Zmień subskrypcję rozliczaną przez Google

Jeśli Twoje konto zostało zarejestrowane za pomocą aplikacji HBO Max na urządzeniu z Androidem, opłata za subskrypcję jest rozliczana za pośrednictwem Google Play.

Najpierw upewnij się, że Twoja subskrypcja jest rozliczana przez Google:

Znajdź mojego dostawcę rozliczeń
 1. Otwórz HBO Max lub zaloguj się na stronie HBOMax.com na komputerze. Nie możesz się zalogować?
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Telefon lub tablet: Kliknij swój profil (w prawym górnym rogu), wybierz ikonę Ustawienia (zębatka w prawym górnym rogu), a następnie kliknij lub przewiń do pozycji Subskrypcja.
  • Urządzenie TV: Wybierz ikonę Ustawienia (zębatka w lewym dolnym rogu), a następnie wybierz Konto.
  • Komputer: Wybierz swój profil (w prawym górnym rogu), potem wybierz Ustawienia, a następnie znajdź pozycję Subskrypcja.
   Dane dotyczące subskrypcji są dostępne tylko w profilu Dorosłego.
 3. Tutaj można sprawdzić, za pośrednictwem którego podmiotu rozliczana jest subskrypcja:
  • Google Play: Zobacz informacje poniżej.
  • Inny dostawca: Znajdź swojego dostawcę rozliczeń na tej stronie.

Inne sposoby znalezienia dostawcy rozliczeń:

 • HBOMax.com/account: Zaloguj się na stronie HBOMax.com/account.
 • Wyciąg bankowy: Możesz także sprawdzić obciążenie za subskrypcję HBO Max na wyciągu bankowym. Jeśli przy opłacie za subskrypcję widnieje Google, Google Play lub podobna nazwa, subskrypcja jest prawdopodobnie rozliczana za pośrednictwem sklepu z aplikacjami Google Play.

Pytania i odpowiedzi dotyczące subskrypcji rozliczanych przez Google

W jaki sposób mogę anulować subskrypcję rozliczaną przez Google?

Subskrypcja jest odnawiana automatycznie w każdym okresie rozliczeniowym do momentu jej anulowania. Aby dowiedzieć się, kiedy subskrypcja zostanie odnowiona, zobacz punkt Kiedy przypada data następnego rozliczenia?

Ważne
Aby uniknąć naliczania opłat za następny okres, anuluj subskrypcję co najmniej 24 godziny przed datą następnego rozliczenia. Odinstalowanie aplikacji HBO Max nie spowoduje anulowania subskrypcji.

Aby anulować subskrypcję, postępuj zgodnie z artykułem Jak anulować subskrypcję Google lub z poniższymi instrukcjami.

Z którego urządzenia korzystasz?

Telefon lub tablet z Androidem
 1. Otwórz aplikację Sklep Play na telefonie lub tablecie z systemem Android, na którym subskrybujesz HBO Max.
 2. W prawym górnym rogu kliknij ikonę profilu.
 3. Kliknij Płatności i subskrypcje, a następnie Subskrypcje.
 4. Na liście subskrypcji kliknij HBO Max, a następnie Anuluj subskrypcję.
Komputer
 1. Przejdź do strony play.google.com.
 2. Upewnij się, że masz aktywną sesję logowania na koncie Google z subskrypcją HBO Max (może być konieczne przełączenie kont Google, co możesz zrobić w prawym górnym rogu).
 3. Po lewej stronie wybierz Moje subskrypcje.
 4. Na liście subskrypcji znajdź HBO Max.
 5. Wybierz Zarządzaj, a następnie Anuluj subskrypcję.

Powinna przyjść do Ciebie wiadomość e-mail od Google Play z potwierdzeniem anulowania. Możesz oglądać dalej do momentu wygaśnięcia subskrypcji w chwili zakończenia cyklu rozliczeniowego.

Nie możesz znaleźć subskrypcji HBO Max?

Spróbuj tych rozwiązań:

 • Upewnij się, że masz aktywną sesję logowania na tym samym koncie Google, na którym była zakupiona subskrypcja (może być konieczne przełączenie kont Google, co możesz zrobić w prawym górnym rogu ekranu komputera lub za pomocą przycisku Menu w telefonie).
 • Przejdź do urządzenia z systemem Android, na którym rozpoczęła się Twoja subskrypcja HBO Max, aby sprawdzić, do którego konta jest przypisana. Jeśli nie możesz znaleźć konta Google z subskrypcją HBO Max, skontaktuj się ze wsparciem technicznym Google Play, aby uzyskać pomoc.

