Dodawaj, przełączaj i zarządzaj profilami

Po zalogowaniu się do HBO Max zobaczysz ekran Kto ogląda? W tym miejscu można wybrać użytkowników i zarządzać profilami osób w domu.

Profile pomagają śledzić obejrzane pozycje (dzięki czemu możesz oglądać dalej od właściwego miejsca) oraz te, które chcesz obejrzeć (Moja lista).

Vodafone TV TiVo box
Aplikacja HBO Max na Vodafone TV TiVo box nie obsługuje więcej niż jednego profilu.

Dodawanie profilu

Na domowym koncie możesz dodawać profile dla dorosłych i dzieci. Na koncie można mieć do 5 profili. Istnieją dwa rodzaje profili: Dorosły i Dziecko.

Dodawanie profilu Dorosły
 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Urządzenie TV: Wybierz ikonę profilu w lewym górnym rogu.
  • Telefon lub tablet: Wybierz ikonę Profil (na telefonie u dołu ekranu, na tablecie po lewej stronie).
  • Komputer: Wybierz ikonę profilu w prawym górnym rogu.
 2. Wybierz Przełącz profil.
 3. Wybierz + Dorosły.
 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Telefon lub tablet: Naciśnij ikonę Aparat, a następnie wybierz opcję zrobienia zdjęcia, dodania obrazu lub wyboru awatara (aby dowiedzieć się więcej, zobacz Dodawanie zdjęć profilowych). Następnie wybierz kolor i wprowadź nazwę profilu.
  • TV lub komputer: Wprowadź nazwę profilu i wybierz kolor (zdjęcie profilowe możesz dodać później).
 5. Wybierz Zapisz.
Dodawanie profilu dziecięcego
 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Urządzenie TV: Wybierz ikonę profilu w lewym górnym rogu.
  • Telefon lub tablet: Wybierz ikonę Profil (na telefonie u dołu ekranu, na tablecie po lewej stronie).
  • Komputer: Wybierz ikonę profilu w prawym górnym rogu.
 2. Wybierz Przełącz profil.
 3. Wybierz + Dziecko. Jeśli Twoje konto nie ma kodu PIN, zostaniesz poproszony o jego utworzenie.
 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Telefon lub tablet: Naciśnij ikonę Aparat, a następnie wybierz opcję zrobienia zdjęcia, dodania obrazu lub wyboru awatara (aby dowiedzieć się więcej, zobacz Dodawanie zdjęć profilowych). Następnie wybierz kolor i wprowadź imię dziecka oraz datę urodzenia (miesiąc i rok).
  • TV lub komputer: Wprowadź imię dziecka oraz datę urodzenia (miesiąc i rok), a następnie wybierz kolor (zdjęcie profilowe możesz dodać później).
 5. Wybierz Dalej.
 6. Wybierz klasyfikację zawartości dostępnej dla Twojego dziecka. Na tym profilu nie będzie można oglądać filmów i programów telewizyjnych o klasyfikacji powyżej tej, którą wybrałeś. Domyślnie dziecko nie może przełączyć się na inny profil (bez kodu PIN).
 7. Wybierz Zapisz.

Gdy aktywny jest profil dziecięcy, wyświetla się ekran główny dla dzieci.

Przełączanie profili

Aby przełączyć się na inny profil:

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Urządzenie TV: Wybierz ikonę profilu w lewym górnym rogu.
  • Telefon lub tablet: Wybierz ikonę Profil (na telefonie u dołu ekranu, na tablecie po lewej stronie).
  • Komputer: Wybierz ikonę profilu w prawym górnym rogu.
 2. Wybierz Przełącz profil.
 3. Wybierz profil. Profile dziecięce mają ikonę blokady. Zamknięta blokada oznacza, że dziecko nie może przełączyć się na inny profil (w tym celu wymagany jest kod PIN), jest to natomiast możliwe w przypadku otwartej blokady.

Po przełączeniu się na profil dziecięcy wyświetli się ekran główny dla dzieci.

Ekran „Kto ogląda?”

Co się dzieje po otwarciu HBO Max:

 • TV lub komputer: Jeśli ostatnim używanym profilem był profil dziecięcy, HBO Max uruchomi ten profil. Jeśli ostatnim używanym profilem był profil Dorosły, po otwarciu HBO Max zostanie wyświetlony ekran „Kto ogląda?”.
 • Telefon lub tablet: HBO Max zawsze uruchamia ostatnio używany profil (nie jest wyświetlany ekran „Kto ogląda?”).

