Promenite pretplatu koja se naplaćuje preko Google

Ako ste se registrovali pomoću aplikacije HBO Max na Android uređaju, onda se vaša pretplata naplaćuje preko Google Play.

Prvo, potvrdite da će se vaša pretplata naplaćivati preko Google:

Pronađi mog operatera za naplatu
 1. Otvorite HBO Max ili se prijavite na HBOMax.com na računaru. Ne možete da se prijavite?
 2. Postupite na sledeći način:
  • Telefon ili tablet: Dodirni na svoj profil (gore desno), na ikonu Podešavanja (zupčanik, gore desno), a onda dodirni odnosno pomeri se na Pretplata.
  • TV uređaj: Odaberi ikonu za Podešavanja (zupčanik, dole levo) i onda odaberite Nalog.
  • Računar: Odaberi svoj profil (gore desno), onda odaberi Podešavanja i pronađi Pretplata.
   Informacije o pretplati su dostupne samo za Profile za odrasle.
 3. Ovde možete da vidite preko koga se vrši naplata vaše pretplate:
  • Google Play: Pogledajte informacije u nastavku.
  • Drugi operater: Pronađite operatera za naplatu na ovoj stranici.

Drugi načini da saznate ko je vaš operater za naplatu:

 • HBOMax.com/account: Prijavite se na HBOMax.com/account.
 • Izvod iz banke: Potražite na izvodu iz banke i troškove pretplate za HBO Max. Ako je Google, Google Play ili slično navedeno za trošak pretplate, onda se najverovatnije vaša pretplata vrši preko prodavnice aplikacija Google Play app store.

Pitanja i odgovori za pretplate koja se naplaćuje preko Google

Kako da otkažem pretplatu koja se naplaćuje preko Google?

Vaša pretplata se automatski obnavlja svakog perioda naplate dok ne otkažete. Da saznate kada će se obnoviti vaša pretplata, pogledajte Kada je moj sledeći datum naplate?

Važno
Otkažite pretplatu najmanje 24 sata pre datuma sledeće naplate da vam se ne bi obračunalo plaćanje za datum sledeće naplate. Ako deinstalirate aplikaciju HBO Max pretplatu nećete time otkazati.

Da biste otkazali, pratite korake otkazivanja Google-a ili korake u nastavku.

Koji uređaj koristite?

Android telefon ili tablet
 1. Na Android telefonu ili tabletu gde ste se pretplatili na HBO Max, otvorite aplikaciju Play Store.
 2. Na vrhu desno, dodirnite ikonu vašeg profila.
 3. Dodirnite Plaćanja i pretplate i onda Pretplate.
 4. Dodirnite HBO Max na listi pretplata, a onda Otkaži pretplatu.
Računar
 1. Idite u play.google.com.
 2. Proverite da li ste se prijavili na Google nalog sa vašom pretplatom za HBO Max (možda će biti potrebno da promenite Google naloge - to možete da uradite u gornjem desnom uglu).
 3. Na levoj strani, odaberite Moje pretplate.
 4. Pronađite HBO Max na listi pretplata.
 5. Odaberite Upravljaj i onda Otkaži pretplatu.

Trebalo bi da dobijete imejl od Google Play sa potvrdom otkazivanja. Gledanje možete da nastavite sve dok vaša pretplata ne istekne na kraju ciklusa naplate.

Ne možete da pronađete pretplatu za HBO Max?

Pokušajte ove stvari:

 • Proverite da li ste se prijavili sa istim Google nalogom sa kojim ste kupili pretplatu (možda će biti potrebno da promenite Google naloge - to možete da uradite u gornjem desnom uglu na računaru ili pomoću dugmeta Meni na telefonu).
 • Idite u Android uređaj gde ste započeli vašu pretplatu za HBO Max da biste videli sa kojim ste se Google nalogom prijavili. Ako ne možete da pronađete Google nalog sa vašom pretplatom za HBO Max, kontaktirajte podršku za Google Play za pomoć.

