Oglądasz na zbyt wielu urządzeniach

Możesz zalogować się do HBO Max na różnych urządzeniach, ale ze względów bezpieczeństwa liczba jednoczesnych streamów jest ograniczona.

Co można zrobić

Jeśli otrzymujesz komunikat dotyczący streamingu na zbyt wielu urządzeniach, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaloguj się do HBO Max na telefonie, tablecie lub komputerze.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Telefon lub tablet: Naciśnij ikonę Profil, a następnie ikonę Ustawienia (w lewym górnym rogu).
  • Komputer: W prawym górnym rogu wybierz ikonę profilu.
 3. Wybierz Zarządzaj urządzeniami. Lista ostatnio używanych urządzeń znajduje się w sekcji Inne urządzenia.
  Ważne
  Jeśli nie rozpoznajesz urządzenia, zobacz Jak uniemożliwić innym korzystanie z mojego konta.
 4. Sprawdź wszystkie urządzenia w sekcji Ostatnio używane.
 5. Aby rozpocząć streaming na innym urządzeniu, należy przerwać oglądanie na ostatnio używanym urządzeniu. Po przerwaniu oglądania na urządzeniu niekiedy trzeba odczekać kilka minut, zanim będzie można rozpocząć streaming na innym.

Można wylogować się z jednego lub kilku urządzeń. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Wylogowanie się z innego urządzenia.

Nie należy udostępniać adresu e-mail i hasła przypisanych do konta osobom spoza Twojego gospodarstwa domowego. Jeśli podejrzewasz, że Twoje konto jest używane bez Twojej zgody, zobacz Jak uniemożliwić innym korzystanie z mojego konta.