Edytowanie profilu

Istnieją dwa rodzaje profili: Dorosły i Dziecko. Profile dziecięce mają ikonę blokady na ekranie „Kto ogląda?”.

Aby edytować profil:

 1. Wybierz ikonę profilu.
 2. Wybierz Przełącz profil.
 3. Wybierz Zarządzaj profilami.
 4. Wybierz profil. Profile dziecięce mają ikonę blokady.
 5. Profil dziecięcy: Wprowadź kod PIN i wybierz Potwierdź.
  Uwaga  W przypadku problemów z wprowadzaniem kodu PIN naciśnij OK lub inny przycisk wyboru na pilocie, aby otworzyć klawiaturę ekranową.
 6. Aby zmienić zdjęcie profilowe:
  • Telefon lub tablet: Naciśnij ikonę Aparat, a następnie wybierz opcję zrobienia zdjęcia, dodania obrazu lub wyboru awatara. Jeśli wybierzesz „Zrób zdjęcie” lub „Dodaj z urządzenia”, wymagane jest udzielenie HBO Max dostępu do aparatu i biblioteki zdjęć.
 7. Profil dziecięcy: Możesz zmienić imię i datę urodzenia dziecka, a także klasyfikację pozycji, które może ono oglądać. Aby dziecko nie mogło przełączyć się na inny profil, zaznacz pole Wymagaj kodu PIN w celu przełączenia profilu.
 8. Profil Dorosły: Możesz edytować nazwę lub wybrać inny kolor ramki.
 9. Wybierz Zapisz.

Usuwanie profilu

 1. Wybierz ikonę profilu.
 2. Wybierz Przełącz profil.
 3. Wybierz Zarządzaj profilami.
 4. Wybierz profil. Profile dziecięce mają ikonę blokady.
 5. Profil dziecięcy: Wprowadź kod PIN i wybierz Potwierdź.
  Uwaga  W przypadku problemów z wprowadzaniem kodu PIN naciśnij OK lub inny przycisk wyboru na pilocie, aby otworzyć klawiaturę ekranową.
 6. Wybierz Usuń profil (u dołu ekranu). Nie można usunąć profilu głównego, ale można go edytować (patrz poprzednia sekcja).
 7. Wybierz Usuń, aby potwierdzić. Spowoduje to usunięcie profilu i jego danych, takich jak Moja lista i Oglądaj dalej.

Dodawanie zdjęcia profilowego

Do profilu można dodać zdjęcie profilowe lub awatar. Zrobisz to w następujący sposób:

 1. Otwórz aplikację HBO Max na telefonie lub tablecie.
 2. Naciśnij ikonę Profil (na telefonie u dołu ekranu, na tablecie po lewej stronie).
 3. Naciśnij Przełącz profil.
 4. Naciśnij Zarządzaj profilami.
 5. Wybierz profil.
 6. Profil dziecięcy: Wprowadź kod PIN i naciśnij Potwierdź.
 7. Naciśnij ikonę Aparat, a następnie wybierz opcję zrobienia zdjęcia, dodania obrazu lub wyboru awatara. Jeśli wybierzesz „Zrób zdjęcie” lub „Dodaj z urządzenia”, wymagane jest udzielenie HBO Max dostępu do aparatu i biblioteki zdjęć.
 8. Zrób zdjęcie, wybierz obraz do dodania lub wybierz awatar.
 9. Naciśnij Zapisz.

Zdjęcie profilowe powinno pojawić się na wszystkich urządzeniach.

Co warto wiedzieć o obrazach profilowych

 • Profile dla dorosłych i dzieci mają własne biblioteki awatarów do wyboru.
 • Maksymalny rozmiar pliku zdjęcia profilowego to 10 MB (jeśli prześlesz zdjęcie większe niż 10 MB, nie zapisze się ono w profilu).
 • Aby usunąć awatar lub obraz, naciśnij ikonę Aparat, a następnie wybierz Usuń awatar lub Usuń zdjęcie.
 • Aby poprosić o awatar z programu lub filmu HBO Max, skorzystaj z naszego formularza opinii.