO Max v TV-komunikator TiVo za televizor Vodafone ne podpira več profilov.

Dodajanje profila

Dodate lahko profile za odrasle osebe in otroke v gospodinjstvu. Vaš račun ima lahko skupaj 5 profilov. Na voljo sta dve vrsti profilov: profil za odrasle osebe in otroški profil.

Dodajanje profila za odrasle osebe
 1. Naredite nekaj od tega:
  • Televizor: V zgornjem levem kotu izberite ikono svojega profila.
  • Telefon ali tablični računalnik: Izberite ikono za profil (spodnji rob v telefonih, levi rob v tabličnih računalnikih).
  • Računalnik: V zgornjem desnem kotu izberite ikono svojega profila.
 2. Izberite Preklopi med profili.
 3. Izberite + Odrasla oseba.
 4. Naredite nekaj od tega:
  • Telefon ali tablični računalnik: Tapnite ikono kamere in nato izberite možnost za zajem fotografije, nalaganje slike ali izbiro lika (za več informacij si oglejte Dodajanje slik profila). Nato izberite barvo in vnesite ime.
  • Televizor ali računalnik: Vnesite ime in izberite barvo (slike profila lahko dodate pozneje).
 5. Izberite Shrani.
Dodajanje otroškega profila
 1. Naredite nekaj od tega:
  • Televizor: V zgornjem levem kotu izberite ikono svojega profila.
  • Telefon ali tablični računalnik: Izberite ikono za profil (spodnji rob v telefonih, levi rob v tabličnih računalnikih).
  • Računalnik: V zgornjem desnem kotu izberite ikono svojega profila.
 2. Izberite Preklopi med profili.
 3. Izberite + Otroški. Če vaš račun nima kode PIN, ste pozvani, da jo ustvarite.
 4. Naredite nekaj od tega:
  • Telefon ali tablični računalnik: Tapnite ikono kamere in nato izberite možnost za zajem fotografije, nalaganje slike ali izbiro lika (za več informacij si oglejte Dodajanje slik profila). Nato izberite barvo ter vnesite ime in datum rojstva otroka (mesec in leto).
  • Televizor ali računalnik: Vnesite ime in datum rojstva otroka (mesec in leto) ter izberite barvo (slike profila lahko dodate pozneje).
 5. Izberite Naprej.
 6. Izberite ocene vsebine, ki jo lahko gleda vaš otrok. Ta profil ne more gledati filmov in TV-oddaj z ocenami, ki so višje od izbranih. Vaš otrok privzeto ne more preklopiti na drug profil (brez vaše kode PIN).
 7. Izberite Shrani.

Ko je otroški profil aktiven, se prikaže začetni zaslon za otroke.

Preklop med profili

Na drug profil preklopite tako:

 1. Naredite nekaj od tega:
  • Televizor: V zgornjem levem kotu izberite ikono svojega profila.
  • Telefon ali tablični računalnik: Izberite ikono za profil (spodnji rob v telefonih, levi rob v tabličnih računalnikih).
  • Računalnik: V zgornjem desnem kotu izberite ikono svojega profila.
 2. Izberite Preklopi med profili.
 3. Izberite profil. Ob otroških profilih je prikazana ikona ključavnice. Zaklenjena ključavnica pomeni, da otrok ne more preklopiti na drug profil (potrebna je koda PIN), medtem ko odklenjena ključavnica pomeni, da otrok lahko preklopi na drug profil.

Ko preklopite na otroški profil, se prikaže začetni zaslon za otroke.

Zaslon »Kdo gleda«

Ko odprete aplikacijo HBO Max, se zgodi naslednje:

 • Televizor ali računalnik: Če je bil nazadnje uporabljen otroški profil, se aplikacija HBO Max odpre s tem profilom. Če je bil nazadnje uporabljen profil za odrasle osebe, se ob zagonu aplikacije HBO Max prikaže zaslon »Kdo gleda«.
 • Telefon ali tablični računalnik: HBO Max se vedno odpre z zadnjim uporabljenim profilom (zaslon »Kdo gleda« se ne prikaže).

