Wszystko o profilach dziecięcych

Istnieją dwa rodzaje profili: Dorosły i Dziecko. Na koncie można mieć do 5 profili. Możesz utworzyć profil dziecięcy z kontrolą rodzicielską dla każdego z dzieci, by ograniczyć zawartość dostępną do oglądania.

Dlaczego warto utworzyć profil dziecięcy?

 • Kontrola rodzicielska. Możesz ograniczyć to, co dziecko może oglądać, na podstawie klasyfikacji treści.
 • Na stronie głównej profilu dziecięcego znajdują się programy i filmy dopasowane do wieku Twojego dziecka. Młodsze dzieci (w wieku 2–9 lat) mogą znajdować bajki, wybierając zdjęcie swojej ulubionej postaci (np. Elmo lub Scooby-Doo).
 • Dziecko ma własny katalog Moja lista i Oglądaj dalej.
 • Możesz zastosować kod PIN, żeby dziecko nie mogło przełączyć się na profil dorosłego.

Gdy aktywny jest profil dziecięcy…

 • Zobaczysz ekran główny dla dzieci, a menu Przeglądaj będzie zawierać treści, które są dla nich przeznaczone. Niedostępne programy i filmy (zgodnie z ustawieniami kontroli rodzicielskiej) są wyświetlane z ikoną blokady (zamknięta kłódka) i nie da się ich odtworzyć.
 • Wyniki wyszukiwania będą obejmować wyłącznie programy i filmy dostępne dla tego profilu (zgodnie z ustawieniami kontroli rodzicielskiej).
 • Możesz pobierać programy i filmy na telefon lub tablet, lecz tylko te udostępnione w ramach kontroli rodzicielskiej.
 • Niektóre ustawienia są niedostępne. Profile dziecięce nie mają dostępu do funkcji zarządzania kontem, np. do danych konta (w tym adresu e-mail i hasła), informacji o subskrypcji, zarządzania urządzeniami, kontroli rodzicielskiej i powiadomień.
Dodaj profil Dziecko (kontrola rodzicielska)

Utwórz profil dziecięcy z kontrolą rodzicielską. Zrobisz to w następujący sposób:

 1. Wybierz swój profil (w lewym górnym rogu na ekranie telewizora, w prawym górnym rogu na innych urządzeniach).
 2. Wybierz Przełącz profil.
 3. Wybierz opcję Dodaj dziecko (lub + Dziecko na telewizorze). Jeśli Twoje konto nie ma kodu PIN, pojawi się prośba o jego utworzenie.
 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Telefon lub tablet: Naciśnij ikonę aparatu (aparat), a następnie wybierz opcję zrobienia zdjęcia, dodania obrazu lub wyboru awatara. Następnie wybierz kolor i wprowadź imię dziecka oraz datę urodzenia (miesiąc i rok).
  • TV lub komputer: Wprowadź imię dziecka oraz datę urodzenia (miesiąc i rok), a następnie wybierz kolor (zdjęcie profilowe możesz dodać później).
 5. Wybierz Dalej.
 6. Wybierz kategorię wiekową zawartości dostępnej dla Twojego dziecka (np. w przypadku programów telewizyjnych możesz wybrać maksymalną klasyfikację do lat 7, a dla filmów – klasyfikację ogólną). Na tym profilu nie będzie można oglądać filmów i programów dla kategorii wiekowej powyżej tej, która została przez Ciebie wybrana. (Zalecane są ustawienia domyślne na podstawie podanej daty urodzenia).
 7. Wybierz Zapisz.

Żeby edytować profil dziecięcy lub zmienić ustawienia kontroli rodzicielskiej, zobacz Edytowanie profilu.

Kontrola rodzicielska nie działa?
 • Sprawdź, czy na urządzeniu są ustawione ograniczenia (np. na urządzeniu z systemem iOS sprawdź Ograniczenia zawartości). Jeśli urządzenie ma bardziej restrykcyjną kontrolę rodzicielską (niż ta ustawiona w HBO Max), HBO Max będzie stosować kontrolę rodzicielską skonfigurowaną na urządzeniu.
 • HBO Max nie stosuje kontroli rodzicielskiej ustawionej u operatora telewizyjnego.
Przełącz na profil Dziecko

Możesz przełączyć się na profil Dziecko w następujący sposób:

 1. Wybierz swój profil (w lewym górnym rogu na ekranie telewizora, w prawym górnym rogu na innych urządzeniach).
 2. Wybierz Przełącz profil.
 3. Wybierz profil Dziecko (profil z ikoną kłódki (zamknięta kłódka)).
Zamknięta lub otwarta kłódka
Ikona zamkniętej kłódki (zamknięta kłódka) oznacza, że dziecko nie może przełączyć się na inny profil (w tym celu wymagany jest kod PIN), jest to natomiast możliwe w przypadku otwartej kłódki (otwarta kłódka). Żeby dowiedzieć się więcej, przejdź do następnej sekcji.

