Zmena predplatného fakturovaného spoločnosťou Apple

Ak ste sa zaregistrovali pomocou aplikácie HBO Max na iPhone, iPade alebo Apple TV, predplatné vám fakturuje spoločnosť Apple.

Najprv si overte, či vaše predplatné fakturuje spoločnosť Apple:

Nájsť poskytovateľa fakturácie
 1. Otvorte aplikáciu HBO Max alebo sa prihláste na stránke HBOMax.com na počítači. Nemôžete sa prihlásiť?
 2. Postupujte podľa jednej z nasledujúcich možností:
  • Telefón alebo tablet: Kliknite na svoj profil (vpravo hore), potom na ikonu Nastavenia (ozubené koleso, vpravo hore) a kliknite alebo prejdite na možnosť Predplatné.
  • Televízne zariadenie: Vyberte ikonu Nastavenia (ozubené koleso, vľavo dole) a potom možnosť Účet.
  • Počítač: Vyberte svoj profil (vpravo hore), potom možnosť Nastavenia a vyhľadajte položku Predplatné.
   Informácie o predplatnom sú dostupné len v profiloch dospelých.
 3. Tu zistíte, kto vám fakturuje predplatné:
  • iTunes: Pozrite si informácie nižšie.
  • Iný poskytovateľ: Poskytovateľa fakturácie nájdete na tejto stránke.

Ďalšie možnosti, ako nájsť poskytovateľa fakturácie:

 • HBOMax.com/account: Prihláste sa na stránku HBOMax.com/account.
 • Výpis z účtu: Môžete tiež skontrolovať výpis z účtu a nájsť poplatok za predplatné služby HBO Max. Ak je na poplatku za predplatné uvedené iTunes Store, App Store, Apple alebo niečo podobné, vaše predplatné fakturuje spoločnosť Apple.

Otázky a odpovede k predplatnému fakturovanému spoločnosťou Apple

Ako zruším predplatné fakturované spoločnosťou Apple?

Vaše predplatné sa automaticky obnovuje, kým ho nezrušíte. Ak chcete zistiť, kedy sa vaše predplatné obnoví, pozrite si časť Kedy je môj dátum nasledujúcej platby?

Dôležité
Ak sa chcete vyhnúť účtovaniu poplatku za ďalšie fakturačné obdobie, zrušte predplatné aspoň 24 hodín pred dátumom nasledujúcej platby. Odinštalovaním aplikácie HBO Max sa vaše predplatné nezruší.

Ak chcete zrušiť predplatné, postupujte podľa postupu zrušenia predplatného od spoločnosti Apple alebo podľa nižšie uvedených krokov.

Ktoré zariadenie používate?

iPhone alebo iPad

Predplatné zrušíte nasledovne:

 1. Otvorte v zariadení so systémom iOS aplikáciu Nastavenia.
 2. Kliknite na svoje meno.
 3. Kliknite na možnosť Predplatné (ak sa zobrazí výzva, prihláste sa pomocou svojho Apple ID).
 4. Vyhľadajte a kliknite na svoje predplatné služby HBO Max. Vyberte možnosť Zrušiť predplatné.
Apple TV

Predplatné zrušíte nasledovne:

 1. Otvorte v Apple TV Nastavenia.
 2. Zvoľte možnosť Používatelia a účty a potom zvoľte účet.
 3. Zvoľte možnosť Predplatné.
 4. Zvoľte možnosť HBO Max a potom Zrušiť predplatné.
Počítač

Ak chcete zistiť, ako zrušiť predplatné, prejdite na stránku spoločnosti Apple Ako zrušiť predplatné.

Nemôžete nájsť predplatné služby HBO Max?

Skúste nasledovné možnosti:

 1. Uistite sa, že ste prihlásení pomocou rovnakého Apple ID, ktoré ste použili pri zakúpení predplatného.
 2. Prejdite do zariadenia Apple, v ktorom ste si začali predplácať službu HBO Max, a zobrazte svoje predplatné podľa vyššie uvedených krokov.
 3. Pozrite si článok od spoločnosti Apple Predplatné nie je uvedené v zozname.

Po zrušení by ste mali dostať od spoločnosti Apple e-mail s potvrdením o zrušení. V streamovaní môžete pokračovať až do vypršania predplatného na konci fakturačného cyklu.