Urejanje profila

Na voljo sta dve vrsti profilov: profil za odrasle osebe in otroški profil. Ob otroških profilih je na zaslonu »Kdo gleda?« prikazana ikona ključavnice.

Profil uredite tako:

 1. Izberite ikono svojega profila.
 2. Izberite Preklopi med profili.
 3. Izberite Upravljaj profile.
 4. Izberite profil. Ob otroških profilih je prikazana ikona ključavnice.
 5. Otroški profil: Vnesite kodo PIN in izberite Vnesite.
  Opomba  Če pri vnosu kode PIN prihaja do težav, pritisnite Izberite ali V redu na daljinskem upravljalniku, da odprete zaslonsko tipkovnico.
 6. Sliko profila spremenite tako:
  • Telefon ali tablični računalnik: Tapnite ikono kamere in nato izberite možnost za zajem fotografije, nalaganje slike ali izbiro lika. Če izberete možnost »Posnemi fotografijo« ali »Naloži iz naprave«, morate aplikaciji HBO Max podeliti dovoljenje za dostop do kamere ali knjižnice fotografij.
 7. Otroški profil: Spremenite lahko ime in datum rojstva otroka ter tudi ocene vsebin, ki jih lahko gleda. Če želite otroku preprečiti preklop na drug profil, potrdite polje Zahtevaj kodo PIN za preklop med profili.
 8. Profil odrasle osebe: Uredite ime ali izberite drugo barvo okvirja.
 9. Izberite Shrani.

Brisanje profila

 1. Izberite ikono svojega profila.
 2. Izberite Preklopi med profili.
 3. Izberite Upravljaj profile.
 4. Izberite profil. Ob otroških profilih je prikazana ikona ključavnice.
 5. Otroški profil: Vnesite kodo PIN in izberite Vnesite.
  Opomba  Če pri vnosu kode PIN prihaja do težav, pritisnite Izberite ali V redu na daljinskem upravljalniku, da odprete zaslonsko tipkovnico.
 6. Izberite Izbriši profil (na dnu zaslona). Primarnega profila ne morete izbrisati, vendar pa ga lahko uredite (glejte prejšnje poglavje).
 7. Izberite Izbriši za potrditev. S tem izbrišete profil in njegove podatke, kot sta Moj seznam in »Nadaljuj ogled«.

Dodajanje slike profila

V svoj profil lahko dodate sliko ali lik profila. In sicer tako:

 1. V telefonu ali tabličnem računalniku odprite aplikacijo HBO Max.
 2. Tapnite ikono za profil (spodnji rob v telefonih, levi rob v tabličnih računalnikih).
 3. Tapnite Preklopi med profili.
 4. Tapnite Upravljaj profile.
 5. Izberite profil.
 6. Otroški profil: Vnesite kodo PIN in tapnite Vnesite.
 7. Tapnite ikono kamere in nato izberite možnost za zajem fotografije, nalaganje slike ali izbiro lika. Če izberete možnost »Posnemi fotografijo« ali »Naloži iz naprave«, morate aplikaciji HBO Max podeliti dovoljenje za dostop do kamere ali knjižnice fotografij.
 8. Posnemite fotografijo, naložite slike ali izberite lik.
 9. Tapnite Shrani.

Slika profila bi morala biti prikazana v vseh napravah.

O slikah profila

 • Za profil odrasle osebe in otroški profil je na voljo ločena knjižnica likov, med katerimi lahko izbirate.
 • Največja velikost datoteke za sliko profila je 10 MB (če naložite sliko, večjo od 10 MB, slika ne bo shranjena z vašim profilom).
 • Če želite odstraniti lik ali sliko, tapnite ikono kamere in nato izberite Odstrani lik ali Odstrani fotografijo.
 • Če želite zahtevati lik iz oddaje ali filma HBO Max, uporabite naš obrazec za povratne informacije.