Přidávání, správa a přepínání profilů

Když se přihlásíte do HBO Max, zobrazí se obrazovka Kdo se dívá? Tady můžete vybrat, kdo se bude dívat, a spravovat jednotlivé profily..

Díky profilům budete mít přehled o tom, co jste už viděli (a budete tak moct pokračovat ve sledování tam, kde jste skončili) a co byste chtěli vidět dál (Můj seznam).

Box Vodafone TV TiVo
Aplikace HBO Max zařízení TiVo k televizi Vodafone TV nepodporuje možnost více profilů.

Přidávání profilů

Celkem můžete ke svému účtu přidat až 5 profilů pro dospělé i děti. Existují dva typy profilů: profil dospělého a profil dítěte.

Přidání profilu dospělého
 1. Proveďte jednu z následujících možností:
  • Televize: V levém horním rohu vyberte ikonu svého profilu.
  • Telefon nebo tablet: Vyberte ikonu profilu (dolní okraj na telefonech, levý okraj na tabletech).
  • Počítač: V pravém horním rohu vyberte ikonu svého profilu.
 2. Zvolte možnost Přepnout profily.
 3. Vyberte + Dospělý.
 4. Proveďte jednu z následujících možností:
 5. Zvolte možnost Uložit.
Přidání profilu dítěte
 1. Proveďte jednu z následujících možností:
  • Televize: V levém horním rohu vyberte ikonu svého profilu.
  • Telefon nebo tablet: Vyberte ikonu profilu (dolní okraj na telefonech, levý okraj na tabletech).
  • Počítač: V pravém horním rohu vyberte ikonu svého profilu.
 2. Zvolte možnost Přepnout profily.
 3. Vyberte + Dítě. Pokud váš účet nemá nastavený PIN, budete vyzváni k jeho vytvoření.
 4. Proveďte jednu z následujících možností:
  • Telefon nebo tablet: Klepněte na ikonu Fotoaparát a zvolte možnost Pořídit fotografii, Nahrát obrázek nebo Vybrat postavu (další informace naleznete v článku Přidávání profilových obrázků). Pak vyberte barvu a zadejte jméno a datum narození dítěte (měsíc a rok).
  • Televize nebo počítač: Zadejte jméno a datum narození dítěte (měsíc a rok) a poté si vyberte barvu (profilové obrázky můžete přidat později).
 5. Zvolte možnost Další.
 6. Vyberte věkovou kategorii obsahu, na který se může vaše dítě dívat. Filmy a televizní pořady ve vyšší věkové kategorii nebude na tomto profilu možné sledovat. Ve výchozím nastavení dítě nemůže profil změnit (k tomu je třeba váš kód PIN).
 7. Zvolte možnost Uložit.

Pokud je aktivní profil dítěte, zobrazí se domovská obrazovka Děti.

Přepínání profilů

Tady je postup k přepnutí na jiný profil:

 1. Proveďte jednu z následujících možností:
  • Televize: V levém horním rohu vyberte ikonu svého profilu.
  • Telefon nebo tablet: Vyberte ikonu profilu (dolní okraj na telefonech, levý okraj na tabletech).
  • Počítač: V pravém horním rohu vyberte ikonu svého profilu.
 2. Zvolte možnost Přepnout profily.
 3. Vyberte profil. Dětské profily mají ikonu zámku. Uzavřený zámek znamená, že dítě nemůže přepínat mezi profily (je třeba zadat PIN). Otevřený zámek znamená opak (dítě profil přepnout může)

Po přepnutí na profil dítěte se zobrazí domovská obrazovka Děti.

Obrazovka Kdo se dívá?

Když otevřete aplikaci HBO Max, stane se následující:

 • Televize nebo počítač: Pokud byl naposledy aktivní profil dítěte, zobrazí HBO Max tento profil i po spuštění. Pokud byl posledním profilem profil dospělého, zobrazí se po spuštění HBO Max obrazovka „Kdo se dívá?“.
 • Telefon nebo tablet: Aplikace HBO Max po spuštění vždy zobrazí poslední aktivní profil (nezobrazí se obrazovka „Kdo se dívá?“).

