Dodaj, upravljaj i promeni profile

Kada se prijavite na HBO Max, ekran Ko gleda? će moći da se vidi. Ovde možete da izaberete ko može da gleda i upravlja profilima za ljude u vašem domaćinstvu.

Profili vam pomažu da pratite šta gledate (kako biste nastavili gde ste stali) i šta biste želeli da gledate (Moja lista).

Vodafone TV TiVo set
Aplikacija HBO Max na Vodafone TV TiVo setu ne podržava više profila.

Dodaj profil

Možete dodati profile za odrasle i decu u vašem domaćinstvu. Vaš nalog može da ima ukupno 5 profila. Postoje dve vrste profila: Za odrasle i Kids.

Dodaj Profil za odrasle
 1. Postupite na sledeći način:
  • TV uređaj: Odaberite ikonu profila u gornjem levom uglu.
  • Telefon ili tablet: Odaberite ikonu za Profil (donja ivica na telefonima, leva ivica na tabletima).
  • Računar: Odaberite ikonu profila u gornjem desnom uglu.
 2. Odaberite Promeni profile.
 3. Odaberite + Odrasli.
 4. Postupite na sledeći način:
  • Telefon ili tablet: Dodirnite ikonu kamere i onda odaberite da snimite sliku, otpremite sliku ili odaberete lik (za više informacija, pogledajte Dodaj slike profila). Onda, izaberite boju i unesite ime.
  • TV uređaj ili računar: Unesite ime i izaberite boju (kasnije možete da dodate slike profila).
 5. Odaberite Sačuvaj.
Dodaj Profil za Kids
 1. Postupite na sledeći način:
  • TV uređaj: Odaberite ikonu profila u gornjem levom uglu.
  • Telefon ili tablet: Odaberite ikonu za Profil (donja ivica na telefonima, leva ivica na tabletima).
  • Računar: Odaberite ikonu profila u gornjem desnom uglu.
 2. Odaberite Promeni profile.
 3. Odaberite + Kids. Ako vaš nalog nema PIN, biće zatraženo da ga kreirate.
 4. Postupite na sledeći način:
  • Telefon ili tablet: Dodirnite ikonu kamere i onda odaberite da snimite sliku, otpremite sliku ili odaberete lik (za više informacija, pogledajte Dodaj slike profila). Onda, izaberite boju i unesite ime deteta i datum rođenja (mesec i godinu).
  • TV uređaj ili računar: Unesite ime deteta i datum rođenja (mesec i godinu) i onda izaberite boju (kasnije možete da dodate slike profila).
 5. Odaberite Dalje.
 6. Odaberite ocene sadržaja koje vaše dete može da gleda. Ovaj profil ne može da gleda filmove i TV serije sa ocenama iznad onih koje ste izabrali. Po podrazumevanom podešavanju, vaše dete ne može da se prebaci na drugi profil (bez vašeg PIN-a).
 7. Odaberite Sačuvaj.

Kada je Profil za Kids aktivan, videćete početni ekran za Kids.

Promeni profile

Da biste se prebacili na drugi profil:

 1. Postupite na sledeći način:
  • TV uređaj: Odaberite ikonu profila u gornjem levom uglu.
  • Telefon ili tablet: Odaberite ikonu za Profil (donja ivica na telefonima, leva ivica na tabletima).
  • Računar: Odaberite ikonu profila u gornjem desnom uglu.
 2. Odaberite Promeni profile.
 3. Odaberite profil. Profili za Kids imaju ikonu katanca. Zaključan katanac znači da vaše dete ne može da se prebaci na drugi profil (potreban je PIN), dok otvoreni katanac znači da vaše dete može da se prebaci na drugi profil.

Kada se prebacite na Profil za Kids, videćete početni ekran za Kids.

Ekran „Ko gleda“

Evo šta se dešava kada otvorite HBO Max:

 • TV uređaj ili računar: Ako je poslednji korišćeni profil bio Profil za Kids, HBO Max će se otvoriti sa tim profilom. Ako je poslednji profil bio Profil za odrasle, videćete ekran „Ko gleda“ kada otvorite HBO Max.
 • Telefon ili tablet: HBO Max se uvek otvara sa poslednjim korišćenim profilom (nećete videti ekran „Ko gleda“).

