Zmień subskrypcję rozliczaną przez Apple

Jeśli Twoje konto zostało zarejestrowane za pomocą aplikacji HBO Max na urządzeniu iPhone, iPad lub Apple TV, opłata za subskrypcję jest rozliczana za pośrednictwem Apple.

Najpierw upewnij się, że Twoja subskrypcja jest rozliczana przez Apple:

Znajdź mojego dostawcę rozliczeń
 1. Otwórz HBO Max lub zaloguj się na stronie HBOMax.com na komputerze. Nie możesz się zalogować?
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Telefon lub tablet: Kliknij swój profil (w prawym górnym rogu), wybierz ikonę Ustawienia (zębatka w prawym górnym rogu), a następnie kliknij lub przewiń do pozycji Subskrypcja.
  • Urządzenie TV: Wybierz ikonę Ustawienia (zębatka w lewym dolnym rogu), a następnie wybierz Konto.
  • Komputer: Wybierz swój profil (w prawym górnym rogu), potem wybierz Ustawienia, a następnie znajdź pozycję Subskrypcja.
   Dane dotyczące subskrypcji są dostępne tylko w profilu Dorosłego.
 3. Tutaj można sprawdzić, za pośrednictwem którego podmiotu rozliczana jest subskrypcja:
  • iTunes: Zobacz informacje poniżej.
  • Inny dostawca: Znajdź swojego dostawcę rozliczeń na tej stronie.

Inne sposoby znalezienia dostawcy rozliczeń:

 • HBOMax.com/account: Zaloguj się na stronie HBOMax.com/account.
 • Wyciąg bankowy: Możesz także sprawdzić obciążenie za subskrypcję HBO Max na wyciągu bankowym. Jeśli przy opłacie za subskrypcję widnieje iTunes Store, App Store, Apple lub podobna nazwa, subskrypcja jest rozliczana przez Apple.

Pytania i odpowiedzi dotyczące subskrypcji rozliczanych przez Apple

Jak anulować subskrypcję rozliczaną przez Apple?

Subskrypcja jest odnawiana automatycznie do momentu jej anulowania. Aby dowiedzieć się, kiedy subskrypcja zostanie odnowiona, zobacz punkt Kiedy przypada data następnego rozliczenia?

Ważne
Aby uniknąć naliczania opłat za następny okres, anuluj subskrypcję co najmniej 24 godziny przed datą następnego rozliczenia. Odinstalowanie aplikacji HBO Max nie spowoduje anulowania subskrypcji.

Aby anulować subskrypcję, postępuj zgodnie z artykułem Jak anulować subskrypcję Apple lub z poniższymi instrukcjami.

Z którego urządzenia korzystasz?

iPhone lub iPad

Subskrypcję możesz anulować w następujący sposób:

 1. Otwórz aplikację Ustawienia na urządzeniu z systemem iOS.
 2. Kliknij swoje imię i nazwisko.
 3. Kliknij Subskrypcje (jeśli pojawi się monit, zaloguj się za pomocą Apple ID).
 4. Znajdź i kliknij subskrypcję HBO Max. Wybierz Anuluj subskrypcję.
Apple TV

Subskrypcję możesz anulować w następujący sposób:

 1. Otwórz Ustawienia na urządzeniu Apple TV.
 2. Wybierz pozycję Użytkownicy i konta, a następnie wybierz konto.
 3. Wybierz Subskrypcje.
 4. Wybierz HBO Max, a następnie Anuluj subskrypcję.
Komputer

Aby dowiedzieć się, jak anulować subskrypcję, przejdź do strony Jak anulować subskrypcję Apple.

Nie możesz znaleźć subskrypcji HBO Max?

Spróbuj tych rozwiązań:

 1. Upewnij się, że masz aktywną sesję logowania z tym samym Apple ID, który został użyty do zakupu subskrypcji.
 2. Przejdź do urządzenia Apple, na którym rozpoczęła się Twoja subskrypcja HBO Max, i sprawdź swoje subskrypcje, wykonując powyższe czynności.
 3. Zobacz artykuł Apple Jeśli subskrypcji, którą chcesz anulować, nie ma na liście.

Po anulowaniu powinna przyjść do Ciebie wiadomość e-mail od Apple z potwierdzeniem anulowania. Możesz nadal korzystać z HBO Max do momentu wygaśnięcia subskrypcji z końcem cyklu rozliczeniowego.