Úprava profilů

Existují dva typy profilů: profil dospělého a profil dítěte. Na obrazovce „Kdo se dívá?“ mají profily dětí ikonu zámku.

Pokud chcete profil upravit:

 1. Zvolte ikonu svého profilu.
 2. Vyberte možnost Přepnout profily.
 3. Zvolte možnost Správa profilů.
 4. Vyberte profil. Profily dětí mají ikonu zámku.
 5. Profil dítěte: Zadejte PIN a potvrďte jej tlačítkem Enter.
  Poznámka  Pokud máte při zadávání kódu PIN potíže, stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko Select nebo OK a otevřete klávesnici na obrazovce.
 6. Pokud chcete změnit profilový obrázek:
  • Telefon nebo tablet: Klepněte na ikonu Fotoaparát a zvolte možnost Pořídit fotografii, Nahrát obrázek nebo Vybrat postavu. Pokud vyberete možnost „Pořídit fotografii“ nebo „Nahrát ze zařízení“, budete muset aplikac HBO Max umožnit přístup k fotoaparátu nebo knihovně fotografií.
 7. Profil dítěte: Můžete změnit jméno a datum narození dítěte a také věkovou kategorii obsahu, na který se může dívat. Chcete-li dítěti zabránit v přepínání profilů, zaškrtněte políčko Při změně profilů vyžadovat PIN.
 8. Profil dospělého: Upravte jméno nebo vyberte jinou barvu rámečku.
 9. Zvolte možnost Uložit.

Odstraňování profilu

 1. Zvolte ikonu svého profilu.
 2. Vyberte možnost Změnit profily.
 3. Zvolte možnost Správa profilů.
 4. Vyberte profil. Profily dětí mají ikonu zámku.
 5. Profil dítěte: Zadejte PIN a potvrďte jej tlačítkem Enter.
  Poznámka  Pokud máte při zadávání kódu PIN potíže, stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko Select nebo OK a otevřete klávesnici na obrazovce.
 6. Vyberte možnost Odstranit profil (v dolní části obrazovky). Svůj primární profil nemůžete odstranit, ale můžete jej upravovat (viz předchozí část).
 7. Možností Odstranit volbu potvrdíte a odstraníte profil i související informace, například seznamy Můj seznam a Pokračovat ve sledování.

Přidání profilového obrázku

Ke svému profilu můžete přidat profilový obrázek nebo postavu. Tady je postup, jak na to:

 1. Na telefonu nebo tabletu otevřete aplikaci HBO Max.
 2. Klepněte na ikonu profilu (dolní okraj na telefonech, levý okraj na tabletech).
 3. Klepněte na možnost Přepnout profily.
 4. Klepněte na možnost Správa profilů.
 5. Vyberte profil.
 6. Profil dítěte: Zadejte PIN a klepněte na možnost Enter.
 7. Klepněte na ikonu Fotoaparát a vyberte možnost Pořídit fotografii, Nahrát obrázek nebo Vybrat postavu. Pokud vyberete možnost „Pořídit fotografii“ nebo „Nahrát ze zařízení“, budete muset aplikaci HBO Max umožnit přístup k fotoaparátu nebo knihovně fotografií.
 8. Pořiďte fotografii, vyberte obrázek, který chcete nahrát, nebo si vyberte postavu.
 9. Klepněte na možnost Uložit.

Váš profilový obrázek by se měl zobrazit na všech zařízeních.

O profilových obrázcích

 • Profily dospělých i dětí mají každý svou vlastní knihovnu postav, ze které můžete vybíra.
 • Maximální velikost souboru profilového obrázku je 10 MB (pokud nahrajete obrázek větší než 10 MB, neuloží se.
 • Chcete-li postavu nebo obrázek odebrat, klepněte na ikonu Fotoaparát a vyberte možnost Odebrat postavu nebo Odebrat fotografii.
 • Chcete-li zažádat o postavu ze seriálu nebo filmu z HBO Max, využijte náš formulář zpětné vazby.