Dodaj, upravljaj i promeni profile

Profili vam pomažu da pratite šta ste gledali i šta želite da gledate (Moja lista).

Postoje dve vrste profila: Za odrasle i dečiji. Možete dodati profile za svakoga u vašem domaćinstvu. Vaš nalog može da ima ukupno 5 profila.

Vodafone TV TiVo set
Aplikacija HBO Max na Vodafone TV TiVo setu ne podržava više profila.
Dodavanje profila
 1. Odaberite svoj profil (gore desno na TV uređaju, gore desno na drugim uređajima).
 2. Odaberite Promeni profile.
 3. Odaberite da dodate profil za odrasle ili Dečiji profil.
  Prvo Dečiji profil? Biće potrebno da kreirate novi PIN. PIN osigurava da dete ne može da promeni postavljen roditeljski nadzor koji ste podesili.
 4. Postupite na sledeći način:
  • Telefon ili tablet: Kliknite na ikonu kamere i onda odaberite da snimite sliku, otpremite sliku ili odaberete lik (za više informacija, pogledajte Dodaj sliku profila u nastavku). Onda, izaberite boju i unesite ime (za profil za odrasle) ili unesite ime i datum rođenja svog deteta (za Dečiji profil).
  • TV uređaj ili računar: Unesite ime i izaberite boju (za profil za odrasle) ili unesite ime i datum rođenja svog deteta (za Dečiji profil). Kasnije možete dodati sliku profila.
 5. Dečiji profil: Odaberite Dalje. Onda, odaberite ocene sadržaja koje vaše dete može da gleda. Ovaj profil ne može da gleda filmove i TV serije sa ocenama iznad onih koje ste izabrali. Po podrazumevanom podešavanju, vaše dete ne može da se prebaci na drugi profil (bez vašeg PIN-a).
 6. Odaberite Sačuvaj.

Kada je Dečiji profil aktivan, videćete početni ekran Deca. Da biste saznali više, pogledajte Sve o dečijim profilima.

Promena profila
 1. Odaberite svoj profil (gore desno na TV uređaju, gore desno na drugim uređajima).
 2. Odaberite Promeni profile.
 3. Odaberite profil. Dečiji profili imaju ikonu katanca. Zaključan katanac (zatvoren katanac) znači da vaše dete ne može da se prebaci na drugi profil (potreban je PIN), dok otvoreni katanac (otvoren katanac) znači da vaše dete može da se prebaci na drugi profil.

  Napomena  Ako imate problem sa unosom PIN kôda, pritisni dugme Select ili OK na daljinskom upravljaču da otvorite tastaturu na ekranu.

Kada se prebacite na Dečiji profil, videćete početni ekran Deca. Da biste saznali više, pogledajte Sve o dečijim profilima.

Ekran „Ko gleda“

Kada se prijavite, videćete ekran Ko gleda. Ovde možete da izaberete ko može da gleda i upravlja profilima za ljude u vašem domaćinstvu.

Evo šta se dešava kada otvorite HBO Max:

 • TV uređaj ili računar: Ako je poslednji profil bio za odrasle, videćeš ekran Ko gleda kada otvorite HBO Max. Ako je poslednji korišćeni profil bio dečiji profil, HBO Max će se otvoriti sa tim profilom.
 • Telefon ili tablet: HBO Max se uvek otvara sa poslednjim korišćenim profilom (nećete videti ekran Ko gleda).
Uređivanje profila
 1. Odaberite vaš profil.
 2. Odaberite Promeni profile i onda Upravljanje profilima (možda ćete morati da se pomerite nadole).
 3. Odaberite profil. Dečiji profili imaju ikonu katanca (zatvoren katanac).
 4. Dečiji profil: Unesite PIN i odaberite Enter. Ako imate problem sa unosom PIN kôda, pritisnite dugme Select ili OK na daljinskom upravljaču da otvorite tastaturu na ekranu.
 5. Da promenite sliku profila:
  • Telefon ili tablet: Kliknite na ikonu kamere Ažuriranje slike profila i onda odaberite da snimite fotografiju, otpremite sliku ili odaberite lik. Ako odaberete da snimite ili otpremite fotografiju, moraćete HBO Max-u da dozvolite pristup vašoj kameri ili biblioteci fotografija.
  • Računar: Izaberite sliku profila, onda odaberite lik.
 6. Postupite na sledeći način:
  • Profil za odrasle: Promenite ime ili boju okvira.
  • Dečiji profil: Možete da promenite ime deteta i datum rođenja, kao i ocene koje su dozvoljene detetu za gledanje. Da biste sprečili da se vaše dete prebaci na drugi profil, obeležite polje za potvrdu Zahtevaj PIN za prebacivanje profila.
 7. Odaberite Sačuvaj.
Brisanje profila
 1. Odaberite vaš profil.
 2. Odaberite Promeni profile i onda Upravljanje profilima (možda ćete morati da se pomerite nadole).
 3. Odaberite profil. Dečiji profili imaju ikonu katanca (zatvoren katanac).
 4. Dečiji profil: Unesite PIN i odaberite Enter. Ako imate problem sa unosom PIN kôda, pritisnite dugme Select ili OK na daljinskom upravljaču da otvorite tastaturu na ekranu.
 5. Odaberite Izbriši profil (dno ekrana). Ne možete da izbrišete vaš osnovni profil, ali možete da ga izmenite (pogledajte prethodni odeljak).
 6. Odaberite Izbriši da potvrdite. Ovo će izbrisati profil i njegove informacije, kao što su Moja lista i Nastavi da gledaš.
Dodavanje slike profila
 1. Otvorite HBO Max na telefonu ili tabletu i onda kliknite na svoj profil (gore desno).
 2. Kliknite na Promeni profile i onda Upravljanje profilima (možda ćete morati da se pomerite nadole).
 3. Odaberite profil.
 4. Dečiji profil: Unesite PIN i kliknite na Enter.
 5. Kliknite na ikonu kamere Ažuriranje slike profila i onda odaberite da snimite fotografiju, otpremite sliku ili odaberite lik. Ako odaberete da snimite ili otpremite fotografiju, moraćete HBO Max-u da dozvolite pristup vašoj kameri ili biblioteci fotografija.
 6. Snimite sliku, odaberite sliku za otpremanje ili odaberite lik.
 7. Kliknite na Sačuvaj.

Vaša slika profila treba da se pojavi na svim uređajima.

Šta je potrebno da znate

 • Profili za odrasle i dečiji profili, svako od njih ima sopstvenu biblioteku likova iz koje je moguće birati.
 • Maksimalna veličina datoteke za sliku profila je 10 MB (ako otpremite sliku veću od 10 MB, slika se neće sačuvati u vašem profilu).
 • Da biste uklonili lik ili sliku, kliknite na ikonu kamere Ažuriranje slike profilai onda odaberite Ukloni lik ili Ukloni fotografiju.
 • Da zahtevate lik iz HBO Max programa ili filma, koristite naš obrazac za povratne informacije.