Legge til, administrere og bytte profil

Når du logger på HBO Max, ser du skjermen Hvem ser på? Her kan du velge hvem som ser på og administrere profiler for medlemmene av husholdningen din.

Profiler hjelper deg med å holde orden på hva du har sett (slik at du kan fortsette å se der du stoppet sist) og hva du vil se på (Min liste).

Legge til en profil

Du kan legge til profiler for voksne og barn i husstanden din. Kontoen din kan ha opptil fem profiler. Det finnes to typer profiler: Voksen og barn.

Legge til en voksenprofil
 1. Gjør ett av følgende:
  • TV-enhet: Velg profilikonet øverst til venstre.
  • Telefon eller nettbrett: Velg Profil-ikonet (nedre kant på telefoner, til venstre på nettbrett).
  • Datamaskin: Velg profilikonet ditt øverst til høyre.
 2. Velg Bytt profil.
 3. Velg Legg til voksen.
 4. Gjør ett av følgende:
  • Telefon eller nettbrett: Trykk på Kamera-ikonet og velg om du vil ta et bilde, laste opp et bilde eller velge en figur (se legge til profilbilder for mer informasjon). Velg så en farge og skriv inn et navn.
  • TV eller datamaskin: Skriv inn et navn og velg en farge (du kan legge til profilbilder senere).
 5. Velg Lagre.
Legge til en barneprofil
 1. Gjør ett av følgende:
  • TV-enhet: Velg profilikonet øverst til venstre.
  • Telefon eller nettbrett: Velg Profil-ikonet (nedre kant på telefoner, til venstre på nettbrett).
  • Datamaskin: Velg profilikonet ditt øverst til høyre.
 2. Velg Bytt profil.
 3. Velg Legg til barn. Hvis kontoen din ikke har en PIN-kode, blir du bedt om å opprette en.
 4. Gjør ett av følgende:
  • Telefon eller nettbrett: Trykk på Kamera-ikonet og velg om du vil ta et bilde, laste opp et bilde eller velge en figur (se legge til profilbilders for mer informasjon). Du kan så velge en farge og skrive inn barnets navn og fødselsdato (måned og år).
  • TV eller datamaskin: Skriv inn barnets navn og fødselsdato (måned og år), og velg en farge (du kan egge til profilbilder senere).
 5. Velg Neste.
 6. Velg aldersgrensen til innholdet barnet ditt kan se på. Det er ikke mulig å se på filmer og serier med høyere aldersgrenser enn det du har valgt for profilen. Barnet ditt kan ikke bytte til en annen profil som standard (uten PIN-koden din).
 7. Velg Lagre.

Du ser startskjermen for barneprofilen når en barneprofil er aktiv. Se Alt om barneprofiler for å finne ut mer.

Bytte profil

Slik bytter du til en annen profil:

 1. Gjør ett av følgende:
  • TV-enhet: Velg profilikonet øverst til venstre.
  • Telefon eller nettbrett: Velg Profil-ikonet (nedre kant på telefoner, til venstre på nettbrett).
  • Datamaskin: Velg profilikonet ditt øverst til høyre.
 2. Velg Bytt profil.
 3. Velg en profil. Barneprofiler har et lås-ikon. Et lukket lås betyr at barnet ditt ikke kan bytte til en annen profil (en PIN-kode er nødvendig), mens en åpen lås betyr at barnet ditt kan bytte til en annen profil.

Når du bytter til en barneprofil, vil du se barnas Startskjerm. Se Alt om barneprofiler for å finne ut mer.

Hvem ser på-skjermen

Dette skjer når du åpner HBO Max:

 • TV eller datamaskin: Hvis profilen som ble brukt sist er en barneprofil, åpnes HBO Max med denne profilen. Hvis profilen som ble brukt sist er en voksenprofil, ser du «Hvem ser på»-skjermen når du åpner HBO Max.
 • Telefon eller nettbrett: HBO Max vil alltid åpne med sist brukte profil (du vil ikke se «Hvem ser på»-skjermen).

Redigere en profil

Det finnes to typer profiler: Voksen og barn. Barneprofiler har et lås-ikon på «Hvem ser på»-skjermen.

To edit a profile:

 1. Velg Profil-ikonet ditt.
 2. Velg Bytt profil.
 3. Velg Administrer profiler.
 4. Velg en profil. Barneprofiler har et lås-ikon.
 5. Barneprofil: Oppgi PIN-koden og velg Enter.
  Merk  Hvis du har problemer med å skrive inn PIN-koden, kan du trykke på Valg- eller OK-knappen på fjernkontrollen din for å åpne skjermtastaturet.
 6. Slik endrer du profilbildet.
  • Telefon eller nettbrett: Trykk på Kamera-ikonet og velg om du vil ta et bilde, laste opp et bilde eller velge en karakter. Hvis du velger «Ta bilde» eller «Last opp fra enhet», må du gi HBO Max tilgang til kameraet eller bildekatalogen.
 7. Barneprofil: Du kan endre barnets navn og fødselsdato, og aldersgrensen på det de skal få lov til å se på. For å hindre at barnet bytter mellom profiler, kan du krysse av boksen for Krev PIN-kode for å bytte profil.
 8. Voksenprofil: Rediger navn eller velg en annen bakgrunnsfarge.
 9. Velg Lagre.

Slette en profil

 1. Velg Profil-ikonet ditt.
 2. Velg Bytt profil.
 3. Velg MAdministrer profiler.
 4. Velg en profil. Barneprofiler har et lås-ikon.
 5. Barneprofil: Oppgi PIN-koden og velg Enter.
  Merk  Hvis du har problemer med å skrive inn PIN-koden, kan du trykke på Valg- eller OK-knappen på fjernkontrollen din for å åpne skjermtastaturet.
 6. Velg Slett profil (nederst på skjermen). Du kan ikke slette din primære profil, men du kan redigere den (se forrige avsnitt).
 7. Velg Slett for å bekrefte. Dette vil slette profilen og informasjon om den, som Min liste og Fortsett å se.

Legge til et profilbilde

Du kan legge til et profilbilde eller en karater på din profil. Slik går du frem:

 1. Åpne HBO Max-appen på en telefon eller et nettbrett.
 2. Trykk på Profil-ikonet (nedre kant på telefoner, venstre kant på nettbrett).
 3. Trykk på Bytt profil.
 4. Trykk på Administrere profiler.
 5. Velg en profil.
 6. Barneprofil: Oppgi PIN-koden og trykk på Enter.
 7. Trykk på Kamera-ikonet og velg om du vil ta et bilde, laste opp et bilde eller velge en karakter. Hvis du velger «Ta bilde» eller «Last opp fra enhet», må du gi HBO Max tilgang til kameraet eller bildekatalogen.
 8. Ta et bilde, velg et bilde som lastes opp eller velg en karakter.
 9. Trykk på Lagre.

Profilbildet skal vises på tvers av enheter.

Om profilbilder

 • Voksen- og barneprofiler har hver sin katalog med karakterer å velge mellom.
 • Maksimal filstørrelse for et profilbilde er 10 MB (hvis du laster opp et bilde som er større enn 10 MB, vil ikke bildet lagres med profilen din).
 • Trykk på Kamera-ikonet for å fjerne en karakter eller et bilde, og velg deretter Fjern karakter eller Fjern bilde.
 • Bruk skjemaet vårt for tilbakemeldinger for å forespørre en figur fra en HBO Max-serie eller -film.