Wymagaj kodu PIN w celu przełączenia profilu

Po utworzeniu pierwszego profilu dziecięcego zobaczysz prośbę o utworzenie kodu PIN dla konta. Domyślnie dziecko nie może edytować profilu ani przełączyć się na inny profil bez wprowadzenia kodu PIN. W każdej chwili możesz zmienić kod PIN.

W przypadku starszych dzieci można wyłączyć prośbę o podanie kodu PIN przy przełączaniu profilu. Zrobisz to w następujący sposób:

 1. Wybierz swój profil (w lewym górnym rogu na ekranie telewizora, w prawym górnym rogu na innych urządzeniach).
 2. Wybierz Przełącz profil.
 3. Wybierz Zarządzaj profilami.
 4. Wybierz profil dziecięcy. Profile dziecięce mają ikonę kłódki (zamknięta kłódka).
 5. Wprowadź kod PIN i wybierz Potwierdź.
  Uwaga  W przypadku problemów z wprowadzaniem kodu PIN naciśnij przycisk Select lub OK na pilocie, żeby otworzyć klawiaturę ekranową.
 6. Odznacz pole wyboru Wymagaj kodu PIN w celu przełączenia profilu, a następnie wybierz Zapisz (może być konieczne przewinięcie, żeby zobaczyć tę opcję).

Ekran „Kto ogląda?”

Co się dzieje po otwarciu HBO Max:

 • TV lub komputer: Jeśli ostatnim używanym profilem był profil dziecięcy, HBO Max uruchomi ten profil. Jeśli ostatnim używanym profilem był profil Dorosły, po otwarciu HBO Max zostanie wyświetlony ekran „Kto ogląda?”.
 • Telefon lub tablet: HBO Max zawsze uruchamia ostatnio używany profil (nie jest wyświetlany ekran „Kto ogląda?”).
Kategoria wiekowa

Kategoria wiekowa wskazuje, czy dany odcinek lub film w HBO Max jest odpowiedni do określonego wieku. Kategoria wiekowa dla odcinka lub filmu jest podawana:

 • Na stronie informacji na temat odcinka lub filmu.
 • W lewym górnym rogu przy rozpoczynaniu odtwarzania odcinka lub filmu.

Do wyboru jest sześć kategorii filmów i programów:

 • Dla wszystkich  Odpowiednie dla wszystkich grup wiekowych
 • 7+   Zalecane dla osób w wieku 7 lat i starszych
 • 10+   Zalecane dla osób w wieku 10 lat i starszych
 • 13+   Zalecane dla osób w wieku 13 lat i starszych
 • 16+   Zalecane dla osób w wieku 16 lat i starszych
 • 18+   Odpowiednie dla osób w wieku 18 lat i starszych
Podróżowanie

Podczas podróży do krajów, gdzie HBO Max jest dostępne, kontrola rodzicielska nadal działa. Programy i filmy są klasyfikowane zgodnie z lokalnym systemem, który może różnić się od klasyfikacji obowiązującej w Twoim kraju. Żeby dowiedzieć się więcej, zobacz Oglądanie HBO Max w podróży.

Ekran główny profilu dziecięcego

Po wybraniu profilu dziecięcego pojawi się ekran główny tego profilu z programami i filmami dopasowanymi do wieku dziecka (na podstawie daty urodzenia podanej w profilu). Na ekranie głównym znajdują się także sekcje Oglądaj dalej i Moja lista.

Ekran główny profili dziecięcych jest dostosowany do wieku dziecka. Dostępne są 4 różne opcje ekranu głównego:

 • Małe dzieci: 2–5 lat
 • Duże dzieci: 6–9 lat
 • Młodsze nastolatki: 10–12 lat
 • Nastolatki: 13–17 lat

Ekran główny dla małych i dużych dzieci (w wieku 2–9 lat) zawiera sekcję postaci z programów i filmów w HBO Max. Dzięki temu dzieci mogą oglądać bajki o swojej ulubionej postaci, wybierając jej zdjęcie (np. Elmo lub Scooby-Doo).

Dzieci (i dorośli też!) mogą dodać zdjęcie profilowe lub awatar do swojego profilu. Żeby dowiedzieć się więcej na ten temat, zobacz Dodawanie zdjęcia profilowego.