Kiedy przypada data następnego rozliczenia?

Pierwsza opłata jest pobierana w chwili rozpoczęcia subskrypcji. Następnie subskrypcja będzie automatycznie przedłużana cyklicznie do momentu jej anulowania. Opłata za subskrypcję jest pobierana na początku okresu rozliczeniowego.

Datę następnego rozliczenia możesz znaleźć w Apple App Store. Zrobisz to w następujący sposób:

 1. Otwórz aplikację Ustawienia na urządzeniu z systemem iOS.
 2. Kliknij swoje imię i nazwisko.
 3. Kliknij Subskrypcje (jeśli pojawi się monit, zaloguj się za pomocą Apple ID).
 4. Znajdź i kliknij subskrypcję HBO Max.
 5. Tutaj możesz zobaczyć datę następnego rozliczenia.

Jak zmienić okres rozliczeniowy?

Jeśli subskrypcja jest rozliczana przez Apple, okres rozliczeniowy (miesięczny lub roczny) można zmienić na urządzeniu iPad, iPhone lub Apple TV.

Ważne
Przy przejściu na rozliczenia roczne Apple zwróci Ci kwotę za pozostałe dni w miesięcznym okresie subskrypcji i pobierze kwotę za cały rok (plus obowiązujące podatki). Data następnego rozliczenia przypadnie za rok.
iPhone lub iPad

Okres rozliczeniowy możesz zmienić w następujący sposób:

 1. Otwórz HBO Max, a następnie kliknij swój profil (w prawym górnym rogu). Nie możesz się zalogować?
 2. Kliknij ikonę Ustawienia (zębatka w prawym górnym rogu), a następnie kliknij lub przewiń do pozycji Subskrypcja.
 3. Kliknij Zmień plan.
  Jeśli opcja Zmień plan nie jest dostępna, sprawdź, kto rozlicza Twoją subskrypcję, i zapoznaj się z sekcją Zmień subskrypcję.
 4. Wybierz okres rozliczeniowy: tryb miesięczny lub roczny.
 5. Wybierz Kontynuuj, a następnie potwierdź zmianę.

Subskrypcja zostanie uaktualniona do nowego okresu rozliczeniowego. Otrzymasz od Apple wiadomość e-mail z potwierdzeniem zmiany.

Apple TV

Okres rozliczeniowy możesz zmienić w następujący sposób:

 1. Otwórz HBO Max, a następnie wybierz ikonę Ustawienia (zębatka w lewym dolnym rogu).
 2. Wybierz Konto, a następnie Zmień plan.
  Jeśli opcja Zmień plan nie jest dostępna, sprawdź, kto rozlicza Twoją subskrypcję, i zapoznaj się z sekcją Zmień subskrypcję.
 3. Wybierz okres rozliczeniowy: tryb miesięczny lub roczny.
 4. Wybierz Kontynuuj, a następnie potwierdź zmianę.

Subskrypcja zostanie uaktualniona do nowego okresu rozliczeniowego. Otrzymasz od Apple wiadomość e-mail z potwierdzeniem zmiany.

Kiedy zmiana zacznie obowiązywać?

Zmiana subskrypcji

 • Przejście na rozliczenia miesięczne: Zmiana zacznie obowiązywać w dniu następnego rozliczenia (na koniec rocznego okresu rozliczeniowego).
 • Przejście na rozliczenia roczne: Zmiana zaczyna obowiązywać natychmiast. Apple zwróci Ci kwotę za pozostałe dni w miesięcznym okresie subskrypcji i pobierze kwotę za cały rok (plus obowiązujące podatki). Data następnego rozliczenia przypadnie za rok.

Jak zmienić metodę płatności?

Opłaty za subskrypcje rozliczane przez Apple są pobierane z wykorzystaniem metody płatności wybranej dla Twojego konta Apple ID.

Aby zmienić metodę płatności na urządzeniu iPhone lub iPad:

 1. Otwórz aplikację Ustawienia na urządzeniu z systemem iOS.
 2. Kliknij swoje imię i nazwisko.
 3. Kliknij Płatności i dostawy (jeśli pojawi się monit, zaloguj się za pomocą Apple ID).
 4. Kliknij metodę płatności, którą chcesz zmienić, a następnie edytuj dane.

Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do artykułu Apple Zmienianie, dodawanie lub usuwanie metod płatności na koncie Apple ID.