Streaming på för många enheter

Du kan logga in på HBO Max på olika enheter men antalet som kan streama samtidigt är begränsade av säkerhetsskäl.

Vad du ska göra

Om du får ett meddelande om streaming på för många enheter så gör du följande:

 1. Logga in till HBO Max på din telefon, surfplatta eller dator.
 2. Gör något av följande:
  • Telefon eller surfplatta: Tryck på profilikonen och sedan på ikonen Inställningar (övre vänster hörn).
  • Dator: Välj din profilikon i det övre högra hörnet.
 3. Välj Hantera enheter. En lista över enheter som du nyligen använt visas under Andra enheter.
  Viktigt
  Om du inte känner igen en enhet, se Stoppa någon från att använda ditt konto.
 4. Notera alla enheter som nyligen använts.
 5. För att börja streama på en annan enhet måste du sluta streama på en enhet som nyligen använts. Om du slutar streama på en enhet så kan du behöva vänta ett par minuter innan du kan börja streama på en annan enhet.

Du kan välja att logga ut från en eller flera enheter. För mer information, se Logga ut från en annan enhet.

Ditt kontos e-postadress och lösenord bör inte delas med någon utanför ditt hushåll. Om du misstänker att ditt konto används utan din tillåtelse, se Stoppa någon från att använda ditt konto.