Dodaj, upravljaj i promeni profile

Kada se prijaviš na HBO Max, ekran Ko gleda? će moći da se vidi. Ovde možeš da izabereš ko može da gleda i upravlja profilima za tvoje ukućane.

Profili ti pomažu da pratiš šta gledaš (da možeš da nastaviš da gledaš gde je prekinuto) i šta želiš da gledaš (Moja lista).

Vodafone TV TiVo set
Aplikacija HBO Max na Vodafone TV TiVo setu ne podržava više profila.

Dodaj profil

Možeš dodati profile za odrasle i decu u svom domaćinstvu. Tvoj nalog može da ima ukupno 5 profila. Postoje dve vrste profila: za odrasle i za decu.

Dodaj profil za odrasle
 1. Postupi na sledeći način:
  • TV uređaj: Odaberi ikonu profila u gornjem levom uglu.
  • Telefon ili tablet: Odaberi ikonu za Profil (donja ivica na telefonima, leva ivica na tabletima).
  • Računar: Odaberi ikonu profila u gornjem desnom uglu.
 2. Odaberi Promeni profile.
 3. Odaberi + Odrasli.
 4. Postupi na sledeći način:
  • Telefon ili tablet: Dodirni ikonu kamere i onda odaberi da fotografišeš, otpremiš sliku ili odabereš lik (za više informacija, pogledaj Dodaj slike profila). Onda izaberi boju i unesi ime.
  • TV uređaj ili računar: Unesi ime i izaberi boju (kasnije možeš da dodaš slike profila).
 5. Odaberi Sačuvaj.
Dodaj Profil za Kids
 1. Postupi na sledeći način:
  • TV uređaj: Odaberi ikonu profila u gornjem levom uglu.
  • Telefon ili tablet: Odaberi ikonu za Profil (donja ivica na telefonima, leva ivica na tabletima).
  • Računar: Odaberi ikonu profila u gornjem desnom uglu.
 2. Odaberi Promeni profile.
 3. Odaberi + Kids. Ako tvoj nalog nema PIN, biće potrebno da ga kreiraš.
 4. Postupi na sledeći način:
  • Telefon ili tablet: Dodirni ikonu kamere i onda odaberi da fotografišeš, otpremiš sliku ili odaberete lik (za više informacija, pogledaj Dodaj slike profila). Onda izaberite boju i unesi ime deteta i datum rođenja (mesec i godinu).
  • TV uređaj ili računar: Unesi ime deteta i datum rođenja (mesec i godinu) i onda izaberi boju (kasnije možeš da dodaš slike profila).
 5. Odaberi Dalje.
 6. Odaberi ocene sadržaja koje tvoj dete može da gleda. Ovaj profil ne može da gleda filmove i TV serije sa ocenama viših od izabranih. Po podrazumevanom podešavanju, tvoj dete ne može da se prebaci na drugi profil (bez tvog PIN-a).
 7. Odaberi Sačuvaj.

Kada je Profil za decu aktivan, videćeš početni ekran za decu.

Promeni profile

Da se prebaciš na drugi profil:

 1. Postupi na sledeći način:
  • TV uređaj: Odaberi ikonu profila u gornjem levom uglu.
  • Telefon ili tablet: Odaberi ikonu za Profil (donja ivica na telefonima, leva ivica na tabletima).
  • Računar: Odaberi ikonu profila u gornjem desnom uglu.
 2. Odaberi Promeni profile.
 3. Odaberi profil. Profili za decu imaju ikonu katanca. Zaključan katanac znači da tvoj dete ne može da se prebaci na drugi profil (potreban je PIN), dok otvoreni katanac znači da tvoj dete može da se prebaci na drugi profil.

Kada se prebaciš na Profil za decu, videćeš početni ekran za decu.