Uredi profil

Postoje dve vrste profila: Za odrasle i Kids. Na ekranu „Ko gleda?“, Profili za Kids imaju ikonu katanca.

Da biste uredili profil:

 1. Odaberite ikonu vašeg profila.
 2. Odaberite Promeni profile.
 3. Odaberite Upravljanje profilima.
 4. Odaberite profil. Profili za Kids imaju ikonu katanca.
 5. Profil za Kids: Unesite PIN i odaberite Unesi.
  Napomena  Ako imate problem da unesete PIN, pritisnite Izaberi ili OK na daljinskom upravljaču da biste otvorili tastaturu na ekranu.
 6. Da promenite sliku profila:
  • Telefon ili tablet: Dodirnite ikonu kamere i onda odaberite da snimite sliku, otpremite sliku ili odaberete lik. Ako odaberete „Snimi fotografiju“ ili „Otpremi sa uređaja“ moraćete da HBO Max-u dozvolite pristup vašoj kameri ili biblioteci fotografija.
 7. Profil za Kids: Možete da promenite ime deteta i datum rođenja, kao i ocene koje su dozvoljene za gledanje. Da biste sprečili da se vaše dete prebaci na drugi profil, obeležite polje za potvrdu Zahtevaj PIN za prebacivanje profila.
 8. Profil za odrasle: Promenite ime ili odaberite drugu boju okvira.
 9. Odaberite Sačuvaj.

Izbrišite profil

 1. Odaberite ikonu vašeg profila.
 2. Odaberite Promeni profile.
 3. Odaberite Upravljanje profilima.
 4. Odaberite profil. Profili za Kids imaju ikonu katanca.
 5. Profil za Kids: Unesite PIN i odaberite Unesi.
  Napomena  Ako imate problem da unesete PIN, pritisnite Izaberi ili OK na daljinskom upravljaču da biste otvorili tastaturu na ekranu.
 6. Odaberite Izbriši profil (dno ekrana). Ne možete da izbrišete vaš osnovni profil, ali možete da ga izmenite (pogledajte prethodni odeljak).
 7. Odaberite Izbriši da potvrdite. Ovo će izbrisati profil i njegove informacije, kao što su Moja lista i Nastavi gledanje.

Dodajte sliku profila

Vašem profilu možete dodati sliku ili lik profila. To ćete uraditi na sledeći način:

 1. Na telefonu ili tabletu, otvorite aplikaciju HBO Max.
 2. Dodirnite ikonu za Profil (donja ivica na telefonima, leva ivica na tabletima).
 3. Dodirnite Promeni profile.
 4. Dodirnite Upravljanje profilima.
 5. Odaberite profil.
 6. Profil za Kids: Unesite PIN i dodirnite Unesi.
 7. Dodirnite ikonu kamere i onda odaberite da snimite sliku, otpremite sliku ili odaberete lik. Ako odaberete „Snimi fotografiju“ ili „Otpremi sa uređaja“ moraćete da HBO Max-u dozvolite pristup vašoj kameri ili biblioteci fotografija.
 8. Snimite sliku, odaberite sliku za otpremanje ili odaberete lik.
 9. Dodirnite Sačuvaj.

Vaša slika profila treba da se pojavi na svim uređajima.

Informacije o slikama profila

 • Profili za odrasle i Profili za Kids, svako od njih ima sopstvenu biblioteku likova iz koje je moguće birati.
 • Maksimalna veličina datoteke za sliku profila je 10 MB (ako otpremite sliku veću od 10 MB, slika se neće sačuvati u vašem profilu).
 • Da biste uklonili lik ili sliku, dodirnite ikonu kamere i onda odaberite Ukloni lik ili Ukloni fotografiju.
 • Da zahtevate lik iz HBO Max programa ili filma, koristite naš obrazac za povratne informacije.