Aký je môj dátum nasledujúcej platby?

Prvý poplatok zaplatíte pri začatí predplatného. Potom sa vaše predplatné bude opakovane automaticky obnovovať, kým ho nezrušíte. Za predplatné zaplatíte na začiatku fakturačného obdobia.

Dátum nasledujúcej platby môžete zistiť v Apple App Store. Tu je postup:

 1. Otvorte v zariadení so systémom iOS aplikáciu Nastavenia.
 2. Kliknite na svoje meno.
 3. Kliknite na možnosť Predplatné (ak sa zobrazí výzva, prihláste sa pomocou svojho Apple ID).
 4. Vyhľadajte a kliknite na svoje predplatné služby HBO Max.
 5. Tu si môžete pozrieť dátum nasledujúcej platby.

Ako zmením fakturačné obdobie?

Ak vám predplatné fakturuje spoločnosť Apple, svoje fakturačné obdobie (mesačné alebo ročné) môžete zmeniť na iPade, iPhone alebo Apple TV.

Dôležité
Pri prechode na ročnú fakturáciu vám spoločnosť Apple vráti peniaze za zostávajúce dni mesačného predplatného a naúčtuje vám ročnú cenu (plus príslušné dane). Dátum nasledujúcej platby bude za 1 rok.
iPhone alebo iPad

Fakturačné obdobie zmeníte nasledovne:

 1. Otvorte aplikáciu HBO Max a potom kliknite na svoj profil (vpravo hore). Nemôžete sa prihlásiť?
 2. Kliknite na ikonu Nastavenia (ozubené koleso, vpravo hore) a potom kliknite alebo prejdite na možnosť Predplatné.
 3. Kliknite na možnosť Prepnúť plány.
  Ak prepnutie plánov nie je k dispozícii, zaznačte si, kto vám predplatné fakturuje, a pozrite si časť Zmeniť predplatné.
 4. Vyberte si fakturačné obdobie: Mesačne alebo ročne.
 5. Vyberte možnosť Pokračovať a potom potvrďte zmenu.

Vaše predplatné sa aktualizuje na nové fakturačné obdobie. Od spoločnosti Apple dostanete e-mail s potvrdením zmeny.

Apple TV

Fakturačné obdobie zmeníte nasledovne:

 1. Otvorte aplikáciu HBO Max a vyberte ikonu Nastavenia (ozubené koleso, vľavo dole).
 2. Vyberte možnosť Účet a potom Prepnúť plány.
  Ak prepnutie plánov nie je k dispozícii, zaznačte si, kto vám predplatné fakturuje, a pozrite si časť Zmeniť predplatné.
 3. Vyberte si fakturačné obdobie: Mesačne alebo ročne.
 4. Vyberte možnosť Pokračovať a potom potvrďte zmenu.

Vaše predplatné sa aktualizuje na nové fakturačné obdobie. Od spoločnosti Apple dostanete e-mail s potvrdením zmeny.

Kedy táto zmena začne platiť?

Zmena predplatného

 • Prechod na mesačnú fakturáciu: Táto zmena začne platiť v deň nasledujúcej platby (na konci vášho ročného fakturačného obdobia).
 • Prechod na ročnú fakturáciu: Táto zmena začne platiť okamžite. Spoločnosť Apple vám vráti peniaze za zostávajúce dni mesačného predplatného a naúčtuje vám ročnú cenu (plus príslušné dane). Dátum nasledujúcej platby bude za 1 rok.

Ako zmením spôsob platby?

Predplatné fakturované spoločnosťou Apple sa fakturuje spôsobom platby pre vaše Apple ID.

Zmena spôsobu platby v iPhone alebo iPade:

 1. Otvorte v zariadení so systémom iOS aplikáciu Nastavenia.
 2. Kliknite na svoje meno.
 3. Kliknite na možnosť Platba a preprava (ak sa zobrazí výzva, prihláste sa pomocou svojho Apple ID).
 4. Kliknite na spôsob platby, ktorý chcete zmeniť, a potom upravte svoje údaje.

Ďalšie informácie nájdete v článku spoločnosti Apple Zmena platby pre Apple ID.