Ekran „Ko gleda“

Evo šta se dešava kada otvoriš HBO Max:

 • TV uređaj ili računar: Ako je poslednji korišćeni profil bio profil za decu, HBO Max će se otvoriti sa tim profilom. Ako je poslednji profil bio za odrasle, videćeš ekran „Ko gleda“ kada otvoriš HBO Max.
 • Telefon ili tablet: HBO Max se uvek otvara sa poslednjim korišćenim profilom (nećeš videti ekran „Ko gleda“).

Uredi profil

Postoje dve vrste profila: za odrasle i za decu. Na ekranu „Ko gleda?“, profili za decu imaju ikonu katanca.

Da urediš uredili profil:

 1. Odaberi ikonu svog profila.
 2. Odaberi Promeni profile.
 3. Odaberi Upravljanje profilima.
 4. Odaberi profil. Profili za decu imaju ikonu katanca.
 5. Profil za decu: Unesi PIN i odaberi Unesi.
  Napomena  Ako imaš problem sa PIN-om, pritisnite Izaberi ili OK na daljinskom upravljaču da otvoriš tastaturu na ekranu.
 6. Da promeniš sliku profila:
  • Telefon ili tablet: Dodirni ikonu kamere i onda odaberi da fotografišeš, otpremiš sliku ili odabereš lik. Ako odabereš „Fotografiši“ ili „Otpremi sa uređaja“ moraćeš da HBO Max-u dozvoliš pristup tvoj kameri ili galeriji fotografija.
 7. Profil za decu: možeš da promeniš ime deteta i datum rođenja, kao i ocene koje su dozvoljene za gledanje. Da sprečiš da se tvoj dete prebaci na drugi profil, obeležite polje za potvrdu Traži PIN za prebacivanje profila.
 8. Profil za odrasle: Promeni ime ili odaberi drugu boju okvira.
 9. Odaberi Sačuvaj.

Izbriši profil

 1. Odaberi ikonu svog profila.
 2. Odaberi Promeni profile.
 3. Odaberi Upravljanje profilima.
 4. Odaberi profil. Profili za decu imaju ikonu katanca.
 5. Profil za decu: Unesi PIN i odaberi Unesi.
  Napomena  Ako imaš problem sa PIN-om, pritisni Izaberi ili OK na daljinskom upravljaču da otvoriš tastaturu na ekranu.
 6. Odaberi Izbriši profil (dno ekrana). Ne možeš da izbrišeš svoj osnovni profil, ali možeš da ga izmeniš (pogledaj prethodni odeljak).
 7. Odaberi Izbriši da potvrdiš. Ovo će izbrisati profil i njegove informacije, kao što su Moja lista i Nastavi gledanje.

Dodaj sliku profila

Svom profilu možeš dodati sliku ili lik profila. To ćeš uraditi na sledeći način:

 1. Na telefonu ili tabletu, otvori aplikaciju HBO Max.
 2. Dodirni ikonu za Profil (donja ivica na telefonima, leva ivica na tabletima).
 3. Dodirni Promeni profile.
 4. Dodirni Upravljanje profilima.
 5. Odaberi profil.
 6. Profil za decu: Unesi PIN i dodirni Unesi.
 7. Dodirni ikonu kamere i onda odaberi da fotografišeš, otpremiš sliku ili odabereš lik. Ako odabereš „Fotografiši“ ili „Otpremi sa uređaja“ moraćeš da HBO Max-u dozvoliš pristup tvoj kameri ili galeriji fotografija.
 8. Fotografiši, odaberi sliku za otpremanje ili odaberi lik.
 9. Dodirni Sačuvaj.

Tvoja slika profila treba da se pojavi na svim uređajima.

Informacije o slikama profila

 • Profili za odrasle i profili za decu, imaju sopstvene galerije likova koje je moguće birati.
 • Maksimalna veličina datoteke za sliku profila je 10 MB (ako otpremiš sliku veću od 10 MB, slika se neće sačuvati u tvom profilu).
 • Da ukloniš lik ili sliku, dodirnite ikonu kamere i onda odaberi Ukloni lik ili Ukloni fotografiju.
 • Da zatražiš lik iz HBO Max serije ili filma, koristi naš obrazac za povratne informacije.