Kiedy subskrypcja zostanie przedłużona?

Pierwsza opłata jest pobierana w chwili rozpoczęcia subskrypcji. Następnie subskrypcja będzie automatycznie przedłużana cyklicznie do momentu jej anulowania. Opłata za subskrypcję jest pobierana na początku okresu rozliczeniowego.

Aby sprawdzić datę automatycznego przedłużenia:

Telefon lub tablet z Androidem
 1. Otwórz aplikację Sklep Play.
 2. W prawym górnym rogu kliknij ikonę profilu.
 3. Kliknij Płatności i subskrypcje, a następnie Subskrypcje.
 4. Na liście subskrypcji znajdź HBO Max.
 5. Sprawdź datę kolejnej płatności.
Komputer
 1. Przejdź do strony play.google.com.
 2. Upewnij się, że masz aktywną sesję logowania na koncie Google z subskrypcją HBO Max (może być konieczne przełączenie kont Google, co możesz zrobić w prawym górnym rogu).
 3. Po lewej stronie wybierz Moje subskrypcje.
 4. Na liście subskrypcji znajdź HBO Max.
 5. Sprawdź, kiedy subskrypcja zostanie przedłużona.

Jak zmienić okres rozliczeniowy?

Jeśli subskrypcja jest rozliczana przez Google Play, okres rozliczeniowy (miesięczny lub roczny) można zmienić na telefonie lub tablecie z systemem Android lub na urządzeniu Android TV.

Ważne
Przy przejściu na rozliczanie roczne Google doliczy kwotę z pozostałej subskrypcji miesięcznej do Twojego salda i zaliczy na poczet płatności za roczną subskrypcję. Data następnego rozliczenia zostanie skorygowana po wykorzystaniu tej kwoty.
Telefon lub tablet z Androidem

Okres rozliczeniowy możesz zmienić w następujący sposób:

 1. Otwórz HBO Max na telefonie lub tablecie, a następnie kliknij swój profil (w prawym górnym rogu). Nie możesz się zalogować?
 2. Kliknij ikonę Ustawienia (zębatka w prawym górnym rogu), a następnie kliknij lub przewiń do pozycji Subskrypcja.
 3. Kliknij Zmień plan.
  Jeśli opcja Zmień plan nie jest dostępna, sprawdź, kto rozlicza Twoją subskrypcję, i zapoznaj się z sekcją Zmień subskrypcję.
 4. Wybierz okres rozliczeniowy: tryb miesięczny lub roczny.
 5. Wybierz Kontynuuj, a następnie potwierdź zmianę.

Subskrypcja zostanie uaktualniona do nowego okresu rozliczeniowego. Powinna przyjść do Ciebie wiadomość e-mail od Google z potwierdzeniem zmiany.

Android TV

Okres rozliczeniowy możesz zmienić w następujący sposób:

 1. Otwórz HBO Max, a następnie wybierz swój profil (w lewym górnym rogu).
 2. Wybierz Konto, a następnie Zmień plan.
  Jeśli opcja Zmień plan nie jest dostępna, sprawdź, kto rozlicza Twoją subskrypcję, i zapoznaj się z sekcją Zmień subskrypcję.
 3. Wybierz okres rozliczeniowy: tryb miesięczny lub roczny.
 4. Wybierz Kontynuuj, a następnie potwierdź zmianę.

Subskrypcja zostanie uaktualniona do nowego okresu rozliczeniowego. Powinna przyjść do Ciebie wiadomość e-mail od Google z potwierdzeniem zmiany.

Kiedy zmiana zacznie obowiązywać?

Zmiana subskrypcji

 • Przejście na rozliczenia miesięczne: Zmiana zacznie obowiązywać w dniu następnego rozliczenia (na koniec rocznego okresu rozliczeniowego).
 • Przejście na rozliczenia roczne: Zmiana zaczyna obowiązywać natychmiast. Google doliczy kwotę z pozostałej subskrypcji miesięcznej do Twojego salda i zaliczy na poczet płatności za roczną subskrypcję. Data następnego rozliczenia zostanie skorygowana po wykorzystaniu tej kwoty.

Jak zmienić metodę płatności?

Aby dowiedzieć się, jak zmienić metodę płatności, przejdź do artykułu Google Dodawanie, usuwanie i edytowanie formy płatności.

Jak sprawdzić historię rozliczeń?

Historię zakupów można przeglądać w aplikacji Google Play lub w Internecie. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, przejdź do artykułu Google Przeglądanie historii zamówień.