Dodawaj, przełączaj i zarządzaj profilami

Profile pomagają śledzić obejrzane pozycje oraz te, które chcesz obejrzeć (Moja lista).

Istnieją dwa rodzaje profili: Dorosły i Dziecko. Możesz stworzyć profil dla każdego w swoim gospodarstwie domowym. Na koncie można mieć do 5 profili.

Vodafone TV TiVo box
Aplikacja HBO Max na Vodafone TV TiVo box nie obsługuje wielu profili.
Dodawanie profilu
 1. Wybierz swój profil (w lewym górnym rogu na ekranie telewizora, w prawym górnym rogu na innych urządzeniach).
 2. Wybierz Przełącz profil.
 3. Wybierz opcję dodania profilu dla dorosłych lub dzieci.
  Zakładasz pierwszy profil Dziecko? Wyświetli się prośba o utworzenie kodu PIN. Kod PIN zapobiega zmianie Twoich ustawień kontroli rodzicielskiej.
 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Telefon lub tablet: Naciśnij ikonę Aparatu, a następnie wybierz opcję zrobienia zdjęcia, dodania obrazu lub wyboru awatara (aby dowiedzieć się więcej, zobacz Dodawanie obrazów profilowych poniżej). Następnie wybierz kolor i wprowadź nazwę (dla profilu Dorosły) lub wpisz imię dziecka i datę urodzenia (dla profilu Dziecko).
  • TV lub komputer: Wprowadź nazwę i wybierz kolor (dla profilu Dorosły) lub wpisz imię dziecka i datę urodzenia (dla profilu Dziecko). Obraz profilowy można dodać później.
 5. Profil Dziecko: Wybierz Dalej. Następnie wybierz klasyfikację treści dostępnych dla Twojego dziecka. Na tym profilu nie będzie można oglądać filmów i programów telewizyjnych o klasyfikacji powyżej tej wybranej. Domyślnie dziecko nie może przełączyć się na inny profil (bez kodu PIN).
 6. Wybierz Zapisz.

Gdy aktywny jest profil Dziecko, wyświetla się ekran główny dla dzieci. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Wszystko o profilach dziecięcych.

Przełączanie profili
 1. Wybierz swój profil (w lewym górnym rogu na ekranie telewizora, w prawym górnym rogu na innych urządzeniach).
 2. Wybierz Przełącz profil.
 3. Wybierz profil. Profile dziecięce mają ikonę blokady. Ikona zamkniętej kłódki (zamknięta kłódka) oznacza, że dziecko nie może przełączyć się na inny profil (w tym celu wymagany jest kod PIN), jest to natomiast możliwe w przypadku otwartej kłódki (otwarta kłódka).

  Uwaga  W przypadku problemów z wprowadzaniem kodu PIN naciśnij przycisk Select lub OK na pilocie, aby otworzyć klawiaturę ekranową.

Po przełączeniu się na profil Dziecko wyświetli się ekran główny dla dzieci. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Wszystko o profilach dziecięcych.

Ekran „Kto ogląda?”

Po zalogowaniu się zobaczysz ekran Kto ogląda?. W tym miejscu można wybrać użytkowników i zarządzać swoimi profilami.

Co się dzieje po otwarciu HBO Max:

 • TV lub komputer: Jeśli ostatnim używanym profilem był profil Dorosły, po otwarciu HBO Max zostanie wyświetlony ekran „Kto ogląda?”. Jeśli ostatnim używanym profilem był profil dziecięcy, HBO Max uruchomi ten profil.
 • Telefon lub tablet: HBO Max zawsze uruchamia ostatnio używany profil (nie jest wyświetlany ekran „Kto ogląda?”).
Edytowanie profilu
 1. Wybierz swój profil.
 2. Wybierz Przełącz profil, a następnie Zarządzaj profilami (może być konieczne przewinięcie w dół).
 3. Wybierz profil. Profile dziecięce mają ikonę blokady (zamknięta kłódka).
 4. Profil Dziecko: Wprowadź kod PIN i wybierz Potwierdź. W przypadku problemów z wprowadzaniem kodu PIN naciśnij przycisk Select lub OK na pilocie, aby otworzyć klawiaturę ekranową.
 5. Aby zmienić zdjęcie profilowe:
  • Telefon lub tablet: Naciśnij ikonę Aparatu Aktualizacja obrazu profilowego, a następnie wybierz opcję zrobienia zdjęcia, dodania obrazu lub wyboru awatara. Jeśli wybierzesz opcję zrobienia lub dodania zdjęcia, konieczne będzie udzielenie HBO Max dostępu do aparatu i biblioteki zdjęć.
  • Komputer: Wybierz obraz profilowy, a następnie awatar.
 6. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Profil Dorosły: Zmień nazwę lub kolor ramki.
  • Profil Dziecko: Możesz zmienić imię i datę urodzenia dziecka, a także klasyfikację pozycji, które może ono oglądać. Aby dziecko nie mogło przełączyć się na inny profil, zaznacz pole Wymagaj kodu PIN w celu przełączenia profilu.
 7. Wybierz Zapisz.
Usuwanie profilu
 1. Wybierz swój profil.
 2. Wybierz Przełącz profil, a następnie Zarządzaj profilami (może być konieczne przewinięcie w dół).
 3. Wybierz profil. Profile dziecięce mają ikonę blokady (zamknięta kłódka).
 4. Profil Dziecko: Wprowadź kod PIN i wybierz Potwierdź. W przypadku problemów z wprowadzaniem kodu PIN naciśnij przycisk Select lub OK na pilocie, aby otworzyć klawiaturę ekranową.
 5. Wybierz Usuń profil (u dołu ekranu). Nie można usunąć profilu głównego, ale można go edytować (patrz poprzednia sekcja).
 6. Wybierz Usuń, aby potwierdzić. Spowoduje to usunięcie profilu i jego danych, takich jak Moja lista i Oglądaj dalej.
Dodawanie obrazu profilowego
 1. Otwórz HBO Max na telefonie lub tablecie, a następnie kliknij swój profil (w prawym górnym rogu).
 2. Kliknij Przełącz profil, a następnie Zarządzaj profilami (może być konieczne przewinięcie w dół).
 3. Wybierz profil.
 4. Profil Dziecko: Wprowadź kod PIN i naciśnij Potwierdź.
 5. Naciśnij ikonę Aparatu Aktualizacja obrazu profilowego, a następnie wybierz opcję zrobienia zdjęcia, dodania obrazu lub wyboru awatara. Jeśli wybierzesz opcję zrobienia lub dodania zdjęcia, konieczne będzie udzielenie HBO Max dostępu do aparatu i biblioteki zdjęć.
 6. Zrób zdjęcie, wybierz obraz do dodania lub wybierz awatar.
 7. Naciśnij Zapisz.

Zdjęcie profilowe powinno pojawić się na wszystkich urządzeniach.

Co musisz wiedzieć

 • Profile dla dorosłych i dzieci mają własne biblioteki awatarów do wyboru.
 • Maksymalny rozmiar pliku zdjęcia profilowego to 10 MB (jeśli prześlesz zdjęcie większe niż 10 MB, nie zapisze się ono w profilu).
 • Aby usunąć awatar lub obraz, naciśnij ikonę Aparatu Aktualizacja obrazu profilowego, a następnie wybierz Usuń awatar lub Usuń zdjęcie.
 • Aby poprosić o awatar z programu lub filmu HBO Max, skorzystaj z naszego formularza opinii.