Kada će se obnoviti moja pretplata?

Vaše prvo plaćanje počinje kada započnete pretplatu. Nakon toga, vaša pretplata će se automatski obnavljati na redovnoj osnovi dok je ne otkažete. Pretplatu plaćate na početku perioda naplate.

Da biste pronašli vaš datum automatskog obnavljanja:

Android telefon ili tablet
 1. Otvorite aplikaciju Play Store.
 2. Na vrhu desno, dodirnite ikonu vašeg profila.
 3. Dodirnite Plaćanja i pretplate i onda Pretplate.
 4. Pronađite HBO Max na listi pretplata.
 5. Obratite pažnju na datum sledećeg plaćanja.
Računar
 1. Idite u play.google.com.
 2. Proverite da li ste se prijavili na Google nalog sa vašom pretplatom za HBO Max (možda će biti potrebno da promenite Google naloge - to možete da uradite u gornjem desnom uglu).
 3. Na levoj strani, odaberite Moje pretplate.
 4. Pronađite HBO Max na listi pretplata.
 5. Obratite pažnju kada će se obnoviti vaša pretplata.

Kako da promenim period naplate?

Ako vam se pretplata naplaćuje preko Google Play, možete da promenite period naplate (mesečno ili godišnje) na Android telefonu ili tabletu, ili Android TV-u.

Važno
Kada promenite na godišnju naplatu, Google će vam dodeliti kredit za preostalo vreme mesečne pretplate i primeniti ga na novu godišnju pretplatu. Vaš datum sledeće naplate biće prilagođen kada se iskoristi kredit.
Android telefon ili tablet

U nastavku sledi kako da promenite period naplate:

 1. Otvorite HBO Max na telefonu ili tabletu i onda kliknite na svoj profil (gore desno). Ne možete da se prijavite?
 2. Dodirni na ikonu Podešavanja (zupčanik, gore desno) a onda dodirni odnosno pomeri se na Pretplata.
 3. Dodirnite Promeni pakete.
  Ako promena paketa nije dostupna, saznajte preko koga se naplaćuje pretplata i pogledajte Promeni moju pretplatu.
 4. Odaberite period naplate? Mesečno ili godišnje.
 5. Odaberite Nastavi i onda potvrdite promenu.

Vaša pretplata je ažurirana na novi period naplate. Google će vam poslati imejl u kome potvrđuje promenu.

Android TV

U nastavku sledi kako da promenite period naplate:

 1. Otvorite HBO Max, onda odaberite vaš profil (gore levo).
 2. Odaberite Nalog i onda Promeni pakete.
  Ako promena paketa nije dostupna, saznajte preko koga se naplaćuje pretplata i pogledajte Promeni moju pretplatu.
 3. Odaberite period naplate? Mesečno ili godišnje.
 4. Odaberite Nastavi i onda potvrdite promenu.

Vaša pretplata je ažurirana na novi period naplate. Google će vam poslati imejl u kome potvrđuje promenu.

Kada će promena stupiti na snagu?

Promena pretplate

 • Promeni na mesečnu naplatu: Ova promena stupa na snagu na vaš datum sledeće naplate (na kraju perioda godišnje naplate).
 • Promeni na godišnju naplatu: Ova promena stupa na snagu odmah. Google će vam dodeliti kredit za preostalo vreme mesečne pretplate i primeniti ga na novu godišnju pretplatu. Vaš datum sledeće naplate biće prilagođen kada se iskoristi kredit.

Kako da promenim način plaćanja?

Da biste saznali kako da promenite način plaćanja, idite u članak kompanije Google Promenite način plaćanja.

Kako da vidim moju istoriju naplate?

Istoriju kupovine možete da pregledate u aplikaciji Google Play ili na sajtu. Da biste saznali kako, idite u članak kompanije Google Pregledaj istoriju kupovine.